Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
2 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
3 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
4 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
5 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
6 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
7 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
8 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
9 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
10 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
11 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
12 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
13 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
14 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
15 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
16 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
17 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
18 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
19 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
20 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
21 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
22 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
23 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
24 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
25 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
26 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
27 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
28 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
29 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
30 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
31 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
32 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
33 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
34 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
35 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
36 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
37 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
38 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
39 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
40 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
41 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
42 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
43 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
44 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
45 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
46 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
47 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
48 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
49 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
50 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
51 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
52 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
53 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
54 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
55 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
56 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
57 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
58 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
59 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
60 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
61 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
62 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
63 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
64 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
65 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
66 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
67 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
68 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
69 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
70 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
71 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
72 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
73 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
74 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
75 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
76 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
77 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
78 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
79 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
80 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
81 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
82 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
83 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
84 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
85 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
86 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
87 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
88 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
89 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
90 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
91 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
92 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
93 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
94 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
95 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
96 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
97 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
98 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
99 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
100 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
101 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
102 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
103 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
104 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
105 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
106 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
107 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
108 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
109 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
110 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
111 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
112 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
113 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
114 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
115 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
116 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
117 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
118 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
119 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
120 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
121 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
122 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
123 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
124 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
125 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
126 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
127 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
128 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
129 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
130 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
131 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
132 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
133 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
134 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
135 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
136 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
137 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
138 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
139 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
140 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
141 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
142 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
143 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
144 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
145 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
146 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
147 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
148 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
149 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
150 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
151 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
152 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
153 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
154 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
155 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
156 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
157 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
158 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
159 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
160 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
161 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
162 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
163 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
164 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
165 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
166 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
167 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
168 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
169 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
170 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
171 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
172 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
173 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
174 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
175 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
176 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
177 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
178 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
179 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
180 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
181 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
182 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
183 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
184 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
185 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
186 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
187 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
188 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
189 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
190 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
191 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
192 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
193 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
194 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
195 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
196 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
197 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
198 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
199 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
200 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
201 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
202 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
203 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
204 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
205 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
206 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
207 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
208 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
209 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
210 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
211 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
212 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
213 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
214 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
215 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
216 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
217 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
218 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
219 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
220 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
221 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
222 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
223 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
224 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
225 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
226 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
227 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
228 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
229 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
230 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
231 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
232 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
233 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
234 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
235 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
236 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
237 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
238 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
239 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
240 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
241 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
242 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
243 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
244 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
245 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
246 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
247 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
248 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
249 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
250 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
251 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
252 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
253 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
254 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
255 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
256 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
257 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
258 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
259 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
260 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
261 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
262 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
263 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
264 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
265 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
266 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
267 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
268 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
269 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
270 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
271 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
272 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
273 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
274 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
275 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
276 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
277 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
278 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
279 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
280 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
281 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
282 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
283 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
284 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
285 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
286 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
287 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
288 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
289 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
290 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
291 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
292 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
293 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
294 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
295 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
296 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
297 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
298 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
299 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
300 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
301 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
302 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
303 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
304 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
305 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
306 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
307 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
308 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
309 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
310 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
311 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
312 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
313 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
314 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
315 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
316 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
317 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
318 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
319 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
320 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
321 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
322 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
323 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
324 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
325 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
326 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
327 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
328 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
329 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
330 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
331 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
332 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
333 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
334 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
335 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
336 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
337 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
338 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
339 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
340 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
341 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
342 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
343 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
344 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
345 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
346 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
347 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
348 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
349 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
350 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
351 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
352 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
353 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
354 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
355 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
356 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
357 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
358 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
359 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
360 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
361 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
362 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
363 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
364 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
365 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
366 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
367 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
368 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
369 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
370 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
371 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
372 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
373 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
374 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
375 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
376 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
377 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
378 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
379 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
380 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
381 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
382 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
383 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
384 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
385 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
386 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
387 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
388 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
389 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
390 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
391 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
392 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
393 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
394 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
395 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
396 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
397 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
398 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
399 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
400 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
401 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
402 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
403 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
404 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
405 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
406 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
407 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
408 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
409 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
410 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
411 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
412 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
413 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
414 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
415 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
416 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
417 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
418 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
419 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
420 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
421 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
422 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
423 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
424 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
425 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
426 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
427 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
428 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
429 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
430 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
431 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
432 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
433 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
434 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
435 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
436 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
437 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
438 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
439 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
440 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
441 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
442 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
443 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
444 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
445 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
446 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
447 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
448 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
449 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
450 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
451 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
452 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
453 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
454 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
455 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
456 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
457 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
458 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
459 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
460 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
461 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
462 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
463 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
464 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
465 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
466 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
467 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
468 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
469 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
470 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
471 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
472 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
473 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
474 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
475 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
476 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
477 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
478 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
479 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
480 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
481 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
482 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
483 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
484 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
485 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
486 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
487 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
488 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
489 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
490 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
491 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
492 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
493 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
494 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
495 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
496 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
497 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
498 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
499 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
500 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
501 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
502 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
503 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
504 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
505 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
506 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
507 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
508 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
509 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
510 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
511 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
512 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
513 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
514 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
515 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
516 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
517 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
518 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
519 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
520 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
521 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
522 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
523 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
524 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
525 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
526 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
527 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
528 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
529 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
530 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
531 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
532 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
533 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
534 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
535 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
536 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
537 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
538 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
539 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
540 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
541 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
542 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
543 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
544 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
545 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
546 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
547 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
548 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
549 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
550 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
551 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
552 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
553 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
554 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
555 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
556 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
557 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
558 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
559 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
560 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
561 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
562 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
563 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
564 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
565 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
566 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
567 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
568 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
569 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
570 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
571 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
572 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
573 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
574 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
575 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
576 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
577 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
578 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
579 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
580 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
581 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
582 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
583 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
584 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
585 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
586 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
587 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
588 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
589 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
590 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
591 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
592 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
593 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
594 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
595 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
596 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
597 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
598 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
599 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
600 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
601 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
602 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
603 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
604 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
605 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
606 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
607 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
608 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
609 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
610 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
611 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
612 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
613 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
614 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
615 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
616 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
617 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
618 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
619 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
620 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
621 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
622 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
623 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
624 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
625 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
626 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
627 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
628 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
629 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
630 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
631 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
632 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
633 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
634 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
635 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
636 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
637 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
638 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
639 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
640 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
641 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
642 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
643 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
644 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
645 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
646 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
647 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
648 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
649 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
650 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
651 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
652 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
653 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
654 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
655 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
656 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
657 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
658 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
659 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
660 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
661 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
662 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
663 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
664 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
665 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
666 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
667 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
668 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
669 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
670 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
671 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
672 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
673 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
674 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
675 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
676 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
677 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
678 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
679 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
680 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
681 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
682 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
683 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
684 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
685 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
686 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
687 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
688 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
689 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
690 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
691 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
692 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
693 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
694 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
695 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
696 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
697 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
698 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
699 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
700 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
701 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
702 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
703 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
704 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
705 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
706 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
707 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
708 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
709 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
710 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
711 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
712 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
713 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
714 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
715 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
716 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
717 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
718 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
719 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
720 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
721 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
722 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
723 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
724 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
725 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
726 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
727 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
728 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
729 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
730 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
731 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
732 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
733 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
734 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
735 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
736 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
737 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
738 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
739 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
740 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
741 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
742 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
743 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
744 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
745 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
746 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
747 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
748 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
749 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
750 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
751 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
752 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
753 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
754 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
755 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
756 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
757 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
758 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
759 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
760 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
761 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
762 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
763 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
764 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
765 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
766 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
767 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
768 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
769 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
770 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
771 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
772 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
773 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
774 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
775 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
776 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
777 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
778 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
779 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
780 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
781 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
782 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
783 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
784 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
785 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
786 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
787 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
788 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
789 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
790 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
791 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
792 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
793 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
794 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
795 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
796 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
797 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
798 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
799 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
800 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
801 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
802 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
803 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
804 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
805 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
806 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
807 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
808 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
809 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
810 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
811 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
812 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
813 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
814 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
815 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
816 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
817 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
818 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
819 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
820 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
821 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
822 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
823 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
824 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
825 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
826 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
827 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
828 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
829 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
830 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
831 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
832 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
833 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
834 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
835 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
836 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
837 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
838 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
839 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
840 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
841 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
842 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
843 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
844 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
845 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
846 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
847 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
848 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
849 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
850 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
851 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
852 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
853 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
854 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
855 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
856 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
857 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
858 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
859 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
860 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
861 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
862 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
863 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
864 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
865 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
866 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
867 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
868 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
869 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
870 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
871 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
872 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
873 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
874 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
875 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
876 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
877 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
878 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
879 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
880 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
881 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
882 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
883 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
884 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
885 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
886 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
887 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
888 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
889 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
890 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
891 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
892 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
893 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
894 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
895 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
896 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
897 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
898 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
899 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
900 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
901 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
902 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
903 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
904 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
905 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
906 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
907 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
908 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
909 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
910 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
911 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
912 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
913 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
914 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
915 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
916 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
917 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
918 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
919 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
920 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
921 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
922 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
923 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
924 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
925 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
926 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
927 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
928 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
929 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
930 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
931 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
932 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
933 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
934 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
935 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
936 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
937 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
938 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
939 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
940 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
941 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
942 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
943 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
944 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
945 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
946 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
947 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
948 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
949 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
950 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
951 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
952 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
953 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
954 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
955 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
956 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
957 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
958 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
959 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
960 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
961 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
962 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
963 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
964 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
965 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
966 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
967 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
968 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
969 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
970 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
971 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
972 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
973 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
974 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
975 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
976 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
977 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
978 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
979 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
980 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
981 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
982 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
983 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
984 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
985 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
986 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
987 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
988 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
989 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
990 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
991 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
992 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
993 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
994 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
995 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
996 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
997 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
998 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
999 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1000 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1001 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1002 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1003 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1004 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1005 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1006 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1007 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1008 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1009 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1010 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1011 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1012 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1013 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1014 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1015 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1016 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1017 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1018 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1019 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1020 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1021 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1022 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1023 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1024 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1025 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1026 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1027 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1028 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1029 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1030 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1031 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1032 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1033 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1034 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1035 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1036 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1037 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1038 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1039 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1040 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1041 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1042 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1043 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1044 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1045 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1046 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1047 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1048 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1049 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1050 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1051 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1052 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1053 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1054 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1055 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1056 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1057 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1058 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1059 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1060 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1061 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1062 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1063 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1064 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1065 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1066 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1067 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1068 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1069 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1070 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1071 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1072 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1073 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1074 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1075 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1076 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1077 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1078 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1079 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1080 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1081 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1082 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1083 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1084 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1085 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1086 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1087 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1088 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1089 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1090 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1091 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1092 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1093 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1094 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1095 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1096 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1097 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1098 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1099 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1100 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1101 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1102 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1103 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1104 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1105 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1106 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1107 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1108 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1109 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1110 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1111 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1112 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1113 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1114 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1115 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1116 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1117 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1118 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1119 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1120 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1121 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1122 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1123 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1124 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1125 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1126 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1127 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1128 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1129 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1130 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1131 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1132 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1133 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1134 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1135 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1136 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1137 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1138 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1139 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1140 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1141 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1142 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1143 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1144 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1145 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1146 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1147 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1148 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1149 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1150 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1151 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1152 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1153 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1154 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1155 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1156 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1157 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1158 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1159 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1160 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1161 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1162 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1163 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1164 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1165 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1166 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1167 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1168 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1169 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1170 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1171 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1172 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1173 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1174 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1175 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1176 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1177 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1178 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1179 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1180 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1181 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1182 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1183 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1184 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1185 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1186 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1187 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1188 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1189 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1190 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1191 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1192 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1193 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1194 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1195 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1196 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1197 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1198 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1199 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1200 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1201 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1202 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1203 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1204 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1205 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1206 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1207 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1208 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1209 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1210 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1211 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1212 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1213 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1214 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1215 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1216 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1217 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1218 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1219 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1220 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1221 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1222 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1223 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1224 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1225 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1226 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1227 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1228 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1229 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1230 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1231 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1232 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1233 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1234 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1235 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1236 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1237 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1238 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1239 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1240 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1241 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1242 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1243 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1244 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1245 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1246 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1247 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1248 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1249 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1250 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1251 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1252 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1253 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1254 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1255 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1256 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1257 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1258 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1259 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1260 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1261 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1262 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1263 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1264 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1265 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1266 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1267 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1268 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1269 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1270 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1271 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1272 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1273 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1274 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1275 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1276 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1277 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1278 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1279 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1280 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1281 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1282 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1283 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1284 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1285 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1286 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1287 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1288 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1289 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1290 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1291 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1292 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1293 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1294 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1295 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1296 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1297 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1298 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1299 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1300 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1301 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1302 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1303 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1304 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1305 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1306 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1307 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1308 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1309 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1310 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1311 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1312 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1313 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1314 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1315 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1316 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1317 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1318 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1319 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1320 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1321 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1322 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1323 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1324 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1325 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1326 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1327 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1328 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1329 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1330 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1331 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1332 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1333 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1334 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1335 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1336 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1337 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1338 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1339 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1340 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1341 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1342 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1343 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1344 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1345 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1346 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1347 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1348 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1349 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1350 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1351 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1352 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1353 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1354 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1355 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1356 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1357 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1358 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1359 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1360 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1361 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1362 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1363 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1364 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1365 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1366 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1367 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1368 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1369 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1370 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1371 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1372 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1373 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1374 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1375 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1376 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1377 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1378 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1379 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1380 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1381 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1382 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1383 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1384 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1385 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1386 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1387 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1388 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1389 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1390 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1391 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1392 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1393 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1394 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1395 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1396 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1397 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1398 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1399 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1400 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1401 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1402 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1403 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1404 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1405 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1406 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1407 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1408 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1409 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1410 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1411 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1412 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1413 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1414 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1415 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1416 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1417 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1418 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1419 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1420 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1421 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1422 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1423 11.12.2017-hərracYüklə
1424 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1425 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1426 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1427 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1428 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1429 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1430 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1431 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1432 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1433 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1434 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1435 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1436 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1437 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1438 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1439 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1440 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1441 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1442 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1443 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1444 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1445 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1446 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1447 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1448 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1449 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1450 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1451 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1452 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1453 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1454 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1455 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1456 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1457 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1458 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1459 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1460 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1461 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1462 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1463 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1464 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1465 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1466 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1467 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1468 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1469 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1470 01.11.2017-herrac.docYüklə
1471 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1472 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1473 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1474 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1475 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1476 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1477 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1478 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1479 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1480 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1481 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1482 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1483 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1484 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1485 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1486 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1487 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1488 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1489 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1490 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1491 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1492 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1493 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1494 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1495 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1496 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1497 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1498 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1499 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1500 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1501 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1502 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1503 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1504 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1505 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1506 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1507 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1508 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1509 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1510 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1511 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1512 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1513 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1514 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1515 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1516 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1517 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1518 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1519 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1520 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1521 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1522 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1523 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1524 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1525 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1526 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1527 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1528 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1529 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1530 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1531 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1532 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1533 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1534 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1535 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1536 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1537 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1538 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1539 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1540 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1541 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1542 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1543 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1544 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1545 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1546 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1547 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1548 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1549 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1550 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1551 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1552 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1553 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1554 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1555 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1556 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1557 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1558 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1559 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1560 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1561 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1562 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1563 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1564 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1565 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1566 29020-17 Elan AZEYüklə
1567 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1568 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1569 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1570 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1571 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1572 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1573 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1574 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1575 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1576 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1577 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1578 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1579 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1580 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1581 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1582 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1583 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1584 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1585 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1586 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1587 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1588 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1589 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1590 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1591 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1592 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1593 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1594 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1595 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1596 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1597 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1598 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1599 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1600 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1601 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1602 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1603 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1604 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1605 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1606 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1607 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1608 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1609 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1610 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1611 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1612 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1613 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1614 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1615 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1616 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1617 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1618 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1619 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1620 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1621 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1622 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1623 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1624 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1625 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1626 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1627 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1628 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1629 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1630 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1631 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1632 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1633 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1634 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1635 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1636 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1637 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1638 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1639 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1640 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1641 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1642 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1643 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1644 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1645 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1646 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1647 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1648 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1649 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1650 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1651 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1652 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1653 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1654 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1655 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1656 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1657 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1658 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1659 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1660 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1661 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1662 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1663 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1664 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1665 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1666 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1667 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1668 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1669 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1670 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1671 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1672 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1673 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1674 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1675 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1676 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1677 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1678 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1679 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1680 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1681 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1682 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1683 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1684 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1685 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1686 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1687 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1688 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1689 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1690 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1691 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1692 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1693 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1694 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1695 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1696 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1697 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1698 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1699 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1700 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1701 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1702 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1703 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1704 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1705 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1706 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1707 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1708 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1709 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1710 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1711 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1712 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1713 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1714 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1715 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1716 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1717 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1718 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1719 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1720 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1721 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1722 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1723 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1724 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1725 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1726 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1727 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1728 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1729 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1730 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1731 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1732 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1733 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1734 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1735 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1736 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1737 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1738 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1739 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1740 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1741 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1742 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1743 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1744 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1745 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1746 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1747 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1748 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1749 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1750 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1751 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1752 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1753 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1754 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1755 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1756 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1757 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1758 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1759 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1760 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1761 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1762 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1763 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1764 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1765 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1766 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1767 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1768 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1769 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1770 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1771 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1772 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1773 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1774 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1775 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1776 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1777 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1778 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1779 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1780 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1781 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1782 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1783 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1784 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1785 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1786 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1787 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1788 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1789 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1790 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1791 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1792 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1793 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1794 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1795 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1796 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1797 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1798 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1799 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1800 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1801 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1802 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1803 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1804 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1805 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1806 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1807 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1808 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1809 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1810 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1811 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1812 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1813 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1814 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1815 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1816 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1817 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1818 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1819 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1820 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1821 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1822 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1823 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1824 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1825 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1826 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1827 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1828 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1829 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1830 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1831 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1832 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1833 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1834 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1835 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1836 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1837 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1838 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1839 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1840 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1841 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1842 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1843 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1844 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1845 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1846 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1847 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1848 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1849 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1850 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1851 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1852 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1853 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1854 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1855 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1856 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1857 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1858 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1859 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1860 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1861 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1862 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1863 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1864 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1865 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1866 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1867 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1868 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1869 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1870 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1871 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1872 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1873 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1874 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1875 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1876 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1877 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1878 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1879 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1880 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1881 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1882 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1883 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1884 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1885 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1886 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1887 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1888 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1889 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1890 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1891 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1892 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1893 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1894 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1895 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1896 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1897 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1898 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1899 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1900 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1901 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1902 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1903 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1904 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1905 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1906 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1907 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1908 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1909 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1910 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1911 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1912 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1913 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1914 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1915 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1916 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1917 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1918 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1919 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1920 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1921 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1922 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1923 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1924 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1925 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1926 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1927 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1928 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1929 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1930 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1931 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1932 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1933 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1934 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1935 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1936 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1937 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1938 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1939 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1940 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1941 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1942 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1943 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1944 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1945 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1946 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1947 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1948 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1949 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1950 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1951 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1952 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1953 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1954 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1955 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1956 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1957 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1958 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1959 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1960 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1961 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1962 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1963 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1964 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1965 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1966 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1967 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1968 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1969 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1970 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1971 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1972 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1973 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1974 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1975 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1976 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1977 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1978 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1979 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1980 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1981 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1982 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1983 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1984 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1985 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1986 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1987 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1988 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1989 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1990 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1991 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1992 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1993 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1994 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1995 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1996 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1997 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1998 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1999 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2000 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2001 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2002 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2003 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2004 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2005 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2006 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2007 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2008 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2009 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2010 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2011 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2012 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2013 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2014 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2015 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2016 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2017 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2018 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2019 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2020 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2021 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2022 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2023 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2024 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2025 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2026 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2027 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2028 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2029 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2030 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2031 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2032 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2033 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2034 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2035 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2036 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2037 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2038 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2039 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2040 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2041 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2042 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2043 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2044 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2045 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2046 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2047 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2048 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2049 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2050 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2051 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2052 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2053 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2054 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2055 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2056 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2057 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2058 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2059 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2060 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2061 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2062 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2063 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2064 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2065 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2066 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2067 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2068 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2069 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2070 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2071 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2072 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2073 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2074 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2075 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2076 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2077 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2078 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2079 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2080 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2081 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2082 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2083 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2084 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2085 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2086 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2087 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2088 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2089 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2090 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2091 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2092 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2093 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2094 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2095 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2096 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2097 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2098 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2099 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2100 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2101 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2102 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2103 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2104 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2105 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2106 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2107 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2108 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2109 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2110 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2111 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2112 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2113 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2114 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2115 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2116 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2117 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2118 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2119 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2120 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2121 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2122 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2123 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2124 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2125 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2126 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2127 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2128 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2129 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2130 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2131 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2132 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2133 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2134 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2135 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2136 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2137 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2138 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2139 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2140 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2141 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2142 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2143 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2144 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2145 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2146 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2147 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2148 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2149 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2150 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2151 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2152 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2153 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2154 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2155 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2156 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2157 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2158 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2159 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2160 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2161 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2162 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2163 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2164 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2165 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2166 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2167 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2168 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2169 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2170 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2171 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2172 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2173 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2174 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2175 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2176 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2177 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2178 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2179 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2180 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2181 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2182 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2183 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2184 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2185 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2186 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2187 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2188 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2189 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2190 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2191 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2192 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2193 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2194 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2195 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2196 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2197 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə