Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
2 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
3 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
4 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
5 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
6 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
7 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
8 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
9 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
10 18.01.2019-29002-19-NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
11 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
12 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
13 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
14 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
15 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
16 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
17 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
18 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
19 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
20 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
21 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
22 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
23 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
24 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
25 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
26 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
27 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
28 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
29 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
30 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
31 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
32 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
33 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
34 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
35 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
36 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
37 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
38 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
39 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
40 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
41 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
42 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
43 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
44 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
45 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
46 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
47 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
48 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
49 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
50 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
51 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
52 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
53 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
54 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
55 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
56 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
57 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
58 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
59 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
60 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
61 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
62 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
63 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
64 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
65 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
66 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
67 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
68 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
69 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
70 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
71 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
72 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
73 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
74 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
75 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
76 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
77 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
78 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
79 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
80 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
81 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
82 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
83 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
84 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
85 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
86 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
87 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
88 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
89 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
90 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
91 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
92 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
93 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
94 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
95 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
96 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
97 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
98 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
99 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
100 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
101 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
102 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
103 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
104 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
105 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
106 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
107 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
108 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
109 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
110 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
111 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
112 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
113 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
114 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
115 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
116 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
117 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
118 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
119 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
120 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
121 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
122 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
123 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
124 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
125 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
126 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
127 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
128 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
129 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
130 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
131 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
132 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
133 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
134 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
135 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
136 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
137 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
138 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
139 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
140 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
141 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
142 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
143 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
144 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
145 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
146 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
147 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
148 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
149 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
150 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
151 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
152 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
153 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
154 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
155 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
156 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
157 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
158 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
159 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
160 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
161 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
162 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
163 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
164 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
165 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
166 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
167 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
168 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
169 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
170 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
171 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
172 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
173 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
174 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
175 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
176 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
177 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
178 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
179 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
180 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
181 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
182 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
183 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
184 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
185 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
186 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
187 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
188 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
189 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
190 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
191 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
192 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
193 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
194 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
195 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
196 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
197 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
198 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
199 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
200 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
201 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
202 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
203 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
204 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
205 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
206 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
207 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
208 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
209 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
210 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
211 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
212 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
213 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
214 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
215 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
216 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
217 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
218 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
219 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
220 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
221 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
222 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
223 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
224 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
225 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
226 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
227 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
228 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
229 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
230 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
231 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
232 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
233 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
234 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
235 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
236 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
237 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
238 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
239 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
240 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
241 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
242 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
243 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
244 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
245 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
246 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
247 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
248 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
249 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
250 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
251 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
252 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
253 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
254 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
255 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
256 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
257 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
258 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
259 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
260 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
261 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
262 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
263 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
264 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
265 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
266 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
267 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
268 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
269 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
270 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
271 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
272 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
273 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
274 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
275 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
276 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
277 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
278 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
279 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
280 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
281 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
282 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
283 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
284 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
285 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
286 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
287 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
288 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
289 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
290 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
291 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
292 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
293 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
294 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
295 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
296 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
297 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
298 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
299 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
300 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
301 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
302 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
303 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
304 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
305 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
306 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
307 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
308 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
309 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
310 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
311 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
312 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
313 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
314 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
315 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
316 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
317 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
318 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
319 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
320 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
321 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
322 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
323 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
324 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
325 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
326 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
327 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
328 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
329 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
330 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
331 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
332 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
333 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
334 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
335 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
336 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
337 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
338 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
339 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
340 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
341 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
342 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
343 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
344 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
345 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
346 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
347 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
348 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
349 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
350 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
351 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
352 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
353 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
354 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
355 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
356 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
357 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
358 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
359 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
360 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
361 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
362 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
363 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
364 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
365 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
366 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
367 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
368 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
369 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
370 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
371 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
372 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
373 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
374 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
375 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
376 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
377 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
378 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
379 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
380 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
381 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
382 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
383 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
384 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
385 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
386 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
387 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
388 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
389 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
390 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
391 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
392 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
393 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
394 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
395 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
396 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
397 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
398 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
399 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
400 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
401 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
402 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
403 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
404 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
405 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
406 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
407 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
408 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
409 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
410 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
411 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
412 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
413 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
414 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
415 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
416 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
417 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
418 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
419 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
420 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
421 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
422 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
423 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
424 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
425 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
426 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
427 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
428 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
429 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
430 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
431 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
432 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
433 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
434 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
435 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
436 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
437 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
438 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
439 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
440 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
441 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
442 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
443 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
444 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
445 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
446 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
447 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
448 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
449 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
450 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
451 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
452 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
453 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
454 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
455 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
456 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
457 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
458 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
459 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
460 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
461 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
462 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
463 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
464 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
465 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
466 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
467 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
468 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
469 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
470 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
471 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
472 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
473 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
474 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
475 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
476 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
477 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
478 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
479 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
480 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
481 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
482 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
483 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
484 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
485 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
486 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
487 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
488 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
489 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
490 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
491 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
492 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
493 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
494 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
495 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
496 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
497 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
498 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
499 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
500 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
501 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
502 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
503 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
504 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
505 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
506 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
507 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
508 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
509 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
510 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
511 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
512 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
513 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
514 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
515 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
516 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
517 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
518 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
519 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
520 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
521 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
522 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
523 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
524 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
525 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
526 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
527 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
528 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
529 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
530 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
531 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
532 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
533 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
534 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
535 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
536 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
537 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
538 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
539 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
540 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
541 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
542 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
543 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
544 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
545 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
546 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
547 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
548 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
549 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
550 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
551 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
552 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
553 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
554 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
555 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
556 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
557 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
558 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
559 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
560 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
561 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
562 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
563 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
564 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
565 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
566 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
567 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
568 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
569 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
570 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
571 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
572 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
573 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
574 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
575 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
576 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
577 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
578 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
579 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
580 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
581 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
582 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
583 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
584 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
585 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
586 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
587 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
588 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
589 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
590 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
591 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
592 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
593 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
594 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
595 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
596 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
597 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
598 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
599 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
600 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
601 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
602 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
603 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
604 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
605 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
606 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
607 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
608 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
609 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
610 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
611 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
612 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
613 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
614 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
615 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
616 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
617 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
618 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
619 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
620 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
621 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
622 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
623 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
624 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
625 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
626 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
627 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
628 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
629 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
630 11.12.2017-hərracYüklə
631 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
632 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
633 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
634 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
635 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
636 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
637 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
638 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
639 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
640 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
641 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
642 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
643 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
644 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
645 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
646 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
647 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
648 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
649 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
650 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
651 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
652 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
653 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
654 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
655 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
656 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
657 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
658 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
659 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
660 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
661 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
662 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
663 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
664 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
665 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
666 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
667 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
668 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
669 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
670 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
671 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
672 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
673 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
674 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
675 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
676 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
677 01.11.2017-herrac.docYüklə
678 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
679 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
680 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
681 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
682 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
683 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
684 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
685 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
686 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
687 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
688 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
689 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
690 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
691 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
692 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
693 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
694 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
695 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
696 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
697 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
698 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
699 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
700 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
701 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
702 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
703 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
704 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
705 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
706 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
707 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
708 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
709 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
710 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
711 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
712 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
713 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
714 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
715 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
716 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
717 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
718 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
719 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
720 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
721 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
722 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
723 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
724 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
725 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
726 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
727 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
728 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
729 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
730 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
731 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
732 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
733 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
734 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
735 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
736 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
737 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
738 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
739 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
740 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
741 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
742 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
743 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
744 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
745 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
746 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
747 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
748 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
749 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
750 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
751 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
752 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
753 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
754 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
755 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
756 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
757 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
758 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
759 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
760 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
761 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
762 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
763 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
764 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
765 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
766 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
767 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
768 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
769 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
770 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
771 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
772 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
773 29020-17 Elan AZEYüklə
774 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
775 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
776 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
777 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
778 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
779 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
780 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
781 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
782 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
783 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
784 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
785 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
786 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
787 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
788 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
789 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
790 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
791 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
792 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
793 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
794 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
795 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
796 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
797 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
798 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
799 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
800 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
801 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
802 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
803 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
804 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
805 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
806 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
807 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
808 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
809 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
810 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
811 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
812 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
813 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
814 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
815 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
816 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
817 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
818 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
819 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
820 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
821 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
822 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
823 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
824 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
825 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
826 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
827 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
828 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
829 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
830 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
831 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
832 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
833 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
834 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
835 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
836 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
837 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
838 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
839 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
840 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
841 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
842 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
843 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
844 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
845 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
846 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
847 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
848 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
849 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
850 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
851 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
852 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
853 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
854 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
855 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
856 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
857 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
858 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
859 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
860 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
861 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
862 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
863 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
864 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
865 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
866 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
867 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
868 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
869 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
870 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
871 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
872 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
873 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
874 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
875 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
876 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
877 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
878 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
879 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
880 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
881 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
882 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
883 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
884 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
885 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
886 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
887 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
888 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
889 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
890 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
891 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
892 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
893 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
894 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
895 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
896 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
897 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
898 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
899 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
900 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
901 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
902 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
903 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
904 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
905 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
906 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
907 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
908 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
909 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
910 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
911 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
912 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
913 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
914 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
915 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
916 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
917 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
918 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
919 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
920 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
921 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
922 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
923 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
924 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
925 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
926 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
927 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
928 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
929 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
930 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
931 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
932 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
933 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
934 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
935 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
936 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
937 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
938 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
939 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
940 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
941 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
942 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
943 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
944 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
945 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
946 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
947 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
948 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
949 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
950 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
951 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
952 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
953 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
954 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
955 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
956 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
957 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
958 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
959 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
960 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
961 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
962 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
963 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
964 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
965 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
966 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
967 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
968 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
969 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
970 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
971 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
972 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
973 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
974 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
975 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
976 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
977 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
978 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
979 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
980 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
981 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
982 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
983 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
984 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
985 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
986 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
987 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
988 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
989 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
990 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
991 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
992 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
993 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
994 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
995 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
996 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
997 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
998 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
999 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1000 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1001 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1002 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1003 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1004 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1005 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1006 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1007 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1008 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1009 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1010 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1011 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1012 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1013 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1014 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1015 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1016 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1017 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1018 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1019 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1020 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1021 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1022 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1023 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1024 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1025 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1026 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1027 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1028 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1029 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1030 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1031 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1032 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1033 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1034 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1035 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1036 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1037 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1038 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1039 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1040 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1041 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1042 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1043 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1044 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1045 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1046 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1047 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1048 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1049 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1050 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1051 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1052 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1053 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1054 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1055 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1056 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1057 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1058 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1059 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1060 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1061 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1062 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1063 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1064 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1065 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1066 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1067 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1068 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1069 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1070 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1071 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1072 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1073 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1074 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1075 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1076 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1077 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1078 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1079 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1080 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1081 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1082 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1083 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1084 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1085 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1086 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1087 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1088 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1089 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1090 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1091 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1092 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1093 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1094 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1095 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1096 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1097 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1098 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1099 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1100 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1101 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1102 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1103 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1104 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1105 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1106 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1107 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1108 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1109 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1110 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1111 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1112 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1113 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1114 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1115 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1116 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1117 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1118 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1119 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1120 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1121 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1122 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1123 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1124 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1125 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1126 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1127 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1128 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1129 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1130 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1131 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1132 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1133 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1134 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1135 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1136 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1137 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1138 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1139 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1140 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1141 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1142 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1143 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1144 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1145 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1146 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1147 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1148 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1149 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1150 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1151 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1152 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1153 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1154 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1155 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1156 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1157 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1158 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1159 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1160 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1161 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1162 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1163 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1164 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1165 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1166 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1167 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1168 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1169 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1170 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1171 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1172 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1173 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1174 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1175 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1176 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1177 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1178 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1179 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1180 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1181 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1182 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1183 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1184 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1185 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1186 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1187 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1188 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1189 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1190 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1191 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1192 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1193 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1194 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1195 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1196 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1197 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1198 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1199 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1200 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1201 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1202 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1203 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1204 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1205 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1206 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1207 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1208 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1209 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1210 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1211 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1212 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1213 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1214 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1215 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1216 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1217 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1218 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1219 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1220 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1221 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1222 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1223 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1224 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1225 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1226 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1227 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1228 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1229 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1230 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1231 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1232 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1233 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1234 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1235 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1236 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1237 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1238 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1239 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1240 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1241 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1242 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1243 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1244 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1245 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1246 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1247 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1248 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1249 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1250 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1251 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1252 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1253 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1254 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1255 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1256 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1257 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1258 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1259 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1260 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1261 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1262 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1263 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1264 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1265 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1266 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1267 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1268 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1269 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1270 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1271 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1272 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1273 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1274 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1275 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1276 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1277 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1278 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1279 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1280 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1281 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1282 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1283 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1284 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1285 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1286 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1287 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1288 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1289 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1290 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1291 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1292 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1293 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1294 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1295 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1296 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1297 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1298 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1299 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1300 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1301 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1302 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1303 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1304 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1305 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1306 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1307 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1308 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1309 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1310 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1311 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1312 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1313 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1314 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1315 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1316 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1317 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1318 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1319 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1320 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1321 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1322 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1323 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1324 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1325 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1326 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1327 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1328 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1329 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1330 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1331 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1332 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1333 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1334 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1335 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1336 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1337 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1338 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1339 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1340 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1341 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1342 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1343 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1344 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1345 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1346 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1347 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1348 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1349 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1350 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1351 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1352 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1353 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1354 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1355 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1356 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1357 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1358 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1359 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1360 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1361 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1362 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1363 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1364 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1365 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1366 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1367 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1368 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1369 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1370 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1371 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1372 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1373 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1374 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1375 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1376 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1377 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1378 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1379 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1380 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1381 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1382 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1383 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1384 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1385 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1386 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1387 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1388 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1389 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1390 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1391 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1392 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1393 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1394 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1395 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1396 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1397 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1398 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1399 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1400 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1401 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1402 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1403 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1404 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə