Əlaqə məlumatları

contact-information
1 Bütün müraciətlər üçün 521-00-00
2 Media və ictimaiyyətlə əlaqələr521-01-29
521-02-74
521-05-54 (For English)
Email: press@socar.az
3 Vətəndaşların qəbulu521-01-61
Email: headoffice@socar.az
4 Vətəndaşların sənəd və müraciətləri ilə iş521-03-32, 521-01-40, 521-00-83
Fax: 521-03-83
Email: info@socar.az