News Archive

           
                           
                               SOCAR Antipinski NEZ-in idarəetmə səriştəsini təmin edəcəkGallery                            
                           
                               
                               
                                   31 October 2019                                                                    

SOCAR Antipinski NEZ-in idarəetmə səriştəsini təmin edəcək

                               
                               

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) lazımi prosedurları başa vuraraq, Rusiyada “SOCAR Enerqoresurs” MMC qrupunun minoritar iştirakçısı olmuşdur. “SOCAR Enerqoresurs” MMC qrupu Antipinski Neft Emalı Zavodunu və Orenburq vilayətində 45 milyon ton təsdiqlənmiş neft ehtiyatı olan üç yatağın aktivlərini birləşdirir.

SOCAR-ın bu layihədə əsas rolu Antipinski NEZ-in idarəetmə səriştəsini təmin etməkdən ibarətdir. Sazişin strukturu baxımından SOCAR-ın Antipinski NEZ-də iştirakı onun üçün zavodun əvvəlki borcları ilə bağlı risklər yaratmır.

Qeyd edək ki, illik ümumi emal gücü 7,5 milyon ton təşkil edən Antipinski neft emalı zavodunda dizel, vakuum qazoyl, nafta, benzin (A80 və A92), koks, texniki kükürd, texnoloji mazut və maye qaz istehsal olunur.