Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 11.06.2021-32017-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
2 10.06.2021-12002-21 Kəsicilər - uzadilmaYüklə
3 10.06.2021-26024-21.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
4 09.06.2021-31006-21 Elan-Stator seksiyalarıYüklə
5 09.06.2021-29019-21 Fırçalar müddətin uzadılması 3-cü dəfəYüklə
6 09.06.2021-32012-21 maye azota olan tələbatYüklə
7 09.06.2021-25050-21 Elan (Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələri)Yüklə
8 09.06.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
9 09.06.2021-25063-21-Elan (tənz.və bağlayıcı klapanlar)Yüklə
10 09.06.2021-25034-21-Elan (AYS üçün qapayıcılar vəyanğın ucluqları)Yüklə
11 09.06.2021-13012-21 Elan-laboratoriya mallarıYüklə
12 09.06.2021-22001TX-21- Filt seperatorlarının pasportlaşdırılma və şəhadətləndirmə işləriYüklə
13 09.06.2021-30009-21-fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
14 08.06.2021-31018-21-FFS rulon torbaYüklə
15 08.06.2021-31013-21-CP7 taxta paletYüklə
16 08.06.2021-26003-21RA Elan Vaxtın uzadılması haqında -“Karbohidrogen” əsaslı qazma...Yüklə
17 08.06.2021-25094-21-Flans tipli ayaqaltı Yüklə
18 08.06.2021-25067-21-PVC qapı və pəncərəYüklə
19 08.06.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
20 08.06.2021-25073-21 Elan (Ventilyasiya işlərinə tələb olunan materiallar və kondisionerlər)Yüklə
21 07.06.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığının satınalınmasıYüklə
22 07.06.2021-30007-21-lafet lüləsinə olan tələbatYüklə
23 07.06.2021-30004-21 boru və künclüklərə olan tələbat- uzadılmaYüklə
24 07.06.2021-25060-21-Elan (QTDDMB üçün cihaz və materiallar)Yüklə
25 07.06.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borular uzadılmaYüklə
26 07.06.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
27 04.06.2021-32010-21 köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
28 04.06.2021-31025-21 Hidravlik kompressor yağı i50Yüklə
29 04.06.2021-31024-21-Kompressor yağıYüklə
30 04.06.2021-29023-21 Elektrik malları-lampalarYüklə
31 04.06.2021-25039-21-Kriogen çənYüklə
32 04.06.2021-22003-21-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
33 02.06.2021-30008-21-boya və həlledicilərə olan tələbatYüklə
34 02.06.2021-30005-21-avtomatika vasitələri üçün ehtiyyat hissələri olan tələbatYüklə
35 02.06.2021-25091-21-inert materiallarYüklə
36 02.06.2021-25065-21-Mühafizə çəpəri Yüklə
37 02.06.2021-13011-21-yanğınsöndürmə mallarıYüklə
38 02.06.2021-002-21-diaqnostika cihazının satınalınmasıYüklə
39 01.06.2021-31017-21-metal məmulatlarıYüklə
40 01.06.2021-31004-21_polimerləşməyə qarşı kimyəvi reagentlərYüklə
41 01.06.2021-31002-21-tikinti mallarıYüklə
42 01.06.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
43 01.06.2021-25080-21-Transpartor ötürücü rolik və lentaYüklə
44 01.06.2021-22004-21-Rezin şarlara olan tələbatYüklə
45 31.05.2021-25055-21-profnastil və profnastil üçün şurupYüklə
46 31.05.2021-11018AM-21 - Pruverin şarYüklə
47 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı akkumulyatorlar, qalvanik elementlər və elektrik batareyalarıYüklə
48 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı-Taxta tullantılarYüklə
49 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Tullantı avtomobil şinləriYüklə
50 27.05.2021-Ekologiya idarəsi Açıq Hərraca çıxarılan istehsalat tullantısı- Plastik və polietilen tullantılarYüklə
51 27.05.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
52 27.05.2021-32016-21-tibbi antiseptik dezinfeksiyaedici vasitəyə olan tələbatYüklə
53 27.05.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
54 27.05.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
55 26.05.2021-29019-21 Fırcalar-uzadilmaYüklə
56 26.05.2021-29024-21-Karbidə olan tələbatYüklə
57 25.05.2021-29021-21 Akkumulyator batareyasıYüklə
58 25.05.2021-29015-21 polad boruya olan tələbatYüklə
59 25.05.2021-25037-21-Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
60 21.05.2021-25093-21-Mədəni-məişət mallarıYüklə
61 21.05.2021-28006-21-kimyevi reagentlerYüklə
62 21.05.2021-26044-21.Elan-Ehtiyyat hissələriYüklə
63 21.05.2021-26043-21.Elan-Klapan dəstiYüklə
64 21.05.2021-26042-21-Sementləmə və bufer reagentlərYüklə
65 21.05.2021-25032-21 düztikişli polad borular uzadılmaYüklə
66 21.05.2021-10004-21 Mexaniki Qaz saygaclariYüklə
67 21.05.2021-29016-21-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
68 20.05.2021-28028-20-siyirtmeYüklə
69 20.05.2021-32009-21 qətran və digər filtirasiya malları, böyük, kiçik ölçülü qumlarYüklə
70 20.05.2021-26033-21-Elektrik mallarıYüklə
71 20.05.2021-25079-21 müxtəlif ölçülü fitinqlər.docxYüklə
72 19.05.2021-26028-21-İctimai iaşə mallarıYüklə
73 19.05.2021-25047-21-elektrik kabelləriYüklə
74 19.05.2021-11073 AM-21 -Xüsusi geyimlərYüklə
75 19.05.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
76 19.05.2021-25050-21 Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
77 19.05.2021-25030-21 KB-308 markalı qülləli kranYüklə
78 19.05.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
79 18.05.2021-29022-21-Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
80 18.05.2021 -13001TX -21 Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
81 17.05.2021-25072-21 şvellerYüklə
82 17.05.2021-25071-21-künclüklərYüklə
83 17.05.2021- 38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
84 17.05.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hissələri (uzadılma)Yüklə
85 17.05.2021-29019-21-Fırçalar- müddətin uzadılmasıYüklə
86 17.05.2021-11001AM-21 -Polad burazlara olan tələbatYüklə
87 08.05.2021-26084-20.Ehtiyyat hissələr-İmtina Yüklə
88 08.05.2021-26078-20.Klapan dəsti-İmtina Yüklə
89 08.05.2021 - 38023-20 - Səs asqı sisteminə xidmət ( uzatma)Yüklə
90 08.05.2021-26085-20.Sementləmə və bufer reagentləri-İmtina Yüklə
91 08.05.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-İmtinaYüklə
92 08.05.2021-29004-21 oksigen balonları və asetilen generatoru asp-10 olan tələbatıYüklə
93 08.05.2021-26024-21-Tikinti materiallarıYüklə
94 07.05.2021-31005-21-texniki sulfatYüklə
95 07.05.2021-25066-21 sementlərYüklə
96 07.05.2021-25059-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
97 07.05.2021-23007-21 - Təşkilatı texnikaYüklə
98 07.05.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1-UzadılmaYüklə
99 07.05.2021-13010-21-nasosYüklə
100 07.05.2021-13009-21-elektrik mallariYüklə
101 07.05.2021-12002-21 KəsicilərYüklə
102 07.05.2021-10001BSS-21AM Beynəlxalq standartlar üzrə sertifikatlaşdırma xidmətləri ...Yüklə
103 07.05.2021-001-21-Yana yönəldici-rayber-frezer kompleks avadanlığıYüklə
104 06.05.2021-29020-21 kəsici alət (Laqonda) daşıYüklə
105 06.05.2021-25021-21-Sendviç panellərYüklə
106 05.05.2021-13003TX-21 - Energetika gurğu və avadanlıqlarıda xidmət işləri - uzatmaYüklə
107 05.05.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
108 05.05.2021-11028AM-21-Dərinlik nasosuYüklə
109 04.05.2021-26003-21RA-“Karbohidrogen” əsaslı qazma məhlulunun, kimyəvi reagent..Yüklə
110 03.05.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
111 03.05.2021-32012-21-maye azota olan tələbatYüklə
112 03.05.2021-13008-21 Elan-siyirtmələrYüklə
113 03.05.2021-13007-21 Elan-elektrik lampalarıYüklə
114 30.04.2021-30004-21-boru və künclüklərə olan tələbatYüklə
115 30.04.2021-30003-21-diyircəkli yastıqlara olan tələbatYüklə
116 30.04.2021-29017-21-qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
117 30.04.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-imtina Yüklə
118 29.04.2021-25042-21-elektrik mallarıYüklə
119 29.04.2021-29015-21-polad boruya olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
120 29.04.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
121 29.04.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
122 28.04.2021 - 25038-21 - İaşə xidmətiYüklə
123 27.04.2021-31028-21 Elan-0.4KV YarımstansiyaYüklə
124 27.04.2021-28012-TX21-LiftYüklə
125 27.04.2021-12003-21 Mal-materialYüklə
126 27.04.2021-28.019-20 QossipolYüklə
127 26.04.2021-25064-21-Faner materialina olan telebatYüklə
128 26.04.2021-26078-20-Klapan dəsti-Vaxtın uzadılmasıYüklə
129 26.04.2021-25069-21-Müxtəlif köməkçi materiallarYüklə
130 26.04.2021-25062-21 müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
131 26.04.2021-25024-21-Yük qaldırmaq üçün kəmərlərYüklə
132 23.04.2021-28007-21 Kaustik sodaya olan telebatYüklə
133 23.04.2021-28004-21 Laprol 4202 reagentine olan telebatYüklə
134 22.04.2021-28028-20-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
135 22.04.2021-26005-21RA-Müxtəlif markaı dizel generatorlara servis xidməti (Aksa , Genpower)Yüklə
136 22.04.2021-25061-21-Boru üçün izolyasiya materiallarıYüklə
137 22.04.2021-25057-Müxtəlif akkumlyatorlarYüklə
138 22.04.2021-25032-21 düztikişli polad borularYüklə
139 21.04.2021-28006-21-kimyəvi reagentlərə olan tələbatYüklə
140 21.04.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqan-Vaxtın uzadılmasıYüklə
141 21.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
142 21.04.2021-25041-21-Armatur və polad dairəYüklə
143 21.04.2021-25033-21-Kriogen nasosYüklə
144 21.04.2021-25030-21-KB-308 markalı qülləli kranYüklə
145 21.04.2021-38010-21 Grundfos ehtiyyat hissələriYüklə
146 21.04.2021-26084-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
147 21.04.2021-26083-20-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
148 21.04.2021-26075-20-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
149 21.04.2021-14001-21- Plastik plomblar(nömrəli)_1Yüklə
150 20.04.2021-26082-20-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
151 20.04.2021-10004-21 Mexaniki Qaz sayğaclarıYüklə
152 20.04.2021-11073 AM-21 Xüsusi geyimlərYüklə
153 16.04.2021-29019-21 fırçalarYüklə
154 16.04.2021 20001-21 Elan-x-rayYüklə
155 15.04.2021-26081-20.Elan-Qazma qurğularının ehtiyyat hissələriYüklə
156 12.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
157 12.04.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
158 09.04.2021-32010-21-köməkçi mallar, alət və ləvazimatlara olan tələbatYüklə
159 09.04.2021-25050-21-Kranlara tələb olunan ehtiyyat hissələriYüklə
160 09.04.2021-25037-21 -Dəmir-beton və asfalt-beton laboratoriyalarına tələb olunan avadanlıqlar və alətləriYüklə
161 09.04.2021-25033-21 -Kriogen nasosYüklə
162 09.04.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələri-uzadılma yeniYüklə
163 09.04.2021-11038AM-21 qayışlara olan tələbatYüklə
164 09.04.2021-11013AM-21 Müxtəlif növ yağYüklə
165 08.04.2021-31014-21 Elan N11A mövqeli nasosYüklə
166 08.04.2021-26012-21.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
167 08.04.2021-21001-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
168 08.04.2021- 38013-21 VRV ehtiyyat hisseleriYüklə
169 08.04.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlari - (uzatma)Yüklə
170 08.04.2021 - 22005TX-20 - Dizel generatorlarına xidmət (uzatma)Yüklə
171 06.04.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə bloku-Vaxtın uzadılmasıYüklə
172 06.04.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ - vaxtın uzadılması 2Yüklə
173 05.04.2021-25040-21 müxtəlif ölçülü borularYüklə
174 05.04.2021 - 38008-21 - Təmir işləriYüklə
175 02.04.2021-38009-21 Təhlükəsizlik və istiqamətverici nişanlarYüklə
176 02.04.2021-25021-21-sendvic panellerYüklə
177 01.04.2021-31009-21 Kompressor yağıYüklə
178 01.04.2021-31008-21-Hidravlik kompressor yağıYüklə
179 01.04.2021-31003-21-ingibirləşdirilmiş alüminium sulfatıYüklə
180 01.04.2021-29018-21 İnert materiallar mişar daşı daş qırıntısıYüklə
181 01.04.2021-29015-21-polad boruya olan telebatYüklə
182 01.04.2021-29013-21 Polietilen birlesmelerYüklə
183 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
184 01.04.2021-29011-21 Boya ve hellediciYüklə
185 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
186 01.04.2021-29004-21-propan,oksigen balonları ve asetilen generatoruYüklə
187 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
188 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
189 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadilmaYüklə
190 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
191 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
192 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
193 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
194 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
195 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
196 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
197 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
198 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
199 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
200 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
201 01.04.2021-25046-21 Elan- neft ceni V=2000 m3Yüklə
202 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
203 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
204 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
205 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
206 01.04.2021-29011-21 Boya və hellediciYüklə
207 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan telebatYüklə
208 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
209 01.04.2021-25046-21 Elan- neft cəni V=2000 m3Yüklə
210 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzaiılmaYüklə
211 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və parasutYüklə
212 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hisseleri telebatYüklə
213 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
214 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
215 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
216 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
217 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
218 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
219 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
220 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
221 01.04.2021-29012-21 Polietilen borularYüklə
222 01.04.2021-29011-21 Boya və həllediciYüklə
223 01.04.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
224 01.04.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
225 01.04.2021-25046-21 Elan- neft çəni V=2000 m3Yüklə
226 01.04.2021-25017-21 57-89mm borular uzadılmaYüklə
227 01.04.2021-11037AM-21 DX Domkrat və paraşutYüklə
228 01.04.2021-11010AM-21 - Nasos Ehtiyyat hissələri tələbatYüklə
229 31.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlər (uzadılma)Yüklə
230 31.03.2021-38005-21 qəbulediciyə olan tələbatYüklə
231 29.03.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
232 29.03.2021-25049-21-müxtəlif anodlara olan tələbatYüklə
233 29.03.2021-29007-21-polad borulara olan tələbatYüklə
234 29.03.2021-11016AM-21 Elektrik mallarıYüklə
235 29.03.2021 - 29014-21 - Poçt xidmətləriYüklə
236 19.03.2021-32007-21 paronit, kipləşdirici və ftoroplastlara olan tələbatYüklə
237 18.03.2021-32002-21-avtomatik açarlara, birləşdirici, sonluq muftalar və mis ucluqlara olan tələbatYüklə
238 18.03.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
239 18.03.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
240 18.03.2021-26008-21.Elan-Şlanqlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
241 18.03.2021-25014-21-Elan inert materiallar LOT-3Yüklə
242 16.03.2021-25031-21 Elan Sosial Tipli mallarYüklə
243 15.03.2021 -13003TX-21 - Energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriYüklə
244 15.03.2021 20001-21 x-rayYüklə
245 15.03.2021-11017AM-21 DX Qizdirici ten ve filterYüklə
246 12.03.2021-38007-21 Ferdi muhafize vasiteleriYüklə
247 12.03.2021-26072-20-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
248 12.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kranYüklə
249 12.03.2021-11012AM-21 MS-20 Yağ -vaxtın uzadılmasıYüklə
250 12.03.2021-23006-21 Elan- GSM modemYüklə
251 12.03.2021-26016-21.Elan-Qazma baltalariYüklə
252 12.03.2021-26011-21.Elan-Qoruyucu borularYüklə
253 12.03.2021-11008AM-21-elektrik mallarıYüklə
254 10.03.2021-25030-21 Elan -KB-308 markalı qülləli kran.docxYüklə
255 10.03.2021-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
256 05.03.2021-22001TX-21-UPS qurğularında təmir təftişsazlama və illik xidmət işləri (uzatma)Yüklə
257 05.03.2021-25018-21 muxtelif qalınlıqlı polad borulara olan telebatYüklə
258 05.03.2021-26015-21-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
259 05.03.2021-29010-21 manometrlere olan telebatYüklə
260 05.03.2021-37002-AM21 FMV ve xususi geyimYüklə
261 04.03.2021-25027-21 Elan -Müxtəlif nasos və gərginlik tənzimləyicisi.docxYüklə
262 04.03.2021-26015-21.Elan-Sintetik yağ və yapışqanYüklə
263 04.03.2021-13003-21 Elan -ehtiyat hisseleri-uzadilmaYüklə
264 04.03.2021-25008-21 Elan( Hava kompressorlari)Yüklə
265 03.03.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
266 03.03.2021-25163-20 Elan- but daşı və çay yatağı materialıYüklə
267 03.03.2021-11010AM-21 -Nasos Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
268 01.03.2021-32005-21-sənaye qazlarına olan tələbatYüklə
269 01.03.2021-38005-21 Manometr və termometrlərYüklə
270 01.03.2021-38004-21 AntifirzYüklə
271 01.03.2021-38003-21 AkkumlyatorlarYüklə
272 01.03.2021-38002-21 GEFEN İP QəbulediciYüklə
273 01.03.2021-38001-21 mətbəx üçün yanğınsöndürmə balonlarıYüklə
274 26.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
275 26.02.2021-29007 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
276 26.02.2021-25019-21 polad vərəqələrYüklə
277 26.02.2021-25017-21 57-89mm borularYüklə
278 26.02.2021-25005-21 boru 219mmYüklə
279 25.02.2021-26014-21.Elan-İdarəetmə blokuYüklə
280 25.02.2021-25155-20 325mm-lik borular uzadılmaYüklə
281 25.02.2021-25127-20 Polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
282 25.02.2021-25009-21 Elan - Uzatma (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
283 25.02.2021-10002-21-Qəzet və JurnallarYüklə
284 24.02.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
285 24.02.2021-25036-21 Elan - Beton üçün qatqı məhlullarıYüklə
286 19.02.2021-26075-20.Elan-Mal-materiallarYüklə
287 18.02.2021-26084-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
288 18.02.2021-32002-21-avtomatik açarlara (LOT-1), birləşdirici, sonluq muftalar...Yüklə
289 18.02.2021-32003-21-fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
290 18.02.2021-26010-21.Elan-SementYüklə
291 18.02.2021-25025-21 Müxtəlif polad borularYüklə
292 18.02.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
293 18.02.2021-26003-21.Elan-Laboratoriya cihazlarıYüklə
294 18.02.2021-26083-20.Elan-Elektrik cihazlarıYüklə
295 17.02.2021-25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri) UzatmaYüklə
296 17.02.2021-25016-21 Elan (havalandırma mal-materiallar)Yüklə
297 17.02.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktor - Müddətin uzadılması ...Yüklə
298 17.02.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat - Müddətin uzadılmasıYüklə
299 17.02.2021-28.012-20 Elan-Yag tursusuYüklə
300 17.02.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
301 15.02.2021-26008-21.Elan-ŞlanqlarYüklə
302 15.02.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
303 15.02.2021-29008 - 21 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
304 12.02.2021 - 38023-20 Səs asqı sisteminə xidmətYüklə
305 12.02.2021-23005-21 -Kompyüterlərin satınalınmasıYüklə
306 12.11.2021-11012AM-21 MS-20 sürtkü yağının satınalınmasıYüklə
307 12.11.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
308 12.02.2021-28.019-20 Soapstok qətranına (Qossipol) olan tələbatYüklə
309 11.02.2021-25014-21 Elan inert materiallarYüklə
310 11.02.2021-25020-21-müxtəlif növ və ölçülü aksessuarlarYüklə
311 11.02.2021-31001-21 Elan PE örtükYüklə
312 11.02.2021-20002-21 ayaqqıbılar və qısaboğaz çəkmələrin tələbatıYüklə
313 11.02.2021-25015-21 abraziv materialına olan tələbatYüklə
314 10.02.2021 - 22006TX-20 Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləri (uzatma)Yüklə
315 10.02.2021 - 22005TX-20 Dizel generatorlarda diaqnostika və proqram təminatı işləri (uzatma)Yüklə
316 10.02.2021-25004-21 Elan Müxtəlif mal-materiallarYüklə
317 10.02.2021-29001 - 21 - müxtəlif avadanlıqlara və detektor siqnalizatorlara olan tələbatYüklə
318 10.02.2021-26076-20.Elan-Diafraqmalar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
319 09.02.2021-12001-21 Geofiziki kabelYüklə
320 09.02.2021-25026-21 Elan - emulsiyaYüklə
321 09.02.2021-28025-20- Qazanxana-avadanlıqlara olan tələbatYüklə
322 09.02.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
323 05.02.2021-25003-21-Avtomatik jalüz qapıYüklə
324 04.02.2021-23004-21 Elan-RadioavadanlıqlarYüklə
325 04.02.2021-13006-21-plomblara olan tələbatYüklə
326 02.02.2021-28024-20-mal-materiallara olan tələbatYüklə
327 02.02.2021 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləri (uzatma)Yüklə
328 01.02.2021-38015-20 DMX sürücülərinin təmiri (uzadılma)Yüklə
329 29.01.2021-25007-21 Elan -Vibroçəkiclərə tələb olunan ElastamerlərYüklə
330 28.01.2021-29009-21-qaynaq aqreqatı və generatorlar, Hava kompressoru, Plastik qaynaq aparatlarına olan tələbatYüklə
331 27.01.2021-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
332 27.01.2021-26005-21.Elan-Barit (BaSO4)Yüklə
333 27.01.2021-30001-21-Yanğınsöndürmə vasitələrinə olan tələbatYüklə
334 27.01.2021-30002-21-nişanlara olan tələbatYüklə
335 27.01.2021-25119-20 Qapalı metal profillərYüklə
336 27.01.2021-25146-20 Metal profillərYüklə
337 27.01.2021-25011-21-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
338 27.01.2021-25010-21-Müxtəlif növ elektrik kabelləriYüklə
339 26.01.2021-25163-20 Elan but daşı və çay yatağı materialıYüklə
340 26.01.2021-29006-21 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saatYüklə
341 26.01.2021-29003-21 Akkumulyator, yanacaq filteri, kontaktorYüklə
342 26.01.2021 - 22001TX-21 - UPS qurğularında təmir, təftiş,sazlama və illik xidmət işləriYüklə
343 25.01.2021-13002-21 Elan-mexaniki avadanlıqlarYüklə
344 25.01.2021-13003-21 Elan-ehtiyat hissələriYüklə
345 25.01.2021-13001-21 Elan-akkumlyatorlarYüklə
346 25.01.2021-11015AM-21 (köhnə 11106AM-20) Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
347 22.01.2021-31021-20-Elan İşıqlandırma üçün elektrik mallarına açıq müsabiqəYüklə
348 22.01.2021-30008-20-Elektrik mal-materialları və ləvazimatlara olan tələbat- uzadılmaYüklə
349 22.01.2021-26072-20.Elan-Mexaniki emal alətləriYüklə
350 22.01.2021-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
351 22.01.2021-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
352 21.01.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləriYüklə
353 21.01.2021-26078-20.Elan-Klapan dəstiYüklə
354 21.01.2021-25155-20 325mm-lik borularYüklə
355 21.01.2021-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərin tələbatıYüklə
356 21.01.2021-25009-21 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
357 19.01.2021-25127-20 Polad boru birləşmələriYüklə
358 19.01.2021-38022-20 Elan - FilterlərYüklə
359 18.01.2021-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
360 18.01.2021-29005-21 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
361 18.01.2021-28025-20 Elan- qazanxanaYüklə
362 18.01.2021-25142-20-Müxtəlif növ elektrik malları-uzatmaYüklə
363 15.01.2021-25145-20 Miller ehtiyat hissələriYüklə
364 14.01.2021-31016-20-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
365 14.01.2021-23003-21 AkkumulyatorlarYüklə
366 14.01.2021-28014-20 yeməkxanada avadanlıqların təmir işləri üçün tələb olunan mal-materiallarYüklə
367 12.01.2021-31005-20 Elan- Maye xlorYüklə
368 12.01.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
369 11.01.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
370 07.01.2021-28024-20- mal-materiallara olan tələbatYüklə
371 06.01.2021-14002-20-Siyirtmə və klapanlara olan tələbatYüklə
372 06.01.2021-14001-20-xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
373 06.01.2021-26077-20.Elan-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
374 06.01.2021-23002-21 Elan PlanşetlərYüklə
375 06.01.2021-23001-21 Elan - FirewallYüklə
376 06.01.2021-12005-20 Tub Pancher(uzadilma)Yüklə
377 06.01.2021-10009-20 -müxtəlif tipli elektrik mallarına olan tələbat- uzadılmaYüklə
378 05.01.2021-26076-20.Elan-DiafraqmalarYüklə
379 05.01.2021-22005TX-20 - dizel generatorlarda proqram təminatı və diaqnostika işləriYüklə
380 05.01.2021 - 22006TX-20 - Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləriYüklə
381 30.12.2020-25142-20 Müxtəlif növ elektrik malları-(uzatma)Yüklə
382 29.12.2020-25161-20-Elan (cilalayıcı və kəsici daşlar )Yüklə
383 28.12.2020-10010-20-karguzarliqYüklə
384 28.12.2020-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
385 25.12.2020-25163-20-but daşı və çay yatağı materialıYüklə
386 25.12.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlər (Uzadılma)Yüklə
387 25.12.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
388 25.12.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
389 23.12.2020 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləriYüklə
390 23.12.2020-30007-20-Elektrik kabel məmulatlarına olan tələbatYüklə
391 23.12.2020-32001-21 ləvazimatlar və ölçü cihazlarıYüklə
392 22.12.2020 -38015-20 - DMX sürücülərinin təmiriYüklə
393 21.12.2020-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
394 29028 - 20 Elan Sənaye qaz sayğaclarıYüklə
395 Elan 30008-20 Elektrik mallarıYüklə
396 11134AM-20 İdarəetmə stansiyası ELAN Yüklə
397 25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 3Yüklə
398 23012-21 Xüsusi geyim dəvətYüklə
399 23011-20 Elan Soyutma sistemiYüklə
400 Elan 21003-20 Ağac və gül kollarıYüklə
401 25148-20 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatlarının ehtiyat hissələri)Yüklə
402 Elan Az № 12002-20 Geofiziki kabelYüklə
403 31005-20 Elan Maye xlorYüklə
404 29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
405 29033-20 Müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
406 29032-20 Mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
407 10009-20 Elan elektrik malları1Yüklə
408 23010-20 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
409 25133-20 Elan PE boru qofralı boru və PE boru birləşmələriYüklə
410 25119-20 Elan Qapalı metal profilləriYüklə
411 25146-20 Elan Metal profillərYüklə
412 25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri)Yüklə
413 10009-20 Elan elektrik mallarıYüklə
414 31022-20 Elan SeolitYüklə
415 26068-20 Elan Sürtkü yağlarıYüklə
416 28020-20 Elan Mərkəzləşdirilmiş mətbəəYüklə
417 31020-20 Elan köpük əmələgətirən mayeYüklə
418 26073-20 Elan Qazma nasoslarının ehtiyyat hissələriYüklə
419 26070-20 Elan Ləngidici reagentlər uzadılmaYüklə
420 26064-20 Elan Ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
421 11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələri ELAN Yüklə
422 25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
423 25117-20 Elan Sendviç panelYüklə
424 25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
425 07.12.2020 - 22002TX-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təmiri və yenidən doldurulması xidmətiYüklə
426 03.12.2020 - 32001TX-20 - elektrik avadanlıqları və qurğuları üçün texniki xidmət, sınaq-sazlama və təmir işləriYüklə
427 12.02.2020-12003-20 Perforasiya sistemiYüklə
428 12.02.2020-12004-20 ZPKS-Aksessuarlara olan tələbatYüklə
429 12.02.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 2Yüklə
430 01.12.2020-12005-20 Tub PancherYüklə
431 30.11.2020 - 25139-20 NÖC və avtomatika vasitələrinin və avtomatik yanğın siqnalizasiya sistemiYüklə
432 30.11.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
433 30.11.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
434 30.11.2020-29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
435 30.11.2020-11119AM-20 Ehtiyyat hissələriYüklə
436 30.11.2020-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
437 30.11.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılma LOT-2Yüklə
438 30.11.2020-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
439 27.11.2020-10008-20 Xilasedici jiletYüklə
440 26.11.2020-38014-20 Elan - Nasoslar və nasos paneliYüklə
441 25.11.2020-29015-20 Hava kompressoru (Lot 2) və üzrə Plastik qaynaq aparatlarına (Lot 3) olan tələbat3)Yüklə
442 25.11.2020-29025-20- Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
443 25.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
444 25.11.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
445 24.11.2020-11127AM-20 dalma nasoslarıYüklə
446 24.11.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosuYüklə
447 23.11.2020-37048-AM20 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləriYüklə
448 23.11.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılmaYüklə
449 23.11.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
450 20.11.2020-25132-20-Elan (xüsusi geyim və FMV )Yüklə
451 20.11.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
452 20.11.2020-37049-AM20 izolyasiya materiallarıYüklə
453 20.11.2020-37050-AM20 yüksək təyziqli mühitlərdə araqatları kimi istifadə oluna bilinən materiallarYüklə
454 18.11.2020-11096 AM-20-Castrol T-46” yağına tələbatYüklə
455 17.11.2020-29025-20-Sayğac plombu və məftili-Müddətin uzadılmasıYüklə
456 17.11.2020-29027-20 LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat- Müddətin u...Yüklə
457 16.11.2020-25142-20-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
458 16.11.2020-25064-20 Elan - Texniki qazlarYüklə
459 12.11.2020-25107-20 Elan (ÖV yoxlama sınaq işləri)Yüklə
460 12.11.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
461 12.11.2020-29022-20 - klapanlar, klapan ştoklarYüklə
462 12.11.2020-10007-20 Xüsusi geyim və FMVYüklə
463 12.11.2020-25112-20-Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
464 12.11.2020-26069-20.Elan-Tal kanatYüklə
465 10.11.2020-10006-20 DirsəklərYüklə
466 06.11.2020-29026-20-Karbidə olan tələbatYüklə
467 06.11.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
468 06.11.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlərYüklə
469 06.11.2020-25136-20 Elan- mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
470 05.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
471 04.11.2020-32008-20 kimyəvi reaktivlər, alətlər, ölçü cihazları və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
472 04.11.2020-30006-20-paranit və kipgəc dolduruculara olan tələbatYüklə
473 04.11.2020-30005-20-NaCl duzuna olan tələbatYüklə
474 03.11.2020-11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
475 03.11.2020-29028 - 20 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
476 03.11.2020-29029-20-Polad siyirtmələr (lot 1) və Çevirici rəzələrə ( lot 2) olan tələbatYüklə
477 30.10.2020-32008-20 keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasıYüklə
478 30.10.2020-11110AM-20 - Yanğın söndürmək üçün köpük yaradan konsentrat tələbatYüklə
479 30.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
480 30.10.2020-25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
481 30.10.2020-25120-20 Polad boru 168x6mm uzadılmaYüklə
482 29.10.2020-25117-20- Sendviç panelYüklə
483 28.10.2020-29034-20 Əl aləti - belə olan tələbatYüklə
484 28.10.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti mallarıYüklə
485 28.10.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələrYüklə
486 28.10.2020-29031-20 Elektrik mallarıYüklə
487 28.10.2020-25130-20-Kompüter şəbəkəsinin və internet sisteminin çəkilməsi, və ərazinin hasarlanması üçün tələbatYüklə
488 27.10.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
489 27.10.2020-25124-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
490 27.10.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
491 27.10.2020-29015-20 - Lot 1 Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Lot 2 Hava kompressoruYüklə
492 27.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6...Yüklə
493 27.10.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
494 23.10.2020-25125-20 Elan- inert materiallarYüklə
495 23.10.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılması 3Yüklə
496 23.10.2020-12008-20 ölçmə vastilərinin dövrü yoxlanmasıYüklə
497 22.10.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyiciləriYüklə
498 22.10.2020-23009-20- Təşkilatı texnikaYüklə
499 22.10.2020-25122-20 Müxtəlif borularYüklə
500 19.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisiYüklə
501 19.10.2020-29024-20 -polad əymələrə olan tələbatYüklə
502 19.10.20.20-29025-20-Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
503 19.10.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
504 19.10.2020-11036AM-20 LOT-1 baltalarYüklə
505 16.10.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
506 16.10.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
507 16.10.2020-25109-20 Elan - Qaynaq kabelləri və qaynaq kabel birləşdiricisiYüklə
508 16.10.2020-29022-20 - ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
509 14.10.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
510 14.10.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
511 14.10.2020-22008-20-Elan -Konvertor və akkumlyatorYüklə
512 09.10.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləri - (uzadılma)Yüklə
513 08.10.2020-11114AM-20Elan-quru qaz kipkəcləri-uzadılmaYüklə
514 08.10.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri uzadılmaYüklə
515 08.10.2020-29030-20 - tənzimləyici xətlərə (СОЛ) olan tələbatYüklə
516 08.10.2020-23008-20 Elan -KameralarYüklə
517 07.10.2020-12001-20 Lot-3 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (uzadılma)Yüklə
518 07.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
519 06.10.2020-29019-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
520 06.10.2020-25112-20 Elan - Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
521 02.10.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
522 02.10.2020-23007-20 Elan Helium qazıYüklə
523 01.10.2020 - Elan - 25120-20 Polad boru 168x6mmYüklə
524 30.09.2020 - 29026-20 Elan - KarbidYüklə
525 30.09.2020 - 11051AM-20 Elan - Nasos Kompressor BorularıYüklə
526 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
527 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
528 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
529 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
530 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
531 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
532 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
533 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
534 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
535 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
536 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
537 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
538 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
539 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
540 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
541 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
542 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
543 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
544 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
545 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
546 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
547 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
548 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
549 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
550 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
551 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
552 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
553 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
554 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
555 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
556 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
557 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
558 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
559 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
560 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
561 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
562 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
563 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
564 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
565 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
566 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
567 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
568 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
569 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
570 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
571 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
572 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
573 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
574 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
575 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
576 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
577 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
578 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
579 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
580 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
581 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
582 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
583 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
584 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
585 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
586 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
587 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
588 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
589 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
590 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
591 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
592 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
593 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
594 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
595 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
596 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
597 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
598 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
599 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
600 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
601 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
602 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
603 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
604 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
605 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
606 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
607 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
608 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
609 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
610 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
611 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
612 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
613 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
614 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
615 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
616 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
617 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
618 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
619 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
620 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
621 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
622 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
623 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
624 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
625 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
626 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
627 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
628 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
629 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
630 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
631 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
632 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
633 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
634 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
635 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
636 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
637 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
638 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
639 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
640 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
641 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
642 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
643 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
644 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
645 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
646 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
647 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
648 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
649 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
650 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
651 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
652 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
653 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
654 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
655 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
656 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
657 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
658 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
659 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
660 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
661 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
662 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
663 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
664 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
665 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
666 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
667 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
668 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
669 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
670 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
671 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
672 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
673 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
674 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
675 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
676 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
677 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
678 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
679 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
680 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
681 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
682 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
683 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
684 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
685 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
686 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
687 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
688 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
689 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
690 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
691 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
692 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
693 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
694 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
695 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
696 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
697 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
698 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
699 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
700 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
701 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
702 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
703 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
704 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
705 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
706 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
707 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
708 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
709 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
710 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
711 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
712 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
713 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
714 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
715 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
716 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
717 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
718 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
719 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
720 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
721 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
722 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
723 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
724 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
725 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
726 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
727 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
728 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
729 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
730 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
731 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
732 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
733 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
734 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
735 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
736 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
737 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
738 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
739 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
740 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
741 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
742 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
743 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
744 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
745 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
746 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
747 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
748 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
749 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
750 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
751 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
752 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
753 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
754 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
755 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
756 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
757 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
758 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
759 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
760 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
761 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
762 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
763 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
764 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
765 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
766 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
767 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
768 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
769 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
770 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
771 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
772 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
773 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
774 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
775 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
776 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
777 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
778 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
779 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
780 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
781 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
782 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
783 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
784 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
785 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
786 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
787 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
788 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
789 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
790 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
791 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
792 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
793 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
794 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
795 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
796 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
797 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
798 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
799 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
800 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
801 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
802 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
803 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
804 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
805 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
806 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
807 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
808 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
809 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
810 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
811 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
812 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
813 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
814 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
815 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
816 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
817 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
818 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
819 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
820 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
821 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
822 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
823 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
824 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
825 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
826 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
827 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
828 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
829 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
830 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
831 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
832 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
833 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
834 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
835 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
836 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
837 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
838 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
839 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
840 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
841 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
842 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
843 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
844 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
845 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
846 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
847 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
848 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
849 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
850 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
851 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
852 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
853 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
854 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
855 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
856 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
857 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
858 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
859 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
860 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
861 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
862 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
863 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
864 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
865 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
866 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
867 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
868 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
869 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
870 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
871 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
872 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
873 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
874 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
875 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
876 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
877 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
878 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
879 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
880 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
881 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
882 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
883 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
884 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
885 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
886 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
887 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
888 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
889 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
890 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
891 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
892 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
893 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
894 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
895 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
896 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
897 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
898 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
899 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
900 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
901 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
902 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
903 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
904 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
905 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
906 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
907 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
908 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
909 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
910 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
911 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
912 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
913 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
914 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
915 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
916 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
917 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
918 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
919 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
920 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
921 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
922 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
923 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
924 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
925 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
926 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
927 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
928 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
929 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
930 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
931 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
932 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
933 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
934 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
935 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
936 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
937 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
938 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
939 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
940 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
941 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
942 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
943 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
944 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
945 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
946 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
947 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
948 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
949 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
950 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
951 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
952 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
953 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
954 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
955 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
956 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
957 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
958 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
959 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
960 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
961 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
962 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
963 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
964 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
965 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
966 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
967 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
968 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
969 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
970 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
971 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
972 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
973 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
974 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
975 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
976 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
977 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
978 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
979 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
980 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
981 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
982 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
983 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
984 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
985 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
986 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
987 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
988 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
989 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
990 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
991 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
992 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
993 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
994 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
995 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
996 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
997 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
998 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
999 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1000 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1001 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
1002 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
1003 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
1004 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
1005 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
1006 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
1007 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1008 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
1009 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
1010 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
1011 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
1012 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1013 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
1014 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1015 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
1016 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1017 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1018 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1019 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1020 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
1021 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1022 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
1023 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
1024 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1025 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
1026 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
1027 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
1028 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1029 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
1030 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1031 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
1032 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
1033 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
1034 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
1035 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
1036 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1037 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1038 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
1039 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
1040 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
1041 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1042 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1043 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
1044 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
1045 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
1046 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1047 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
1048 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
1049 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
1050 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1051 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1052 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1053 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
1054 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
1055 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
1056 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
1057 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
1058 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
1059 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1060 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
1061 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
1062 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
1063 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
1064 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1065 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
1066 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
1067 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1068 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
1069 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
1070 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
1071 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
1072 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
1073 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1074 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
1075 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
1076 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
1077 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
1078 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
1079 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
1080 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
1081 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
1082 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
1083 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1084 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
1085 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
1086 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
1087 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
1088 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
1089 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
1090 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
1091 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
1092 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1093 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
1094 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
1095 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
1096 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
1097 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1098 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
1099 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
1100 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
1101 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1102 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
1103 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1104 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1105 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1106 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
1107 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1108 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1109 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
1110 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1111 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
1112 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
1113 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
1114 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
1115 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1116 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
1117 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
1118 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
1119 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
1120 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
1121 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
1122 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
1123 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1124 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
1125 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
1126 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
1127 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
1128 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1129 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
1130 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
1131 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
1132 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1133 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
1134 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
1135 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
1136 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
1137 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
1138 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1139 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
1140 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1141 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
1142 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1143 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
1144 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
1145 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
1146 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
1147 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
1148 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1149 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
1150 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
1151 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
1152 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
1153 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
1154 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1155 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
1156 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
1157 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
1158 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
1159 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1160 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
1161 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1162 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
1163 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
1164 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
1165 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
1166 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
1167 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
1168 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1169 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
1170 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1171 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1172 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1173 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1174 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
1175 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
1176 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1177 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
1178 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
1179 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1180 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
1181 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1182 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
1183 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
1184 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
1185 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
1186 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1187 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
1188 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
1189 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
1190 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
1191 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
1192 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1193 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1194 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
1195 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
1196 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
1197 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
1198 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1199 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
1200 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
1201 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
1202 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
1203 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
1204 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1205 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
1206 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1207 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
1208 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
1209 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
1210 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
1211 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
1212 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
1213 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
1214 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
1215 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1216 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
1217 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
1218 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
1219 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
1220 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
1221 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
1222 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
1223 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
1224 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
1225 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
1226 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1227 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
1228 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
1229 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
1230 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
1231 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
1232 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
1233 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
1234 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
1235 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
1236 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
1237 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1238 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1239 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
1240 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
1241 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
1242 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1243 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
1244 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1245 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
1246 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1247 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
1248 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
1249 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
1250 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
1251 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
1252 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
1253 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
1254 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
1255 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
1256 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
1257 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1258 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
1259 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
1260 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1261 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1262 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
1263 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
1264 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
1265 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
1266 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
1267 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
1268 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
1269 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
1270 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
1271 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
1272 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
1273 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
1274 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
1275 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
1276 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1277 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
1278 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
1279 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
1280 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1281 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1282 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1283 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
1284 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1285 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1286 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
1287 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
1288 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
1289 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
1290 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
1291 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
1292 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
1293 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
1294 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
1295 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
1296 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
1297 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
1298 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
1299 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1300 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1301 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1302 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1303 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1304 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
1305 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1306 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1307 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
1308 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
1309 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
1310 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
1311 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
1312 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
1313 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
1314 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
1315 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
1316 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
1317 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
1318 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
1319 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1320 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
1321 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
1322 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
1323 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1324 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
1325 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
1326 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
1327 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
1328 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
1329 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
1330 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
1331 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1332 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
1333 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
1334 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
1335 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
1336 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
1337 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
1338 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
1339 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
1340 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
1341 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
1342 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
1343 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
1344 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
1345 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
1346 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1347 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
1348 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1349 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
1350 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
1351 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
1352 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
1353 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
1354 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1355 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1356 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1357 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
1358 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
1359 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1360 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
1361 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
1362 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
1363 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1364 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
1365 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
1366 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1367 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
1368 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
1369 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
1370 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1371 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1372 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1373 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1374 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
1375 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
1376 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1377 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1378 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
1379 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
1380 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
1381 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
1382 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1383 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1384 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
1385 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
1386 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1387 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
1388 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
1389 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
1390 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
1391 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
1392 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
1393 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
1394 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
1395 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1396 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
1397 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
1398 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
1399 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
1400 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
1401 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
1402 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
1403 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
1404 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1405 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
1406 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
1407 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
1408 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1409 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
1410 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
1411 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
1412 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
1413 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1414 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
1415 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
1416 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
1417 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
1418 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
1419 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1420 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1421 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1422 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
1423 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
1424 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1425 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
1426 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
1427 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1428 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
1429 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
1430 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
1431 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1432 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1433 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
1434 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1435 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1436 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1437 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
1438 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
1439 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
1440 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
1441 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
1442 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1443 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
1444 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1445 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
1446 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1447 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
1448 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
1449 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
1450 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1451 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
1452 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1453 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
1454 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
1455 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
1456 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1457 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
1458 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
1459 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
1460 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
1461 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
1462 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
1463 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1464 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1465 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
1466 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
1467 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1468 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
1469 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
1470 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1471 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1472 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1473 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
1474 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
1475 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1476 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
1477 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
1478 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
1479 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
1480 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
1481 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
1482 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1483 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
1484 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
1485 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
1486 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
1487 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1488 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1489 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1490 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
1491 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1492 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1493 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
1494 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
1495 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
1496 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
1497 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1498 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
1499 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1500 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1501 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
1502 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
1503 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
1504 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
1505 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1506 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
1507 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
1508 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
1509 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1510 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1511 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
1512 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
1513 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
1514 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
1515 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
1516 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
1517 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1518 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
1519 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
1520 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
1521 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
1522 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
1523 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1524 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1525 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1526 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1527 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1528 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1529 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1530 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1531 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1532 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1533 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1534 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1535 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1536 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1537 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1538 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1539 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1540 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1541 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1542 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1543 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1544 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1545 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1546 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1547 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1548 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1549 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1550 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1551 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1552 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1553 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1554 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1555 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1556 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1557 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1558 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1559 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1560 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1561 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1562 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1563 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1564 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1565 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1566 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1567 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1568 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1569 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1570 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1571 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1572 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1573 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1574 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1575 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1576 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1577 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1578 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1579 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1580 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1581 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1582 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1583 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1584 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1585 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1586 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1587 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1588 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1589 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1590 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1591 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1592 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1593 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1594 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1595 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1596 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1597 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1598 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1599 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1600 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1601 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1602 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1603 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1604 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1605 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1606 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1607 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1608 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1609 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1610 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1611 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1612 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1613 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1614 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1615 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1616 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1617 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1618 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1619 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1620 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1621 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1622 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1623 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1624 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1625 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1626 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1627 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1628 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1629 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1630 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1631 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1632 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1633 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1634 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1635 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1636 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1637 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1638 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1639 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1640 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1641 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1642 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1643 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1644 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1645 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1646 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1647 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1648 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1649 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1650 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1651 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1652 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1653 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1654 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1655 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1656 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1657 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1658 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1659 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1660 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1661 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1662 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1663 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1664 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1665 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1666 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1667 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1668 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1669 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1670 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1671 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1672 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1673 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1674 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1675 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1676 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1677 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1678 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1679 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1680 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1681 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1682 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1683 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1684 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1685 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1686 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1687 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1688 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1689 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1690 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1691 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1692 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1693 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1694 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1695 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1696 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1697 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1698 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1699 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1700 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1701 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1702 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1703 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1704 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1705 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1706 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1707 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1708 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1709 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1710 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1711 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1712 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1713 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1714 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1715 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1716 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1717 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1718 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1719 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1720 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1721 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1722 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1723 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1724 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1725 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1726 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1727 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1728 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1729 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1730 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1731 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1732 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1733 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1734 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1735 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1736 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1737 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1738 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1739 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1740 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1741 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1742 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1743 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1744 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1745 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1746 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1747 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1748 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1749 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1750 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1751 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1752 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1753 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1754 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1755 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1756 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1757 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1758 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1759 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1760 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1761 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1762 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1763 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1764 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1765 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1766 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1767 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1768 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1769 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1770 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1771 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1772 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1773 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1774 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1775 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1776 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1777 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1778 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1779 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1780 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1781 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1782 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1783 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1784 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1785 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1786 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1787 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1788 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1789 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1790 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1791 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1792 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1793 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1794 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1795 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1796 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1797 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1798 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1799 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1800 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1801 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1802 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1803 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1804 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1805 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1806 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1807 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1808 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1809 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1810 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1811 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1812 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1813 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1814 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1815 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1816 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1817 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1818 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1819 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1820 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1821 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1822 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1823 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1824 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1825 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1826 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1827 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1828 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1829 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1830 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1831 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1832 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1833 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1834 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1835 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1836 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1837 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1838 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1839 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1840 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1841 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1842 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1843 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1844 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1845 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1846 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1847 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1848 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1849 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1850 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1851 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1852 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1853 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1854 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1855 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1856 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1857 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1858 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1859 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1860 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1861 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1862 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1863 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1864 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1865 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1866 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1867 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1868 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1869 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1870 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1871 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1872 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1873 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1874 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1875 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1876 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1877 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1878 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1879 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1880 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1881 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1882 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1883 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1884 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1885 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1886 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1887 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1888 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1889 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1890 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1891 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1892 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1893 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1894 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1895 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1896 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1897 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1898 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1899 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1900 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1901 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1902 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1903 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1904 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1905 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1906 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1907 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1908 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1909 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1910 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1911 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1912 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1913 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1914 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1915 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1916 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1917 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1918 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1919 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1920 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1921 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1922 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1923 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1924 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1925 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1926 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1927 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1928 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1929 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1930 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1931 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1932 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1933 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1934 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1935 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1936 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1937 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1938 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1939 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1940 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1941 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1942 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1943 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1944 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1945 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1946 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1947 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1948 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1949 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1950 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1951 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1952 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1953 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1954 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1955 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1956 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1957 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1958 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1959 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1960 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1961 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1962 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1963 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1964 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1965 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1966 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1967 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1968 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1969 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1970 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1971 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1972 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1973 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1974 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1975 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1976 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1977 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1978 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1979 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1980 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1981 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1982 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1983 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1984 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1985 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1986 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1987 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1988 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1989 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1990 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1991 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1992 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1993 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1994 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1995 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1996 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1997 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1998 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1999 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
2000 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
2001 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
2002 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2003 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
2004 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
2005 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
2006 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2007 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
2008 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
2009 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
2010 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2011 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
2012 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
2013 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2014 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2015 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
2016 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2017 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
2018 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
2019 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
2020 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
2021 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2022 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
2023 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
2024 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
2025 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
2026 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2027 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
2028 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
2029 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
2030 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
2031 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
2032 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
2033 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
2034 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
2035 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
2036 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
2037 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
2038 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
2039 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
2040 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
2041 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2042 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
2043 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
2044 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2045 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2046 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
2047 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
2048 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2049 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
2050 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2051 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
2052 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
2053 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
2054 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
2055 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2056 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
2057 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
2058 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
2059 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
2060 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
2061 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
2062 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
2063 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
2064 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
2065 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
2066 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
2067 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
2068 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
2069 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
2070 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
2071 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
2072 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
2073 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
2074 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
2075 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2076 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
2077 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
2078 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
2079 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
2080 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
2081 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
2082 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
2083 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
2084 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
2085 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
2086 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
2087 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
2088 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2089 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
2090 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
2091 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
2092 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2093 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2094 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
2095 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
2096 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
2097 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2098 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
2099 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
2100 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
2101 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
2102 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
2103 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
2104 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2105 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
2106 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
2107 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
2108 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2109 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
2110 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
2111 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
2112 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
2113 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2114 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2115 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2116 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
2117 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
2118 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2119 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
2120 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2121 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
2122 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
2123 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2124 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
2125 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
2126 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
2127 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
2128 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2129 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2130 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
2131 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
2132 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
2133 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
2134 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
2135 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
2136 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2137 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
2138 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2139 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
2140 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
2141 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
2142 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2143 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
2144 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
2145 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
2146 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
2147 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
2148 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2149 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
2150 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
2151 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
2152 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
2153 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
2154 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2155 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
2156 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2157 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
2158 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
2159 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
2160 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
2161 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
2162 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
2163 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
2164 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
2165 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
2166 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
2167 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
2168 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2169 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
2170 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
2171 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2172 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
2173 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
2174 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2175 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
2176 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
2177 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
2178 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2179 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
2180 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
2181 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
2182 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
2183 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
2184 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
2185 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
2186 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
2187 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
2188 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2189 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
2190 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
2191 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
2192 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
2193 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
2194 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2195 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
2196 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
2197 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
2198 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
2199 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
2200 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
2201 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
2202 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
2203 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
2204 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2205 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
2206 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2207 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
2208 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
2209 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
2210 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
2211 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
2212 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
2213 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
2214 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2215 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
2216 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
2217 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
2218 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
2219 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
2220 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2221 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
2222 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2223 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
2224 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
2225 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
2226 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
2227 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
2228 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
2229 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
2230 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
2231 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2232 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
2233 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
2234 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
2235 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2236 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
2237 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
2238 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
2239 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
2240 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2241 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
2242 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
2243 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
2244 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
2245 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
2246 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
2247 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
2248 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
2249 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
2250 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
2251 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
2252 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2253 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2254 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
2255 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
2256 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
2257 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2258 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
2259 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2260 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
2261 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
2262 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2263 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
2264 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
2265 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
2266 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2267 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
2268 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2269 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
2270 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
2271 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2272 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
2273 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
2274 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
2275 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
2276 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
2277 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
2278 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
2279 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
2280 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2281 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
2282 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2283 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2284 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2285 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
2286 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
2287 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
2288 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
2289 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
2290 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
2291 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
2292 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2293 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
2294 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
2295 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
2296 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
2297 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
2298 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
2299 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
2300 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
2301 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
2302 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
2303 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
2304 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
2305 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
2306 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2307 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
2308 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2309 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
2310 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
2311 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
2312 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
2313 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
2314 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
2315 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2316 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
2317 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
2318 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
2319 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
2320 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
2321 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2322 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
2323 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
2324 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
2325 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2326 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
2327 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
2328 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
2329 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2330 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
2331 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
2332 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
2333 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
2334 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
2335 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
2336 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2337 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
2338 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2339 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
2340 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
2341 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
2342 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
2343 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
2344 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
2345 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
2346 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2347 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
2348 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
2349 11.12.2017-hərracYüklə
2350 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
2351 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2352 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
2353 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2354 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
2355 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
2356 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
2357 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
2358 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
2359 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
2360 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
2361 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
2362 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2363 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
2364 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
2365 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2366 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
2367 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2368 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
2369 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2370 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
2371 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2372 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
2373 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2374 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
2375 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
2376 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
2377 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
2378 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
2379 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2380 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
2381 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
2382 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
2383 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
2384 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2385 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
2386 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2387 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
2388 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2389 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
2390 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
2391 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
2392 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
2393 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
2394 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2395 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
2396 01.11.2017-herrac.docYüklə
2397 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2398 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
2399 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
2400 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
2401 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
2402 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
2403 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2404 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2405 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
2406 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
2407 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
2408 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
2409 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
2410 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
2411 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
2412 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2413 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
2414 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
2415 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
2416 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2417 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
2418 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
2419 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
2420 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
2421 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
2422 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
2423 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
2424 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
2425 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2426 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
2427 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
2428 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
2429 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
2430 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
2431 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
2432 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
2433 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2434 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2435 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2436 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
2437 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
2438 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2439 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2440 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2441 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2442 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2443 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2444 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
2445 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
2446 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
2447 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
2448 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
2449 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
2450 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2451 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2452 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2453 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
2454 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
2455 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
2456 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
2457 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2458 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2459 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
2460 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
2461 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
2462 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
2463 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2464 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2465 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
2466 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
2467 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
2468 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
2469 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
2470 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
2471 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2472 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
2473 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
2474 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
2475 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
2476 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
2477 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
2478 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
2479 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2480 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
2481 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
2482 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2483 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
2484 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
2485 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2486 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
2487 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
2488 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2489 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2490 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2491 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
2492 29020-17 Elan AZEYüklə
2493 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2494 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2495 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
2496 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
2497 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
2498 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
2499 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
2500 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
2501 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
2502 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
2503 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2504 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2505 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
2506 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
2507 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
2508 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
2509 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2510 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2511 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2512 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
2513 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2514 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
2515 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
2516 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2517 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
2518 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
2519 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
2520 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2521 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
2522 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2523 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2524 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2525 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2526 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2527 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2528 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2529 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2530 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2531 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2532 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2533 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2534 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2535 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2536 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2537 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2538 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2539 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2540 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2541 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2542 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2543 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2544 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2545 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2546 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2547 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2548 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2549 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2550 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2551 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2552 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2553 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2554 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2555 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2556 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2557 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2558 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2559 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2560 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2561 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2562 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2563 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2564 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2565 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2566 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2567 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2568 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2569 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2570 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2571 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2572 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2573 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2574 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2575 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2576 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2577 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2578 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2579 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2580 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2581 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2582 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2583 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2584 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2585 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2586 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2587 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2588 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2589 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2590 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2591 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2592 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2593 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2594 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2595 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2596 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2597 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2598 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2599 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2600 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2601 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2602 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2603 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2604 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2605 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2606 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2607 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2608 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2609 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2610 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2611 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2612 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2613 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2614 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2615 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2616 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2617 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2618 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2619 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2620 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2621 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2622 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2623 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2624 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2625 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2626 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2627 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2628 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2629 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2630 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2631 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2632 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2633 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2634 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2635 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2636 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2637 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2638 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2639 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2640 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2641 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2642 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2643 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2644 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2645 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2646 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2647 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2648 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2649 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2650 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2651 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2652 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2653 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2654 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2655 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2656 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2657 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2658 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2659 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2660 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2661 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2662 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2663 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2664 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2665 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2666 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2667 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2668 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2669 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2670 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2671 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2672 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2673 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2674 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2675 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2676 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2677 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2678 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2679 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2680 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2681 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2682 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2683 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2684 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2685 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2686 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2687 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2688 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2689 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2690 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2691 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2692 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2693 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2694 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2695 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2696 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2697 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2698 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2699 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2700 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2701 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2702 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2703 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2704 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2705 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2706 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2707 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2708 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2709 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2710 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2711 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2712 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2713 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2714 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2715 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2716 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2717 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2718 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2719 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2720 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2721 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2722 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2723 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2724 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2725 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2726 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2727 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2728 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2729 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2730 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2731 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2732 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2733 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2734 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2735 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2736 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2737 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2738 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2739 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2740 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2741 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2742 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2743 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2744 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2745 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2746 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2747 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2748 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2749 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2750 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2751 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2752 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2753 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2754 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2755 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2756 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2757 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2758 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2759 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2760 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2761 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2762 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2763 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2764 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2765 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2766 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2767 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2768 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2769 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2770 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2771 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2772 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2773 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2774 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2775 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2776 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2777 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2778 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2779 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2780 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2781 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2782 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2783 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2784 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2785 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2786 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2787 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2788 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2789 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2790 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2791 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2792 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2793 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2794 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2795 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2796 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2797 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2798 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2799 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2800 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2801 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2802 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2803 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2804 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2805 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2806 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2807 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2808 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2809 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2810 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2811 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2812 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2813 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2814 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2815 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2816 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2817 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2818 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2819 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2820 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2821 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2822 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2823 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2824 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2825 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2826 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2827 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2828 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2829 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2830 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2831 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2832 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2833 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2834 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2835 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2836 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2837 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2838 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2839 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2840 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2841 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2842 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2843 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2844 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2845 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2846 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2847 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2848 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2849 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2850 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2851 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2852 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2853 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2854 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2855 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2856 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2857 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2858 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2859 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2860 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2861 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2862 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2863 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2864 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2865 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2866 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2867 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2868 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2869 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2870 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2871 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2872 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2873 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2874 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2875 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2876 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2877 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2878 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2879 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2880 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2881 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2882 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2883 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2884 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2885 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2886 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2887 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2888 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2889 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2890 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2891 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2892 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2893 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2894 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2895 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2896 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2897 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2898 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2899 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2900 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2901 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2902 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2903 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2904 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2905 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2906 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2907 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2908 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2909 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2910 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2911 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2912 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2913 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2914 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2915 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2916 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2917 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2918 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2919 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2920 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2921 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2922 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2923 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2924 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2925 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2926 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2927 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2928 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2929 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2930 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2931 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2932 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2933 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2934 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2935 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2936 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2937 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2938 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2939 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2940 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2941 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2942 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2943 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2944 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2945 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2946 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2947 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2948 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2949 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2950 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2951 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2952 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2953 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2954 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2955 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2956 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2957 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2958 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2959 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2960 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2961 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2962 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2963 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2964 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2965 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2966 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2967 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2968 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2969 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2970 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2971 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2972 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2973 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2974 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2975 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2976 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2977 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2978 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2979 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2980 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2981 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2982 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2983 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2984 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2985 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2986 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2987 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2988 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2989 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2990 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2991 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2992 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2993 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2994 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2995 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2996 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2997 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2998 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2999 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
3000 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
3001 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
3002 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
3003 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
3004 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
3005 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
3006 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
3007 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
3008 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
3009 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
3010 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
3011 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
3012 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
3013 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
3014 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
3015 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
3016 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
3017 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
3018 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
3019 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
3020 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
3021 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
3022 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
3023 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
3024 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
3025 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
3026 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
3027 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
3028 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
3029 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
3030 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
3031 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
3032 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
3033 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
3034 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
3035 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
3036 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
3037 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
3038 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
3039 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
3040 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
3041 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
3042 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
3043 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
3044 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
3045 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
3046 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
3047 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
3048 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
3049 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
3050 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
3051 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
3052 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
3053 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
3054 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
3055 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
3056 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
3057 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
3058 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
3059 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
3060 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
3061 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
3062 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
3063 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
3064 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
3065 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
3066 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
3067 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
3068 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
3069 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
3070 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
3071 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
3072 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
3073 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
3074 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
3075 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
3076 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
3077 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
3078 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
3079 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
3080 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
3081 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
3082 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
3083 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
3084 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
3085 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
3086 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
3087 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
3088 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
3089 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
3090 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
3091 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
3092 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
3093 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
3094 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
3095 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
3096 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
3097 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
3098 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
3099 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
3100 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
3101 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
3102 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
3103 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
3104 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
3105 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
3106 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
3107 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
3108 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
3109 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
3110 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
3111 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
3112 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
3113 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
3114 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
3115 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
3116 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
3117 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
3118 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
3119 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
3120 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
3121 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
3122 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
3123 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə