BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

“SOCAR-Petrofac” MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Birgə müəssisəsinin yaradılmasında əsas məqsəd, İngiltərənin Petrofac şirkətinin iştirak etdiyi təlim xidmətləri tenderlərində yerli təlim vasitələrinə olan tələbatın ödənilməsidir.

YARANMA TARİXİ

2017

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI