Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 22.10.2021-25180-21 Elan -Muxtelif köməkçi materiallarıYüklə
2 22.10.2021-13026-21 Elan-elektrik avadanligiYüklə
3 22.10.2021-11228AM-21 pazvari qayislara olan telebatYüklə
4 22.10.2021 - 32002TX-21 - elektrik avadanlıqlarına və qurğularına davamlı texniki xidmət, sınaq-sazlama, diaqnostika və mühafizə yoxlama işləri (uzatma)Yüklə
5 21.10.2021-26061-21-Kemer basligi ve kiplesdiricilerYüklə
6 21.10.2021-31044-21_inhibitorYüklə
7 21.10.2021-22010-21-Kabellere olan telebatYüklə
8 21.10.2021-13029-21 Elan-siyirtmeler ve eks klapanYüklə
9 20.10.2021-ƏTŞ-29001-21 - Yol keçidlərinin mexaniki üsulla (basma üsulu) qazılaraq polad futlyarların quraşdırılması işləriYüklə
10 20.10.2021-31022-21 BoyaYüklə
11 20.10.2021-1008006-21.Elan-Ferdi muhafize vasiteleriYüklə
12 20.10.2021-29056-21 Yuk arabalariYüklə
13 20.10.2021-29052-21 Ehtiyat hisseleriYüklə
14 20.10.2021-1008002-21.Elan-Ferdi muhafize vasiteleri -uzadilmaYüklə
15 20.10.2021-29043-21-Siyirtme, İzoledici flyanslar ve sar tipli kranlarina olan telebatYüklə
16 20.10.2021-25182-21 Elan -Rezin memulatlariYüklə
17 20.10.2021-25091-21-inert materiallar -LOT-1 uzadilmaYüklə
18 20.10.2021-22011-21 -Seolite olan telebatYüklə
19 20.10.2021-13028-21 Elan-tibbi maskaYüklə
20 20.10.2021-10006-21 Xususi geyim ve FMVYüklə
21 19.10.2021-29046-21-DN 20 mm qaz kranina olan telebatYüklə
22 19.10.2021-29034-21 Xeberdaredici polietilen lent - uzadilmaYüklə
23 19.10.2021-28025-21-stabilizatora olan telebatYüklə
24 18.10.2021-25123-21 -Müxtəlif kabel muftaları və ucluqlar(uzatma)Yüklə
25 15.10.2021-25089-21-Elan (yarimborular) - uzatma3Yüklə
26 14.10.2021-25091-21-inert materiallar -LOT-1 uzadilmaYüklə
27 14.10.2021-11221AM-21 CaBr2 terkibli duzlu mehlulYüklə
28 14.10.2021-13027-21 Elan-siyirtmelerYüklə
29 14.10.2021-26039-21-Elektrik cihazlari, ehtiyyat hisseler-Vaxtin uzadilmasiYüklə
30 14.10.2021-31021-21-Su nasoslariYüklə
31 14.10.2021-31020-21 Berkidici memulatlarYüklə
32 14.10.2021-13025-21-xususi geyim ve ferdi muhafize vas.Yüklə
33 14.10.2021-31026-21-Diyircekli yastiqlarYüklə
34 13.10.2021-26016-21RA-Su əsaslı polimer qazma məhlulu üçün kimyəvi reagentlər..Yüklə
35 13.10.2021-29051-21-Polietilen borularYüklə
36 12.10.2021-11082AM-21-Taurus 70 ehtiyyat hisseleriYüklə
37 12.10.2021-37010-AM21-kimyevi maddelerin satin alinmasiYüklə
38 12.10.2021-31012-21_Natrium HidrooksidYüklə
39 12.10.2021-26077-21-Elektrik mallari ve akkumlyatorlarYüklə
40 12.10.2021-31041-21 -nasoslarYüklə
41 12.10.2021-37009-AM21(Laboratoriya üçün kimyəvi reagentlərin satın alınması)Yüklə
42 12.10.2021-12007-21X Qaldırıcılara texniki xidmət və təmir GGİ-uzadilmaYüklə
43 12.10.2021-11101AM-21 - Nasos etiyyat hisseleriYüklə
44 08.10.2021-28023-21-mal-materiallarYüklə
45 08.10.2021-29028 - 21-senaye qaz saygaclarina ve korrektorlara olan telebatYüklə
46 08.10.2021-11044AM-21 -Lufkin reduktor-uzadilma2 Yüklə
47 07.10.2021-11229AM-21 -elektrik mallariYüklə
48 07.10.2021-1008004-21 Elektrik avadanlığı və mallarıYüklə
49 07.10.2021-1008005-21-NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
50 07.10.2021-29032-21 Metal memulatlar - uzadilmaYüklə
51 07.10.2021-11112AM-21 Emal naqilleri ve aletler - uzadilmaYüklə
52 07.10.2021-11056AM-21 Qoruyucu boru-uzadilmaYüklə
53 07.10.2021-11214AM-21 - YastiqlarYüklə
54 07.10.2021-11138AM-21 DG üçün filterlərYüklə
55 05.10.2021-13015-21 LOT 2-avadanliq ve materiallar - uzadilmaYüklə
56 05.10.2021-22009-21 Qaz saygaclarina olan telebatYüklə
57 05.10.2021- 18002-21-Xususi geyim ve ferdi muhafize vasiteleriYüklə
58 05.10.2021-31010-21 Elan-FMVYüklə
59 05.10.2021-19001-21_xususi_geyimlerYüklə
60 04.10.2021-32013-21-“Ruhrpumpen” və “Haskel Milton Roy” nasoslarının ehtiyat hissələriYüklə
61 04.10.2021-25167-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
62 04.10.2021-25168-21 boru 114x11mmYüklə
63 04.10.2021-25136-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
64 04.10.2021-33001-21-xüsusi geyim dəstləri və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
65 01.10.2021-11011AM-21-10 QKN kompressor üçün tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
66 01.10.2021-26057-21.Elan-Qazma baltalarıYüklə
67 01.10.2021-28001-21-xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri olan tələbatYüklə
68 01.10.2021-11198AM-21 - Mis borular və əl alətlərinə olan tələbatYüklə
69 01.10.2021-13021-21 Elan-avadanlıq və materiallarYüklə
70 30.09.2021-28006-21 -reagentlere olan telebatYüklə
71 30.09.2021-25154-21-Elan (qoruyucu ve tenz. klapanlar)Yüklə
72 29.09.202126026-21.Elan-Laboratoriya aletleri-Vaxtin uzadilmasiYüklə
73 29.09.2021- Transformatorların əsaslı təmiriYüklə
74 28.09.2021-35002-21 - Akumlyatorlar -uzadilmaYüklə
75 28.09.2021-29053-21 -DN20 mm-lik qaz kranina olan telebatYüklə
76 28.09.2021-29028-21-senaye qaz saygaclarina ve korrektorlara olan telebatYüklə
77 28.09.2021-26018-21-Karbohidrogen esasli qazma mehlulunun, kimyevi reagentlerin ve muhendis xidmetiYüklə
78 28.09.2021-22007-21-Akkumlyatorlara olan telebatYüklə
79 27.09.2021-25142-21 Elan -DS-185 markalı ehtiyyat hissələriYüklə
80 27.09.2021-29034-21 Xəbərdaredici polietilen lent - uzadılmaYüklə
81 27.09.2021-13019-21 Elan-avadanlıq və materiallar-uzadılmaYüklə
82 27.09.2021-31022-21 Elan- BoyaYüklə
83 24.09.2021-31011-21_Xlorid turşusuYüklə
84 24.09.2021-11068AM-21-ZOK 27 yuyucu maddəYüklə
85 24.09.2021-31029-21-Elan-L-28 YS (Vaxtın uzadılması)Yüklə
86 24.09.2021-29043-21-İzoledici flyanslar və şar tipli kranlarına olan tələbatıYüklə
87 24.09.2021-25172-21 -Boru üçün izolyasiya materialları Yüklə
88 24.09.2021-25157-21 Elan -Miller ehtiyyat hissələriYüklə
89 23.09.2021-11014AM-21-yanğın və qaz təhlükəsizliyi üçün NÖCYüklə
90 23.09.2021-11159AM-21 - Yanğınsöndürmə avadanlıqları tələbatıYüklə
91 23.09.2021-11154AM-21-guc transformatoruYüklə
92 23.09.2021-11149AM-21-elektrik şitləri.docYüklə
93 22.09.2021-29052-21 Ehtiyat hissələriYüklə
94 22.09.2021-29032-21 Metal məmulatlar - uzadılmaYüklə
95 22.09.2021-25177-21 Elan-sinklənmiş polad burazYüklə
96 22.09.2021-25123-21-Müxtəlif kabel muftaları və ucluqlarıYüklə
97 22.09.2021-25122-21- müxtəlif ölçülü borular uzadılma 2Yüklə
98 22.09.2021-11068AM-21-Yanğınsöndürmə avadanlıqları tələbatıYüklə
99 21.09.2021- 25139-21 Elan- boru birləşmələriYüklə
100 21.09.202113024-21 Elan-mal materiallarYüklə
101 21.09.202113023-21 Elan-mal materiallarYüklə
102 21.09.2021-33001-21 -xüsusi geyim dəstləri və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
103 20.09.2021-31001-Tİ-2021 Dəmir yolunun təmiri elanı Yüklə
104 20.09.2021-11175AM-21 -Boge tipli kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
105 17.09.2021-18002-21-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
106 16.09.2021-29039-21-Müxtəlif ölçülü Manometrlər və Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbat-uzadilmaYüklə
107 16.09.2021-38032-21 Təmir-tikinti materiallarıYüklə
108 16.09.2021-35001X-2021 NÖV-lərin dövrü yoxlanılmasıYüklə
109 16.09.2021-12005-21X qurğu və avadanlıqlara (əl ilə qazma qurğular və generatorlara) təmir, profilaktika və texniki qulluq xidmətləriYüklə
110 16.09.2021-11072AM-21-Qazsoyuducu- uzadılma Yüklə
111 15.09.2021-29048-21 PE birləşmələrYüklə
112 15.09.2021-25106-21-Müxtəlif ölçülü kabel muftalarıYüklə
113 15.09.2021-11146AM-21 qayışlara olan tələbatYüklə
114 14.09.2021-25158-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
115 14.09.2021-25117-21-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
116 14.09.2021-20005-21 Elan-UPSYüklə
117 13.09.2021-20006-21 TəkərlərYüklə
118 13.09.2021-1008003-21-Alətlərin alınmasıYüklə
119 13.09.2021-25150-21 Elan (Alət və köməkçi vasitələr alınması)Yüklə
120 13.09.2021-25089-21-Elan (yarımborular) - uzatma2Yüklə
121 13.09.2021-13015-21 LOT 2 Elan-avadanlıq və materiallar- uzadılma yeniYüklə
122 10.09.2021-26076-21.Elan-İctimai iaşə mallarıYüklə
123 10.09.2021-26069-21.Elan-Qoruyucu borularYüklə
124 10.09.2021-25122-21 elan- müxtəlif ölçülü borular- uzadılmaYüklə
125 10.09.2021-11168AM-21 elan -Barokameranın illiminatoru-vaxtın uzadılmasıYüklə
126 10.09.2021-11147AM-21-Ventil 1050atmYüklə
127 10.09.2021-11044AM-21-Lufkin reduktor-uzadilmaYüklə
128 08.09.2021-29047-21 Plomb və məftillərYüklə
129 08.09.2021-29045-21 Akkumulyator batareyasiYüklə
130 08.09.2021-26060-21.Elan-Başmaq və əks klapanlarYüklə
131 08.09.2021-26049-21-Klin ve suxarilerYüklə
132 08.09.2021-23015-21- Kompyuterler ve teskilati texnikaYüklə
133 08.09.2021-13022-21 Elan-yağlarYüklə
134 07.09.2021-25122-21- müxtəlif ölçülü borular-uzadılmaYüklə
135 07.09.2021-23016-21-HP KartricYüklə
136 07.09.2021-23014-21-Təşkilatı texnikaYüklə
137 07.09.2021-23013-21-Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
138 07.09.2021-11112AM-21 Emal naqilləri və alətlər -uzadılmaYüklə
139 07.09.2021-11084AM-21 Kabel aksesuarları və izolyasiya materialları-uzadılmaYüklə
140 07.09.2021-11041AM-21 KEQ kranının ehtiyyat hissələri-uzadılmaYüklə
141 06.09.2021-26039-21.Elan-Elektrik cihazları, ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılması Yüklə
142 06.09.2021-11031AM-21 VN FFP ehtiyyat hissələri -Vaxtın uzadılması 2Yüklə
143 06.09.2021-33001- xüsusi geyim dəstləri və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
144 03.09.2021-37007-AM21(Buxar turbinlərinin sürət tənzimləyicilərinin eh.hissələ...Yüklə
145 03.09.2021-18001-21-Damcı üsulu ilə suvarma materiallarıYüklə
146 03.09.2021-22011-21-Seolitə olan tələbatYüklə
147 03.09.2021-11056AM-21 Qoruyucu boruYüklə
148 01.09.2021-25089-21-Elan (yarımborular)Yüklə
149 01.09.2021-11097AM-21 -Əl bucurqatıYüklə
150 01.09.2021-11066AM-21 -Dozator nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
151 01.09.2021-12004-21X-Elan- Müxtəlif növ avadanlıqların sınaq olunması xidmətiYüklə
152 01.09.2021-1008002-21.Elan-Fərdi mühafizə vasitələriYüklə
153 31.08.2021 - 23012-21 Elektrik ve santexnika mallari elanYüklə
154 31.08.2021 - 11184AM-21 elan SOCAR-2SQ-50 kompressorun ehtiyyat hissleriYüklə
155 30.08.2021 - 13021-21 Elan-avadanliq ve materiallarYüklə
156 30.08.2021 - 25043-21-Elan (pasl.polad boru birləşmələri)Yüklə
157 27.08.2021-31038-21 LampalarYüklə
158 27.08.2021-31030-21 - Guc kabelleriYüklə
159 27.08.2021-29041-21-Propan,oksigen balonlar ve asetilen generatoruYüklə
160 27.08.2021-29028 - 21 - qaz saygaclar ve korrektorlarYüklə
161 27.08.2021-13020-21 siyirtmeler ve eks klapanYüklə
162 27.08.2021-31019-21-istilikdeyisdirilerYüklə
163 27.08.2021-29043-21-SiyirtmelerYüklə
164 26.08.2021-35002-21 - AkumlyatorlarYüklə
165 26.08.2021-32019-21-ehtiyat hisseleriYüklə
166 26.08.2021-11054AM-21-muxtelif mallarYüklə
167 26.08.2021-11075AM-21 - Tenzimleyici qurguYüklə
168 25.08.2021-26053-21-U8-6MA2 markali nasosun ehtiyyat hisseleriYüklə
169 25.08.2021-25132-21-Muhafize ceperiYüklə
170 25.08.2021-11143ATXM-21 - neft-meden avadanliqlarinin defektoskopiyasiYüklə
171 25.08.2021-29037-21 - batareyaYüklə
172 25.08.2021-26037-21-Surtku yagiYüklə
173 25.08.2021-26026-21-Laboratoriya aletleriYüklə
174 25.08.2021-13019-21 avadanliq ve materiallarYüklə
175 24.08.2021-14005-21-YSbalonlarYüklə
176 24.08.2021-30014-21-müxtelif mal-materiallarYüklə
177 24.08.2021-11053AM-21 Akkumlyator ve qida bloklariYüklə
178 24.08.2021-29039-21-Manometrler ve Qaz tezyiq tenzimleyicileriYüklə
179 24.08.2021-32015-21-diyircekli yastiqlarYüklə
180 24.08.2021-25147-21-abrazivYüklə
181 24.08.2021-25144-21-rifli polad vereqelerYüklə
182 23.08.2021-31037-21-hidravlika ve turbin yagiYüklə
183 23.08.2021-31036-21_Aktiv komurYüklə
184 23.08.2021-11140 AM-21-BoyaYüklə
185 23.08.2021-22005-21 10 QKNAM-2 15-75 markali Kompressorun ehtiyyat hisseleriYüklə
186 23.08.2021-11064AM-21-Barokamera ve qaldirib endirme qurgusuYüklə
187 20.08.2021-29034-21 Xeberdaredici pilietilen lentYüklə
188 20.08.2021-29032-21 Metal memulatlar - Armatur ve kunclukYüklə
189 20.08.2021-29031-21 Yuk arabalariYüklə
190 20.08.2021-20004-21-ayaqqabi ve qisabogaz çekmeYüklə
191 19.08.2021-25148-21-Yanginsondurme balonlari ve slanqYüklə
192 19.08.2021-18002-21-Xususi geyim ve ferdi muhafize vasiteleriYüklə
193 19.08.2021-21001-21-ferdi muhafize vasiteleriYüklə
194 19.08.2021-32003TX-21 - Olcme vasitelerinin yoxlanilmasi ve kalibrlenmesiYüklə
195 18.08.2021-26068-21-Laboratoriya cihazlariYüklə
196 18.08.2021-26052-21-SuzgeclerYüklə
197 18.08.2021-25154-21-qoruyucu ve tenz. klapanlarYüklə
198 18.08.2021-21004-21-derman preparatlariYüklə
199 17.08.2021-32011-21-noc ve ehtiyyat hisseleriYüklə
200 17.08.2021-25125-21-nezaret kabelleriYüklə
201 17.08.2021-14004-21-qurqusun plomb ve meftilYüklə
202 17.08.2021-11105AM-21-kabel muftalariYüklə
203 17.08.2021-13018-21-boyalarYüklə
204 17.08.21-13015-21 LOT 2 avadanliq ve materiallarYüklə
205 17.08.2021 - 30006-21 — mexaniki mallarYüklə
206 17.08.2021 - 30005-21 — NOC ve avtomatikaYüklə
207 13.08.2021-22006-21 izolyasiya materiallariYüklə
208 13.08.2021-25091-21 inert materiallarYüklə
209 13.08.2021-29045-21 akkumulyator batareyasiYüklə
210 13.08.2021-28011-21 mal-materiallara olan telebatYüklə
211 13.08.2021-25123-21 elektrik kabelleriYüklə
212 13.08.2021-21003-21 temir-tikinti materiallariYüklə
213 13.08.2021-11168AM-21 Barokameranin illiminatoruYüklə
214 13.08.2021-11113AM-21 Domkrat QDZ 600Yüklə
215 13.08.2021-11090AM-21 - Ventillere olan telebatYüklə
216 11.08.2021-25128-21-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
217 11.08.2021-25122-21-müxtəlif ölçülü borularYüklə
218 11.08.2021-25116-21-Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
219 11.08.2021-22002TX-21-Transformatorların əsaslı təmiriYüklə
220 11.08.2021-11112AM-21 Emal naqilləri və AlətlərYüklə
221 11.08.2021-11084AM-21 Kabel aksesuarları və izolyasiya materialları -uzadılmaYüklə
222 11.08.2021-11072AM-21 ELAN QazsoyuducuYüklə
223 11.08.2021-11044AM-21-Lufkin reduktorYüklə
224 11.08.2021-11041AM-21 KEQ kranının ehtiyyat hissələri -uzadılmaYüklə
225 06.08.2021-26014-21RA- Qazma boruların DS1 CAT5 üzrə İnispeksiyası Yüklə
226 06.08.2021-26001-21RA- hidrogenişləndiricilərin icarəyə götürülməsi xidmətiYüklə
227 06.08.2021-25089-21-yarımborulara olan telebatYüklə
228 06.08.2021-11075AM-21 -Tənzimləyici qurğulara olan telebatYüklə
229 05.08.2021-29039-21-Manometrlər və Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
230 05.08.2021-25152-21-Kanalizasiya quyu qapağıYüklə
231 05.08.2021-11094AM-21 - NBO qurğusunun ehtiyyat hissələriYüklə
232 05.08.2021_19001-21_xususi_geyimler-Vaxtin_uzadilmasiYüklə
233 04.08.2021-20006-21 təkərlərə olan tələbatYüklə
234 04.08.2021-23011-21 Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
235 04.08.2021 - 32002TX-21-xidmətlərin satınalınmasıYüklə
236 04.08.2021 - 31013-21 Elan vaxtın uzadılması CP7 taxta paletYüklə
237 04.08.2021 - 25083-21-Elan (soyutma sist.üç.qabırğalanmış borular)Yüklə
238 04.08.2021 - 25032-21 düztikişli polad borularYüklə
239 04.08.2021 - 18001-21-Damcı üsulu ilə suvarma materiallarıYüklə
240 03.08.2021-30006-21-müxtəlif mexaniki mallara olan tələbatYüklə
241 03.08.2021-11164AM-21-Nəzarət ölçü cıhazlarYüklə
242 03.08.2021-11091AM-21-Rezin qarışığı-vaxtın uzadılmasıYüklə
243 02.08.2021-21002-21-kimyəvi qazlarYüklə
244 02.08.2021-25084-21-Elan (qaynaq çubuqları)Yüklə
245 30.07.2021-1008001-21-STİ FMV müsabiqənin uzadılmasıYüklə
246 30.07.2021-31035-21 buster kompressorlar üçün lazım olan yağlama stansiyalarıYüklə
247 30.07.2021-11086AM-21 Kimyəvi reagentlər.docYüklə
248 30.07.2021-11074 AM-21-Paranit-yağlı kəndirlərin tələbatıYüklə
249 29.07.2021-13011-21 Elan-yanğınsöndürmə- uzadılmaYüklə
250 29.07.2021-11076AM-21 Kimyəvi reagentlərYüklə
251 29.07.2021-32019-21-ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
252 29.07.2021-32018-21-qoruyucu tibbi maskaya olan tələbatYüklə
253 29.07.2021-29035-21-Xəbərdaredici nişanYüklə
254 29.07.2021-29031-21-Yük arabalarıYüklə
255 29.07.2021-29030-21 Təsərrüfat mallarıYüklə
256 29.07.2021-25143-21-Elan-boru birləşmələriYüklə
257 29.07.2021-25134-21-Elan-Taxta materialiYüklə
258 29.07.2021-25127-21-Elan-polad vərəqələrYüklə
259 29.07.2021-22008-21-Boyalara olan tələbatYüklə
260 29.07.2021-11100AM-21-nasos ştanqlarına tələbatYüklə
261 27.07.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
262 27.07.2021-21003-21-təmir-tikinti materiallarıYüklə
263 27.07.2021-11099AM-21-ştanq muftalarına tələbatıYüklə
264 27.07.2021-11051 AM-21 -Yataq dəstlərinin tələbatıYüklə
265 27.07.2021-13016-21 Elan-su qızdırıcı qazanYüklə
266 27.07.2021-29044-21-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
267 27.07.2021-11067AM-21-ELT hissələriYüklə
268 26.07.2021-29036-21 Montaj ipiYüklə
269 26.07.2021-29034-21 Xəbərdaredici lentYüklə
270 26.07.2021-29033-21 Boru-izolyasiya mal-materiallarıYüklə
271 26.07.2021-29032-21 Metal məmulatlar - Armatur və künclükYüklə
272 26.07.2021-25113-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
273 26.07.2021-28.019-20 Qossipol-II HisseYüklə
274 26.07.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
275 26.07.2021-29041-21-oksigen balonları və asetilen generatoruYüklə
276 23.07.2021-23009-21 Elektrik və santexnika mallarıYüklə
277 23.07.2021-12008-21 BurazYüklə
278 23.07.2021-32008-21-nəzarət ölçü cihazları və onların ehtiyat hissələriYüklə
279 23.07.2021-25132-21 Elan -Mühafizə çəpəri Yüklə
280 23.07.2021-25084-21-Elan (qaynaq çubuqları)Yüklə
281 23.07.2021-25083-21-Elan (soyutma sist.üç.qabırğalanmış borular)Yüklə
282 23.07.2021-25034-21-Elan (AYS üçün qapayıcılar vəyanğın ucluqları)Yüklə
283 23.07.2021-14005-21- YS-balonlarYüklə
284 23.07.2021-14004-21-Qurğuşun plomb və məftilYüklə
285 23.07.2021-11093AM-21 - Qafirlənmiş şlanqlarYüklə
286 23.07.2021-11045AM-21 Nasos kompresor borusuYüklə
287 23.07.2021-11031AM-21 VN FFP ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılması Yüklə
288 17.07.2021-30005-21-nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
289 17.07.2021 -13001TX -21 Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki və metroloji xidmət işləri - uzatmaYüklə
290 17.07.2021-26039-21.Elan-Elektrik cihazları, ehtiyyat hissələr Yüklə
291 16.07.2021-21004_21_dərman preparatlarıYüklə
292 16.07.2021-11109AM-21 -2.2mm-lik MəftilYüklə
293 14.07.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
294 14.07.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
295 14.07.2021-25121-21 ikitavrlarYüklə
296 14.07.2021-13015-21 Elan-avadanlıq və materiallarYüklə
297 14.07.2021-11116AM-21 -BabbitYüklə
298 14.07.2021- 29042-21-qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
299 12.07.2021-11052 AM-21-Elektrik lampaları tələbatYüklə
300 12.07.2021-31007-21-urotropin telebatYüklə
301 12.07.2021-11002AM-21 - YastıqlarYüklə
302 12.07.2021-25080-21 Elan -Transpartor ötürücü rolik və lentaYüklə
303 12.07.2021-25074-21-Elan (qapayıcı boru birləşmələri)Yüklə
304 12.07.2021-25091-21 Elan inert materiallar -LOT-1 uzadılmaYüklə
305 12.07.2021-25085-21-qaynaq çubuqlarıYüklə
306 12.07.2021-31006-21 Elan-Stator seksiyaları-vaxtın uzadılmasıYüklə
307 09.07.2021-11041AM-21 KEQ kranının ehtiyyat hissələriYüklə
308 09.07.2021-11084AM-21 Kabel aksesuarları və izolyasiya materiallarıYüklə
309 09.07.2021-32022-21 nasoslara olan tələbatYüklə
310 09.07.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
311 09.07.2021-30012-21-tikinti materiallarına olan telebatYüklə
312 09.07.2021-29040-21-Filtrlərə olan tələbatYüklə
313 09.07.2021-29039-21-manometrlər və qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
314 09.07.2021-29038-21-Çənə olan tələbatYüklə
315 09.07.2021-25085-21 Elan-künclüklərYüklə
316 09.07.2021-22006-21-izolyasiya materiallarına olan tələbatYüklə
317 09.07.2021-22003-21-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
318 09.07.2021-11133ATXM-21 -dizel generatorlarda diaqnostika və proqram təminatıYüklə
319 09.07.2021-11052 AM-21 Elektrik lampalariYüklə
320 09.07.2021-22002TX-21 Transformatorların əsaslı təmiriYüklə
321 09.07.2021-11052 AM-21 Elektrik lampalariYüklə
322 08.07.2021-25092-21-KabellərYüklə
323 07.07.2021-10004-21 Mexaniki Qaz saygaclariYüklə
324 06.07.2021-20003-21-xidməti geyim formalarıYüklə
325 06.07.2021-29024-21 Karbide olan telebatYüklə
326 06.07.2021-11075AM-21 - Tənzimləyici qurğulara olan telebatYüklə
327 06.07.2021-11091AM-21-Rezin qarışığıYüklə
328 06.07.2021-11089AM-21-Siyirtmə, üçboğaz və keçiriciYüklə
329 05.07.2021-30005-21- nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
330 05.07.2021-26018-21 Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
331 05.07.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılma3Yüklə
332 05.07.2021-19001-21_xususi_geyimlerYüklə
333 05.07.2021-13011-21 Elan-yanğınsöndürmə- uzadılmaYüklə
334 05.07.2021-12006-21 X quyu ağzı kipləşdirici (lubrikatorların) avadanlıqla...Yüklə
335 05.07.2021-28.019-20 QossipolYüklə
336 02.07.2021-13014-21 Elan-mexanika mallarına olan tələbatYüklə
337 02.07.2021-31013-21 Elan vaxtın uzadılması CP7 taxta paletYüklə
338 02.07.2021-25060-21-QTDDMB üçün cihaz və materiallarYüklə
339 02.07.2021-11083AM-21 - Antifriz və müxtəlif növ yağlara telebatYüklə
340 01.07.2021-1008001-21-Fərdi mühafizə vasitələriYüklə
341 01.07.2021-30011-21-elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
342 01.07.2021-30006-21-müxtəlif mexaniki mallara olan tələbatYüklə
343 01.07.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
344 01.07.2021- 30010-21-kabel və naqillərə olan tələbatYüklə
345 29.06.2021-28017-21-mal-materiallara olan tələbatYüklə
346 29.06.2021-26024-21-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
347 25.06.2021-25081-21 müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
348 25.06.2021-26038-21-Tal kanat və polad burazlarYüklə
349 25.06.2021-29027-21 Polad fittinqlərYüklə
350 25.06.2021-25119-21-Termooturulan manjet 1220 mmYüklə
351 24.06.2021-29019-21 Fırçalar müddətin uzadılması 4Yüklə
352 24.06.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
353 24.06.2021-31032-21-sənaye yağıYüklə
354 24.06.2021-14003-21- laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
355 24.06.2021-14002-21- elektrik mallarıYüklə
356 24.06.2021-11031AM-21-VN FFP ehtiyyat hissələriYüklə
357 24.06.2021-28.022-20 kontaktsız maqnitometrik diaqnostika cıhazıYüklə
358 23.06.2021-29026-21 Polietilen boruYüklə
359 23.06.2021-25083-21-Elan (soyutma sist.üç.qabırğalanmış borular)Yüklə
360 23.06.2021-11106AM-21- MİQ tipli FiltrYüklə
361 23.06.2021-21003-21-təmir-tikinti materiallarıYüklə
362 22.06.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borular uzadılma 2Yüklə
363 22.06.2021-13013-21 Elan-siyirtmələrYüklə
364 22.06.2021-002-21 Diaqnostika cihazlariYüklə
365 22.06.2021-29022-21-Lot 1 Qaynaq aqreq.generator Lot 2 Hava komp.Lot 3 Plas..Yüklə
366 22.06.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
367 22.06.2021-25084-21-Elan (qaynaq çubuqları)Yüklə
368 22.06.2021-25079-21 müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılmaYüklə
369 21.06.2021-11025AM-21 - Nəzarət ölçü cıhazlarıYüklə
370 18.06.2021-25120-21 Elan - emulsiyaYüklə
371 18.06.2021-11077AM-21-2SQ-50 kompreassorun ehtiyyat hissləriYüklə
372 18.06.2021-11049AM-21-elektrik mallarıYüklə
373 17.06.2021-25112-21 Elan ŞüşəliruberoidYüklə
374 17.06.2021-25111-21 Elan Müxtəlif mal-materiallarYüklə
375 17.06.2021-25110-21 Elan Kafel ve metlaxYüklə
376 17.06.2021-25109-21 Elan laminat ve aksesuarlarYüklə
377 17.06.2021-25108-21 Elan Alçipan və aksesuarlarYüklə
378 17.06.2021-25088-21 Elan Mismar, yanmış məftil və şuruplarYüklə
379 17.06.2021-25069-21 Elan -Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
380 17.06.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılma2Yüklə
381 16.06.2021-29025-21-Çap kağızlarıYüklə
382 16.06.2021-25090-21 Elan Santexnika materialları Yüklə
383 16.06.2021-13010-21 drenaj nasosuna olan tələbat- uzadilmaYüklə
384 16.06.2021-11045AM-21 Nasos kompresor borusuYüklə
385 16.06.2021 -29029-21 - Poçt xidmətləri - (uzatma)Yüklə
386 11.06.2021-32017-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
387 10.06.2021-12002-21 Kəsicilər - uzadilmaYüklə
388 10.06.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
389 09.06.2021-31006-21 Elan-Stator seksiyalarıYüklə
390 09.06.2021-29019-21 Fırçalar müddətin uzadılması 3-cü dəfəYüklə
391 09.06.2021-32012-21 maye azota olan tələbatYüklə
392 09.06.2021-25050-21 Elan (Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələri)Yüklə
393 09.06.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
394 09.06.2021-25063-21-Elan (tənz.və bağlayıcı klapanlar)Yüklə
395 09.06.2021-25034-21-Elan (AYS üçün qapayıcılar vəyanğın ucluqları)Yüklə
396 09.06.2021-13012-21 Elan-laboratoriya mallarıYüklə
397 09.06.2021-22001TX-21- Filt seperatorlarının pasportlaşdırılma və şəhadətləndirmə işləriYüklə
398 09.06.2021-30009-21-fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
399 08.06.2021-31018-21-FFS rulon torbaYüklə
400 08.06.2021-31013-21-CP7 taxta paletYüklə
401 08.06.2021-26003-21RA Elan Vaxtın uzadılması haqında -“Karbohidrogen” əsaslı qazma...Yüklə
402 08.06.2021-25094-21-Flans tipli ayaqaltı Yüklə
403 08.06.2021-25067-21-PVC qapı və pəncərəYüklə
404 08.06.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
405 08.06.2021-25073-21 Elan (Ventilyasiya işlərinə tələb olunan materiallar və kondisionerlər)Yüklə
406 07.06.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığının satınalınmasıYüklə
407 07.06.2021-30007-21-lafet lüləsinə olan tələbatYüklə
408 07.06.2021-30004-21 boru və künclüklərə olan tələbat- uzadılmaYüklə
409 07.06.2021-25060-21-Elan (QTDDMB üçün cihaz və materiallar)Yüklə
410 07.06.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borular uzadılmaYüklə
411 07.06.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
412 04.06.2021-32010-21 köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
413 04.06.2021-31025-21 Hidravlik kompressor yağı i50Yüklə
414 04.06.2021-31024-21-Kompressor yağıYüklə
415 04.06.2021-29023-21 Elektrik malları-lampalarYüklə
416 04.06.2021-25039-21-Kriogen çənYüklə
417 04.06.2021-22003-21-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
418 02.06.2021-30008-21-boya və həlledicilərə olan tələbatYüklə
419 02.06.2021-30005-21-avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələri olan tələbatYüklə
420 02.06.2021-25091-21-inert materiallarYüklə
421 02.06.2021-25065-21-Mühafizə çəpəri Yüklə
422 02.06.2021-13011-21-yanğınsöndürmə mallarıYüklə
423 02.06.2021-002-21-diaqnostika cihazının satınalınmasıYüklə
424 01.06.2021-31017-21-metal məmulatlarıYüklə
425 01.06.2021-31004-21_polimerləşməyə qarşı kimyəvi reagentlərYüklə
426 01.06.2021-31002-21-tikinti mallarıYüklə
427 01.06.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
428 01.06.2021-25080-21-Transpartor ötürücü rolik və lentaYüklə
429 01.06.2021-22004-21-Rezin şarlara olan tələbatYüklə
430 31.05.2021-25055-21-profnastil və profnastil üçün şurupYüklə
431 31.05.2021-11018AM-21 - Pruverin şarYüklə
432 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı akkumulyatorlar, qalvanik elementlər və elektrik batareyalarıYüklə
433 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı-Taxta tullantılarYüklə
434 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı avtomobil şinləriYüklə
435 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Plastik və polietilen tullantılarYüklə
436 27.05.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
437 27.05.2021-32016-21-tibbi antiseptik dezinfeksiyaedici vasitəyə olan tələbatYüklə
438 27.05.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
439 27.05.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
440 26.05.2021-29019-21 Fırcalar-uzadilmaYüklə
441 26.05.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
442 25.05.2021-29021-21 Akkumulyator batareyasıYüklə
443 25.05.2021-29015-21 polad boruya olan tələbatYüklə
444 25.05.2021-25037-21-Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
445 21.05.2021-25093-21-Mədəni-məişət mallarıYüklə
446 21.05.2021-28006-21-kimyevi reagentlerYüklə
447 21.05.2021-26044-21.Elan-Ehtiyyat hissələriYüklə
448 21.05.2021-26043-21.Elan-Klapan dəstiYüklə
449 21.05.2021-26042-21-Sementləmə və bufer reagentlərYüklə
450 21.05.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılmaYüklə
451 21.05.2021-10004-21 Mexaniki Qaz saygaclariYüklə
452 21.05.2021-29016-21-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
453 20.05.2021-28028-20-siyirtmeYüklə
454 20.05.2021-32009-21 qətran və digər filtirasiya malları, böyük, kiçik ölçülü qumlarYüklə
455 20.05.2021-26033-21-Elektrik mallarıYüklə
456 20.05.2021-25079-21 müxtəlif ölçülü fitinqlər.docxYüklə
457 19.05.2021-26028-21-İctimai iaşə mallarıYüklə
458 19.05.2021-25047-21-elektrik kabelləriYüklə
459 19.05.2021-11073 AM-21 -Xüsusi geyimlərYüklə
460 19.05.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
461 19.05.2021-25050-21 Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
462 19.05.2021-25030-21 KB-308 markalı qülləli kranYüklə
463 19.05.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
464 18.05.2021-29022-21-Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
465 18.05.2021 -13001TX -21 Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
466 17.05.2021-25072-21 şvellerYüklə
467 17.05.2021-25071-21-künclüklərYüklə
468 17.05.2021- 38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
469 17.05.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
470 17.05.2021-29019-21-Fırçalar- müddətin uzadılmasıYüklə
471 17.05.2021-11001AM-21 -Polad burazlara olan tələbatYüklə
472 08.05.2021-26084-20.Ehtiyyat hissələr-İmtina Yüklə
473 08.05.2021-26078-20.Klapan dəsti-İmtina Yüklə
474 08.05.2021 - 38023-20 - Səs asqı sisteminə xidmət ( uzatma)Yüklə
475 08.05.2021-26085-20.Sementləmə və bufer reagentləri-İmtina Yüklə
476 08.05.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-İmtinaYüklə
477 08.05.2021-29004-21 oksigen balonları və asetilen generatoru asp-10 olan tələbatıYüklə
478 08.05.2021-26024-21-Tikinti materiallarıYüklə
479 07.05.2021-31005-21-texniki sulfatYüklə
480 07.05.2021-25066-21 sementlərYüklə
481 07.05.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
482 07.05.2021-23007-21 - Təşkilatı texnikaYüklə
483 07.05.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1-UzadılmaYüklə
484 07.05.2021-13010-21-nasosYüklə
485 07.05.2021-13009-21-elektrik mallariYüklə
486 07.05.2021-12002-21 KəsicilərYüklə
487 07.05.2021-10001BSS-21AM Beynəlxalq standartlar üzrə sertifikatlaşdırma xidmətləri ...Yüklə
488 07.05.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığıYüklə
489 06.05.2021-29020-21 kəsici alət (Laqonda) daşıYüklə
490 06.05.2021-25021-21-Sendviç panellərYüklə
491 05.05.2021-13003TX-21 - Energetika gurğu və avadanlıqlarıda xidmət işləri - uzatmaYüklə
492 05.05.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
493 05.05.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
494 04.05.2021-26003-21RA-“Karbohidrogen” əsaslı qazma məhlulunun, kimyəvi reagent..Yüklə
495 03.05.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
496 03.05.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
497 03.05.2021-13008-21 Elan-siyirtmələrYüklə
498 03.05.2021-13007-21 Elan-elektrik lampalarıYüklə
499 30.04.2021-30004-21-boru və künclüklərə olan tələbatYüklə
500 30.04.2021-30003-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
501 30.04.2021-29017-21-qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
502 30.04.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-imtina Yüklə
503 29.04.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
504 29.04.2021-29015-21-polad boruya olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
505 29.04.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
506 29.04.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
507 28.04.2021 - 25038-21 - İaşə xidmətiYüklə
508 27.04.2021-31028-21 Elan-0.4KV YarımstansiyaYüklə
509 27.04.2021-28012-TX21-LiftYüklə
510 27.04.2021-12003-21 Mal-materialYüklə
511 27.04.2021-28.019-20 QossipolYüklə
512 26.04.2021-25064-21-Faner materialina olan telebatYüklə
513 26.04.2021-26078-20-Klapan dəsti-Vaxtın uzadılmasıYüklə
514 26.04.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
515 26.04.2021-25062-21 müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
516 26.04.2021-25024-21-Yük qaldırmaq üçün kəmərlərYüklə
517 23.04.2021-28007-21 Kaustik sodaya olan telebatYüklə
518 23.04.2021-28004-21 Laprol 4202 reagentine olan telebatYüklə
519 22.04.2021-28028-20-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
520 22.04.2021-26005-21RA-Müxtəlif markaı dizel generatorlara servis xidməti (Aksa , Genpower)Yüklə
521 22.04.2021-25061-21-Boru üçün izolyasiya materiallarıYüklə
522 22.04.2021-25057-Müxtəlif akkumlyatorlarYüklə
523 22.04.2021-25032-21 düztikişli polad borularYüklə
524 21.04.2021-28006-21-kimyəvi reagentlərə olan tələbatYüklə
525 21.04.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
526 21.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
527 21.04.2021-25041-21-Armatur və polad dairəYüklə
528 21.04.2021-25033-21-Kriogen nasosYüklə
529 21.04.2021-25030-21-KB-308 markalı qülləli kranYüklə
530 21.04.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
531 21.04.2021-26084-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
532 21.04.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
533 21.04.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
534 21.04.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1Yüklə
535 20.04.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
536 20.04.2021-10004-21 Mexaniki Qaz sayğaclarıYüklə
537 20.04.2021-11073 AM-21 Xüsusi geyimlərYüklə
538 16.04.2021-29019-21 fırçalarYüklə
539 16.04.2021 20001-21 Elan-x-rayYüklə
540 15.04.2021-26081-20.Elan-Qazma qurğularının ehtiyyat hissələriYüklə
541 12.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
542 12.04.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
543 09.04.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
544 09.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
545 09.04.2021-25037-21 -Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
546 09.04.2021-25033-21 -Kriogen nasosYüklə
547 09.04.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələri-uzadılma yeniYüklə
548 09.04.2021-11038AM-21 qayışlara olan tələbatYüklə
549 09.04.2021-11013AM-21 Müxtəlif növ yağYüklə
550 08.04.2021-31014-21 Elan N11A mövqeli nasosYüklə
551 08.04.2021-26012-21.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
552 08.04.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
553 08.04.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hisseleriYüklə
554 08.04.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlari - (uzatma)Yüklə
555 08.04.2021 - 22005TX-20 - Dizel generatorlarına xidmət (uzatma)Yüklə
556 06.04.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə bloku-Vaxtın uzadılmasıYüklə
557 06.04.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ - vaxtın uzadılması 2Yüklə
558 05.04.2021-25040-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
559 05.04.2021 - 38008-21 - Təmir işləriYüklə
560 02.04.2021-38009-21 Təhlükəsizlik və istiqamətverici nişanlarYüklə
561 02.04.2021-25021-21-sendvic panellerYüklə
562 01.04.2021-31009-21 Kompressor yağıYüklə
563 01.04.2021-31008-21-Hidravlik kompressor yağıYüklə
564 01.04.2021-31003-21-ingibirləşdirilmiş alüminium sulfatıYüklə
565 01.04.2021-29018-21 İnert materiallar mişar daşı daş qırıntısıYüklə
566 01.04.2021-29015-21-polad boruya olan telebatYüklə
567 01.04.2021-29013-21 Polietilen birlesmelerYüklə
568 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
569 01.04.2021-29011-21 Boya ve hellediciYüklə
570 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
571 01.04.2021-29004-21-propan,oksigen balonları ve asetilen generatoruYüklə
572 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
573 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
574 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadilmaYüklə
575 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
576 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
577 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
578 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
579 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
580 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
581 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
582 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
583 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
584 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
585 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
586 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
587 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
588 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
589 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
590 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
591 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
592 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
593 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
594 01.04.2021-25046-21 Elan- neft cəni V=2000 m3Yüklə
595 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
596 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
597 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
598 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
599 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
600 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
601 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
602 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
603 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
604 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
605 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
606 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
607 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
608 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
609 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
610 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
611 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
612 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
613 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
614 31.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlər (uzadılma)Yüklə
615 31.03.2021-38005-21 qəbulediciyə olan tələbatYüklə
616 29.03.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
617 29.03.2021-25049-21-müxtəlif anodlara olan tələbatYüklə
618 29.03.2021-29007-21-polad borulara olan tələbatYüklə
619 29.03.2021-11016AM-21 Elektrik mallarıYüklə
620 29.03.2021 - 29014-21 - Poçt xidmətləriYüklə
621 19.03.2021-32007-21 paronit, kipləşdirici və ftoroplastlara olan tələbatYüklə
622 18.03.2021-32002-21-avtomatik açarlara, birləşdirici, sonluq muftalar və mis ucluqlara olan tələbatYüklə
623 18.03.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
624 18.03.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
625 18.03.2021-26008-21.Elan-Şlanqlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
626 18.03.2021-25014-21-Elan inert materiallar LOT-3Yüklə
627 16.03.2021-25031-21 Elan Sosial Tipli mallarYüklə
628 15.03.2021 -13003TX-21 - Energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriYüklə
629 15.03.2021 20001-21 x-rayYüklə
630 15.03.2021-11017AM-21 DX Qizdirici ten ve filterYüklə
631 12.03.2021-38007-21 Ferdi muhafize vasiteleriYüklə
632 12.03.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
633 12.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kranYüklə
634 12.03.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ -vaxtın uzadılmasıYüklə
635 12.03.2021-23006-21 Elan- GSM modemYüklə
636 12.03.2021-26016-21.Elan-Qazma baltalariYüklə
637 12.03.2021-26011-21.Elan-Qoruyucu borularYüklə
638 12.03.2021-11008AM-21-elektrik mallarıYüklə
639 10.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kran.docxYüklə
640 10.03.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
641 05.03.2021-22001TX-21-UPS qurğularında təmir təftişsazlama və illik xidmət işləri (uzatma)Yüklə
642 05.03.2021-25018-21 muxtelif qalınlıqlı polad borulara olan telebatYüklə
643 05.03.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
644 05.03.2021-29010-21 manometrlere olan telebatYüklə
645 05.03.2021-37002-AM21 FMV ve xususi geyimYüklə
646 04.03.2021-25027-21 Elan -Müxtəlif nasos və gərginlik tənzimləyicisi.docxYüklə
647 04.03.2021-26015-21.Elan-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
648 04.03.2021-13003-21 Elan -ehtiyat hisseleri-uzadilmaYüklə
649 04.03.2021-25008-21 Elan( Hava kompressorlari)Yüklə
650 03.03.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
651 03.03.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
652 03.03.2021-11010AM-21 -Nasos Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
653 01.03.2021-32005-21-sənaye qazlarına olan tələbatYüklə
654 01.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlərYüklə
655 01.03.2021-38004-21 AntifirzYüklə
656 01.03.2021-38003-21 AkkumlyatorlarYüklə
657 01.03.2021-38002-21 GEFEN İP QəbulediciYüklə
658 01.03.2021-38001-21 mətbəx üçün yanğınsöndürmə balonlarıYüklə
659 26.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
660 26.02.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
661 26.02.2021-25019-21 polad vərəqələrYüklə
662 26.02.2021-25017-21 57-89mm borularYüklə
663 26.02.2021-25005-21 boru 219mmYüklə
664 25.02.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə blokuYüklə
665 25.02.2021-25155-20 325mm-lik borular uzadılmaYüklə
666 25.02.2021-25127-20 Polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
667 25.02.2021-25009-21 Elan - Uzatma (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
668 25.02.2021-10002-21-Qəzet və JurnallarYüklə
669 24.02.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
670 24.02.2021-25036-21 Elan - Beton üçün qatqı məhlullarıYüklə
671 19.02.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallarYüklə
672 18.02.2021-26084-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
673 18.02.2021-32002-21-avtomatik açarlara (LOT-1), birləşdirici, sonluq muftalar...Yüklə
674 18.02.2021-32003-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
675 18.02.2021-26010-21.Elan-SementYüklə
676 18.02.2021-25025-21 Müxtəlif polad borularYüklə
677 18.02.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
678 18.02.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazlarıYüklə
679 18.02.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazlarıYüklə
680 17.02.2021-25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri) UzatmaYüklə
681 17.02.2021-25016-21 Elan (havalandırma mal-materiallar)Yüklə
682 17.02.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktor - Müddətin uzadılması ...Yüklə
683 17.02.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
684 17.02.2021-28.012-20 Elan-Yag tursusuYüklə
685 17.02.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
686 15.02.2021-26008-21.Elan-ŞlanqlarYüklə
687 15.02.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
688 15.02.2021-29008 - 21 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
689 12.02.2021 - 38023-20 Səs asqı sisteminə xidmətYüklə
690 12.02.2021-23005-21 -Kompyüterlərin satınalınmasıYüklə
691 12.11.2021-11012AM-21 MS-20 sürtkü yağının satınalınmasıYüklə
692 12.11.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
693 12.02.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
694 11.02.2021-25014-21 Elan inert materiallarYüklə
695 11.02.2021-25020-21-müxtəlif növ və ölçülü aksessuarlarYüklə
696 11.02.2021-31001-21 Elan PE örtükYüklə
697 11.02.2021-20002-21 ayaqqıbılar və qısaboğaz çəkmələrin tələbatıYüklə
698 11.02.2021-25015-21 abraziv materialına olan tələbatYüklə
699 10.02.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləri (uzatma)Yüklə
700 10.02.2021 - 22005TX-20 Dizel generatorlarda diaqnostika və proqram təminatı işləri (uzatma)Yüklə
701 10.02.2021-25004-21 Elan Müxtəlif mal-materiallarYüklə
702 10.02.2021-29001 - 21 - müxtəlif avadanlıqlara və detektor siqnalizatorlara olan tələbatYüklə
703 10.02.2021-26076-20.Elan-Diafraqmalar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
704 09.02.2021-12001-21 Geofiziki kabelYüklə
705 09.02.2021-25026-21 Elan - emulsiyaYüklə
706 09.02.2021-28025-20- Qazanxana-avadanlıqlara olan tələbatYüklə
707 09.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
708 05.02.2021-25003-21-Avtomatik jalüz qapıYüklə
709 04.02.2021-23004-21 Elan-RadioavadanlıqlarYüklə
710 04.02.2021-13006-21-plomblara olan tələbatYüklə
711 02.02.2021-28024-20-mal-materiallara olan tələbatYüklə
712 02.02.2021 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləri (uzatma)Yüklə
713 01.02.2021-38015-20 DMX sürücülərinin təmiri (uzadılma)Yüklə
714 29.01.2021-25007-21 Elan -Vibroçəkiclərə tələb olunan ElastamerlərYüklə
715 28.01.2021-29009-21-qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
716 27.01.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
717 27.01.2021-26005-21.Elan-Barit (BaSO4)Yüklə
718 27.01.2021-30001-21-Yanğınsöndürmə vasitələrinə olan tələbatYüklə
719 27.01.2021-30002-21-nişanlara olan tələbatYüklə
720 27.01.2021-25119-20 Qapalı metal profillərYüklə
721 27.01.2021-25146-20 Metal profillərYüklə
722 27.01.2021-25011-21-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
723 27.01.2021-25010-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
724 26.01.2021-25163-20 Elan but daşı və çay yatağı materialıYüklə
725 26.01.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saatYüklə
726 26.01.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktorYüklə
727 26.01.2021 - 22001TX-21 - UPS qurğularında təmir, təftiş,sazlama və illik xidmət işləriYüklə
728 25.01.2021-13002-21 Elan-mexaniki avadanlıqlarYüklə
729 25.01.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələriYüklə
730 25.01.2021-13001-21 Elan-akkumlyatorlarYüklə
731 25.01.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
732 22.01.2021-31021-20-Elan İşıqlandırma üçün elektrik mallarına açıq müsabiqəYüklə
733 22.01.2021-30008-20-Elektrik mal-materialları və ləvazimatlara olan tələbat- uzadılmaYüklə
734 22.01.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləriYüklə
735 22.01.2021-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
736 22.01.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
737 21.01.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləriYüklə
738 21.01.2021-26078-20.Elan-Klapan dəstiYüklə
739 21.01.2021-25155-20 325mm-lik borularYüklə
740 21.01.2021-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərin tələbatıYüklə
741 21.01.2021-25009-21 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
742 19.01.2021-25127-20 Polad boru birləşmələriYüklə
743 19.01.2021-38022-20 Elan - FilterlərYüklə
744 18.01.2021-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
745 18.01.2021-29005-21 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
746 18.01.2021-28025-20 Elan- qazanxanaYüklə
747 18.01.2021-25142-20-Müxtəlif növ elektrik malları-uzatmaYüklə
748 15.01.2021-25145-20 Miller ehtiyat hissələriYüklə
749 14.01.2021-31016-20-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
750 14.01.2021-23003-21 AkkumulyatorlarYüklə
751 14.01.2021-28014-20 yeməkxanada avadanlıqların təmir işləri üçün tələb olunan mal-materiallarYüklə
752 12.01.2021-31005-20 Elan- Maye xlorYüklə
753 12.01.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
754 11.01.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
755 07.01.2021-28024-20- mal-materiallara olan tələbatYüklə
756 06.01.2021-14002-20-Siyirtmə və klapanlara olan tələbatYüklə
757 06.01.2021-14001-20-xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
758 06.01.2021-26077-20.Elan-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
759 06.01.2021-23002-21 Elan PlanşetlərYüklə
760 06.01.2021-23001-21 Elan - FirewallYüklə
761 06.01.2021-12005-20 Tub Pancher(uzadilma)Yüklə
762 06.01.2021-10009-20 -müxtəlif tipli elektrik mallarına olan tələbat- uzadılmaYüklə
763 05.01.2021-26076-20.Elan-DiafraqmalarYüklə
764 05.01.2021-22005TX-20 - dizel generatorlarda proqram təminatı və diaqnostika işləriYüklə
765 05.01.2021 - 22006TX-20 - Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləriYüklə
766 30.12.2020-25142-20 Müxtəlif növ elektrik malları-(uzatma)Yüklə
767 29.12.2020-25161-20-Elan (cilalayıcı və kəsici daşlar )Yüklə
768 28.12.2020-10010-20-karguzarliqYüklə
769 28.12.2020-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
770 25.12.2020-25163-20-but daşı və çay yatağı materialıYüklə
771 25.12.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlər (Uzadılma)Yüklə
772 25.12.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
773 25.12.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
774 23.12.2020 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləriYüklə
775 23.12.2020-30007-20-Elektrik kabel məmulatlarına olan tələbatYüklə
776 23.12.2020-32001-21 ləvazimatlar və ölçü cihazlarıYüklə
777 22.12.2020 -38015-20 - DMX sürücülərinin təmiriYüklə
778 21.12.2020-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
779 29028 - 20 Elan Sənaye qaz sayğaclarıYüklə
780 Elan 30008-20 Elektrik mallarıYüklə
781 11134AM-20 İdarəetmə stansiyası ELAN Yüklə
782 25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 3Yüklə
783 23012-21 Xüsusi geyim dəvətYüklə
784 23011-20 Elan Soyutma sistemiYüklə
785 Elan 21003-20 Ağac və gül kollarıYüklə
786 25148-20 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatlarının ehtiyat hissələri)Yüklə
787 Elan Az № 12002-20 Geofiziki kabelYüklə
788 31005-20 Elan Maye xlorYüklə
789 29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
790 29033-20 Müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
791 29032-20 Mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
792 10009-20 Elan elektrik malları1Yüklə
793 23010-20 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
794 25133-20 Elan PE boru qofralı boru və PE boru birləşmələriYüklə
795 25119-20 Elan Qapalı metal profilləriYüklə
796 25146-20 Elan Metal profillərYüklə
797 25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri)Yüklə
798 10009-20 Elan elektrik mallarıYüklə
799 31022-20 Elan SeolitYüklə
800 26068-20 Elan Sürtkü yağlarıYüklə
801 28020-20 Elan Mərkəzləşdirilmiş mətbəəYüklə
802 31020-20 Elan köpük əmələgətirən mayeYüklə
803 26073-20 Elan Qazma nasoslarının ehtiyyat hissələriYüklə
804 26070-20 Elan Ləngidici reagentlər uzadılmaYüklə
805 26064-20 Elan Ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
806 11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələri ELAN Yüklə
807 25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
808 25117-20 Elan Sendviç panelYüklə
809 25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
810 07.12.2020 - 22002TX-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təmiri və yenidən doldurulması xidmətiYüklə
811 03.12.2020 - 32001TX-20 - elektrik avadanlıqları və qurğuları üçün texniki xidmət, sınaq-sazlama və təmir işləriYüklə
812 12.02.2020-12003-20 Perforasiya sistemiYüklə
813 12.02.2020-12004-20 ZPKS-Aksessuarlara olan tələbatYüklə
814 12.02.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 2Yüklə
815 01.12.2020-12005-20 Tub PancherYüklə
816 30.11.2020 - 25139-20 NÖC və avtomatika vasitələrinin və avtomatik yanğın siqnalizasiya sistemiYüklə
817 30.11.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
818 30.11.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
819 30.11.2020-29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
820 30.11.2020-11119AM-20 Ehtiyyat hissələriYüklə
821 30.11.2020-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
822 30.11.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılma LOT-2Yüklə
823 30.11.2020-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
824 27.11.2020-10008-20 Xilasedici jiletYüklə
825 26.11.2020-38014-20 Elan - Nasoslar və nasos paneliYüklə
826 25.11.2020-29015-20 Hava kompressoru (Lot 2) və üzrə Plastik qaynaq aparatlarına (Lot 3) olan tələbat3)Yüklə
827 25.11.2020-29025-20- Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
828 25.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
829 25.11.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
830 24.11.2020-11127AM-20 dalma nasoslarıYüklə
831 24.11.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosuYüklə
832 23.11.2020-37048-AM20 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləriYüklə
833 23.11.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılmaYüklə
834 23.11.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
835 20.11.2020-25132-20-Elan (xüsusi geyim və FMV )Yüklə
836 20.11.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
837 20.11.2020-37049-AM20 izolyasiya materiallarıYüklə
838 20.11.2020-37050-AM20 yüksək təyziqli mühitlərdə araqatları kimi istifadə oluna bilinən materiallarYüklə
839 18.11.2020-11096 AM-20-Castrol T-46” yağına tələbatYüklə
840 17.11.2020-29025-20-Sayğac plombu və məftili-Müddətin uzadılmasıYüklə
841 17.11.2020-29027-20 LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat- Müddətin u...Yüklə
842 16.11.2020-25142-20-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
843 16.11.2020-25064-20 Elan - Texniki qazlarYüklə
844 12.11.2020-25107-20 Elan (ÖV yoxlama sınaq işləri)Yüklə
845 12.11.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
846 12.11.2020-29022-20 - klapanlar, klapan ştoklarYüklə
847 12.11.2020-10007-20 Xüsusi geyim və FMVYüklə
848 12.11.2020-25112-20-Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
849 12.11.2020-26069-20.Elan-Tal kanatYüklə
850 10.11.2020-10006-20 DirsəklərYüklə
851 06.11.2020-29026-20-Karbidə olan tələbatYüklə
852 06.11.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
853 06.11.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlərYüklə
854 06.11.2020-25136-20 Elan- mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
855 05.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
856 04.11.2020-32008-20 kimyəvi reaktivlər, alətlər, ölçü cihazları və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
857 04.11.2020-30006-20-paranit və kipgəc dolduruculara olan tələbatYüklə
858 04.11.2020-30005-20-NaCl duzuna olan tələbatYüklə
859 03.11.2020-11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
860 03.11.2020-29028 - 20 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
861 03.11.2020-29029-20-Polad siyirtmələr (lot 1) və Çevirici rəzələrə ( lot 2) olan tələbatYüklə
862 30.10.2020-32008-20 keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasıYüklə
863 30.10.2020-11110AM-20 - Yanğın söndürmək üçün köpük yaradan konsentrat tələbatYüklə
864 30.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
865 30.10.2020-25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
866 30.10.2020-25120-20 Polad boru 168x6mm uzadılmaYüklə
867 29.10.2020-25117-20- Sendviç panelYüklə
868 28.10.2020-29034-20 Əl aləti - belə olan tələbatYüklə
869 28.10.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti mallarıYüklə
870 28.10.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələrYüklə
871 28.10.2020-29031-20 Elektrik mallarıYüklə
872 28.10.2020-25130-20-Kompüter şəbəkəsinin və internet sisteminin çəkilməsi, və ərazinin hasarlanması üçün tələbatYüklə
873 27.10.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
874 27.10.2020-25124-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
875 27.10.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
876 27.10.2020-29015-20 - Lot 1 Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Lot 2 Hava kompressoruYüklə
877 27.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6...Yüklə
878 27.10.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
879 23.10.2020-25125-20 Elan- inert materiallarYüklə
880 23.10.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılması 3Yüklə
881 23.10.2020-12008-20 ölçmə vastilərinin dövrü yoxlanmasıYüklə
882 22.10.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyiciləriYüklə
883 22.10.2020-23009-20- Təşkilatı texnikaYüklə
884 22.10.2020-25122-20 Müxtəlif borularYüklə
885 19.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisiYüklə
886 19.10.2020-29024-20 -polad əymələrə olan tələbatYüklə
887 19.10.20.20-29025-20-Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
888 19.10.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
889 19.10.2020-11036AM-20 LOT-1 baltalarYüklə
890 16.10.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
891 16.10.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
892 16.10.2020-25109-20 Elan - Qaynaq kabelləri və qaynaq kabel birləşdiricisiYüklə
893 16.10.2020-29022-20 - ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
894 14.10.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
895 14.10.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
896 14.10.2020-22008-20-Elan -Konvertor və akkumlyatorYüklə
897 09.10.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləri - (uzadılma)Yüklə
898 08.10.2020-11114AM-20Elan-quru qaz kipkəcləri-uzadılmaYüklə
899 08.10.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri uzadılmaYüklə
900 08.10.2020-29030-20 - tənzimləyici xətlərə (СОЛ) olan tələbatYüklə
901 08.10.2020-23008-20 Elan -KameralarYüklə
902 07.10.2020-12001-20 Lot-3 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (uzadılma)Yüklə
903 07.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
904 06.10.2020-29019-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
905 06.10.2020-25112-20 Elan - Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
906 02.10.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
907 02.10.2020-23007-20 Elan Helium qazıYüklə
908 01.10.2020 - Elan - 25120-20 Polad boru 168x6mmYüklə
909 30.09.2020 - 29026-20 Elan - KarbidYüklə
910 30.09.2020 - 11051AM-20 Elan - Nasos Kompressor BorularıYüklə
911 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
912 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
913 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
914 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
915 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
916 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
917 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
918 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
919 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
920 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
921 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
922 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
923 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
924 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
925 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
926 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
927 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
928 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
929 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
930 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
931 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
932 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
933 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
934 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
935 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
936 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
937 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
938 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
939 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
940 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
941 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
942 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
943 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
944 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
945 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
946 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
947 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
948 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
949 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
950 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
951 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
952 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
953 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
954 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
955 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
956 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
957 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
958 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
959 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
960 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
961 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
962 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
963 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
964 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
965 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
966 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
967 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
968 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
969 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
970 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
971 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
972 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
973 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
974 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
975 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
976 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
977 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
978 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
979 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
980 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
981 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
982 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
983 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
984 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
985 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
986 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
987 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
988 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
989 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
990 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
991 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
992 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
993 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
994 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
995 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
996 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
997 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
998 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
999 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
1000 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
1001 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1002 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
1003 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
1004 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
1005 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
1006 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1007 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1008 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
1009 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
1010 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
1011 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
1012 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
1013 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
1014 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
1015 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
1016 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
1017 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
1018 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
1019 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
1020 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
1021 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
1022 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
1023 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
1024 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
1025 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
1026 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
1027 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
1028 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
1029 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
1030 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
1031 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
1032 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
1033 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1034 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
1035 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1036 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
1037 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
1038 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
1039 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
1040 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
1041 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
1042 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
1043 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
1044 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
1045 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
1046 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1047 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
1048 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
1049 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
1050 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
1051 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
1052 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
1053 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
1054 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
1055 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
1056 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
1057 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1058 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
1059 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
1060 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1061 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
1062 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
1063 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1064 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
1065 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1066 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
1067 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1068 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
1069 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
1070 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
1071 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1072 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
1073 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
1074 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
1075 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
1076 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
1077 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
1078 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
1079 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
1080 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
1081 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
1082 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
1083 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
1084 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
1085 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
1086 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
1087 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
1088 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
1089 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
1090 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
1091 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1092 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
1093 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
1094 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
1095 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1096 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
1097 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
1098 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
1099 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1100 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
1101 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
1102 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
1103 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1104 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
1105 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
1106 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1107 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
1108 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
1109 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
1110 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1111 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
1112 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
1113 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
1114 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
1115 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
1116 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
1117 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
1118 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
1119 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
1120 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
1121 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
1122 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
1123 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
1124 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
1125 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
1126 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
1127 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1128 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1129 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1130 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
1131 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
1132 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1133 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
1134 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
1135 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
1136 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
1137 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1138 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
1139 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
1140 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
1141 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
1142 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
1143 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
1144 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
1145 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
1146 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
1147 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
1148 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
1149 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
1150 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1151 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
1152 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
1153 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
1154 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
1155 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
1156 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
1157 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
1158 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
1159 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
1160 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
1161 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
1162 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
1163 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
1164 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
1165 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
1166 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
1167 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
1168 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
1169 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
1170 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
1171 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
1172 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1173 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
1174 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1175 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1176 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1177 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
1178 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
1179 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
1180 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
1181 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
1182 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
1183 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
1184 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
1185 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
1186 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
1187 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
1188 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
1189 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1190 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
1191 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
1192 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
1193 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
1194 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1195 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
1196 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
1197 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1198 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
1199 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
1200 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
1201 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
1202 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
1203 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
1204 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
1205 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
1206 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
1207 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1208 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
1209 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1210 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1211 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
1212 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
1213 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1214 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
1215 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
1216 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
1217 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
1218 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
1219 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
1220 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1221 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
1222 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
1223 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
1224 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
1225 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1226 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
1227 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
1228 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
1229 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
1230 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
1231 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
1232 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
1233 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
1234 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
1235 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
1236 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
1237 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
1238 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1239 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
1240 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
1241 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
1242 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1243 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
1244 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
1245 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1246 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1247 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
1248 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
1249 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
1250 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
1251 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1252 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1253 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1254 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1255 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
1256 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
1257 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
1258 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
1259 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
1260 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
1261 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
1262 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
1263 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
1264 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
1265 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
1266 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
1267 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
1268 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1269 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
1270 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
1271 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1272 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
1273 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
1274 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1275 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
1276 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
1277 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
1278 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1279 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1280 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
1281 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
1282 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1283 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
1284 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
1285 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1286 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1287 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
1288 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1289 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1290 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1291 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1292 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
1293 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
1294 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
1295 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
1296 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1297 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
1298 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
1299 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
1300 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1301 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
1302 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
1303 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
1304 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1305 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
1306 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
1307 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1308 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
1309 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1310 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
1311 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
1312 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
1313 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
1314 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
1315 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
1316 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
1317 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
1318 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
1319 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
1320 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
1321 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
1322 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
1323 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1324 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1325 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
1326 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
1327 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
1328 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
1329 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1330 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
1331 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
1332 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
1333 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
1334 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
1335 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
1336 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
1337 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
1338 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
1339 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1340 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
1341 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1342 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
1343 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
1344 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
1345 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
1346 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
1347 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
1348 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
1349 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
1350 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
1351 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
1352 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
1353 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
1354 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1355 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
1356 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
1357 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1358 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1359 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
1360 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
1361 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
1362 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
1363 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
1364 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1365 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
1366 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
1367 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
1368 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
1369 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
1370 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1371 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
1372 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
1373 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
1374 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
1375 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
1376 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1377 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1378 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1379 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
1380 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
1381 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
1382 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1383 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
1384 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1385 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1386 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
1387 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
1388 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
1389 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
1390 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
1391 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
1392 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1393 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
1394 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
1395 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
1396 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
1397 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1398 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
1399 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1400 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
1401 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1402 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1403 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1404 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1405 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
1406 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1407 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
1408 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
1409 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1410 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
1411 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
1412 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
1413 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1414 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1415 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1416 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
1417 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
1418 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
1419 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
1420 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
1421 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1422 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1423 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
1424 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
1425 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1426 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1427 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1428 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
1429 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
1430 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
1431 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1432 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
1433 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
1434 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
1435 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1436 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1437 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1438 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
1439 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
1440 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
1441 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
1442 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
1443 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
1444 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1445 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1446 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
1447 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
1448 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
1449 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1450 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
1451 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
1452 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1453 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
1454 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
1455 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
1456 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
1457 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
1458 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1459 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
1460 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
1461 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
1462 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
1463 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
1464 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
1465 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
1466 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1467 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1468 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1469 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
1470 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
1471 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
1472 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
1473 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
1474 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
1475 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
1476 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
1477 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1478 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
1479 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
1480 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
1481 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
1482 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1483 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
1484 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
1485 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
1486 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1487 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
1488 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1489 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1490 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1491 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
1492 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1493 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1494 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
1495 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1496 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
1497 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
1498 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
1499 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
1500 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1501 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
1502 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
1503 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
1504 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
1505 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
1506 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1507 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
1508 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1509 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
1510 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
1511 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
1512 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
1513 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1514 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
1515 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
1516 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1517 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1518 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
1519 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
1520 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
1521 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
1522 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1523 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1524 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
1525 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1526 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
1527 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1528 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
1529 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
1530 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
1531 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
1532 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
1533 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1534 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
1535 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
1536 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
1537 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
1538 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
1539 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1540 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
1541 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
1542 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
1543 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1544 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1545 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
1546 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1547 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
1548 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
1549 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
1550 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
1551 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
1552 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
1553 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1554 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
1555 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1556 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1557 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1558 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1559 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
1560 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
1561 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1562 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
1563 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
1564 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1565 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
1566 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1567 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
1568 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1569 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
1570 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
1571 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1572 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
1573 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
1574 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
1575 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
1576 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
1577 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1578 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1579 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
1580 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
1581 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
1582 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
1583 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1584 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
1585 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
1586 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
1587 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
1588 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1589 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1590 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
1591 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1592 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
1593 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
1594 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
1595 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
1596 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
1597 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
1598 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
1599 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
1600 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1601 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
1602 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
1603 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1604 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
1605 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
1606 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
1607 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
1608 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
1609 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
1610 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
1611 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1612 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1613 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
1614 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
1615 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
1616 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
1617 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
1618 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
1619 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
1620 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
1621 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
1622 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1623 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1624 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
1625 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
1626 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
1627 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1628 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
1629 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1630 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
1631 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1632 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1633 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
1634 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
1635 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
1636 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
1637 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
1638 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
1639 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
1640 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
1641 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
1642 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1643 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
1644 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
1645 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1646 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1647 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
1648 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
1649 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
1650 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
1651 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
1652 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
1653 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
1654 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
1655 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
1656 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1657 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
1658 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1659 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1660 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1661 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1662 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
1663 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
1664 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
1665 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1666 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1667 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1668 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
1669 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1670 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1671 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
1672 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
1673 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
1674 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
1675 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
1676 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
1677 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
1678 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
1679 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
1680 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
1681 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
1682 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
1683 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
1684 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1685 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1686 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1687 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1688 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1689 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
1690 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1691 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1692 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
1693 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
1694 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
1695 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
1696 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
1697 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
1698 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
1699 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
1700 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
1701 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
1702 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
1703 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
1704 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1705 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
1706 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
1707 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
1708 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1709 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
1710 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
1711 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
1712 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
1713 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
1714 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
1715 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
1716 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1717 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
1718 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
1719 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
1720 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
1721 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
1722 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
1723 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
1724 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1725 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
1726 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
1727 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
1728 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
1729 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
1730 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
1731 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1732 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
1733 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1734 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1735 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
1736 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
1737 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
1738 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
1739 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1740 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1741 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1742 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
1743 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
1744 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1745 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
1746 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
1747 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
1748 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1749 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
1750 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
1751 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1752 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
1753 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
1754 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
1755 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1756 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1757 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1758 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1759 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
1760 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
1761 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1762 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1763 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
1764 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
1765 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
1766 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
1767 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1768 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1769 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
1770 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
1771 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1772 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
1773 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
1774 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
1775 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
1776 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
1777 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
1778 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
1779 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
1780 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1781 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
1782 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
1783 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
1784 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
1785 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
1786 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
1787 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
1788 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
1789 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1790 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
1791 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
1792 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
1793 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1794 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
1795 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
1796 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
1797 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
1798 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1799 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
1800 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
1801 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
1802 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
1803 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
1804 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1805 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1806 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1807 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
1808 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
1809 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1810 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
1811 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
1812 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1813 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
1814 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
1815 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
1816 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1817 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1818 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
1819 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1820 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1821 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1822 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
1823 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
1824 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
1825 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
1826 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
1827 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1828 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
1829 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1830 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
1831 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1832 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
1833 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
1834 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
1835 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1836 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
1837 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1838 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
1839 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
1840 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
1841 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1842 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
1843 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
1844 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
1845 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
1846 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
1847 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
1848 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1849 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1850 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
1851 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
1852 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1853 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
1854 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
1855 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1856 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1857 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1858 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
1859 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
1860 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1861 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
1862 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
1863 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
1864 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
1865 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
1866 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
1867 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1868 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
1869 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
1870 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
1871 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
1872 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1873 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1874 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1875 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
1876 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1877 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1878 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
1879 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
1880 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
1881 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
1882 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1883 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
1884 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1885 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1886 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
1887 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
1888 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
1889 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
1890 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1891 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
1892 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
1893 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
1894 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1895 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1896 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
1897 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
1898 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
1899 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
1900 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
1901 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
1902 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1903 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
1904 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
1905 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
1906 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
1907 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
1908 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1909 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1910 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1911 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1912 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1913 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1914 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1915 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1916 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1917 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1918 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1919 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1920 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1921 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1922 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1923 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1924 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1925 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1926 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1927 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1928 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1929 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1930 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1931 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1932 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1933 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1934 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1935 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1936 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1937 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1938 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1939 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1940 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1941 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1942 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1943 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1944 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1945 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1946 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1947 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1948 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1949 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1950 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1951 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1952 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1953 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1954 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1955 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1956 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1957 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1958 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1959 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1960 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1961 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1962 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1963 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1964 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1965 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1966 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1967 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1968 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1969 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1970 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1971 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1972 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1973 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1974 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1975 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1976 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1977 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1978 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1979 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1980 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1981 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1982 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1983 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1984 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1985 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1986 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1987 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1988 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1989 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1990 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1991 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1992 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1993 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1994 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1995 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1996 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1997 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1998 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1999 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
2000 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
2001 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
2002 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
2003 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
2004 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
2005 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
2006 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
2007 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
2008 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
2009 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
2010 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
2011 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
2012 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
2013 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
2014 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
2015 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
2016 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
2017 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
2018 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
2019 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
2020 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
2021 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
2022 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
2023 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
2024 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
2025 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
2026 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
2027 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2028 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
2029 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
2030 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
2031 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
2032 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
2033 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
2034 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
2035 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
2036 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
2037 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
2038 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
2039 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
2040 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2041 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
2042 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
2043 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
2044 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
2045 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
2046 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
2047 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
2048 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
2049 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
2050 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
2051 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
2052 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2053 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
2054 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
2055 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
2056 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
2057 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
2058 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
2059 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
2060 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
2061 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
2062 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
2063 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
2064 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
2065 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
2066 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
2067 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
2068 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
2069 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
2070 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
2071 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
2072 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
2073 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
2074 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
2075 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
2076 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
2077 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
2078 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
2079 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
2080 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
2081 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
2082 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
2083 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
2084 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
2085 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
2086 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
2087 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
2088 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2089 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
2090 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
2091 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2092 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
2093 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
2094 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
2095 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
2096 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
2097 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
2098 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
2099 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
2100 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
2101 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
2102 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2103 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
2104 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
2105 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
2106 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
2107 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
2108 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
2109 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
2110 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
2111 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
2112 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
2113 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
2114 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
2115 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
2116 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
2117 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
2118 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
2119 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
2120 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
2121 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
2122 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
2123 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
2124 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
2125 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2126 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
2127 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
2128 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
2129 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
2130 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
2131 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
2132 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
2133 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
2134 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
2135 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2136 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
2137 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2138 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
2139 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
2140 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
2141 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
2142 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
2143 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
2144 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
2145 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
2146 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
2147 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
2148 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
2149 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
2150 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
2151 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
2152 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
2153 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
2154 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
2155 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
2156 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
2157 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
2158 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
2159 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
2160 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2161 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
2162 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
2163 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
2164 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
2165 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
2166 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2167 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
2168 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
2169 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
2170 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
2171 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
2172 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
2173 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
2174 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2175 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
2176 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
2177 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
2178 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
2179 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
2180 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
2181 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
2182 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
2183 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2184 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
2185 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
2186 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
2187 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
2188 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
2189 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
2190 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
2191 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2192 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
2193 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
2194 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
2195 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2196 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
2197 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
2198 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
2199 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2200 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2201 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
2202 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2203 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
2204 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
2205 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
2206 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
2207 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
2208 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
2209 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
2210 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
2211 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
2212 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
2213 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
2214 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2215 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
2216 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
2217 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
2218 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
2219 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
2220 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
2221 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
2222 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
2223 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
2224 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
2225 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
2226 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
2227 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
2228 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
2229 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
2230 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
2231 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
2232 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
2233 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2234 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
2235 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
2236 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
2237 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
2238 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2239 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
2240 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2241 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
2242 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
2243 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
2244 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
2245 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2246 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
2247 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
2248 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
2249 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
2250 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
2251 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
2252 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
2253 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
2254 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
2255 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2256 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
2257 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
2258 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
2259 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
2260 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
2261 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
2262 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
2263 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
2264 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
2265 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
2266 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
2267 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
2268 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
2269 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
2270 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
2271 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
2272 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
2273 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
2274 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
2275 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
2276 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
2277 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
2278 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
2279 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
2280 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
2281 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
2282 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
2283 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
2284 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
2285 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2286 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2287 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
2288 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
2289 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
2290 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
2291 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
2292 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
2293 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
2294 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
2295 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
2296 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
2297 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
2298 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
2299 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
2300 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
2301 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
2302 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
2303 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
2304 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
2305 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
2306 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
2307 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
2308 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2309 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2310 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
2311 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
2312 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
2313 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
2314 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
2315 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
2316 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
2317 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
2318 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
2319 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
2320 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
2321 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
2322 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2323 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
2324 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
2325 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
2326 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2327 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
2328 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
2329 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
2330 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
2331 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
2332 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
2333 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
2334 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
2335 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
2336 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
2337 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
2338 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
2339 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
2340 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2341 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2342 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
2343 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
2344 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
2345 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
2346 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
2347 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
2348 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
2349 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
2350 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2351 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
2352 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
2353 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
2354 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
2355 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
2356 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2357 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
2358 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
2359 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
2360 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
2361 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
2362 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
2363 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
2364 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
2365 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
2366 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
2367 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
2368 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2369 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
2370 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2371 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
2372 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
2373 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
2374 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
2375 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
2376 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
2377 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
2378 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
2379 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
2380 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
2381 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
2382 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
2383 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
2384 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
2385 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
2386 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
2387 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2388 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
2389 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
2390 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
2391 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2392 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
2393 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
2394 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
2395 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2396 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
2397 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
2398 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2399 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2400 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
2401 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2402 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
2403 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
2404 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
2405 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
2406 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2407 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
2408 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
2409 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
2410 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
2411 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2412 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
2413 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
2414 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
2415 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
2416 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
2417 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
2418 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2419 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
2420 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
2421 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
2422 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
2423 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
2424 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
2425 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
2426 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2427 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
2428 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
2429 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2430 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2431 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
2432 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
2433 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2434 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
2435 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2436 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
2437 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
2438 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
2439 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
2440 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2441 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
2442 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
2443 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2444 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2445 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2446 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
2447 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
2448 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
2449 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
2450 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
2451 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
2452 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
2453 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2454 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
2455 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
2456 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
2457 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
2458 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
2459 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
2460 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2461 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
2462 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
2463 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2464 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
2465 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
2466 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2467 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
2468 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
2469 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
2470 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
2471 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
2472 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2473 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2474 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
2475 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
2476 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
2477 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2478 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2479 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
2480 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
2481 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
2482 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2483 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
2484 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
2485 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
2486 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
2487 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
2488 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2489 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2490 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
2491 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2492 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
2493 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2494 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
2495 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
2496 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2497 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
2498 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2499 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2500 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2501 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
2502 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
2503 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2504 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2505 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2506 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
2507 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
2508 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2509 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
2510 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
2511 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
2512 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
2513 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2514 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2515 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
2516 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
2517 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
2518 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
2519 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
2520 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
2521 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2522 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2523 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2524 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
2525 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
2526 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
2527 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2528 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
2529 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
2530 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
2531 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
2532 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2533 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2534 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
2535 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
2536 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
2537 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
2538 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2539 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2540 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
2541 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2542 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
2543 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
2544 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
2545 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
2546 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
2547 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
2548 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
2549 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
2550 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
2551 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
2552 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
2553 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2554 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
2555 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
2556 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2557 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2558 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
2559 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2560 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2561 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
2562 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
2563 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2564 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
2565 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2566 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
2567 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
2568 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
2569 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
2570 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2571 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
2572 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
2573 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2574 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
2575 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
2576 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
2577 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
2578 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
2579 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2580 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
2581 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
2582 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
2583 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
2584 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
2585 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
2586 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
2587 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
2588 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
2589 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2590 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
2591 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2592 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
2593 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
2594 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
2595 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
2596 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
2597 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
2598 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
2599 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2600 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2601 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
2602 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
2603 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
2604 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
2605 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2606 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
2607 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2608 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
2609 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
2610 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
2611 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
2612 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
2613 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2614 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
2615 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2616 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2617 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
2618 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
2619 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
2620 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2621 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2622 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
2623 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
2624 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
2625 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2626 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
2627 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
2628 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
2629 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
2630 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
2631 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
2632 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
2633 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
2634 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
2635 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
2636 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
2637 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2638 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2639 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
2640 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
2641 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2642 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2643 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2644 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2645 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
2646 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
2647 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2648 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
2649 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
2650 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
2651 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2652 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
2653 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2654 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
2655 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
2656 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2657 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
2658 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
2659 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
2660 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
2661 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
2662 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
2663 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
2664 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
2665 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2666 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
2667 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2668 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2669 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2670 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2671 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2672 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
2673 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
2674 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2675 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
2676 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
2677 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2678 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
2679 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
2680 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
2681 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
2682 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
2683 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
2684 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2685 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
2686 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2687 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2688 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
2689 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
2690 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
2691 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2692 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
2693 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2694 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
2695 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
2696 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
2697 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
2698 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
2699 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
2700 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2701 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
2702 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
2703 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
2704 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
2705 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
2706 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2707 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
2708 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
2709 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
2710 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2711 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2712 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
2713 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
2714 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2715 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
2716 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
2717 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
2718 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
2719 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
2720 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
2721 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2722 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
2723 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2724 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
2725 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
2726 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
2727 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
2728 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2729 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
2730 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
2731 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2732 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
2733 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
2734 11.12.2017-hərracYüklə
2735 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
2736 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2737 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
2738 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2739 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
2740 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
2741 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
2742 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
2743 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
2744 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
2745 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
2746 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
2747 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2748 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
2749 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
2750 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2751 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
2752 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2753 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
2754 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2755 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
2756 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2757 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
2758 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2759 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
2760 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
2761 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
2762 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
2763 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
2764 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2765 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
2766 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
2767 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
2768 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
2769 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2770 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
2771 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2772 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
2773 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2774 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
2775 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
2776 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
2777 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
2778 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
2779 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2780 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
2781 01.11.2017-herrac.docYüklə
2782 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2783 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
2784 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
2785 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
2786 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
2787 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
2788 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2789 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2790 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
2791 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
2792 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
2793 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
2794 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
2795 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
2796 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
2797 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2798 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
2799 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
2800 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
2801 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2802 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
2803 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
2804 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
2805 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
2806 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
2807 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
2808 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
2809 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
2810 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2811 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
2812 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
2813 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
2814 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
2815 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
2816 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
2817 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
2818 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2819 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2820 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2821 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
2822 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
2823 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2824 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2825 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2826 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2827 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2828 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2829 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
2830 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
2831 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
2832 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
2833 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
2834 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
2835 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2836 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2837 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2838 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
2839 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
2840 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
2841 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
2842 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2843 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2844 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
2845 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
2846 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
2847 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
2848 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2849 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2850 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
2851 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
2852 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
2853 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
2854 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
2855 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
2856 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2857 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
2858 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
2859 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
2860 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
2861 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
2862 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
2863 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
2864 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2865 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
2866 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
2867 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2868 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
2869 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
2870 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2871 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
2872 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
2873 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2874 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2875 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2876 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
2877 29020-17 Elan AZEYüklə
2878 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2879 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2880 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
2881 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
2882 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
2883 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
2884 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
2885 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
2886 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
2887 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
2888 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2889 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2890 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
2891 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
2892 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
2893 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
2894 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2895 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2896 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2897 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
2898 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2899 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
2900 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
2901 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2902 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
2903 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
2904 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
2905 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2906 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
2907 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2908 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2909 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2910 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2911 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2912 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2913 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2914 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2915 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2916 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2917 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2918 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2919 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2920 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2921 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2922 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2923 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2924 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2925 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2926 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2927 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2928 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2929 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2930 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2931 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2932 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2933 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2934 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2935 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2936 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2937 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2938 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2939 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2940 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2941 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2942 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2943 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2944 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2945 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2946 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2947 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2948 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2949 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2950 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2951 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2952 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2953 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2954 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2955 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2956 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2957 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2958 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2959 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2960 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2961 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2962 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2963 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2964 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2965 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2966 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2967 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2968 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2969 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2970 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2971 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2972 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2973 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2974 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2975 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2976 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2977 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2978 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2979 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2980 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2981 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2982 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2983 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2984 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2985 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2986 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2987 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2988 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2989 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2990 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2991 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2992 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2993 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2994 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2995 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2996 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2997 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2998 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2999 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
3000 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
3001 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
3002 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
3003 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
3004 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
3005 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
3006 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
3007 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
3008 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
3009 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
3010 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
3011 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
3012 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
3013 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
3014 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
3015 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
3016 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
3017 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
3018 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
3019 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
3020 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
3021 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
3022 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
3023 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
3024 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
3025 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
3026 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
3027 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
3028 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
3029 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
3030 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
3031 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
3032 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
3033 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
3034 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
3035 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
3036 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3037 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
3038 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
3039 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
3040 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
3041 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
3042 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
3043 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
3044 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
3045 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
3046 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
3047 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
3048 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
3049 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
3050 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
3051 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
3052 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
3053 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3054 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
3055 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
3056 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
3057 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
3058 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
3059 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
3060 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
3061 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
3062 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
3063 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
3064 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
3065 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
3066 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
3067 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
3068 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
3069 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3070 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
3071 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
3072 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
3073 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
3074 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
3075 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
3076 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
3077 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
3078 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
3079 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3080 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
3081 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
3082 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
3083 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
3084 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
3085 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3086 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3087 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3088 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
3089 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
3090 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
3091 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
3092 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
3093 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3094 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
3095 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
3096 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
3097 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
3098 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
3099 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
3100 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
3101 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3102 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
3103 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
3104 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
3105 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
3106 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
3107 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
3108 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
3109 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
3110 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
3111 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
3112 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
3113 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
3114 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
3115 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
3116 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
3117 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
3118 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
3119 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
3120 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3121 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3122 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3123 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
3124 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
3125 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
3126 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
3127 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
3128 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
3129 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
3130 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
3131 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
3132 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
3133 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
3134 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
3135 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
3136 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
3137 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
3138 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
3139 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
3140 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
3141 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
3142 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
3143 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
3144 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
3145 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
3146 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
3147 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
3148 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
3149 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
3150 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
3151 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
3152 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
3153 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
3154 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
3155 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
3156 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
3157 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
3158 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
3159 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
3160 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
3161 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
3162 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
3163 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
3164 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
3165 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
3166 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
3167 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
3168 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
3169 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
3170 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
3171 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
3172 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
3173 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
3174 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
3175 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
3176 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
3177 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
3178 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
3179 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
3180 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
3181 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
3182 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
3183 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
3184 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
3185 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
3186 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
3187 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
3188 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
3189 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
3190 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
3191 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
3192 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
3193 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
3194 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
3195 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
3196 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
3197 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
3198 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
3199 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
3200 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
3201 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
3202 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
3203 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
3204 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
3205 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
3206 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
3207 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
3208 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
3209 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
3210 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
3211 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
3212 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
3213 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
3214 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
3215 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
3216 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
3217 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
3218 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
3219 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
3220 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
3221 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
3222 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
3223 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
3224 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
3225 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
3226 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
3227 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
3228 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
3229 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
3230 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
3231 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
3232 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
3233 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
3234 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
3235 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
3236 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
3237 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
3238 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
3239 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
3240 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
3241 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
3242 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
3243 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
3244 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
3245 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
3246 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
3247 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
3248 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
3249 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
3250 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
3251 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
3252 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
3253 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
3254 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
3255 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
3256 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
3257 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
3258 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
3259 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
3260 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
3261 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
3262 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
3263 06.10.2016-25003