Xəbərlər arxivi

           
                           
                               2018-ci il üzrə qazma, hasilat və ixrac göstəriciləriGallery                            
                           
                               
                               
                                   29 Yanvar 2019                                                                    

2018-ci il üzrə qazma, hasilat və ixrac göstəriciləri

                               
                               

• SOCAR il ərzində 160 min metrdən artıq qazma işi həyata keçirmişdir 1

• SOCAR-ın qaz hasilatı əvvəlki il ilə müqayisədə 7,2% artmışdır

• Ölkə üzrə 38,8 milyon ton neft2 və 30,49 milyard kubmetr qaz hasil edilmişdir

• 2018-ci ildə SOCAR tərəfindən 23,88 milyon ton xam neft3 , 1,8 milyon neft emalı və neft-kimya məhsulları 4, 1,42 milyard. kubmetr qaz5 ixrac edilmişdir

• Ötən il şirkət reallaşdırdığı təbii qazın 89%-ə yaxın6 hissəsini Azərbaycanın daxili tələbatına yönləndirərək, ölkədaxili tələbatı tam təmin etmişdir 2018-ci il üzrə SOCAR-ın əsas effektivlik göstəriciləri üzrə artım davam etmişdir. İl ərzində SOCAR tərəfindən, əməliyyat şirkətləri və birgə müəssisələr istisna olmaqla, 160 min metrdən artıq qazma işi həyata keçirilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 16,6% çoxdur.

2018-ci ildə SOCAR üzrə hasilat 7,54 milyon ton neft7 , 6,53 milyard kub metr qaz8 təşkil edərək, əvvəlki ilin analoji göstəriciləri ilə müqayisədə, müvafiq olaraq, 1,6% və 7,2% nisbətində yüksəlmişdir. Ümumiyyətlə, 2018-ci ildə respublika üzrə 38,81 milyon ton neft və 30,49 milyard kubmetr təbii qaz hasil olunmuşdur. Beləliklə illik neft hasilatı nisbətən sabit qalmış9 , qaz hasilatı isə 6,6% artmışdır.

Ötən il SOCAR tərəfindən 23,88 milyon ton xam neft ixrac olunub. Eyni zamanda Azərbaycandan 1,8 milyon ton emal olunmuş neft və neft-kimya məhsulu ixrac edilmişdir.

SOCAR 11,2 milyard kubmetr həcmində təbii qazı10 Azərbaycanın daxili tələbatının təminatı məqsədi ilə istifadə etmişdir. Beləliklə birbaşa SOCAR tərəfindən bazarlarda reallaşdırılan təbii qazın 89%-ə yaxın hissəsi məhz Azərbaycanın daxili tələbatına yönləndirilərək, daxili tələbat tam ödənilmiş, qalan 2 milyard kubmetrə yaxın 11qaz həcmi qaz anbarlarına vurulmuş, 1,42 milyard kubmetr təbii qaz12 isə birbaşa SOCAR tərəfindən Türkiyə və Gürcüstan bazarlarına ixrac edilmişdir.

Ötən il respublika üzrə təbii qazın ümumi ixracı 9,44 mlrd. kubmetr13 təşkil etmişdir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 11%14 çoxdur. Bütün ixracatçılar tərəfindən Türkiyə bazarına ümumilikdə 7,23 milyard, Gürcüstan bazarına isə 2,21 milyard kubmetr təbii qaz15 ixrac olunmuşdur.

SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti akademik Xoşbəxt Yusifzadə demişdir: “Kəşfiyyat-hasilat layihələrinə sərmayə qoyuluşlarını davam etdirməklə ölkəmizin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə yanaşı əlverişli məqamda bazara daha çox məhsulun çıxarılmasına nail ola bilərik. Azərbaycanda yeni qaz-kondensat yataqları kəşf olunur. Bu isə gələcəkdə qaz hasilatının xeyli artırılmasına imkan verəcəkdir.”

Redaktorlar üçün qeyd: Mətndə qeyd olunan rəqəmlər oxunaqlıq məqsədi ilə yuvarlaqlaşdırılıb. Tam dəqiq rəqəmlər isə, müvafiq olaraq, aşağıdakı istinadlarda göstərilmişdir.

1- Əməliyyat şirkətləri və birgə müəssisələr istisna olmaqla: 160.240 m

2- 38,814 milyon ton

3- 23,879 milyon ton

4- 1,821 milyon ton

5- 1 milyard 423 milyon m3

6- 88,74% <

7- 7,542 milyon ton

8- 6 milyard 525,6 milyon m3

9- Mütləq ifadədə ilə 0,32% artım qeydə alınmışdır.

10 11 milyard 216 milyon m3

11- 1 milyard 993 milyon m3

12- 1 milyard 423 milyon m3

13- 9 milyard 438 milyon m3

14- 11,1%

15- 2 milyard 208 milyon m3