0%

Satınalma elanları


Müsabiqənin adı Müsabiqənin nömrəsi Elanın tarixi Son müraciət tarixi Yüklə
karbonlu polad yumru yaymalar 11183AM-23 29/09/2023 25/10/2023 Yüklə
dalma mühərrikləri 11174AM-23 29/09/2023 25/10/2023 Yüklə
Yük qaldırıcı telferlər 25181-23 29/09/2023 26/10/2023 Yüklə
Müxtəlif ölçü cihazları 25179-23 29/09/2023 31/10/2023 Yüklə
Müxtəlif sürtkü materialları 25177-23 29/09/2023 31/10/2023 Yüklə
NÖC və Avtomatika Avadanlıqları 11249AM-23 29/09/2023 18/10/2023 Yüklə
KEQ,HAK və GÜRDESAN Kranlarının Ehtiyat Hissələri (uzadılma) 11242AM-23 29/09/2023 18/10/2023 Yüklə
Səviyyə Ölçənlər və Sərf Ölçənlər (uzadılma) 11402AM-23 29/09/2023 18/10/2023 Yüklə
Təzyiq Fərqi Vericiləri və Manometrlər 11211AM-23 29/09/2023 18/10/2023 Yüklə
Pressure Transmitters and Manometers 11211AM-23 LOT 2 29/09/2023 18/10/2023 Yüklə