FƏALİYYƏT

"Abşeron"

"Abşeron"
Prev Next

"Abşeron"

"Abşeron" perspektiv strukturunun kəşfiyyatı, işlənməsi və Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında" Saziş 27 fevral 2009-cu ildə imzalanmışdır.

Env Txt Img

Podratçı tərəflər: SOCAR Abşeron (50%) və TOTAL E&P Absheron B. V. («TEPAb») (50%) şirkətləridir. 1 avqust 2018-ci ildən etibarən Abşeron layihəsinin operatoru JOCAP şirkətidir. JOCAP, SOCAR, SOCAR Abşeron və TEPAb arasında bağlanmış Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Sazişə tam müvafiq olaraq, SOCAR Abşeron və TEPAb şirkətlərinin təsis etdikləri və bərabər sahib olduqları qeyri-kommersiya növ Birgə Əməliyyat Şirkətidir.


ətraflı oxu +