ARDNŞ-HC (Heavy Crane)

ƏSAS FƏALİYYƏT NÖVÜ

  • Alyans xüsusi diqqəti ARDNŞ-ə aid Layihələrə, Müəssisələrə, Əməliyyatlara, Alyanslara, Müqavilələrə, Birgə Müəssisələrə və s. (ABƏŞ, BP, HPB Layihələrində) yetirməklə verilən kranlara və verilən əsas vəsaitə texniki baxış keçirir, onun servisini, təmirini, bərpasını və sınağını həyata keçirir və gündəlik əməliyyatları aparır

YARANMA TARİXİ

2009

MÜDDƏT

10 İl

TƏRƏFLƏR VƏ İŞTİRAK PAYLARI