Assesment

test-samples


QULLUQÇU KATEQORİYASI

Geodezist

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Quyuların təmiri üzrə geoloq

Növbə rəisi (Xam neftin ilkin emalı üzrə 2№-li istehsalat)

Növbə rəisi (Katalitik krekinq üzrə 5№-li istehsalat)

Tərcüməçi (ingilis dili üzrə)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə böyük usta

Mühəndis-energetik

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi)

Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə)

Böyük mühəndis (Xarici əlaqələr şöbəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Geofizik (mədən geofizikası)

Usta (Xətti istismar xidməti)

Mühəndis (Dəniz nəqliyyatının idarəedilməsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Alət üzrə mühəndis

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

Böyük mexanik

Mühəndis (Təmir-tikinti üzrə)

Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)

Kimyaçı (Ekologiya İdarəsi)

Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları üzrə)

Mühəndis (Nəqliyyat xidmətinin idarəedilməsi şöbəsi)

Böyük iş icraçısı

Böyük metodist

Dalğıc işləri ustası

Kapitan (özü yeriməyən gəmilər, kərəçələr üzrə)

Mexanik

Qazturbin sahəsinin rəis müavini

Boru kəmərləri şöbəsində mühəndis-konstruktor

Dispetçer (nəqliyyat üzrə)

Feldşer laborant

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Quyuların tədqiqi üzrə usta

Sanitar həkim köməkçisi

Geodeziya işləri üzrə mühəndis

Elektrik təchizatı üzrə mühəndis