Assesment

test-samples


FƏHLƏ KATEQORİYASI

Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

Qaz qaynaqçısı

Şüşəsalan

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısısı

Gözətçi

Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər

Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər

Quyuların əsaslı və yeraltı təmirlərə hazırlanması üzrə operator

Tornaçı

Təmirçi-çilingər

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

Elektrik qaz qaynaqçısı

Teplovoz maşinisti

Kran maşinisti (qülləli kran)

Yeraltı qaz kəmərlərinin istismarı və təmiri üzrə çilingər

Elektrik maşınları elementlərinin sarıyıcısı

Kran maşinisti (körpülü)

Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər

Dəmirçi (çəkic və presdə)

Daxiliyanma mühərriklərinin maşinisti

Qazla kəsən

Polad və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması üzrə quraşdırıcı

Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi üzrə elektrik montyoru

Atıcı

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru

Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor

İzolyasiyaçı-örtükçü

Daş kəsən maşının maşinisti

Texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcısı

Yüksək gərginlikli hava xətti və kontakt şəbəkələrin quraşdırılması üzrə elektrik montyoru-xəttçəkən

İşlənmiş yağın regeneratorçusu

Metal konstruksiyaların yığılması üzrə çilingər (Dənizdə)

Elektroquraşdırıcı-çilingər

Avtomobil sürücüsü (BC və ya C kateqoriyalı)

Quyuların yeraltı təmiri üzrə operator

Takelajçı

Quyuların sementlənməsi üzrə operator

Kran maşinisti (qollu kran üzrə)

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı köməkçisi

Rəngsaz

Anbardar

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

Avtoqreyder maşinisti (səyyar xarakterli)

Bənna

QULLUQÇU KATEQORİYASIGeoloq (dənizdə)

Geoloq

Mühəndis (Texniki istismar şöbəsi)

Mürəkkəb işlər üzrə usta

Geofizik (Kəşfiyyat geofizikası üzrə)

Memarlıq və inşaat şöbəsinin qrup rəisi

Quyuların istismar üsullarının layihələndirilməsi və optimallaşdırılması şöbəsinin böyük elmi işçisi

Redaktor (Rus dili üzrə)

Usta (Təmir-bərpa xidməti)

Mühəndis (Təmir-bərpa xidməti)

Texnik (Təmir-bərpa xidməti)

Dəniz platformaları şöbəsinin mühəndis-konstruktoru

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Mühasibatlıq bölmələri üzrə mövzular

Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi şöbəsinin baş mühəndisi

Dəniz estakadaları şöbəsinin mühəndisi

Dəniz platformaları şöbəsində mühəndis

Mühəndis (Təmir-tikinti işləri üzrə)

Memarlıq və inşaat şöbəsinin mühəndisi

Mühəndis (elektrik mühəndisliyi)

Mühəndis (kimya mühəndisliyi)

Mühəndis (Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə)

Mühəndis (normalaşdırma üzrə)

Baş markşeyder

Mühəndis (İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin sistem təminatı və inzibatçılığı üzrə)

Partiya rəisi (Topoqrafiya-kartoqrafiya partiyası)

Boru kəmərləri şöbəsində mühəndis-konstruktor

Mühəndis (BRP sistemində maddi-texniki funksiyalarının tənzimlənməsi üzrə)

Mühəndis-elektronçu

Mühəndis (Texniki nəzarət üzrə)

Kadrlar bölmələri

Mühəndis (kirayə-təmir sahəsi üzrə)

Mühəndis (İnformasiya sistemlərinin inzibatçılığı üzrə)

Arxivçi

Ekspert (Satınalmalar və təchizat üzrə)

Tərcüməçi (ingilis dili üzrə)

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühəndis

Geodezist

Mühəndis (Nəqliyyat üzrə, Azəriqaz İB)

Mülki müdafiə

Energetika və rabitə sistemlərinin layihələndirilməsi şöbəsinin qrup rəisi

Mühəndis (nəqliyyat sahəsi üzrə, Azneft İB)

Mühəndis (mikrofauna qrupu üzrə)

İstehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması və mexanikləşdirilməsi üzrə mühəndis

Həkim-laborant (Bakterioloq)

Mexaniki quraşdırma şöbəsinin qrup rəisi

Topoqraf

Energetik

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

Avtomatlaşdırma və İnformasiya texnologiyaları şöbəsində layihənin baş mühəndisi

Böyük mühəndis (modernizasiya və yenidənqurma işləri üzrə)

Mühəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı və metrologiya şöbəsi)

Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta

İşin təşkili və smeta şöbəsinin mühəndisi

Mexaniki quraşdırma şöbəsinin mühəndisi

Mühəndis (layların və quyuların işlənməsi üzrə)

Stansiya rəisi

Həyat təminatı üzrə mühəndis (Dalğıc avadanlıqları)

Mexanik (Dalğıc və Qəza-Xilasetmə İşləri İdarəsi)

Neft və qazçıxarma üzrə mühəndis

Mühəndis-kimyaçı

Böyük dispetçer

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi)

Usta (Yaşayış yerlərində qaz xətlərinə və məişət cihazlarına nəzarət)

Neft və qaz yataqlarının abadlaşdırılması şöbəsində layihənin baş mühəndisi

Laya və quyudibi zonaya təsirin layihələndirilməsinin aparıcı elmi işçisi

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik üzrə mövzular

Hüquq məsləhətçisi

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Xidmət sahəsinin rəisi (təchizat üzrə)

Energetik (Azneft İB)

Mühəndis (Texniki-istehsalat şöbəsi)

Keyfiyyətə nəzarət sistemi, standartlaşdırma və metroloji təminat şöbəsinin rəisi

Böyük mühəndis (modernizasiya və yenidənqurma işləri üzrə)

Rayon mühəndisi

Quyuların təmiri üzrə geoloq

Laborant (Sənaye-sanitar laboratoriyası)

Geofizik (mədən geofizikası üzrə)

Ekspert (təchizat üzrə)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə böyük usta

Mühəndis (texniki işlər üzrə)

Mühəndis (Xətti istismar xidməti)

Boru kəmərləri şöbəsində mühəndis

Metrologiya üzrə mühəndis

İstehsalat təlimi ustası (Dənizçilərin hazırlanması üzrə)

İstehsalat təlimi ustası (BOSİET, HUET və FOET kurslarının tədrisi üzrə)

Geoloq (Quyuların qazılmasına geoloji nəzarət üzrə)

Quyuların tədqiqi üzrə usta

Mühəndis-texnoloq

Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta (elektrik təchizatı və elektrik avadanlıqları sahəsi)

Neft-mədən hidrotexniki qurğularının istismarı, təmiri və korroziya ilə mübarizə üzrə mühəndis

Xidmət rəisi (Elektrokimyəvi mühafizə üzrə)

Mühəndis (Partladıcı maddələr üzrə)

Mühəndis (maddi-texniki təchizat xidməti üzrə)

Mühəndis (Geofiziki cihaz və avadanlıqların təmiri üzrə xidmət sahəsi)

Lay sularının təmizlənməsi və utilizasiyası xidmət sahəsinin rəis müavini

Korroziyadan mühafizə şöbəsində aparıcı elmi işçi

İşin təşkili və smeta şöbəsinin mühəndisi

Elektrik təchizatı üzrə mühəndis

Avtomatlaşdırma və İnformasiya texnologiyaları şöbəsinin qrup rəisi

Sanitar həkim köməkçisi

Usta (Xətti istismar xidməti)

Feldşer-laborant

Həkim-epidemioloq

Mühəndis (BRQSD-nin İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi)

Sanitar həkim

Dezinfektor

Quyuların təmiri üzrə mühəndis

Mühəndis (kompressor stansiyası üzrə)

Laborant (sənaye-sanitariya üzrə)

İş icraçısı (energetika sahəsi üzrə)

Mühəndis (anbar təsərrüfatı üzrə)

Partiya rəisi (Qravimaqnitometrik kəşfiyyat partiyası)

Mühəndis (tədqiqat işləri üzrə)

Növbə rəisi (buxar və elektrik enerjisi avadanlıqları üzrə)

Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)

Avadanlıqların təmiri üzrə böyük usta (Azneft İB)

Quyu tikintilərinin layihələndirilməsi şöbəsinin Qazma texnologiyası qrupunun rəisi

Mühəndis (Neftin, qazın və suyun kimyəvi analizi üzrə )

Quyuların əsaslı və cari təmiri laboratoriyasının mühəndisi

Mühəndis (Nəql olunan qazın parametrlərinə nəzarət üzrə

Neft və qaz emalı şöbəsinin mühəndisi

Böyük iş icraçısı

Böyük metodist

Dalğıc işləri ustası

Kapitan (özü yeriməyən gəmilər, kərəçələr üzrə)

Mühəndis (mexanika sahəsi üzrə)

Kimyaçı (Ekologiya İdarəsi)

Tədris resursları üzrə aparıcı mütəxəssis

Dispetçer (nəqliyyat üzrə)

Mühəndis (Sənaye və məişət qaz sayğaclarını kalibrləmə laboratoriyası üzrə)

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə mühəndisBöyük mexanik

Böyük mühəndis-elektronçu

İstismar üzrə mühəndis (Nəqliyyat idarəsi)

Marketinq xidməti şöbəsinin mühəndisi

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi) (Nəqliyyat idarəsi)

Tabelçi

Analitik tədqiqatlar laboratoriyasının böyük elmi işçisi

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə böyük mexanik

Mexanik (Qaz İxrac İdarəsi)

Böyük mexanik (Azneft İB)