Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 21.01.2021-26085-20.Elan-Sementləmə və bufer reagentləriYüklə
2 21.01.2021-26078-20.Elan-Klapan dəstiYüklə
3 21.01.2021-25155-20 325mm-lik borularYüklə
4 21.01.2021-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərin tələbatıYüklə
5 21.01.2021-25009-21 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatları)Yüklə
6 19.01.2021-25127-20 Polad boru birləşmələriYüklə
7 19.01.2021-38022-20 Elan - FilterlərYüklə
8 18.01.2021-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
9 18.01.2021-29005-21 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
10 18.01.2021-28025-20 Elan- qazanxanaYüklə
11 18.01.2021-25142-20-Müxtəlif növ elektrik malları-uzatmaYüklə
12 15.01.2021-25145-20 Miller ehtiyat hissələriYüklə
13 14.01.2021-31016-20-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
14 14.01.2021-23003-21 AkkumulyatorlarYüklə
15 14.01.2021-28014-20 yeməkxanada avadanlıqların təmir işləri üçün tələb olunan mal-materiallarYüklə
16 12.01.2021-31005-20 Elan- Maye xlorYüklə
17 12.01.2021-29002 - 21 - polad borulara olan tələbatYüklə
18 11.01.2021-22009-20-Metrologiya mallarına tələbatYüklə
19 07.01.2021-28024-20- mal-materiallara olan tələbatYüklə
20 06.01.2021-14002-20-Siyirtmə və klapanlara olan tələbatYüklə
21 06.01.2021-14001-20-xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
22 06.01.2021-26077-20.Elan-Yanğınsöndürmə ləvazimatlarıYüklə
23 06.01.2021-23002-21 Elan PlanşetlərYüklə
24 06.01.2021-23001-21 Elan - FirewallYüklə
25 06.01.2021-12005-20 Tub Pancher(uzadilma)Yüklə
26 06.01.2021-10009-20 -müxtəlif tipli elektrik mallarına olan tələbat- uzadılmaYüklə
27 05.01.2021-26076-20.Elan-DiafraqmalarYüklə
28 05.01.2021-22005TX-20 - dizel generatorlarda proqram təminatı və diaqnostika işləriYüklə
29 05.01.2021 - 22006TX-20 - Qaynaq aqreqatlarında texniki xidmət işləriYüklə
30 30.12.2020-25142-20 Müxtəlif növ elektrik malları-(uzatma)Yüklə
31 29.12.2020-25161-20-Elan (cilalayıcı və kəsici daşlar )Yüklə
32 28.12.2020-10010-20-karguzarliqYüklə
33 28.12.2020-26082-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
34 25.12.2020-25163-20-but daşı və çay yatağı materialıYüklə
35 25.12.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlər (Uzadılma)Yüklə
36 25.12.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
37 25.12.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosu-UzadılmaYüklə
38 23.12.2020 - 22004TX-20 - Tezlik çeviricilərinin təmiri və sazlanması işləriYüklə
39 23.12.2020-30007-20-Elektrik kabel məmulatlarına olan tələbatYüklə
40 23.12.2020-32001-21 ləvazimatlar və ölçü cihazlarıYüklə
41 22.12.2020 -38015-20 - DMX sürücülərinin təmiriYüklə
42 21.12.2020-25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
43 29028 - 20 Elan Sənaye qaz sayğaclarıYüklə
44 Elan 30008-20 Elektrik mallarıYüklə
45 11134AM-20 İdarəetmə stansiyası ELAN Yüklə
46 25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 3Yüklə
47 23012-21 Xüsusi geyim dəvətYüklə
48 23011-20 Elan Soyutma sistemiYüklə
49 Elan 21003-20 Ağac və gül kollarıYüklə
50 25148-20 Elan (Boyavuran və qumşırnaq aparatlarının ehtiyat hissələri)Yüklə
51 Elan Az № 12002-20 Geofiziki kabelYüklə
52 31005-20 Elan Maye xlorYüklə
53 29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
54 29033-20 Müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
55 29032-20 Mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
56 10009-20 Elan elektrik malları1Yüklə
57 23010-20 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
58 25133-20 Elan PE boru qofralı boru və PE boru birləşmələriYüklə
59 25119-20 Elan Qapalı metal profilləriYüklə
60 25146-20 Elan Metal profillərYüklə
61 25145-20 Elan (Miller ehtiyat hissələri)Yüklə
62 10009-20 Elan elektrik mallarıYüklə
63 31022-20 Elan SeolitYüklə
64 26068-20 Elan Sürtkü yağlarıYüklə
65 28020-20 Elan Mərkəzləşdirilmiş mətbəəYüklə
66 31020-20 Elan köpük əmələgətirən mayeYüklə
67 26073-20 Elan Qazma nasoslarının ehtiyyat hissələriYüklə
68 26070-20 Elan Ləngidici reagentlər uzadılmaYüklə
69 26064-20 Elan Ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
70 11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələri ELAN Yüklə
71 25136-20 Elan mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
72 25117-20 Elan Sendviç panelYüklə
73 25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
74 07.12.2020 - 22002TX-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təmiri və yenidən doldurulması xidmətiYüklə
75 03.12.2020 - 32001TX-20 - elektrik avadanlıqları və qurğuları üçün texniki xidmət, sınaq-sazlama və təmir işləriYüklə
76 12.02.2020-12003-20 Perforasiya sistemiYüklə
77 12.02.2020-12004-20 ZPKS-Aksessuarlara olan tələbatYüklə
78 12.02.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılma 2Yüklə
79 01.12.2020-12005-20 Tub PancherYüklə
80 30.11.2020 - 25139-20 NÖC və avtomatika vasitələrinin və avtomatik yanğın siqnalizasiya sistemiYüklə
81 30.11.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələr -uzadılmaYüklə
82 30.11.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti malları - uzadılmaYüklə
83 30.11.2020-29034-20 Əl aləti - bel - uzadılmaYüklə
84 30.11.2020-11119AM-20 Ehtiyyat hissələriYüklə
85 30.11.2020-29028 - 20 - sənaye qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
86 30.11.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlər uzadılma LOT-2Yüklə
87 30.11.2020-11135 AM-20 Xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
88 27.11.2020-10008-20 Xilasedici jiletYüklə
89 26.11.2020-38014-20 Elan - Nasoslar və nasos paneliYüklə
90 25.11.2020-29015-20 Hava kompressoru (Lot 2) və üzrə Plastik qaynaq aparatlarına (Lot 3) olan tələbat3)Yüklə
91 25.11.2020-29025-20- Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
92 25.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
93 25.11.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
94 24.11.2020-11127AM-20 dalma nasoslarıYüklə
95 24.11.2020-26071-20.Elan-Dalma nasosuYüklə
96 23.11.2020-37048-AM20 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlama işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləriYüklə
97 23.11.2020-25122-20 Müxtəlif borular uzadılmaYüklə
98 23.11.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
99 20.11.2020-25132-20-Elan (xüsusi geyim və FMV )Yüklə
100 20.11.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
101 20.11.2020-37049-AM20 izolyasiya materiallarıYüklə
102 20.11.2020-37050-AM20 yüksək təyziqli mühitlərdə araqatları kimi istifadə oluna bilinən materiallarYüklə
103 18.11.2020-11096 AM-20-Castrol T-46” yağına tələbatYüklə
104 17.11.2020-29025-20-Sayğac plombu və məftili-Müddətin uzadılmasıYüklə
105 17.11.2020-29027-20 LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6 m3 saat- Müddətin u...Yüklə
106 16.11.2020-25142-20-Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
107 16.11.2020-25064-20 Elan - Texniki qazlarYüklə
108 12.11.2020-25107-20 Elan (ÖV yoxlama sınaq işləri)Yüklə
109 12.11.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
110 12.11.2020-29022-20 - klapanlar, klapan ştoklarYüklə
111 12.11.2020-10007-20 Xüsusi geyim və FMVYüklə
112 12.11.2020-25112-20-Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
113 12.11.2020-26069-20.Elan-Tal kanatYüklə
114 10.11.2020-10006-20 DirsəklərYüklə
115 06.11.2020-29026-20-Karbidə olan tələbatYüklə
116 06.11.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
117 06.11.2020-26070-20.Elan-Ləngidici reagentlərYüklə
118 06.11.2020-25136-20 Elan- mişar daşı və kərpicin satın alınmasıYüklə
119 05.11.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
120 04.11.2020-32008-20 kimyəvi reaktivlər, alətlər, ölçü cihazları və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
121 04.11.2020-30006-20-paranit və kipgəc dolduruculara olan tələbatYüklə
122 04.11.2020-30005-20-NaCl duzuna olan tələbatYüklə
123 03.11.2020-11106AM-20 Kopmpressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
124 03.11.2020-29028 - 20 - qaz sayğaclarına və korrektorlara olan tələbatYüklə
125 03.11.2020-29029-20-Polad siyirtmələr (lot 1) və Çevirici rəzələrə ( lot 2) olan tələbatYüklə
126 30.10.2020-32008-20 keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasıYüklə
127 30.10.2020-11110AM-20 - Yanğın söndürmək üçün köpük yaradan konsentrat tələbatYüklə
128 30.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
129 30.10.2020-25135-20 Elan - Profnastil və şurupYüklə
130 30.10.2020-25120-20 Polad boru 168x6mm uzadılmaYüklə
131 29.10.2020-25117-20- Sendviç panelYüklə
132 28.10.2020-29034-20 Əl aləti - belə olan tələbatYüklə
133 28.10.2020-29033-20 müxtəlif təyinatlı tikinti mallarıYüklə
134 28.10.2020-29032-20 mexaniki avadanlıqlar, vasitələr və hissələrYüklə
135 28.10.2020-29031-20 Elektrik mallarıYüklə
136 28.10.2020-25130-20-Kompüter şəbəkəsinin və internet sisteminin çəkilməsi, və ərazinin hasarlanması üçün tələbatYüklə
137 27.10.2020-26063-20.Elan-Tikinti materialları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
138 27.10.2020-25124-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
139 27.10.2020-25123-20 Müxtəlif ölçülü fitinqlərYüklə
140 27.10.2020-29015-20 - Lot 1 Qaynaq aqreqatı və generatorlar, Lot 2 Hava kompressoruYüklə
141 27.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisi 6...Yüklə
142 27.10.2020-25133-20 Elan - PE boru, qofralı boru və PE boru birləşmələri satın alınmasıYüklə
143 23.10.2020-25125-20 Elan- inert materiallarYüklə
144 23.10.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılması 3Yüklə
145 23.10.2020-12008-20 ölçmə vastilərinin dövrü yoxlanmasıYüklə
146 22.10.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyiciləriYüklə
147 22.10.2020-23009-20- Təşkilatı texnikaYüklə
148 22.10.2020-25122-20 Müxtəlif borularYüklə
149 19.10.2020-29027-20 LOT-1 Qaz filterləri LOT-2 Fərdi qaz tənzimləycisiYüklə
150 19.10.2020-29024-20 -polad əymələrə olan tələbatYüklə
151 19.10.20.20-29025-20-Qaz sayğacları üçün plomb və məftillərə olan təlabatYüklə
152 19.10.2020 - 30002-ƏT-20 Kolonların əsaslı təmiri (uzatma)Yüklə
153 19.10.2020-11036AM-20 LOT-1 baltalarYüklə
154 16.10.2020-26064-20.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
155 16.10.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
156 16.10.2020-25109-20 Elan - Qaynaq kabelləri və qaynaq kabel birləşdiricisiYüklə
157 16.10.2020-29022-20 - ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
158 14.10.2020-26062-20.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
159 14.10.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
160 14.10.2020-22008-20-Elan -Konvertor və akkumlyatorYüklə
161 09.10.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləri - (uzadılma)Yüklə
162 08.10.2020-11114AM-20Elan-quru qaz kipkəcləri-uzadılmaYüklə
163 08.10.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri uzadılmaYüklə
164 08.10.2020-29030-20 - tənzimləyici xətlərə (СОЛ) olan tələbatYüklə
165 08.10.2020-23008-20 Elan -KameralarYüklə
166 07.10.2020-12001-20 Lot-3 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (uzadılma)Yüklə
167 07.10.2020- 29001ƏT - Asfalt işləri - uzatmaYüklə
168 06.10.2020-29019-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
169 06.10.2020-25112-20 Elan - Oksigen və maye qaz şlanqıYüklə
170 02.10.2020-25119-20 Elan - Qapalı metal profillərin satın alınmasıYüklə
171 02.10.2020-23007-20 Elan Helium qazıYüklə
172 01.10.2020 - Elan - 25120-20 Polad boru 168x6mmYüklə
173 30.09.2020 - 29026-20 Elan - KarbidYüklə
174 30.09.2020 - 11051AM-20 Elan - Nasos Kompressor BorularıYüklə
175 28.09.2020 - 25110-20 Elan - Müxtəlif materialların satın alınmasıYüklə
176 28.09.2020 - 31006-Tİ-2020- Xidmət işləriYüklə
177 24.09.2020 - 23006-20 Elan Kartriclər AzneftYüklə
178 24.09.2020 - 25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
179 23.09.2020 - 29023-20 - Yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətiYüklə
180 24.09.2020 - 29022-20 - tənzimləyicilərin (RDQ, RDUK) ehtiyat hissələriYüklə
181 22.09.2020 - 26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
182 18.09.2020 - 11114AM-20 Elan - Quru qaz kipkəcləriYüklə
183 17.09.2020 - 26063-20.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
184 15.09.2020 - Elan 22005-20 xüsusi geyimlərYüklə
185 14.09.2020 - 28014-20 Elan -yemekxanaYüklə
186 14.09.2020 - 30001ƏT- Kolonların əsaslı təmiriYüklə
187 11.09.2020-13015-20 Elan-BoyalarYüklə
188 10.09.2020-29014-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
189 10.09.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik malları- uzadılmaYüklə
190 10.09.2020-22004-20-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
191 10.09.2020-22006-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan tələbatYüklə
192 10.09.2020-22008-20-Konvertor və akkumlyatorYüklə
193 10.09.2020-22007-20-Akkumlyatorlara olan tələbatYüklə
194 09.09.2020-22003-20-Boyalara olan tələbatYüklə
195 07.09.2020-26057-20.Elan-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
196 07.09.2020-25103-20 Elan Taxta və fanerYüklə
197 07.09.2020-25104-20 Elan Qapaqlı cəbhə sistemi və izosistemli alüminium qapıYüklə
198 07.09.2020-25105-20 Elan -Otaq qapılarıYüklə
199 07.09.2020-25102-20 -Avtomatik seksiyalı darvazaYüklə
200 07.09.2020-25106-20 Elan müxətlif mal-materiallar lot və santexnika materialları lot 2Yüklə
201 04.09.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləri (uzatma)Yüklə
202 04.09.2020-26062-20.Elan-Elektrik mallarıYüklə
203 04.09.2020-23002-20 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
204 04.09.2020-23003-20 Elan Lenel keçid sistemiYüklə
205 04.09.2020-23004-20-Şəbəkə mallarıYüklə
206 03.09.2020 - 29001ƏT - Asfalt işləriYüklə
207 03.09.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılar -(müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
208 03.09.2020-11051AM-20 nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
209 03.09.2020-25030-20-paslanmayan polad boru birləşmələrinə olan tələbatYüklə
210 02.09.2020-29017-20 - avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
211 02.09.2020-29020-20 - qaz tənzimləyici məntəqələrə və qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
212 01.09.2020-25029-20 Polad boru 426x26mm vaxtın uzadılmasıYüklə
213 01.09.2020 - 28009-TX20 - texniki xidmət və təmir işləriYüklə
214 29.08.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
215 29.08.2020-12001-20 -Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
216 28.08.2020- 37047-AM20 laboratoriya reagentləri, cihaz və aksesuarlarYüklə
217 28.08.2020-11036AM-20 2-ci Elan baltalar ( davam etdirilmə)Yüklə
218 27.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbat-uazılmaYüklə
219 28.06.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
220 24.08.2020-25079-20 sualtı kabelYüklə
221 21.08.2020 - 31005-TX-2020 Dəmir Yolunun təmiriYüklə
222 21.08.2020-25093-20 abraziv materialına olan tələbatYüklə
223 21.08.2020-25096-20 Elan künclüklərYüklə
224 21.08.2020-25097-20 şvellerlərə olan tələbatYüklə
225 21.08.2020-25079-20 -sualtı kabelYüklə
226 19.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar - uzadılma 2Yüklə
227 19.08.2020-20001-20-xidməti geyim formalarıYüklə
228 17.08.2020-29016-20-qaz kranlarına olan tələbatYüklə
229 17.08.2020-25041-20 Elan polad abrazivYüklə
230 13.08.2020-25082-20 Elek.mal.və naqil. İki sahilYüklə
231 13.08.2020-29021-20 LOT-1 Ehtiyat hissələri LOT-2 Elektrik mallarıYüklə
232 13.08.2020-29014-müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
233 11.08.2020-pre-kvalifikasiya prosedurunda iştirakYüklə
234 11.08.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 Fırçalar- uzadılmaYüklə
235 10.08.2020-25086-20 Elan (Dizel generatorları)Yüklə
236 10.08.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
237 10.08.2020-25085-20 Elan Sendviç panel daş yun tərkibliYüklə
238 10.08.2020-25089-20 Elan PVC qapı və pəncərəYüklə
239 10.08.2020-29017-20-avadanlıqlara və ehtiyat hissələrə olan tələbatYüklə
240 10.08.2020-29020-20 - açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
241 10.08.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklər Vaxtın uzadılmasıYüklə
242 10.08.2020-28014-20 yemekxana avadanlıqlarıYüklə
243 07.08.2020-30004-20 LOT2-Yanğınsöndürmə vasitələri və nişanlarına olan tələbatYüklə
244 06.08.2020-30002-TX-2020-Sazlama işləriYüklə
245 05.08.2020-31012-20-NŞ nasoslarYüklə
246 05.08.2020-11040AM-20 Xilasedici sallar Vaxtın uzadılmasıYüklə
247 05.08.2020-26060-20.Elan-Sürtkü yağı və süzgəclərYüklə
248 30.07.2020-11077AM-20 AkkumlyatorYüklə
249 30.07.2020-11051AM-20 NKB -nasos kompressor borusuna olan tələbatYüklə
250 29.07.2020-25083-20 Elan müxətlif mal-materiallarYüklə
251 29.07.2020-25029-20 Polad boru 426x26mmYüklə
252 29.07.2020-31004-TX-2020 Hovuzların təmizlənməsiYüklə
253 29.07.2020-11095AM-20 AvadanlıqlarYüklə
254 27.07.2020-31011-Elan- NasoslarYüklə
255 24.07.2020-26059-20.Elan-Qazma nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
256 24.07.2020-Xidməti geyim formalarına olan tələbatYüklə
257 23.07.2020-31003TX-20 TBA-ların təmiriYüklə
258 23.07.2020-30003-TX-20-istilik avadamlıqlarına texniki xidmetYüklə
259 22.07.2020-22002-20-Sürtkü yağlarına olan tələbatYüklə
260 22.07.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
261 22.07.2020-11057AM-20 Zirehli kabel vaxtın uzadılmasıYüklə
262 20.07.2020-25080-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
263 17.07.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar ) uzatma1Yüklə
264 17.07.2020-125037-20 Polad boru 530x12mm uzadılma2Yüklə
265 16.07.2020-26056-20-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
266 16.07.2020-26057-20-Kimyəvi reagentlərYüklə
267 16.07.2020-25046-20 (LOT3) Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma2Yüklə
268 14.07.2020-11041AM-20 - Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
269 10.07.2020-11055AM-20 nasos ştanqlarına tələbatYüklə
270 10.07.2020-29011-20 - Müxtəlif ölçülü polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
271 07.07.2020-11087 AM-20-Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
272 07.07.2020-25072-20 Elan (Pnevmatik daxili mərkəzləşdirici)Yüklə
273 07.07.2020-13008-20 Elan-mal materiallarYüklə
274 06.07.2020-35002-20 - AkumlyatorlarYüklə
275 04.07.2020-25071-20-Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
276 03.07.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm uzadılma 2Yüklə
277 03.07.2020-29012-20 LOT-1 Elektrik alət və avadanlıqlar LOT-2 FırçalarYüklə
278 03.07.2020-25053-20 Ayaqaltı elementləriYüklə
279 25.06.2020-25012-20-magnezium anodYüklə
280 18.06.2020-29013-20 ElanYüklə
281 16.06.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları) uzatma1Yüklə
282 16.06.2020-11094AM-20 C-169 tipli kompressorları üçün tələb edilən quru qaz kipkəcləriYüklə
283 08.06.2020-37042-AM20-Osmos üçün filtirlər və dozalayıcı nasosların membranlarıYüklə
284 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
285 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
286 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
287 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
288 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
289 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
290 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
291 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
292 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
293 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
294 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
295 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
296 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
297 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
298 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
299 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
300 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
301 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
302 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
303 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
304 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
305 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
306 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
307 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
308 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
309 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
310 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
311 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
312 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
313 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
314 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
315 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
316 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
317 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
318 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
319 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
320 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
321 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
322 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
323 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
324 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
325 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
326 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
327 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
328 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
329 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
330 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
331 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
332 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
333 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
334 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
335 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
336 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
337 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
338 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
339 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
340 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
341 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
342 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
343 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
344 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
345 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
346 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
347 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
348 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
349 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
350 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
351 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
352 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
353 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
354 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
355 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
356 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
357 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
358 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
359 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
360 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
361 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
362 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
363 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
364 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
365 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
366 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
367 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
368 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
369 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
370 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
371 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
372 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
373 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
374 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
375 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
376 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
377 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
378 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
379 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
380 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
381 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
382 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
383 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
384 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
385 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
386 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
387 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
388 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
389 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
390 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
391 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
392 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
393 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
394 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
395 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
396 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
397 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
398 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
399 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
400 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
401 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
402 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
403 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
404 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
405 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
406 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
407 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
408 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
409 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
410 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
411 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
412 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
413 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
414 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
415 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
416 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
417 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
418 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
419 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
420 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
421 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
422 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
423 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
424 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
425 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
426 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
427 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
428 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
429 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
430 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
431 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
432 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
433 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
434 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
435 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
436 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
437 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
438 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
439 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
440 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
441 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
442 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
443 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
444 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
445 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
446 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
447 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
448 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
449 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
450 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
451 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
452 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
453 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
454 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
455 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
456 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
457 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
458 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
459 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
460 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
461 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
462 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
463 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
464 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
465 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
466 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
467 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
468 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
469 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
470 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
471 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
472 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
473 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
474 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
475 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
476 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
477 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
478 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
479 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
480 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
481 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
482 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
483 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
484 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
485 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
486 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
487 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
488 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
489 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
490 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
491 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
492 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
493 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
494 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
495 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
496 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
497 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
498 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
499 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
500 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
501 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
502 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
503 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
504 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
505 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
506 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
507 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
508 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
509 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
510 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
511 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
512 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
513 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
514 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
515 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
516 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
517 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
518 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
519 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
520 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
521 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
522 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
523 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
524 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
525 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
526 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
527 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
528 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
529 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
530 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
531 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
532 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
533 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
534 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
535 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
536 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
537 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
538 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
539 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
540 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
541 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
542 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
543 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
544 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
545 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
546 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
547 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
548 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
549 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
550 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
551 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
552 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
553 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
554 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
555 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
556 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
557 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
558 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
559 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
560 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
561 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
562 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
563 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
564 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
565 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
566 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
567 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
568 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
569 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
570 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
571 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
572 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
573 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
574 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
575 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
576 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
577 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
578 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
579 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
580 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
581 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
582 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
583 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
584 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
585 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
586 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
587 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
588 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
589 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
590 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
591 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
592 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
593 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
594 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
595 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
596 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
597 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
598 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
599 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
600 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
601 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
602 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
603 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
604 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
605 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
606 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
607 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
608 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
609 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
610 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
611 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
612 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
613 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
614 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
615 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
616 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
617 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
618 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
619 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
620 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
621 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
622 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
623 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
624 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
625 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
626 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
627 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
628 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
629 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
630 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
631 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
632 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
633 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
634 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
635 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
636 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
637 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
638 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
639 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
640 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
641 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
642 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
643 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
644 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
645 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
646 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
647 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
648 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
649 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
650 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
651 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
652 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
653 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
654 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
655 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
656 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
657 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
658 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
659 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
660 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
661 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
662 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
663 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
664 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
665 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
666 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
667 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
668 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
669 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
670 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
671 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
672 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
673 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
674 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
675 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
676 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
677 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
678 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
679 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
680 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
681 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
682 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
683 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
684 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
685 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
686 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
687 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
688 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
689 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
690 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
691 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
692 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
693 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
694 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
695 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
696 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
697 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
698 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
699 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
700 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
701 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
702 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
703 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
704 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
705 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
706 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
707 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
708 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
709 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
710 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
711 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
712 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
713 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
714 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
715 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
716 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
717 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
718 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
719 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
720 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
721 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
722 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
723 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
724 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
725 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
726 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
727 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
728 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
729 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
730 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
731 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
732 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
733 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
734 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
735 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
736 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
737 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
738 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
739 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
740 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
741 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
742 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
743 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
744 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
745 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
746 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
747 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
748 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
749 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
750 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
751 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
752 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
753 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
754 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
755 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
756 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
757 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
758 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
759 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
760 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
761 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
762 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
763 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
764 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
765 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
766 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
767 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
768 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
769 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
770 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
771 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
772 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
773 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
774 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
775 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
776 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
777 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
778 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
779 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
780 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
781 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
782 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
783 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
784 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
785 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
786 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
787 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
788 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
789 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
790 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
791 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
792 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
793 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
794 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
795 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
796 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
797 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
798 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
799 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
800 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
801 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
802 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
803 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
804 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
805 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
806 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
807 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
808 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
809 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
810 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
811 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
812 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
813 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
814 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
815 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
816 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
817 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
818 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
819 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
820 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
821 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
822 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
823 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
824 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
825 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
826 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
827 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
828 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
829 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
830 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
831 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
832 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
833 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
834 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
835 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
836 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
837 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
838 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
839 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
840 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
841 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
842 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
843 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
844 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
845 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
846 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
847 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
848 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
849 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
850 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
851 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
852 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
853 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
854 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
855 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
856 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
857 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
858 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
859 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
860 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
861 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
862 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
863 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
864 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
865 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
866 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
867 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
868 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
869 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
870 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
871 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
872 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
873 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
874 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
875 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
876 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
877 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
878 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
879 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
880 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
881 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
882 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
883 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
884 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
885 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
886 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
887 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
888 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
889 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
890 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
891 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
892 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
893 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
894 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
895 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
896 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
897 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
898 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
899 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
900 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
901 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
902 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
903 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
904 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
905 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
906 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
907 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
908 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
909 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
910 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
911 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
912 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
913 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
914 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
915 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
916 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
917 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
918 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
919 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
920 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
921 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
922 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
923 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
924 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
925 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
926 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
927 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
928 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
929 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
930 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
931 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
932 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
933 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
934 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
935 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
936 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
937 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
938 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
939 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
940 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
941 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
942 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
943 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
944 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
945 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
946 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
947 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
948 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
949 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
950 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
951 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
952 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
953 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
954 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
955 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
956 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
957 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
958 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
959 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
960 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
961 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
962 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
963 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
964 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
965 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
966 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
967 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
968 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
969 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
970 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
971 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
972 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
973 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
974 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
975 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
976 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
977 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
978 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
979 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
980 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
981 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
982 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
983 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
984 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
985 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
986 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
987 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
988 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
989 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
990 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
991 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
992 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
993 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
994 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
995 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
996 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
997 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
998 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
999 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
1000 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
1001 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
1002 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
1003 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
1004 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1005 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1006 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
1007 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
1008 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
1009 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
1010 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
1011 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
1012 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
1013 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
1014 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
1015 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1016 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
1017 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
1018 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
1019 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1020 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1021 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
1022 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1023 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
1024 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
1025 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1026 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1027 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
1028 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
1029 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
1030 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
1031 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
1032 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1033 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
1034 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
1035 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1036 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
1037 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
1038 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
1039 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
1040 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
1041 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
1042 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
1043 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
1044 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
1045 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
1046 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
1047 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
1048 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
1049 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
1050 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
1051 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
1052 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
1053 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
1054 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
1055 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
1056 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
1057 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
1058 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
1059 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
1060 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
1061 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
1062 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1063 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
1064 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
1065 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
1066 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
1067 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
1068 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1069 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
1070 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1071 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
1072 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
1073 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1074 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
1075 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
1076 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1077 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
1078 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
1079 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
1080 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
1081 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
1082 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
1083 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
1084 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
1085 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1086 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
1087 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
1088 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
1089 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
1090 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
1091 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1092 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
1093 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1094 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
1095 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1096 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
1097 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
1098 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
1099 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
1100 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
1101 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1102 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
1103 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
1104 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
1105 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1106 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
1107 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
1108 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
1109 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
1110 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
1111 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
1112 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
1113 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1114 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
1115 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
1116 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
1117 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
1118 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
1119 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1120 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
1121 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1122 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
1123 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
1124 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1125 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
1126 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
1127 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
1128 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
1129 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
1130 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
1131 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
1132 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
1133 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
1134 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
1135 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
1136 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1137 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1138 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1139 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
1140 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
1141 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
1142 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
1143 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
1144 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
1145 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
1146 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1147 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
1148 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1149 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1150 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
1151 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
1152 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
1153 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
1154 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1155 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
1156 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
1157 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
1158 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1159 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
1160 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
1161 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
1162 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
1163 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
1164 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
1165 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
1166 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1167 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
1168 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
1169 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
1170 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
1171 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
1172 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1173 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
1174 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1175 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
1176 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
1177 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
1178 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
1179 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
1180 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
1181 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1182 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1183 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1184 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1185 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
1186 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
1187 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
1188 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
1189 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
1190 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
1191 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
1192 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
1193 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1194 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1195 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
1196 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
1197 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
1198 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
1199 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
1200 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
1201 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
1202 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1203 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
1204 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
1205 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
1206 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
1207 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
1208 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
1209 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
1210 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
1211 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
1212 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
1213 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
1214 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
1215 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
1216 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1217 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
1218 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
1219 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1220 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
1221 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
1222 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
1223 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1224 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1225 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
1226 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1227 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
1228 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
1229 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
1230 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
1231 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
1232 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1233 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
1234 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
1235 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
1236 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
1237 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
1238 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
1239 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
1240 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
1241 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
1242 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1243 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
1244 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
1245 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
1246 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
1247 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
1248 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
1249 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
1250 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1251 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
1252 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
1253 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
1254 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
1255 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1256 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
1257 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
1258 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1259 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
1260 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
1261 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
1262 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
1263 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
1264 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
1265 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
1266 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
1267 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
1268 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
1269 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
1270 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
1271 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
1272 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
1273 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
1274 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
1275 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
1276 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
1277 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1278 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
1279 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1280 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
1281 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1282 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1283 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1284 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1285 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1286 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1287 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1288 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1289 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1290 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1291 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1292 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1293 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1294 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1295 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1296 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1297 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1298 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1299 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1300 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1301 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1302 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1303 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1304 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1305 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1306 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1307 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1308 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1309 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1310 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1311 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1312 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1313 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1314 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1315 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1316 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1317 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1318 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1319 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1320 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1321 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1322 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1323 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1324 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1325 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1326 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1327 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1328 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1329 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1330 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1331 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1332 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1333 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1334 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1335 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1336 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1337 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1338 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1339 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1340 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1341 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1342 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1343 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1344 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1345 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1346 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1347 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1348 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1349 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1350 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1351 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1352 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1353 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1354 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1355 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1356 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1357 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1358 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1359 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1360 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1361 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1362 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1363 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1364 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1365 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1366 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1367 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1368 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1369 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1370 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1371 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1372 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1373 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1374 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1375 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1376 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1377 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1378 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1379 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1380 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1381 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1382 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1383 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1384 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1385 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1386 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1387 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1388 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1389 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1390 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1391 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1392 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1393 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1394 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1395 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1396 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1397 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1398 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1399 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1400 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1401 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1402 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1403 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1404 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1405 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1406 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1407 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1408 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1409 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1410 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1411 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1412 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1413 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1414 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1415 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1416 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1417 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1418 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1419 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1420 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1421 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1422 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1423 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1424 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1425 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1426 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1427 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1428 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1429 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1430 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1431 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1432 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1433 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1434 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1435 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1436 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1437 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1438 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1439 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1440 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1441 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1442 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1443 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1444 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1445 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1446 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1447 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1448 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1449 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1450 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1451 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1452 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1453 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1454 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1455 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1456 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1457 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1458 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1459 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1460 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1461 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1462 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1463 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1464 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1465 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1466 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1467 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1468 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1469 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1470 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1471 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1472 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1473 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1474 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1475 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1476 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1477 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1478 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1479 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1480 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1481 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1482 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1483 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1484 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1485 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1486 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1487 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1488 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1489 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1490 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1491 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1492 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1493 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1494 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1495 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1496 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1497 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1498 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1499 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1500 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1501 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1502 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1503 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1504 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1505 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1506 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1507 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1508 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1509 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1510 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1511 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1512 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1513 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1514 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1515 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1516 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1517 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1518 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1519 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1520 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1521 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1522 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1523 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1524 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1525 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1526 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1527 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1528 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1529 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1530 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1531 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1532 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1533 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1534 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1535 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1536 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1537 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1538 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1539 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1540 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1541 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1542 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1543 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1544 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1545 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1546 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1547 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1548 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1549 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1550 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1551 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1552 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1553 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1554 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1555 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1556 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1557 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1558 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1559 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1560 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1561 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1562 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1563 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1564 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1565 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1566 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1567 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1568 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1569 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1570 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1571 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1572 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1573 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1574 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1575 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1576 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1577 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1578 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1579 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1580 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1581 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1582 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1583 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1584 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1585 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1586 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1587 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1588 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1589 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1590 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1591 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1592 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1593 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1594 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1595 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1596 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1597 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1598 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1599 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1600 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1601 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1602 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1603 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1604 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1605 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1606 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1607 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1608 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1609 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1610 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1611 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1612 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1613 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1614 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1615 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1616 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1617 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1618 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1619 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1620 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1621 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1622 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1623 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1624 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1625 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1626 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1627 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1628 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1629 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1630 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1631 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1632 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1633 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1634 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1635 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1636 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1637 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1638 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1639 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1640 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1641 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1642 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1643 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1644 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1645 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1646 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1647 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1648 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1649 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1650 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1651 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1652 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1653 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1654 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1655 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1656 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1657 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1658 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1659 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1660 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1661 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1662 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1663 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1664 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1665 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1666 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1667 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1668 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1669 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1670 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1671 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1672 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1673 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1674 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1675 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1676 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1677 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1678 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1679 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1680 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1681 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1682 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1683 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1684 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1685 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1686 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1687 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1688 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1689 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1690 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1691 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1692 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1693 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1694 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1695 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1696 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1697 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1698 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1699 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1700 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1701 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1702 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1703 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1704 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1705 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1706 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1707 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1708 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1709 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1710 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1711 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1712 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1713 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1714 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1715 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1716 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1717 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1718 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1719 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1720 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1721 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1722 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1723 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1724 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1725 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1726 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1727 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1728 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1729 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1730 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1731 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1732 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1733 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1734 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1735 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1736 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1737 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1738 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1739 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1740 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1741 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1742 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1743 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1744 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1745 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1746 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1747 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1748 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1749 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1750 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1751 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1752 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1753 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1754 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1755 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1756 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1757 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1758 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1759 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1760 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1761 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1762 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1763 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1764 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1765 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1766 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1767 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1768 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1769 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1770 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1771 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1772 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1773 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1774 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1775 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1776 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1777 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1778 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1779 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1780 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1781 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1782 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1783 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1784 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1785 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1786 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1787 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1788 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1789 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1790 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1791 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1792 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1793 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1794 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1795 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1796 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1797 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1798 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1799 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1800 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1801 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1802 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1803 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1804 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1805 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1806 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1807 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1808 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1809 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1810 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1811 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1812 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1813 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1814 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1815 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1816 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1817 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1818 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1819 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1820 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1821 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1822 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1823 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1824 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1825 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1826 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1827 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1828 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1829 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1830 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1831 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1832 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1833 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1834 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1835 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1836 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1837 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1838 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1839 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1840 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1841 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1842 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1843 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1844 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1845 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1846 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1847 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1848 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1849 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1850 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1851 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1852 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1853 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1854 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1855 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1856 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1857 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1858 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1859 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1860 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1861 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1862 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1863 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1864 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1865 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1866 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1867 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1868 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1869 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1870 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1871 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1872 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1873 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1874 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1875 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1876 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1877 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1878 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1879 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1880 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1881 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1882 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1883 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1884 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1885 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1886 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1887 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1888 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1889 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1890 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1891 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1892 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1893 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1894 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1895 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1896 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1897 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1898 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1899 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1900 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1901 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1902 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1903 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1904 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1905 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1906 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1907 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1908 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1909 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1910 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1911 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1912 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1913 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1914 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1915 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1916 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1917 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1918 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1919 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1920 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1921 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1922 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1923 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1924 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1925 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1926 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1927 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1928 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1929 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1930 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1931 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1932 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1933 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1934 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1935 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1936 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1937 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1938 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1939 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1940 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1941 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1942 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1943 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1944 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1945 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1946 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1947 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1948 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1949 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1950 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1951 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1952 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1953 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1954 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1955 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1956 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1957 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1958 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1959 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1960 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1961 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1962 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1963 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1964 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1965 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1966 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1967 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1968 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1969 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1970 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1971 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1972 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1973 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1974 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1975 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1976 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1977 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1978 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1979 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1980 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1981 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1982 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1983 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1984 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1985 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1986 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1987 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1988 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1989 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1990 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1991 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1992 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1993 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1994 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1995 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1996 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1997 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1998 11.12.2017-hərracYüklə
1999 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
2000 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
2001 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
2002 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2003 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
2004 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
2005 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
2006 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
2007 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
2008 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
2009 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
2010 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
2011 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2012 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
2013 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
2014 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
2015 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
2016 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2017 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
2018 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
2019 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
2020 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2021 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
2022 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2023 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
2024 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
2025 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
2026 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
2027 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
2028 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2029 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
2030 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
2031 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
2032 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
2033 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
2034 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
2035 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
2036 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
2037 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
2038 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
2039 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
2040 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
2041 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
2042 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
2043 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2044 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
2045 01.11.2017-herrac.docYüklə
2046 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
2047 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
2048 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
2049 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
2050 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
2051 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
2052 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2053 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
2054 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
2055 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
2056 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
2057 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
2058 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
2059 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
2060 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
2061 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2062 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
2063 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
2064 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
2065 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2066 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
2067 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
2068 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
2069 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
2070 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
2071 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
2072 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
2073 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
2074 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
2075 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
2076 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
2077 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
2078 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
2079 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
2080 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
2081 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
2082 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2083 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
2084 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
2085 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
2086 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
2087 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2088 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2089 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
2090 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
2091 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
2092 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
2093 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
2094 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
2095 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
2096 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
2097 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
2098 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
2099 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2100 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2101 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2102 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
2103 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
2104 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
2105 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
2106 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2107 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2108 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
2109 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
2110 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
2111 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
2112 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2113 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
2114 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
2115 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
2116 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
2117 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
2118 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
2119 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
2120 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2121 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
2122 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
2123 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
2124 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
2125 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
2126 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
2127 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
2128 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
2129 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
2130 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
2131 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2132 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
2133 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
2134 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2135 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
2136 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
2137 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2138 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
2139 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2140 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
2141 29020-17 Elan AZEYüklə
2142 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2143 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2144 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
2145 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
2146 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
2147 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
2148 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
2149 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
2150 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
2151 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
2152 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2153 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
2154 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
2155 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
2156 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
2157 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
2158 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
2159 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2160 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2161 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
2162 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2163 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
2164 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
2165 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
2166 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
2167 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
2168 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
2169 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
2170 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
2171 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2172 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2173 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
2174 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
2175 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
2176 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2177 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
2178 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
2179 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
2180 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
2181 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
2182 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
2183 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
2184 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
2185 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2186 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2187 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
2188 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
2189 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
2190 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
2191 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
2192 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
2193 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
2194 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
2195 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
2196 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
2197 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2198 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
2199 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
2200 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
2201 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
2202 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
2203 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
2204 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
2205 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
2206 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
2207 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
2208 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2209 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
2210 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
2211 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2212 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
2213 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
2214 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
2215 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
2216 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
2217 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
2218 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2219 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
2220 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
2221 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
2222 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
2223 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2224 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
2225 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
2226 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
2227 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
2228 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
2229 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2230 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
2231 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2232 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2233 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
2234 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2235 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
2236 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
2237 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
2238 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
2239 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
2240 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
2241 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2242 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
2243 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
2244 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
2245 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
2246 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
2247 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
2248 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
2249 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2250 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2251 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
2252 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
2253 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
2254 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
2255 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
2256 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
2257 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
2258 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
2259 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
2260 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
2261 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
2262 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2263 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
2264 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
2265 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
2266 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
2267 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
2268 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
2269 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
2270 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
2271 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
2272 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
2273 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
2274 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
2275 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2276 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
2277 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2278 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
2279 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
2280 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
2281 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2282 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2283 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2284 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2285 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2286 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2287 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2288 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2289 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2290 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2291 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2292 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2293 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2294 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2295 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2296 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2297 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2298 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2299 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2300 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2301 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2302 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2303 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2304 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2305 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2306 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2307 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2308 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2309 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2310 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2311 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2312 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2313 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2314 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2315 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2316 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2317 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2318 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2319 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2320 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2321 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2322 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2323 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2324 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2325 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2326 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2327 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2328 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2329 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2330 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2331 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2332 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2333 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2334 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2335 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2336 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2337 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2338 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2339 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2340 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2341 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2342 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2343 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2344 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2345 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2346 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2347 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2348 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2349 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2350 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2351 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2352 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2353 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2354 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2355 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2356 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2357 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2358 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2359 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2360 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2361 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2362 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2363 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2364 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2365 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2366 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2367 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2368 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2369 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2370 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2371 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2372 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2373 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2374 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2375 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2376 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2377 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2378 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2379 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2380 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2381 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2382 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2383 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2384 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2385 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2386 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2387 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2388 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2389 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2390 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2391 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2392 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2393 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2394 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2395 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2396 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2397 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2398 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2399 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2400 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2401 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2402 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2403 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2404 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2405 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2406 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2407 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2408 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2409 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2410 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2411 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2412 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2413 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2414 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2415 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2416 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2417 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2418 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2419 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2420 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2421 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2422 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2423 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2424 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2425 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2426 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2427 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2428 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2429 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2430 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2431 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2432 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2433 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2434 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2435 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2436 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2437 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2438 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2439 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2440 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2441 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2442 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2443 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2444 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2445 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2446 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2447 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2448 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2449 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2450 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2451 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2452 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2453 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2454 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2455 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2456 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2457 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2458 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2459 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2460 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2461 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2462 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2463 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2464 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2465 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2466 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2467 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2468 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2469 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2470 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2471 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2472 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2473 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2474 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2475 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2476 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2477 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2478 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2479 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2480 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2481 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2482 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2483 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2484 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2485 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2486 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2487 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2488 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2489 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2490 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2491 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2492 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2493 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2494 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2495 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2496 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2497 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2498 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2499 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2500 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2501 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2502 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2503 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2504 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2505 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2506 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2507 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2508 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2509 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2510 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2511 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2512 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2513 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2514 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2515 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2516 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2517 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2518 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2519 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2520 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2521 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2522 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2523 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2524 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2525 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2526 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2527 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2528 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2529 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2530 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2531 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2532 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2533 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2534 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2535 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2536 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2537 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2538 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2539 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2540 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2541 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2542 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2543 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2544 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2545 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2546 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2547 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2548 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2549 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2550 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2551 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2552 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2553 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2554 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2555 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2556 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2557 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2558 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2559 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2560 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2561 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2562 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2563 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2564 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2565 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2566 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2567 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2568 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2569 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2570 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2571 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2572 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2573 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2574 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2575 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2576 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2577 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2578 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2579 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2580 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2581 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2582 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2583 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2584 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2585 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2586 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2587 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2588 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2589 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2590 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2591 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2592 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2593 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2594 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2595 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2596 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2597 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2598 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2599 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2600 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2601 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2602 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2603 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2604 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2605 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2606 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2607 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2608 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2609 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2610 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2611 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2612 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2613 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2614 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2615 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2616 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2617 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2618 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2619 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2620 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2621 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2622 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2623 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2624 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2625 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2626 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2627 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2628 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2629 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2630 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2631 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2632 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2633 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2634 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2635 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2636 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2637 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2638 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2639 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2640 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2641 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2642 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2643 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2644 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2645 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2646 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2647 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2648 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2649 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2650 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2651 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2652 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2653 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2654 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2655 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2656 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2657 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2658 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2659 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2660 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2661 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2662 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2663 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2664 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2665 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2666 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2667 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2668 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2669 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2670 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2671 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2672 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2673 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2674 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2675 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2676 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2677 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2678 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2679 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2680 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2681 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2682 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2683 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2684 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2685 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2686 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2687 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2688 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2689 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2690 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2691 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2692 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2693 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2694 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2695 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2696 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2697 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2698 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2699 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2700 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2701 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2702 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2703 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2704 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2705 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2706 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2707 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2708 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2709 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2710 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2711 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2712 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2713 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2714 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2715 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2716 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2717 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2718 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2719 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2720 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2721 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2722 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2723 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2724 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2725 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2726 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2727 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2728 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2729 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2730 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2731 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2732 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2733 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2734 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2735 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2736 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2737 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2738 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2739 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2740 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2741 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2742 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2743 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2744 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2745 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2746 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2747 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2748 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2749 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2750 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2751 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2752 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2753 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2754 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2755 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2756 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2757 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2758 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2759 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2760 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2761 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2762 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2763 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2764 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2765 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2766 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2767 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2768 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2769 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2770 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2771 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2772 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə