Assesment

test-samples


QULLUQÇU KATEQORİYASI

Usta (təmir-bərpa xidməti)

Xidmət rəisi (generator ve kompressorlar üzrə)

Növbə rəisi (piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi)

Böyük mühəndis (təmir-bərpa xidməti)

Aparıcı iqtisadçı (vergilər üzrə)

Dispetçer (Nəqliyyat idarəsi)

Mexanik (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Mühəndis (generator üzrə)

Xidmət rəisi (hava, azot, məşəl qurğuları üzrə)

Mühəndis (sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Böyük mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Aparıcı mühasib

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə böyük mexanik

Qarovul rəisi

Xidmət rəisi (su, buxar, kimyəvi təmizləmə qurğuları)

Usta (qəza-bərpa xidməti)

Qazma departamentinin böyük mühəndisi (quyulara texniki və texnoloji nəzarət qrupu)

Mühəndis (generator üzrə)

İqtisadcı

Böyük mexanik

Böyük mühəndis (İstehsalat-texniki şöbə)

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Bölmə komandiri (Qaz təhlükəli işlərdə xilasetmə dəstəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Mühəndis (Texniki nəzarət şöbəsi)

Anbar müdiri

Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə)

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis

Rəis müavini (Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə)

Dalğic işləri ustası

Mülki müdafiə üzrə mühəndis

Reis muavini (İstehsalat-texniki sobesi)

Rəis müavini (karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Rəis müavini (mexanika üzrə)

Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Rəis (qazan turbin xidmət sahəsi)

Komendant

Mexanik

Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş

Tabelçi

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

İş icraçısı (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi)

Texniki istehsalat üzrə böyük mühəndis

Böyük mexanik (Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)

Böyük mühəndis (Magistral qaz kəmərlərinin istismarı şöbəsi)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

Mühəndis (xətti istismar xidməti)

Qaraj rəisi

Usta (Qazayırma sahəsi)

Geoloq (geoloji materialların emalı və interpretasiyası üzrə)

Geoloq

Mühəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı və metrologiya şöbəsi)

Böyük mühəndis-geoloq

Böyük mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Böyük mühəndis-Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirilmiş qrupu

Böyük mühəndis-elektronçu

Aparıcı iqtisadcı (maliyyə və vergi şöbəsi)

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Əməyin gigienası üzrə sanitar həkim

Mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)