BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Kaspian Geo" MMC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Seysmik məlumatların toplanması, onların analizi və sair geoloji işlərin həyata keçirilməsi

YARANMA TARİXİ

2019

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI