Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
2 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
3 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
4 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
5 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
6 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
7 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
8 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
9 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
10 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
11 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
12 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
13 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
14 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
15 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
16 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
17 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
18 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
19 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
20 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
21 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
22 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
23 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
24 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
25 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
26 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
27 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
28 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
29 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
30 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
31 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
32 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
33 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
34 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
35 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
36 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
37 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
38 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
39 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
40 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
41 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
42 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
43 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
44 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
45 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
46 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
47 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
48 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
49 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
50 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
51 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
52 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
53 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
54 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
55 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
56 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
57 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
58 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
59 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
60 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
61 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
62 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
63 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
64 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
65 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
66 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
67 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
68 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
69 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
70 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
71 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
72 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
73 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
74 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
75 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
76 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
77 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
78 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
79 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
80 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
81 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
82 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
83 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
84 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
85 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
86 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
87 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
88 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
89 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
90 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
91 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
92 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
93 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
94 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
95 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
96 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
97 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
98 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
99 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
100 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
101 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
102 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
103 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
104 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
105 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
106 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
107 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
108 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
109 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
110 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
111 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
112 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
113 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
114 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
115 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
116 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
117 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
118 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
119 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
120 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
121 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
122 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
123 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
124 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
125 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
126 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
127 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
128 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
129 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
130 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
131 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
132 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
133 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
134 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
135 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
136 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
137 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
138 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
139 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
140 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
141 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
142 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
143 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
144 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
145 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
146 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
147 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
148 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
149 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
150 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
151 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
152 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
153 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
154 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
155 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
156 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
157 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
158 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
159 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
160 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
161 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
162 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
163 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
164 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
165 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
166 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
167 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
168 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
169 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
170 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
171 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
172 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
173 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
174 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
175 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
176 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
177 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
178 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
179 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
180 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
181 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
182 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
183 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
184 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
185 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
186 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
187 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
188 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
189 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
190 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
191 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
192 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
193 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
194 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
195 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
196 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
197 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
198 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
199 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
200 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
201 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
202 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
203 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
204 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
205 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
206 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
207 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
208 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
209 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
210 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
211 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
212 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
213 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
214 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
215 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
216 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
217 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
218 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
219 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
220 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
221 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
222 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
223 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
224 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
225 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
226 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
227 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
228 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
229 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
230 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
231 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
232 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
233 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
234 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
235 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
236 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
237 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
238 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
239 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
240 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
241 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
242 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
243 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
244 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
245 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
246 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
247 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
248 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
249 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
250 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
251 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
252 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
253 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
254 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
255 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
256 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
257 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
258 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
259 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
260 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
261 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
262 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
263 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
264 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
265 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
266 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
267 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
268 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
269 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
270 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
271 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
272 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
273 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
274 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
275 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
276 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
277 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
278 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
279 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
280 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
281 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
282 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
283 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
284 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
285 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
286 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
287 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
288 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
289 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
290 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
291 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
292 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
293 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
294 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
295 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
296 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
297 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
298 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
299 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
300 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
301 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
302 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
303 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
304 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
305 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
306 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
307 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
308 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
309 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
310 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
311 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
312 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
313 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
314 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
315 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
316 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
317 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
318 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
319 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
320 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
321 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
322 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
323 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
324 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
325 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
326 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
327 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
328 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
329 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
330 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
331 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
332 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
333 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
334 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
335 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
336 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
337 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
338 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
339 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
340 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
341 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
342 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
343 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
344 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
345 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
346 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
347 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
348 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
349 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
350 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
351 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
352 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
353 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
354 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
355 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
356 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
357 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
358 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
359 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
360 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
361 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
362 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
363 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
364 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
365 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
366 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
367 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
368 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
369 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
370 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
371 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
372 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
373 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
374 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
375 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
376 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
377 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
378 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
379 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
380 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
381 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
382 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
383 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
384 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
385 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
386 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
387 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
388 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
389 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
390 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
391 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
392 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
393 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
394 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
395 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
396 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
397 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
398 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
399 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
400 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
401 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
402 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
403 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
404 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
405 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
406 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
407 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
408 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
409 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
410 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
411 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
412 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
413 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
414 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
415 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
416 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
417 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
418 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
419 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
420 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
421 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
422 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
423 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
424 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
425 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
426 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
427 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
428 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
429 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
430 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
431 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
432 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
433 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
434 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
435 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
436 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
437 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
438 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
439 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
440 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
441 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
442 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
443 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
444 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
445 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
446 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
447 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
448 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
449 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
450 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
451 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
452 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
453 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
454 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
455 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
456 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
457 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
458 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
459 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
460 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
461 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
462 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
463 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
464 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
465 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
466 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
467 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
468 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
469 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
470 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
471 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
472 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
473 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
474 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
475 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
476 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
477 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
478 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
479 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
480 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
481 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
482 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
483 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
484 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
485 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
486 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
487 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
488 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
489 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
490 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
491 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
492 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
493 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
494 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
495 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
496 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
497 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
498 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
499 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
500 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
501 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
502 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
503 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
504 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
505 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
506 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
507 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
508 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
509 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
510 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
511 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
512 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
513 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
514 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
515 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
516 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
517 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
518 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
519 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
520 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
521 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
522 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
523 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
524 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
525 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
526 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
527 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
528 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
529 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
530 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
531 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
532 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
533 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
534 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
535 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
536 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
537 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
538 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
539 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
540 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
541 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
542 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
543 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
544 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
545 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
546 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
547 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
548 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
549 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
550 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
551 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
552 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
553 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
554 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
555 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
556 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
557 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
558 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
559 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
560 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
561 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
562 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
563 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
564 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
565 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
566 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
567 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
568 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
569 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
570 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
571 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
572 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
573 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
574 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
575 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
576 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
577 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
578 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
579 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
580 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
581 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
582 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
583 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
584 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
585 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
586 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
587 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
588 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
589 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
590 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
591 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
592 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
593 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
594 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
595 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
596 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
597 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
598 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
599 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
600 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
601 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
602 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
603 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
604 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
605 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
606 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
607 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
608 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
609 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
610 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
611 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
612 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
613 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
614 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
615 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
616 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
617 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
618 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
619 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
620 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
621 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
622 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
623 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
624 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
625 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
626 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
627 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
628 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
629 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
630 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
631 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
632 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
633 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
634 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
635 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
636 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
637 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
638 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
639 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
640 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
641 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
642 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
643 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
644 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
645 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
646 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
647 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
648 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
649 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
650 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
651 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
652 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
653 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
654 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
655 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
656 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
657 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
658 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
659 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
660 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
661 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
662 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
663 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
664 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
665 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
666 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
667 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
668 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
669 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
670 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
671 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
672 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
673 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
674 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
675 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
676 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
677 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
678 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
679 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
680 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
681 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
682 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
683 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
684 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
685 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
686 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
687 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
688 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
689 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
690 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
691 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
692 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
693 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
694 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
695 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
696 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
697 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
698 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
699 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
700 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
701 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
702 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
703 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
704 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
705 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
706 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
707 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
708 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
709 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
710 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
711 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
712 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
713 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
714 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
715 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
716 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
717 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
718 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
719 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
720 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
721 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
722 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
723 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
724 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
725 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
726 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
727 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
728 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
729 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
730 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
731 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
732 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
733 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
734 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
735 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
736 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
737 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
738 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
739 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
740 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
741 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
742 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
743 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
744 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
745 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
746 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
747 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
748 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
749 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
750 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
751 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
752 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
753 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
754 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
755 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
756 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
757 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
758 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
759 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
760 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
761 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
762 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
763 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
764 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
765 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
766 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
767 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
768 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
769 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
770 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
771 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
772 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
773 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
774 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
775 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
776 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
777 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
778 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
779 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
780 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
781 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
782 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
783 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
784 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
785 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
786 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
787 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
788 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
789 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
790 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
791 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
792 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
793 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
794 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
795 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
796 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
797 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
798 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
799 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
800 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
801 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
802 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
803 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
804 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
805 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
806 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
807 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
808 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
809 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
810 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
811 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
812 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
813 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
814 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
815 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
816 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
817 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
818 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
819 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
820 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
821 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
822 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
823 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
824 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
825 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
826 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
827 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
828 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
829 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
830 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
831 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
832 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
833 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
834 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
835 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
836 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
837 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
838 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
839 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
840 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
841 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
842 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
843 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
844 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
845 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
846 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
847 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
848 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
849 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
850 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
851 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
852 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
853 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
854 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
855 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
856 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
857 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
858 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
859 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
860 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
861 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
862 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
863 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
864 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
865 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
866 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
867 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
868 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
869 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
870 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
871 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
872 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
873 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
874 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
875 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
876 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
877 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
878 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
879 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
880 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
881 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
882 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
883 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
884 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
885 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
886 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
887 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
888 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
889 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
890 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
891 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
892 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
893 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
894 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
895 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
896 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
897 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
898 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
899 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
900 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
901 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
902 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
903 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
904 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
905 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
906 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
907 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
908 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
909 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
910 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
911 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
912 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
913 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
914 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
915 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
916 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
917 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
918 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
919 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
920 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
921 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
922 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
923 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
924 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
925 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
926 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
927 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
928 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
929 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
930 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
931 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
932 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
933 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
934 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
935 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
936 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
937 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
938 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
939 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
940 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
941 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
942 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
943 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
944 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
945 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
946 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
947 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
948 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
949 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
950 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
951 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
952 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
953 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
954 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
955 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
956 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
957 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
958 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
959 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
960 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
961 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
962 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
963 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
964 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
965 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
966 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
967 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
968 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
969 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
970 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
971 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
972 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
973 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
974 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
975 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
976 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
977 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
978 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
979 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
980 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
981 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
982 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
983 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
984 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
985 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
986 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
987 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
988 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
989 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
990 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
991 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
992 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
993 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
994 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
995 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
996 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
997 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
998 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
999 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1000 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1001 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1002 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1003 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1004 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1005 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1006 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1007 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1008 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1009 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1010 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1011 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1012 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1013 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1014 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1015 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1016 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1017 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1018 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1019 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1020 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1021 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1022 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1023 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1024 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1025 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1026 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1027 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1028 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1029 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1030 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1031 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1032 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1033 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1034 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1035 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1036 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1037 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1038 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1039 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1040 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1041 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1042 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1043 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1044 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1045 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1046 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1047 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1048 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1049 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1050 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1051 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1052 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1053 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1054 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1055 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1056 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1057 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1058 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1059 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1060 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1061 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1062 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1063 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1064 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1065 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1066 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1067 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1068 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1069 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1070 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1071 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1072 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1073 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1074 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1075 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1076 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1077 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1078 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1079 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1080 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1081 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1082 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1083 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1084 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1085 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1086 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1087 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1088 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1089 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1090 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1091 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1092 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1093 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1094 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1095 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1096 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1097 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1098 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1099 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1100 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1101 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1102 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1103 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1104 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1105 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1106 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1107 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1108 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1109 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1110 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1111 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1112 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1113 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1114 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1115 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1116 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1117 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1118 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1119 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1120 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1121 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1122 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1123 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1124 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1125 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1126 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1127 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1128 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1129 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1130 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1131 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1132 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1133 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1134 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1135 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1136 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1137 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1138 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1139 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1140 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1141 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1142 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1143 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1144 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1145 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1146 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1147 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1148 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1149 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1150 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1151 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1152 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1153 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1154 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1155 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1156 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1157 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1158 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1159 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1160 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1161 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1162 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1163 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1164 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1165 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1166 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1167 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1168 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1169 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1170 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1171 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1172 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1173 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1174 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1175 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1176 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1177 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1178 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1179 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1180 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1181 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1182 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1183 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1184 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1185 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1186 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1187 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1188 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1189 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1190 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1191 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1192 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1193 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1194 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1195 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1196 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1197 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1198 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1199 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1200 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1201 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1202 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1203 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1204 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1205 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1206 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1207 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1208 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1209 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1210 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1211 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1212 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1213 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1214 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1215 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1216 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1217 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1218 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1219 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1220 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1221 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1222 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1223 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1224 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1225 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1226 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1227 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1228 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1229 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1230 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1231 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1232 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1233 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1234 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1235 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1236 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1237 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1238 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1239 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1240 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1241 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1242 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1243 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1244 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1245 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1246 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1247 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1248 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1249 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1250 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1251 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1252 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1253 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1254 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1255 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1256 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1257 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1258 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1259 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1260 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1261 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1262 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1263 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1264 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1265 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1266 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1267 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1268 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1269 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1270 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1271 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1272 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1273 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1274 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1275 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1276 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1277 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1278 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1279 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1280 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1281 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1282 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1283 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1284 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1285 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1286 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1287 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1288 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1289 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1290 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1291 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1292 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1293 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1294 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1295 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1296 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1297 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1298 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1299 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1300 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1301 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1302 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1303 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1304 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1305 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1306 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1307 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1308 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1309 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1310 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1311 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1312 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1313 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1314 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1315 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1316 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1317 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1318 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1319 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1320 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1321 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1322 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1323 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1324 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1325 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1326 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1327 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1328 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1329 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1330 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1331 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1332 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1333 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1334 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1335 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1336 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1337 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1338 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1339 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1340 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1341 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1342 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1343 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1344 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1345 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1346 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1347 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1348 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1349 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1350 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1351 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1352 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1353 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1354 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1355 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1356 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1357 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1358 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1359 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1360 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1361 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1362 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1363 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1364 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1365 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1366 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1367 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1368 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1369 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1370 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1371 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1372 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1373 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1374 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1375 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1376 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1377 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1378 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1379 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1380 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1381 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1382 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1383 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1384 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1385 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1386 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1387 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1388 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1389 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1390 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1391 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1392 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1393 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1394 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1395 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1396 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1397 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1398 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1399 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1400 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1401 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1402 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1403 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1404 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1405 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1406 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1407 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1408 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1409 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1410 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1411 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1412 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1413 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1414 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1415 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1416 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1417 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1418 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1419 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1420 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1421 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1422 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1423 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1424 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1425 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1426 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1427 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1428 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1429 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1430 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1431 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1432 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1433 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1434 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1435 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1436 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1437 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1438 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1439 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1440 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1441 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1442 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1443 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1444 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1445 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1446 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1447 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1448 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1449 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1450 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1451 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1452 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1453 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1454 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1455 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1456 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1457 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1458 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1459 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1460 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1461 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1462 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1463 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1464 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1465 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1466 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1467 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1468 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1469 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1470 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1471 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1472 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1473 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1474 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1475 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1476 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1477 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1478 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1479 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1480 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1481 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1482 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1483 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1484 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1485 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1486 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1487 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1488 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1489 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1490 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1491 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1492 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1493 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1494 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1495 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1496 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1497 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1498 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1499 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1500 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1501 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1502 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1503 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1504 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1505 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1506 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1507 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1508 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1509 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1510 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1511 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1512 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1513 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1514 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1515 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1516 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1517 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1518 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1519 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1520 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1521 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1522 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1523 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1524 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1525 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1526 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1527 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1528 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1529 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1530 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1531 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1532 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1533 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1534 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1535 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1536 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1537 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1538 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1539 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1540 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1541 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1542 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1543 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1544 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1545 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1546 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1547 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1548 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1549 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1550 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1551 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1552 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1553 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1554 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1555 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1556 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1557 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1558 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1559 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1560 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1561 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1562 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1563 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1564 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1565 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1566 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1567 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1568 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1569 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1570 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1571 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1572 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1573 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1574 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1575 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1576 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1577 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1578 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1579 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1580 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1581 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1582 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1583 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1584 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1585 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1586 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1587 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1588 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1589 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1590 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1591 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1592 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1593 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1594 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1595 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1596 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1597 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1598 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1599 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1600 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1601 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1602 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1603 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1604 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1605 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1606 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1607 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1608 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1609 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1610 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1611 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1612 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1613 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1614 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1615 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1616 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1617 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1618 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1619 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1620 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1621 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1622 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1623 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1624 11.12.2017-hərracYüklə
1625 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1626 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1627 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1628 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1629 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1630 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1631 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1632 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1633 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1634 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1635 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1636 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1637 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1638 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1639 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1640 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1641 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1642 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1643 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1644 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1645 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1646 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1647 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1648 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1649 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1650 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1651 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1652 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1653 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1654 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1655 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1656 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1657 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1658 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1659 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1660 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1661 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1662 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1663 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1664 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1665 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1666 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1667 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1668 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1669 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1670 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1671 01.11.2017-herrac.docYüklə
1672 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1673 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1674 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1675 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1676 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1677 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1678 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1679 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1680 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1681 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1682 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1683 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1684 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1685 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1686 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1687 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1688 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1689 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1690 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1691 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1692 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1693 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1694 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1695 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1696 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1697 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1698 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1699 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1700 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1701 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1702 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1703 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1704 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1705 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1706 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1707 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1708 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1709 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1710 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1711 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1712 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1713 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1714 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1715 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1716 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1717 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1718 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1719 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1720 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1721 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1722 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1723 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1724 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1725 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1726 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1727 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1728 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1729 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1730 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1731 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1732 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1733 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1734 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1735 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1736 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1737 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1738 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1739 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1740 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1741 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1742 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1743 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1744 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1745 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1746 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1747 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1748 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1749 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1750 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1751 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1752 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1753 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1754 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1755 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1756 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1757 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1758 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1759 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1760 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1761 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1762 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1763 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1764 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1765 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1766 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1767 29020-17 Elan AZEYüklə
1768 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1769 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1770 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1771 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1772 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1773 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1774 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1775 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1776 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1777 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1778 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1779 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1780 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1781 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1782 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1783 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1784 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1785 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1786 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1787 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1788 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1789 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1790 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1791 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1792 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1793 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1794 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1795 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1796 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1797 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1798 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1799 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1800 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1801 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1802 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1803 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1804 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1805 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1806 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1807 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1808 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1809 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1810 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1811 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1812 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1813 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1814 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1815 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1816 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1817 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1818 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1819 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1820 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1821 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1822 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1823 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1824 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1825 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1826 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1827 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1828 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1829 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1830 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1831 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1832 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1833 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1834 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1835 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1836 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1837 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1838 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1839 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1840 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1841 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1842 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1843 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1844 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1845 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1846 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1847 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1848 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1849 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1850 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1851 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1852 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1853 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1854 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1855 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1856 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1857 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1858 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1859 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1860 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1861 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1862 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1863 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1864 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1865 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1866 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1867 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1868 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1869 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1870 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1871 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1872 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1873 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1874 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1875 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1876 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1877 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1878 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1879 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1880 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1881 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1882 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1883 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1884 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1885 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1886 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1887 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1888 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1889 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1890 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1891 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1892 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1893 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1894 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1895 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1896 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1897 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1898 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1899 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1900 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1901 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1902 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1903 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1904 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1905 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1906 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1907 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1908 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1909 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1910 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1911 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1912 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1913 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1914 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1915 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1916 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1917 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1918 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1919 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1920 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1921 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1922 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1923 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1924 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1925 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1926 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1927 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1928 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1929 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1930 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1931 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1932 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1933 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1934 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1935 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1936 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1937 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1938 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1939 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1940 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1941 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1942 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1943 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1944 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1945 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1946 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1947 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1948 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1949 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1950 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1951 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1952 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1953 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1954 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1955 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1956 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1957 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1958 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1959 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1960 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1961 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1962 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1963 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1964 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1965 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1966 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1967 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1968 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1969 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1970 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1971 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1972 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1973 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1974 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1975 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1976 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1977 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1978 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1979 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1980 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1981 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1982 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1983 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1984 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1985 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1986 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1987 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1988 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1989 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1990 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1991 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1992 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1993 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1994 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1995 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1996 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1997 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1998 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1999 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2000 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2001 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2002 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2003 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2004 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2005 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2006 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2007 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2008 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2009 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2010 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2011 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2012 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2013 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2014 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2015 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2016 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2017 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2018 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2019 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2020 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2021 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2022 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2023 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2024 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2025 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2026 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2027 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2028 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2029 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2030 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2031 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2032 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2033 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2034 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2035 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2036 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2037 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2038 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2039 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2040 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2041 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2042 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2043 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2044 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2045 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2046 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2047 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2048 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2049 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2050 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2051 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2052 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2053 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2054 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2055 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2056 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2057 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2058 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2059 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2060 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2061 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2062 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2063 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2064 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2065 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2066 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2067 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2068 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2069 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2070 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2071 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2072 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2073 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2074 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2075 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2076 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2077 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2078 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2079 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2080 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2081 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2082 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2083 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2084 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2085 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2086 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2087 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2088 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2089 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2090 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2091 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2092 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2093 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2094 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2095 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2096 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2097 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2098 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2099 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2100 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2101 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2102 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2103 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2104 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2105 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2106 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2107 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2108 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2109 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2110 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2111 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2112 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2113 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2114 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2115 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2116 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2117 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2118 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2119 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2120 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2121 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2122 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2123 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2124 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2125 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2126 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2127 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2128 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2129 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2130 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2131 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2132 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2133 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2134 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2135 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2136 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2137 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2138 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2139 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2140 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2141 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2142 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2143 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2144 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2145 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2146 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2147 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2148 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2149 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2150 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2151 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2152 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2153 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2154 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2155 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2156 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2157 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2158 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2159 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2160 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2161 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2162 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2163 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2164 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2165 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2166 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2167 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2168 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2169 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2170 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2171 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2172 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2173 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2174 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2175 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2176 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2177 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2178 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2179 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2180 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2181 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2182 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2183 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2184 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2185 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2186 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2187 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2188 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2189 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2190 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2191 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2192 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2193 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2194 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2195 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2196 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2197 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2198 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2199 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2200 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2201 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2202 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2203 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2204 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2205 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2206 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2207 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2208 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2209 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2210 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2211 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2212 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2213 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2214 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2215 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2216 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2217 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2218 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2219 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2220 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2221 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2222 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2223 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2224 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2225 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2226 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2227 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2228 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2229 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2230 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2231 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2232 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2233 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2234 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2235 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2236 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2237 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2238 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2239 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2240 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2241 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2242 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2243 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2244 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2245 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2246 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2247 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2248 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2249 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2250 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2251 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2252 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2253 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2254 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2255 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2256 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2257 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2258 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2259 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2260 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2261 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2262 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2263 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2264 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2265 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2266 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2267 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2268 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2269 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2270 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2271 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2272 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2273 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2274 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2275 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2276 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2277 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2278 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2279 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2280 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2281 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2282 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2283 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2284 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2285 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2286 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2287 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2288 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2289 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2290 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2291 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2292 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2293 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2294 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2295 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2296 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2297 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2298 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2299 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2300 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2301 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2302 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2303 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2304 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2305 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2306 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2307 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2308 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2309 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2310 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2311 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2312 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2313 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2314 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2315 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2316 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2317 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2318 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2319 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2320 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2321 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2322 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2323 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2324 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2325 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2326 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2327 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2328 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2329 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2330 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2331 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2332 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2333 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2334 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2335 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2336 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2337 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2338 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2339 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2340 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2341 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2342 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2343 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2344 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2345 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2346 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2347 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2348 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2349 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2350 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2351 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2352 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2353 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2354 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2355 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2356 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2357 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2358 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2359 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2360 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2361 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2362 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2363 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2364 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2365 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2366 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2367 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2368 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2369 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2370 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2371 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2372 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2373 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2374 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2375 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2376 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2377 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2378 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2379 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2380 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2381 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2382 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2383 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2384 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2385 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2386 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2387 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2388 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2389 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2390 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2391 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2392 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2393 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2394 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2395 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2396 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2397 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2398 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə