Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
2 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
3 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
4 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
5 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
6 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
7 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
8 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
9 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
10 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
11 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
12 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
13 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
14 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
15 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
16 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
17 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
18 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
19 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
20 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
21 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
22 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
23 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
24 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
25 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
26 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
27 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
28 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
29 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
30 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
31 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
32 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
33 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
34 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
35 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
36 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
37 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
38 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
39 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
40 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
41 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
42 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
43 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
44 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
45 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
46 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
47 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
48 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
49 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
50 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
51 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
52 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
53 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
54 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
55 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
56 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
57 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
58 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
59 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
60 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
61 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
62 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
63 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
64 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
65 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
66 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
67 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
68 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
69 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
70 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
71 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
72 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
73 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
74 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
75 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
76 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
77 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
78 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
79 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
80 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
81 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
82 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
83 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
84 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
85 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
86 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
87 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
88 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
89 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
90 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
91 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
92 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
93 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
94 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
95 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
96 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
97 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
98 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
99 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
100 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
101 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
102 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
103 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
104 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
105 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
106 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
107 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
108 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
109 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
110 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
111 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
112 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
113 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
114 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
115 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
116 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
117 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
118 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
119 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
120 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
121 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
122 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
123 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
124 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
125 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
126 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
127 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
128 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
129 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
130 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
131 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
132 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
133 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
134 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
135 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
136 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
137 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
138 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
139 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
140 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
141 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
142 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
143 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
144 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
145 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
146 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
147 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
148 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
149 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
150 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
151 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
152 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
153 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
154 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
155 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
156 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
157 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
158 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
159 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
160 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
161 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
162 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
163 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
164 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
165 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
166 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
167 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
168 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
169 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
170 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
171 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
172 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
173 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
174 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
175 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
176 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
177 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
178 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
179 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
180 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
181 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
182 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
183 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
184 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
185 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
186 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
187 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
188 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
189 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
190 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
191 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
192 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
193 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
194 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
195 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
196 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
197 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
198 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
199 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
200 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
201 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
202 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
203 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
204 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
205 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
206 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
207 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
208 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
209 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
210 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
211 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
212 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
213 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
214 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
215 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
216 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
217 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
218 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
219 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
220 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
221 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
222 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
223 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
224 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
225 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
226 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
227 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
228 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
229 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
230 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
231 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
232 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
233 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
234 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
235 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
236 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
237 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
238 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
239 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
240 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
241 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
242 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
243 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
244 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
245 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
246 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
247 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
248 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
249 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
250 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
251 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
252 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
253 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
254 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
255 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
256 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
257 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
258 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
259 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
260 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
261 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
262 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
263 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
264 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
265 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
266 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
267 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
268 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
269 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
270 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
271 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
272 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
273 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
274 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
275 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
276 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
277 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
278 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
279 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
280 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
281 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
282 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
283 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
284 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
285 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
286 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
287 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
288 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
289 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
290 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
291 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
292 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
293 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
294 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
295 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
296 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
297 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
298 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
299 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
300 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
301 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
302 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
303 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
304 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
305 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
306 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
307 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
308 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
309 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
310 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
311 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
312 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
313 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
314 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
315 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
316 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
317 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
318 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
319 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
320 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
321 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
322 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
323 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
324 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
325 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
326 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
327 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
328 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
329 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
330 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
331 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
332 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
333 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
334 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
335 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
336 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
337 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
338 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
339 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
340 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
341 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
342 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
343 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
344 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
345 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
346 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
347 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
348 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
349 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
350 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
351 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
352 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
353 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
354 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
355 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
356 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
357 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
358 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
359 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
360 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
361 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
362 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
363 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
364 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
365 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
366 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
367 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
368 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
369 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
370 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
371 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
372 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
373 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
374 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
375 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
376 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
377 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
378 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
379 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
380 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
381 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
382 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
383 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
384 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
385 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
386 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
387 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
388 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
389 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
390 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
391 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
392 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
393 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
394 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
395 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
396 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
397 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
398 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
399 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
400 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
401 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
402 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
403 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
404 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
405 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
406 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
407 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
408 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
409 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
410 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
411 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
412 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
413 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
414 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
415 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
416 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
417 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
418 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
419 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
420 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
421 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
422 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
423 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
424 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
425 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
426 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
427 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
428 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
429 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
430 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
431 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
432 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
433 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
434 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
435 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
436 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
437 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
438 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
439 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
440 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
441 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
442 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
443 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
444 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
445 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
446 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
447 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
448 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
449 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
450 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
451 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
452 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
453 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
454 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
455 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
456 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
457 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
458 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
459 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
460 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
461 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
462 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
463 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
464 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
465 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
466 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
467 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
468 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
469 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
470 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
471 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
472 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
473 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
474 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
475 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
476 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
477 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
478 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
479 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
480 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
481 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
482 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
483 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
484 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
485 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
486 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
487 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
488 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
489 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
490 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
491 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
492 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
493 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
494 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
495 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
496 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
497 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
498 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
499 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
500 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
501 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
502 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
503 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
504 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
505 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
506 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
507 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
508 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
509 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
510 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
511 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
512 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
513 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
514 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
515 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
516 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
517 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
518 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
519 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
520 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
521 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
522 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
523 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
524 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
525 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
526 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
527 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
528 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
529 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
530 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
531 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
532 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
533 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
534 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
535 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
536 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
537 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
538 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
539 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
540 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
541 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
542 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
543 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
544 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
545 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
546 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
547 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
548 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
549 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
550 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
551 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
552 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
553 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
554 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
555 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
556 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
557 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
558 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
559 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
560 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
561 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
562 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
563 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
564 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
565 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
566 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
567 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
568 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
569 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
570 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
571 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
572 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
573 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
574 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
575 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
576 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
577 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
578 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
579 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
580 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
581 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
582 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
583 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
584 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
585 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
586 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
587 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
588 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
589 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
590 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
591 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
592 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
593 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
594 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
595 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
596 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
597 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
598 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
599 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
600 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
601 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
602 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
603 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
604 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
605 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
606 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
607 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
608 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
609 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
610 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
611 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
612 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
613 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
614 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
615 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
616 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
617 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
618 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
619 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
620 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
621 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
622 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
623 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
624 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
625 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
626 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
627 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
628 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
629 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
630 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
631 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
632 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
633 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
634 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
635 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
636 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
637 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
638 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
639 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
640 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
641 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
642 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
643 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
644 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
645 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
646 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
647 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
648 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
649 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
650 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
651 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
652 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
653 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
654 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
655 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
656 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
657 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
658 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
659 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
660 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
661 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
662 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
663 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
664 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
665 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
666 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
667 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
668 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
669 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
670 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
671 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
672 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
673 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
674 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
675 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
676 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
677 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
678 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
679 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
680 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
681 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
682 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
683 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
684 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
685 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
686 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
687 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
688 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
689 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
690 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
691 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
692 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
693 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
694 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
695 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
696 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
697 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
698 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
699 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
700 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
701 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
702 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
703 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
704 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
705 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
706 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
707 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
708 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
709 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
710 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
711 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
712 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
713 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
714 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
715 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
716 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
717 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
718 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
719 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
720 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
721 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
722 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
723 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
724 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
725 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
726 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
727 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
728 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
729 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
730 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
731 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
732 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
733 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
734 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
735 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
736 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
737 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
738 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
739 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
740 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
741 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
742 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
743 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
744 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
745 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
746 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
747 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
748 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
749 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
750 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
751 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
752 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
753 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
754 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
755 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
756 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
757 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
758 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
759 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
760 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
761 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
762 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
763 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
764 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
765 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
766 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
767 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
768 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
769 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
770 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
771 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
772 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
773 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
774 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
775 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
776 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
777 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
778 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
779 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
780 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
781 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
782 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
783 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
784 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
785 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
786 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
787 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
788 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
789 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
790 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
791 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
792 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
793 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
794 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
795 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
796 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
797 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
798 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
799 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
800 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
801 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
802 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
803 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
804 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
805 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
806 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
807 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
808 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
809 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
810 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
811 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
812 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
813 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
814 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
815 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
816 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
817 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
818 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
819 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
820 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
821 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
822 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
823 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
824 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
825 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
826 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
827 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
828 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
829 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
830 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
831 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
832 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
833 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
834 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
835 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
836 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
837 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
838 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
839 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
840 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
841 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
842 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
843 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
844 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
845 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
846 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
847 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
848 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
849 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
850 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
851 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
852 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
853 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
854 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
855 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
856 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
857 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
858 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
859 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
860 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
861 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
862 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
863 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
864 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
865 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
866 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
867 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
868 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
869 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
870 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
871 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
872 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
873 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
874 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
875 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
876 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
877 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
878 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
879 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
880 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
881 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
882 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
883 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
884 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
885 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
886 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
887 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
888 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
889 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
890 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
891 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
892 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
893 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
894 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
895 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
896 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
897 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
898 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
899 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
900 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
901 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
902 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
903 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
904 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
905 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
906 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
907 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
908 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
909 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
910 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
911 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
912 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
913 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
914 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
915 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
916 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
917 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
918 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
919 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
920 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
921 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
922 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
923 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
924 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
925 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
926 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
927 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
928 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
929 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
930 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
931 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
932 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
933 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
934 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
935 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
936 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
937 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
938 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
939 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
940 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
941 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
942 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
943 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
944 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
945 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
946 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
947 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
948 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
949 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
950 11.12.2017-hərracYüklə
951 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
952 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
953 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
954 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
955 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
956 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
957 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
958 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
959 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
960 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
961 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
962 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
963 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
964 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
965 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
966 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
967 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
968 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
969 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
970 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
971 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
972 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
973 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
974 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
975 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
976 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
977 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
978 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
979 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
980 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
981 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
982 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
983 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
984 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
985 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
986 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
987 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
988 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
989 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
990 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
991 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
992 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
993 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
994 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
995 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
996 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
997 01.11.2017-herrac.docYüklə
998 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
999 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1000 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1001 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1002 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1003 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1004 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1005 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1006 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1007 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1008 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1009 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1010 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1011 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1012 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1013 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1014 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1015 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1016 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1017 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1018 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1019 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1020 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1021 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1022 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1023 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1024 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1025 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1026 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1027 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1028 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1029 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1030 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1031 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1032 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1033 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1034 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1035 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1036 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1037 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1038 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1039 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1040 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1041 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1042 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1043 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1044 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1045 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1046 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1047 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1048 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1049 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1050 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1051 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1052 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1053 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1054 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1055 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1056 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1057 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1058 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1059 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1060 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1061 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1062 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1063 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1064 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1065 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1066 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1067 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1068 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1069 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1070 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1071 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1072 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1073 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1074 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1075 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1076 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1077 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1078 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1079 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1080 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1081 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1082 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1083 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1084 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1085 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1086 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1087 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1088 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1089 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1090 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1091 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1092 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1093 29020-17 Elan AZEYüklə
1094 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1095 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1096 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1097 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1098 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1099 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1100 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1101 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1102 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1103 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1104 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1105 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1106 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1107 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1108 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1109 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1110 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1111 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1112 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1113 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1114 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1115 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1116 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1117 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1118 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1119 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1120 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1121 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1122 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1123 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1124 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1125 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1126 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1127 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1128 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1129 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1130 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1131 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1132 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1133 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1134 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1135 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1136 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1137 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1138 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1139 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1140 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1141 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1142 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1143 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1144 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1145 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1146 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1147 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1148 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1149 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1150 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1151 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1152 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1153 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1154 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1155 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1156 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1157 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1158 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1159 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1160 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1161 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1162 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1163 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1164 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1165 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1166 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1167 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1168 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1169 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1170 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1171 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1172 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1173 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1174 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1175 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1176 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1177 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1178 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1179 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1180 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1181 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1182 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1183 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1184 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1185 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1186 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1187 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1188 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1189 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1190 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1191 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1192 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1193 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1194 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1195 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1196 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1197 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1198 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1199 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1200 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1201 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1202 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1203 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1204 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1205 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1206 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1207 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1208 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1209 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1210 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1211 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1212 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1213 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1214 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1215 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1216 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1217 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1218 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1219 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1220 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1221 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1222 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1223 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1224 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1225 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1226 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1227 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1228 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1229 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1230 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1231 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1232 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1233 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1234 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1235 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1236 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1237 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1238 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1239 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1240 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1241 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1242 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1243 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1244 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1245 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1246 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1247 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1248 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1249 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1250 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1251 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1252 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1253 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1254 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1255 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1256 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1257 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1258 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1259 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1260 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1261 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1262 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1263 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1264 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1265 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1266 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1267 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1268 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1269 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1270 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1271 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1272 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1273 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1274 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1275 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1276 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1277 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1278 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1279 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1280 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1281 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1282 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1283 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1284 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1285 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1286 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1287 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1288 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1289 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1290 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1291 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1292 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1293 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1294 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1295 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1296 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1297 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1298 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1299 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1300 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1301 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1302 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1303 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1304 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1305 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1306 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1307 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1308 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1309 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1310 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1311 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1312 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1313 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1314 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1315 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1316 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1317 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1318 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1319 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1320 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1321 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1322 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1323 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1324 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1325 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1326 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1327 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1328 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1329 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1330 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1331 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1332 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1333 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1334 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1335 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1336 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1337 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1338 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1339 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1340 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1341 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1342 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1343 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1344 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1345 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1346 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1347 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1348 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1349 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1350 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1351 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1352 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1353 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1354 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1355 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1356 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1357 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1358 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1359 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1360 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1361 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1362 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1363 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1364 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1365 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1366 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1367 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1368 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1369 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1370 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1371 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1372 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1373 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1374 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1375 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1376 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1377 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1378 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1379 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1380 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1381 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1382 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1383 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1384 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1385 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1386 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1387 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1388 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1389 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1390 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1391 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1392 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1393 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1394 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1395 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1396 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1397 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1398 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1399 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1400 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1401 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1402 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1403 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1404 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1405 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1406 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1407 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1408 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1409 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1410 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1411 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1412 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1413 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1414 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1415 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1416 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1417 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1418 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1419 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1420 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1421 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1422 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1423 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1424 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1425 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1426 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1427 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1428 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1429 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1430 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1431 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1432 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1433 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1434 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1435 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1436 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1437 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1438 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1439 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1440 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1441 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1442 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1443 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1444 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1445 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1446 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1447 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1448 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1449 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1450 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1451 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1452 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1453 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1454 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1455 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1456 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1457 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1458 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1459 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1460 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1461 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1462 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1463 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1464 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1465 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1466 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1467 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1468 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1469 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1470 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1471 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1472 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1473 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1474 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1475 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1476 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1477 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1478 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1479 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1480 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1481 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1482 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1483 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1484 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1485 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1486 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1487 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1488 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1489 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1490 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1491 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1492 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1493 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1494 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1495 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1496 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1497 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1498 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1499 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1500 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1501 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1502 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1503 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1504 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1505 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1506 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1507 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1508 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1509 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1510 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1511 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1512 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1513 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1514 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1515 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1516 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1517 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1518 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1519 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1520 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1521 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1522 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1523 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1524 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1525 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1526 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1527 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1528 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1529 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1530 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1531 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1532 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1533 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1534 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1535 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1536 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1537 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1538 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1539 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1540 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1541 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1542 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1543 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1544 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1545 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1546 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1547 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1548 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1549 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1550 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1551 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1552 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1553 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1554 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1555 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1556 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1557 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1558 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1559 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1560 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1561 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1562 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1563 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1564 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1565 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1566 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1567 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1568 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1569 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1570 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1571 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1572 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1573 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1574 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1575 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1576 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1577 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1578 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1579 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1580 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1581 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1582 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1583 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1584 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1585 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1586 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1587 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1588 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1589 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1590 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1591 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1592 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1593 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1594 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1595 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1596 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1597 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1598 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1599 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1600 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1601 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1602 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1603 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1604 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1605 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1606 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1607 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1608 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1609 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1610 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1611 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1612 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1613 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1614 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1615 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1616 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1617 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1618 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1619 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1620 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1621 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1622 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1623 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1624 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1625 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1626 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1627 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1628 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1629 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1630 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1631 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1632 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1633 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1634 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1635 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1636 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1637 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1638 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1639 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1640 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1641 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1642 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1643 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1644 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1645 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1646 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1647 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1648 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1649 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1650 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1651 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1652 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1653 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1654 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1655 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1656 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1657 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1658 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1659 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1660 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1661 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1662 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1663 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1664 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1665 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1666 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1667 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1668 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1669 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1670 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1671 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1672 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1673 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1674 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1675 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1676 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1677 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1678 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1679 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1680 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1681 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1682 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1683 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1684 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1685 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1686 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1687 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1688 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1689 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1690 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1691 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1692 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1693 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1694 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1695 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1696 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1697 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1698 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1699 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1700 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1701 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1702 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1703 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1704 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1705 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1706 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1707 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1708 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1709 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1710 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1711 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1712 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1713 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1714 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1715 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1716 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1717 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1718 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1719 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1720 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1721 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1722 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1723 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1724 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə