BİRGƏ MÜƏSSİSƏLƏR

"Atəşgah" Sığorta Şirkəti QSC

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyət, kommersiya maraqlarının, onların həyat və sağlamlıqlarının sığorta edilməsi və digər xidmətlər göstərilməsi

YARANMA TARİXİ

1996

MÜDDƏT

qeyri-müəyyən

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI