Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
2 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
3 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
4 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
5 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
6 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
7 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
8 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
9 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
10 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
11 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
12 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
13 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
14 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
15 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
16 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
17 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
18 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
19 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
20 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
21 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
22 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
23 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
24 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
25 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
26 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
27 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
28 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
29 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
30 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
31 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
32 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
33 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
34 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
35 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
36 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
37 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
38 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
39 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
40 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
41 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
42 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
43 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
44 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
45 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
46 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
47 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
48 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
49 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
50 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
51 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
52 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
53 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
54 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
55 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
56 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
57 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
58 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
59 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
60 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
61 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
62 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
63 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
64 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
65 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
66 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
67 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
68 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
69 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
70 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
71 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
72 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
73 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
74 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
75 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
76 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
77 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
78 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
79 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
80 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
81 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
82 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
83 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
84 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
85 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
86 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
87 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
88 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
89 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
90 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
91 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
92 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
93 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
94 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
95 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
96 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
97 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
98 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
99 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
100 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
101 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
102 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
103 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
104 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
105 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
106 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
107 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
108 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
109 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
110 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
111 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
112 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
113 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
114 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
115 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
116 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
117 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
118 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
119 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
120 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
121 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
122 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
123 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
124 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
125 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
126 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
127 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
128 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
129 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
130 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
131 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
132 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
133 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
134 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
135 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
136 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
137 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
138 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
139 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
140 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
141 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
142 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
143 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
144 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
145 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
146 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
147 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
148 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
149 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
150 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
151 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
152 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
153 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
154 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
155 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
156 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
157 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
158 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
159 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
160 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
161 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
162 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
163 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
164 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
165 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
166 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
167 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
168 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
169 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
170 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
171 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
172 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
173 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
174 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
175 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
176 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
177 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
178 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
179 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
180 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
181 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
182 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
183 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
184 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
185 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
186 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
187 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
188 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
189 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
190 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
191 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
192 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
193 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
194 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
195 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
196 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
197 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
198 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
199 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
200 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
201 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
202 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
203 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
204 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
205 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
206 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
207 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
208 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
209 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
210 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
211 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
212 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
213 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
214 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
215 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
216 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
217 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
218 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
219 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
220 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
221 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
222 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
223 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
224 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
225 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
226 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
227 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
228 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
229 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
230 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
231 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
232 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
233 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
234 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
235 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
236 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
237 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
238 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
239 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
240 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
241 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
242 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
243 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
244 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
245 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
246 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
247 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
248 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
249 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
250 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
251 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
252 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
253 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
254 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
255 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
256 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
257 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
258 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
259 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
260 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
261 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
262 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
263 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
264 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
265 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
266 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
267 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
268 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
269 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
270 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
271 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
272 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
273 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
274 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
275 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
276 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
277 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
278 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
279 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
280 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
281 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
282 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
283 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
284 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
285 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
286 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
287 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
288 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
289 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
290 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
291 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
292 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
293 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
294 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
295 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
296 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
297 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
298 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
299 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
300 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
301 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
302 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
303 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
304 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
305 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
306 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
307 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
308 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
309 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
310 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
311 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
312 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
313 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
314 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
315 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
316 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
317 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
318 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
319 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
320 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
321 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
322 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
323 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
324 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
325 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
326 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
327 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
328 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
329 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
330 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
331 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
332 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
333 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
334 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
335 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
336 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
337 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
338 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
339 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
340 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
341 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
342 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
343 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
344 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
345 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
346 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
347 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
348 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
349 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
350 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
351 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
352 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
353 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
354 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
355 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
356 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
357 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
358 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
359 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
360 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
361 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
362 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
363 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
364 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
365 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
366 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
367 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
368 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
369 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
370 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
371 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
372 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
373 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
374 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
375 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
376 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
377 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
378 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
379 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
380 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
381 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
382 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
383 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
384 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
385 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
386 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
387 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
388 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
389 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
390 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
391 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
392 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
393 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
394 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
395 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
396 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
397 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
398 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
399 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
400 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
401 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
402 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
403 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
404 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
405 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
406 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
407 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
408 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
409 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
410 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
411 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
412 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
413 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
414 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
415 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
416 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
417 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
418 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
419 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
420 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
421 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
422 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
423 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
424 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
425 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
426 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
427 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
428 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
429 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
430 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
431 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
432 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
433 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
434 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
435 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
436 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
437 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
438 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
439 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
440 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
441 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
442 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
443 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
444 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
445 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
446 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
447 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
448 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
449 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
450 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
451 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
452 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
453 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
454 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
455 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
456 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
457 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
458 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
459 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
460 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
461 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
462 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
463 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
464 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
465 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
466 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
467 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
468 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
469 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
470 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
471 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
472 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
473 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
474 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
475 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
476 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
477 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
478 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
479 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
480 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
481 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
482 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
483 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
484 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
485 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
486 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
487 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
488 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
489 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
490 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
491 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
492 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
493 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
494 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
495 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
496 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
497 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
498 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
499 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
500 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
501 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
502 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
503 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
504 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
505 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
506 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
507 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
508 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
509 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
510 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
511 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
512 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
513 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
514 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
515 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
516 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
517 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
518 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
519 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
520 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
521 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
522 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
523 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
524 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
525 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
526 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
527 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
528 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
529 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
530 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
531 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
532 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
533 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
534 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
535 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
536 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
537 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
538 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
539 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
540 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
541 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
542 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
543 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
544 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
545 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
546 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
547 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
548 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
549 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
550 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
551 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
552 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
553 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
554 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
555 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
556 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
557 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
558 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
559 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
560 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
561 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
562 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
563 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
564 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
565 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
566 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
567 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
568 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
569 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
570 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
571 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
572 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
573 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
574 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
575 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
576 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
577 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
578 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
579 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
580 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
581 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
582 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
583 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
584 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
585 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
586 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
587 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
588 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
589 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
590 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
591 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
592 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
593 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
594 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
595 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
596 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
597 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
598 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
599 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
600 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
601 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
602 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
603 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
604 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
605 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
606 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
607 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
608 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
609 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
610 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
611 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
612 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
613 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
614 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
615 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
616 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
617 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
618 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
619 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
620 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
621 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
622 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
623 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
624 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
625 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
626 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
627 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
628 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
629 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
630 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
631 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
632 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
633 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
634 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
635 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
636 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
637 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
638 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
639 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
640 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
641 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
642 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
643 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
644 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
645 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
646 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
647 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
648 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
649 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
650 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
651 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
652 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
653 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
654 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
655 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
656 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
657 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
658 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
659 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
660 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
661 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
662 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
663 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
664 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
665 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
666 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
667 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
668 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
669 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
670 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
671 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
672 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
673 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
674 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
675 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
676 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
677 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
678 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
679 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
680 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
681 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
682 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
683 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
684 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
685 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
686 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
687 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
688 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
689 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
690 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
691 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
692 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
693 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
694 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
695 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
696 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
697 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
698 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
699 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
700 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
701 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
702 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
703 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
704 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
705 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
706 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
707 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
708 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
709 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
710 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
711 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
712 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
713 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
714 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
715 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
716 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
717 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
718 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
719 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
720 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
721 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
722 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
723 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
724 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
725 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
726 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
727 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
728 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
729 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
730 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
731 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
732 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
733 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
734 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
735 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
736 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
737 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
738 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
739 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
740 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
741 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
742 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
743 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
744 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
745 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
746 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
747 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
748 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
749 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
750 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
751 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
752 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
753 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
754 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
755 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
756 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
757 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
758 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
759 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
760 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
761 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
762 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
763 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
764 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
765 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
766 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
767 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
768 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
769 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
770 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
771 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
772 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
773 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
774 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
775 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
776 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
777 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
778 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
779 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
780 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
781 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
782 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
783 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
784 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
785 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
786 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
787 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
788 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
789 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
790 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
791 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
792 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
793 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
794 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
795 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
796 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
797 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
798 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
799 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
800 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
801 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
802 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
803 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
804 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
805 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
806 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
807 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
808 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
809 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
810 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
811 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
812 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
813 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
814 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
815 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
816 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
817 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
818 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
819 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
820 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
821 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
822 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
823 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
824 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
825 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
826 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
827 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
828 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
829 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
830 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
831 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
832 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
833 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
834 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
835 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
836 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
837 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
838 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
839 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
840 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
841 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
842 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
843 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
844 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
845 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
846 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
847 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
848 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
849 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
850 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
851 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
852 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
853 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
854 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
855 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
856 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
857 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
858 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
859 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
860 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
861 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
862 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
863 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
864 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
865 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
866 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
867 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
868 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
869 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
870 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
871 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
872 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
873 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
874 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
875 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
876 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
877 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
878 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
879 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
880 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
881 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
882 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
883 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
884 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
885 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
886 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
887 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
888 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
889 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
890 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
891 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
892 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
893 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
894 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
895 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
896 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
897 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
898 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
899 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
900 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
901 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
902 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
903 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
904 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
905 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
906 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
907 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
908 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
909 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
910 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
911 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
912 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
913 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
914 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
915 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
916 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
917 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
918 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
919 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
920 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
921 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
922 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
923 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
924 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
925 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
926 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
927 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
928 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
929 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
930 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
931 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
932 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
933 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
934 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
935 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
936 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
937 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
938 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
939 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
940 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
941 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
942 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
943 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
944 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
945 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
946 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
947 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
948 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
949 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
950 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
951 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
952 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
953 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
954 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
955 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
956 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
957 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
958 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
959 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
960 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
961 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
962 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
963 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
964 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
965 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
966 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
967 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
968 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
969 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
970 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
971 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
972 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
973 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
974 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
975 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
976 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
977 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
978 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
979 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
980 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
981 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
982 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
983 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
984 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
985 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
986 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
987 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
988 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
989 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
990 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
991 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
992 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
993 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
994 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
995 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
996 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
997 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
998 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
999 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1000 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1001 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1002 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1003 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1004 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1005 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1006 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1007 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1008 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1009 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1010 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1011 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1012 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1013 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1014 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1015 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1016 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1017 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1018 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1019 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1020 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1021 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1022 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1023 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1024 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1025 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1026 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1027 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1028 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1029 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1030 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1031 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1032 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1033 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1034 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1035 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1036 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1037 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1038 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1039 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1040 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1041 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1042 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1043 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1044 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1045 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1046 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1047 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1048 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1049 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1050 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1051 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1052 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1053 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1054 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1055 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1056 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1057 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1058 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1059 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1060 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1061 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1062 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1063 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1064 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1065 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1066 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1067 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1068 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1069 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1070 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1071 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1072 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1073 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1074 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1075 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1076 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1077 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1078 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1079 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1080 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1081 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1082 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1083 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1084 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1085 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1086 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1087 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1088 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1089 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1090 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1091 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1092 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1093 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1094 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1095 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1096 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1097 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1098 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1099 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1100 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1101 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1102 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1103 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1104 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1105 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1106 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1107 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1108 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1109 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1110 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1111 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1112 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1113 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1114 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1115 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1116 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1117 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1118 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1119 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1120 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1121 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1122 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1123 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1124 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1125 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1126 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1127 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1128 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1129 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1130 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1131 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1132 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1133 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1134 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1135 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1136 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1137 11.12.2017-hərracYüklə
1138 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1139 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1140 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1141 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1142 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1143 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1144 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1145 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1146 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1147 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1148 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1149 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1150 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1151 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1152 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1153 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1154 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1155 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1156 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1157 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1158 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1159 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1160 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1161 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1162 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1163 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1164 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1165 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1166 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1167 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1168 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1169 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1170 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1171 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1172 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1173 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1174 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1175 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1176 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1177 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1178 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1179 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1180 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1181 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1182 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1183 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1184 01.11.2017-herrac.docYüklə
1185 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1186 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1187 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1188 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1189 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1190 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1191 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1192 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1193 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1194 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1195 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1196 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1197 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1198 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1199 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1200 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1201 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1202 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1203 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1204 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1205 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1206 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1207 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1208 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1209 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1210 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1211 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1212 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1213 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1214 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1215 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1216 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1217 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1218 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1219 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1220 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1221 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1222 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1223 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1224 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1225 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1226 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1227 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1228 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1229 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1230 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1231 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1232 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1233 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1234 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1235 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1236 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1237 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1238 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1239 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1240 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1241 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1242 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1243 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1244 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1245 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1246 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1247 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1248 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1249 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1250 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1251 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1252 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1253 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1254 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1255 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1256 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1257 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1258 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1259 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1260 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1261 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1262 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1263 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1264 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1265 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1266 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1267 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1268 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1269 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1270 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1271 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1272 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1273 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1274 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1275 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1276 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1277 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1278 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1279 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1280 29020-17 Elan AZEYüklə
1281 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1282 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1283 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1284 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1285 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1286 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1287 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1288 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1289 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1290 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1291 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1292 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1293 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1294 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1295 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1296 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1297 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1298 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1299 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1300 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1301 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1302 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1303 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1304 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1305 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1306 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1307 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1308 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1309 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1310 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1311 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1312 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1313 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1314 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1315 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1316 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1317 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1318 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1319 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1320 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1321 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1322 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1323 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1324 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1325 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1326 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1327 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1328 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1329 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1330 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1331 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1332 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1333 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1334 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1335 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1336 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1337 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1338 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1339 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1340 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1341 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1342 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1343 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1344 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1345 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1346 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1347 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1348 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1349 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1350 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1351 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1352 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1353 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1354 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1355 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1356 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1357 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1358 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1359 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1360 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1361 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1362 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1363 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1364 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1365 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1366 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1367 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1368 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1369 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1370 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1371 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1372 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1373 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1374 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1375 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1376 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1377 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1378 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1379 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1380 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1381 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1382 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1383 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1384 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1385 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1386 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1387 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1388 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1389 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1390 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1391 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1392 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1393 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1394 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1395 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1396 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1397 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1398 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1399 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1400 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1401 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1402 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1403 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1404 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1405 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1406 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1407 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1408 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1409 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1410 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1411 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1412 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1413 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1414 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1415 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1416 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1417 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1418 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1419 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1420 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1421 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1422 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1423 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1424 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1425 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1426 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1427 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1428 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1429 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1430 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1431 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1432 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1433 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1434 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1435 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1436 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1437 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1438 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1439 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1440 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1441 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1442 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1443 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1444 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1445 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1446 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1447 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1448 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1449 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1450 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1451 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1452 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1453 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1454 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1455 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1456 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1457 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1458 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1459 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1460 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1461 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1462 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1463 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1464 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1465 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1466 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1467 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1468 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1469 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1470 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1471 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1472 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1473 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1474 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1475 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1476 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1477 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1478 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1479 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1480 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1481 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1482 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1483 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1484 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1485 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1486 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1487 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1488 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1489 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1490 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1491 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1492 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1493 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1494 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1495 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1496 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1497 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1498 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1499 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1500 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1501 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1502 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1503 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1504 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1505 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1506 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1507 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1508 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1509 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1510 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1511 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1512 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1513 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1514 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1515 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1516 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1517 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1518 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1519 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1520 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1521 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1522 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1523 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1524 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1525 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1526 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1527 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1528 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1529 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1530 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1531 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1532 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1533 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1534 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1535 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1536 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1537 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1538 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1539 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1540 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1541 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1542 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1543 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1544 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1545 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1546 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1547 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1548 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1549 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1550 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1551 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1552 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1553 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1554 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1555 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1556 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1557 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1558 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1559 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1560 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1561 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1562 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1563 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1564 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1565 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1566 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1567 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1568 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1569 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1570 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1571 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1572 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1573 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1574 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1575 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1576 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1577 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1578 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1579 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1580 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1581 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1582 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1583 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1584 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1585 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1586 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1587 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1588 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1589 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1590 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1591 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1592 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1593 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1594 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1595 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1596 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1597 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1598 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1599 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1600 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1601 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1602 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1603 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1604 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1605 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1606 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1607 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1608 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1609 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1610 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1611 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1612 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1613 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1614 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1615 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1616 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1617 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1618 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1619 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1620 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1621 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1622 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1623 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1624 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1625 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1626 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1627 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1628 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1629 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1630 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1631 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1632 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1633 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1634 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1635 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1636 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1637 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1638 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1639 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1640 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1641 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1642 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1643 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1644 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1645 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1646 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1647 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1648 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1649 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1650 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1651 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1652 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1653 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1654 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1655 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1656 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1657 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1658 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1659 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1660 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1661 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1662 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1663 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1664 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1665 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1666 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1667 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1668 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1669 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1670 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1671 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1672 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1673 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1674 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1675 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1676 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1677 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1678 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1679 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1680 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1681 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1682 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1683 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1684 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1685 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1686 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1687 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1688 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1689 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1690 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1691 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1692 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1693 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1694 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1695 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1696 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1697 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1698 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1699 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1700 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1701 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1702 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1703 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1704 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1705 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1706 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1707 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1708 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1709 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1710 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1711 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1712 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1713 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1714 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1715 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1716 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1717 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1718 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1719 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1720 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1721 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1722 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1723 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1724 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1725 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1726 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1727 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1728 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1729 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1730 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1731 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1732 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1733 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1734 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1735 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1736 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1737 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1738 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1739 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1740 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1741 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1742 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1743 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1744 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1745 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1746 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1747 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1748 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1749 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1750 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1751 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1752 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1753 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1754 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1755 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1756 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1757 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1758 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1759 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1760 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1761 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1762 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1763 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1764 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1765 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1766 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1767 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1768 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1769 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1770 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1771 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1772 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1773 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1774 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1775 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1776 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1777 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1778 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1779 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1780 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1781 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1782 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1783 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1784 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1785 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1786 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1787 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1788 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1789 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1790 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1791 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1792 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1793 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1794 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1795 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1796 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1797 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1798 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1799 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1800 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1801 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1802 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1803 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1804 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1805 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1806 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1807 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1808 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1809 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1810 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1811 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1812 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1813 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1814 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1815 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1816 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1817 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1818 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1819 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1820 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1821 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1822 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1823 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1824 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1825 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1826 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1827 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1828 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1829 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1830 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1831 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1832 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1833 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1834 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1835 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1836 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1837 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1838 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1839 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1840 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1841 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1842 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1843 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1844 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1845 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1846 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1847 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1848 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1849 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1850 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1851 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1852 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1853 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1854 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1855 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1856 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1857 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1858 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1859 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1860 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1861 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1862 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1863 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1864 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1865 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1866 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1867 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1868 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1869 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1870 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1871 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1872 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1873 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1874 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1875 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1876 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1877 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1878 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1879 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1880 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1881 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1882 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1883 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1884 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1885 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1886 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1887 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1888 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1889 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1890 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1891 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1892 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1893 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1894 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1895 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1896 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1897 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1898 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1899 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1900 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1901 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1902 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1903 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1904 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1905 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1906 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1907 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1908 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1909 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1910 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1911 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə