0%
SOCAR rəqəmlərdə (1992-01.10.2022)

Statistika

266 337 min ton

Hasil olunan neftin həcmi


190 834 mln m3

Hasil olunan qazın həcmi


141 350 min ton

Emal olunmuş neftin həcmi