Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 04.06.2020-Azneft_HərracYüklə
2 03.06.2020-25071-20 Qarabağ yatağında müxtəlif xidmətlərin satın alınmasıYüklə
3 20.05.2020- 37041-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
4 20.04.2020 - 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
5 20.04.2020- 30004-20-açıq satınalma müsabqəsiYüklə
6 20.04.2020-25051-20-Elan (qaynaq üçün sərf və köməkçi materiallar )Yüklə
7 20.04.2020-13004-20 Elan-mal materiallar - uzadilmaYüklə
8 20.04.2020-25037-20 Polad boru 530x12mm uzadılmaYüklə
9 17.04.2020-25058-20 müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
10 16.04.2020-az-21002-20-vakuum açarının alınması və quraşdırılmasıYüklə
11 16.04.2020-37040-AM20 Kimyəvi maddələr, vaxtın uzadılmasıYüklə
12 16.04.2020-25050-20-Elan (çəpərvari döşəmə)Yüklə
13 16.04.2020-25012-20 maqnezium əsaslı qalvanik anoda olan tələbatYüklə
14 16.04.2020--31002-TX-2020 Etilen-polietilen Zavodu təmir işləriYüklə
15 16.04.2020-22006-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
16 14.04.2020-28040-19 kesici aletYüklə
17 14.04.2020-22009-20 -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
18 14.04.2020-28012-20 Elan-Yag tursulariYüklə
19 13.04.2020-25053-20 Ayaqaltı eleimentləriYüklə
20 13.04.2020-25023-20 Elan Süni ot və rezin örtüyüYüklə
21 13.04.2020-25054-20-Elan müx. mal-materiallarYüklə
22 09.04.2019-29008-20 LOT-2 Fırçalar - Müddətin uzadılmasıYüklə
23 09.04.2019-29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
24 09.04.2019-13002-ƏT-20 - Çənlərin əsaslı təmiriYüklə
25 09.04.2019-30003-TX-20 - İstilik avadanlıqlara texniki xidmət və təmir işləri-vaxtın uzadılmasıYüklə
26 08.04.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
27 08.04.2020-25049-20- metal profilYüklə
28 08.04.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
29 07.04.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu) uzatmaYüklə
30 06.04.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarıYüklə
31 06.04.2020-25028-20 polad boru 530x14 mm uzadılmaYüklə
32 06.04.2020-25046-20-Elan (qaynaq çubuqları və qaunaq materialları)Yüklə
33 06.04.2020-30003-20-İlnavari BoruYüklə
34 06.04.2020-30001-20 -AlətYüklə
35 06.04.2020-30002-20-Tikinti mallariYüklə
36 03.04.2020-25018-20-məişət malları və yataq dəstiYüklə
37 03.04.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
38 03.04.2020-22002-20-Izolasiya lenti.docxYüklə
39 03.04.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
40 02.04.2020-13003TX-20 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə (NMÖS) texniki və metroloji xidmət işləriYüklə
41 02.04.2020-37038-AM20-Azot kompressorunun ehtiyyat hissələri vaxtın uzadılmasıYüklə
42 30.03.2020-22002-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
43 30.03.2020- 37040-AM20 Kimyəvi maddələrYüklə
44 30.03.2020-11008AM-20 akumlyator batareyaları və qidalandırıcılara olan tələbat-(vaxtin dəyişdirilməsi)Yüklə
45 30.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
46 30.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
47 30.03.2020-29012-20 elektrik alət və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
48 30.03.2020-11050AM-20 Natrium hipoxlorid - (müddətin dəyişdirilməsi)Yüklə
49 19.03.2020-22001-20-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
50 19.03.2020-25037-20 Polad boru 530x12mmYüklə
51 18.03.2020-25042-20 Elan (Qaynaq aparatları)Yüklə
52 18.03.2020-25019-20 Elan (Yanğınsöndürmə)Yüklə
53 18.03.2020-26011-20-Muftalı qoruyucu borular-Vaxtın uzadılmasıYüklə
54 18.03.2020-25041-20- polad abrazivYüklə
55 17.03.2020-11051AM-20 NKBYüklə
56 17.03.2020-11036AM-20 Elan baltalarYüklə
57 16.03.2020 - 30003TX -20-istilik avadanlıqlarına texniki xidmət və təmir işləriYüklə
58 13.03.2020-11015AM-20 Vaxtınnın uzadılması - Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
59 13.03.2020-25013-20 Elan künclüklərYüklə
60 13.03.2020-25014-20 Elan şvellerYüklə
61 13.03.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
62 13.03.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
63 12.03.2020-29008-20 LOT-1 Boya və həlledici, LOT-2 FırçalarYüklə
64 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodYüklə
65 12.03.2020-25012-20 Elan magnezium anodeYüklə
66 12.03.2020-13004-20 Elan-mal materiallarYüklə
67 12.03.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
68 12.03.2020-29004-20-İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
69 10.03.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınması- uzadilmaYüklə
70 10.03.2020-29010-20 çuqun əyməyə (Lot 1) və müxtəlif ölçülü polad əymələrə (lot 2) olan tələbatYüklə
71 06.03.2020-11055AM-20 nasos ştanqları və ştanq muftalarına tələbatYüklə
72 06.03.2020-31001-TX-2020 mühərrikin təmiriYüklə
73 05.03.2020-38006-20 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
74 05.03.2020-38007-20AM Təhlükəsizlik nişanlarıYüklə
75 05.03.2020-37038-AM20 elan Azot kompressorunun ehtiyyat hissələriYüklə
76 04.03.2020-.29009-20 Elan Laqonda daşıYüklə
77 04.03.2020-25011-20 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
78 04.03.2020-11059AM-20 elan- elektrik dalma mühərrikləriYüklə
79 04.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
80 04.03.2020-25028-20 Polad boru 530x14mm izolyasiyalıYüklə
81 04.03.2020-26010-20-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
82 03.03.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
83 03.03.2020-25018-20 Elan məişət malları və yataq dəstiYüklə
84 03.03.2020 - 22001ƏT - 19 - (EKM) qurğularının və QPS-nin xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləri - uzYüklə
85 02.03.2020-11006AM-20 (LOT-3)-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
86 28.02.2020-11057AM-20 Zirehli kabelYüklə
87 28.02.2020-29004-20 -İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatı-uzadılmaYüklə
88 27.02.2020-26029-20-Başmaq və əks klapanlarYüklə
89 27.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
90 27.02.2020-29002-20 PE birləşmələrYüklə
91 27.02.2020-25005-20 (bioloji təmizləmə qurğusu)Yüklə
92 27.02.2020-22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
93 25.02.2020 - 30 TX 0002 - Sazlama işləriYüklə
94 25.02.2020-25245-19 Elan müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələri uzadılmaYüklə
95 25.02.2020-11050AM-20 Natrium hipoxloridYüklə
96 25.02.2020-25010-20-Xüsusi izolyasiyalı kabelə olan tələbatYüklə
97 25.02.2020-KQİT_Hərrac_uzadılmaYüklə
98 24.02.2020-25020-20 -armaturlarYüklə
99 24.02.2020-11039AM-20 Quyudibi mühərriklərYüklə
100 24.02.2020-10002-20 Qaz sayğaclarıYüklə
101 20.02.2020-17004-20-reagentə olan tələbatYüklə
102 19.02.2020-11033AM-20--filtr MİQ 200Yüklə
103 19.02.2020-38003-20AM - AkkumlyatorlarYüklə
104 19.02.2020-38005-20AM Promo məhsullarYüklə
105 19.02.2020-38004-20AM -HDPE borular,fitinqlər və müxtəlif məhsullarYüklə
106 19.02.2020-25009-20 Elan müxt növ kabellərYüklə
107 19.02.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
108 19.02.2020-11040AM-20 Xilasedici sallarYüklə
109 19.02.2020-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
110 19.02.2020-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
111 19.02.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
112 19.02.2020-11004AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
113 17.02.2020-11012AM--20 UZADILMA 2 -sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
114 17.02.2020-26011-20.Elan-Muftalı qoruyucu borularYüklə
115 17.02.2020-38002-20XM - Turniketlərə xidmətYüklə
116 17.02.2020-11043AM-20- tamponaj sementinə tələbatYüklə
117 15.02.2020-17071-19-buxarlandırıcısı və ekonomayzerə olan tələbatYüklə
118 14.02.2020-29007-20 müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
119 13.02.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100-Vaxtın uzadılmasıYüklə
120 12.02.2020-22002-20-İzolyasiya lenti və praymerə olan təıəbatYüklə
121 12.02.2020 - 13002TX-20-energetika qurğu və avadanlıqlarında görüləcək xidmət işləriniYüklə
122 11.02.2020-29006-20 Sement M-400Yüklə
123 11.02.2020-11015AM-20- Müxtəlif ölçüdə çənlərYüklə
124 11.02.2020- 22020XM-19 -elektrik avadanlıqlarında sınaq sazlama işləriYüklə
125 11.02.2020-29005-20-Çap kağızıYüklə
126 10.02.2020-KQİT_HərracYüklə
127 10.02.2020-21002-20_sprinklerYüklə
128 10.02.2020-37037 AM-20 elan İzolyasiyaYüklə
129 10.02.2020-25008-20 Elan (Müxtəlif növ sürtkü yağları)Yüklə
130 10.02.2020-25015-20 Elan borularYüklə
131 10.02.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıq -UZADILMAYüklə
132 10.02.2020-22001-20-Odarant qurğularının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
133 10.02.2020-31004-20-İstidəyişdiricilərYüklə
134 07.02.2020-25013-20 künclüklərYüklə
135 07.02.2020-25014-20 şvellerYüklə
136 06.02.2020-29001-20 Lot 2 uzadılmaYüklə
137 06.02.2020-38001-20AM - Lampalar (2 LOT)Yüklə
138 06.02.2020-23002-2020 Kepware lisenziyalarının satın alınmasıYüklə
139 05.02.2020-23038-19- Uzadılma Canon KartriclərYüklə
140 05.02.2020-11006AM-20-elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
141 05.02.2020-11037AM-20 Qoruyucu borularına olan tələbatYüklə
142 05.02.2020-23036TX-19-Elan Uzadılma Xromotoqraflara xidmətYüklə
143 04.02.2020-17005-20A-Elektrik lampalarına olan tələbatYüklə
144 04.02.2020-12020-19S Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları-uzadılma təkrar - 2Yüklə
145 04.02.2020- 29004-20 İnert materiallara və M-300 markalı əmtəə betona olan tələbatYüklə
146 04.02.2020-29003-20 PE borularYüklə
147 31.01.2020-28022-19-mal-materiallar və regantlərə olan tələbatYüklə
148 31.01.2020-10001-20 Qazma borularıYüklə
149 30.01.2020-25002-20 Elan (Müxtəlif kriogen çənlər)Yüklə
150 30.01.2020-25003-20 Elan (Müxtəlif qayış və yastıqlar)Yüklə
151 30.01.2020-25248-19 Elan inert uzadılmaYüklə
152 30.01.2020-25004-20 Elan Cilalayıcı daşYüklə
153 30.01.2020-31002-20-Texniki Sintetik Xlorid TurşusuYüklə
154 29.01.2020-26017-20.Elan-Kompressorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
155 28.01.2020-11010AM-10 Kabel ucluqlarıYüklə
156 27.01.2020-26085-19.Elan-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
157 27.01.2020-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
158 27.01.2020-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
159 24.01.2020-11011AM-20 -elektrik malları vaxtın uzadılmasıYüklə
160 24.01.2020-11028AM-20-ZB-250-36-90.6 nasosunun ehtiyyat hissələriYüklə
161 23.01.2020-12022-19..Lot-2 və Lot-3 uzadılmas IYüklə
162 23.01.2020-25245-19 müxtəlif ölçülü polad boru birləşmələriYüklə
163 22.01.2020-11238AM-19- yağa olan tələbatYüklə
164 21.01.2020-28043-19 Xususi geyim Yüklə
165 21.01.2020-11012AM--20 ehtiyyat hissələrərinə olan tələbatYüklə
166 21.01.2020-11002AM-20 NÖC və avtomatika Elan vaxtın uzadılmasıYüklə
167 21.01.2020-11003AM-20 NÖC və A.Yüklə
168 17.01.2020-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə”olan tələbatYüklə
169 16.01.2020-26019-20.Elan-MəhlulqarışdırıcıYüklə
170 16.01.2020-26018-20.Elan-QUİNCY kompressora ehtiyyat hissələrYüklə
171 16.01.2020-26099-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
172 16.01.2020-26015-20.Elan-Məişət mallarıYüklə
173 13.01.2020-11027AM-20- Kimyəvi ReagentlərYüklə
174 14.01.2020-11013AM-20 MəftilYüklə
175 15.01.2020-xidmətlərə olan tələbatYüklə
176 15.01.2020-26008-20.Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
177 15.01.2020-26014-20.Elan-T-3 markalı preventorun ehtiyyat hissələriYüklə
178 15.01.2020-11008AM-20 Akumlyator batareyaları və qidalandırıcılarYüklə
179 15.01.2020- 22017-19 LOT 2, 3,4 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
180 15.01.2020-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
181 15.01.2020-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
182 14.01.2020-31001-20-Güc kabelləriYüklə
183 14.01.2020-11006AM-20-elektrik mallarıYüklə
184 13.01.2020-29001-20 generator və qaynaq aqreqatları üçün ehtiyat hiss.Yüklə
185 13.01.2020-11001AM-20 15 dəst Quyuiçi avadanlıqYüklə
186 10.01.2020-26012-20.Elan-Hidravlik Uipstok (İki mərhələli)Yüklə
187 10.01.2020-25232-19 Elan uzadılma Epoksid döşəməYüklə
188 10.01.2020-23001-20 -Təşkilatı texnikaYüklə
189 10.01.2020-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
190 08.01.2020-26010-20.Elan-Sement PST-1-100.docYüklə
191 08.01.2020-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
192 07.01.2020-12022-19..müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
193 30.12.2019-32001-20 böyük kisələrə olan tələbatYüklə
194 30.12.2019-25248-19 Elan inertYüklə
195 30.12.2019-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
196 29.12.2019-25221-19 elan ikitavrlarYüklə
197 28.12.2019-25085-19 Elan (Avtomatlaşdırılmış Qaynaq kompleksi)Yüklə
198 28.12.2019-12019-19 Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
199 28.12.2019-29043-19 - polad borulara olan tələbatYüklə
200 28.12.2019- 26004-20.Elan-AkkumlyatorlarYüklə
201 28.12.2019- 26005-20. Elan-Mal-materiallarYüklə
202 28.12.2019- 26007-20.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
203 28.12.2019- 26006-20 .Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
204 28.12.2019-26003-20. Elan-Preventorların ehtiyyat hissələriYüklə
205 28.12.2019-29044-19 pe metala keçidlərYüklə
206 26.12.2019-26002-20.Elan-Polad siyirtməYüklə
207 26.12.2019-26001-20. Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
208 26.12.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
209 25.12.2019-29045-19 Qaynaq odluğu və reduktorlara olan tələbatYüklə
210 25.12.2019-11022AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
211 25.12.2019-23038-19 Elan Kartriclər CanonYüklə
212 25.12.2019-23039-19 Elan Kartriclər və sərf materiallarıYüklə
213 25.12.2019-12020-19S 16.12.2019 Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera - uzadılma təkrarYüklə
214 24.12.2019-23034-19 Kompüterlər və printerlərYüklə
215 24.12.2019-29040-19 -Mexaniki və elektrik avadan. təmiri, təftişi və sazlama Lot 1 və Lot 3 uzadılmaYüklə
216 21.12.2019-11219AM-19-ərsin kameralarına olan tələbatYüklə
217 20.12.2019-11011AM-20-elektrik mallarıYüklə
218 20.12.2019-11005AM-20 Kimyəvi reagentlərYüklə
219 20.12.2019-11012AM--20 sıxıcı kompressor stansiyası üçün ehtiyyat hissələriYüklə
220 19.12.2019-22024-19 -kompressor aqreqatlarının ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
221 19.12.2019-11003AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
222 18.12.2019-28043-19 Xususi geyimYüklə
223 18.12.2019-11002AM-20 NÖC və avtomatikaYüklə
224 18.12.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
225 17.12.2019-23037-19 Elan Kartriclər HPYüklə
226 17.12.2019-11252AM-19 Kimyəvi əhəngli uducu maddəyə olan tələbatYüklə
227 17.12.2019-140019-01-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
228 13.12.2019-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
229 13.12.2019-32011-19 kondensator batareyasına olan tələbatYüklə
230 13.12.2019-22023-19-Elastik dayaq həlqələrə olan tələbatYüklə
231 13.12.2019-35009-19 - Tırtıllı kran - 2 ci uzadilma.dYüklə
232 12.12.2019-11203AM-19 NÖC və A uzadılma -2Yüklə
233 12.12.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
234 12.12.2019-26088-19.Elan-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
235 12.12.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
236 12.12.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
237 12.12.2019-25200-19 müxtəlif növ hava armaturalarına olan tələbatYüklə
238 12.12.2019-23035-19- Təşkilatı texnikaYüklə
239 12.12.2019-13022-19-Elan-mal materiallarYüklə
240 11.12.2019 - 25232-19 - Epoksid döşəməYüklə
241 10.12.2019-12020-19S -Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kamera- uzadılmaYüklə
242 10.12.2019-23036TX-19-Xromotoqraflara xidmətYüklə
243 10.12.2019-28023-19 Kimyavi reagentlər 62 pozisiyaYüklə
244 10.12.2019-28044-19 kimyəvi reagentə olan tələbatYüklə
245 10.12.2019-11238AM-19- TEXACO GST EP 32” yağına tələbatYüklə
246 10.12.2019-11241AM-19- bioloji təmizləmə qurğulara tələbatYüklə
247 09.12.2019-29040-19 - Mexaniki və elektrik avadanlıqların...-uzadılmasıYüklə
248 09.12.2019-26010-19 RA -AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generatYüklə
249 09.12.2019-25221-19- ikitavrlarYüklə
250 06.12.2019-26104-19.Elan-Elevatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
251 06.12.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
252 06.12.2019-12020-19S-Mədən geofiziki işlər Quyu traktorları, Quyudibi kameraYüklə
253 06.12.2019-26097-19.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
254 06.12.2019-210019-19-1 tonluq tərpənən tala olan tələbatYüklə
255 06.12.2019-12022-19 mal-materialYüklə
256 06.12.2019-26106-19.Elan-Qazma qurğuları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
257 04.12.2019-25233-19 Elan (Müxtəlif süzgəclər)Yüklə
258 04.12.2019-25236-19 Elan (SB-138B Betonqarışdırıcının ehtiyat hissələri)Yüklə
259 04.12.2019-23031-19- Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
260 03.12.2019-26102-19.Elan-Yuyucu maşın-Vaxtın uzadılmasıYüklə
261 03.12.2019-26105-19.Elan-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
262 02.12.2019-29014-19 - Polietilen qutu - G-4 smart kart tipli qaz sayğacı üçünYüklə
263 02.12.2019-31019-19 Xromatoqrafiya cihazlarının kalibrlənməsiYüklə
264 29.11.2019-26099-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
265 29.11.2019-25223-19 müxtəlif armaturlara olan tələbatYüklə
266 29.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
267 29.11.2019-26087-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
268 29.11.2019-10006-19-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
269 29.11.2019-17007ƏT-19- ANTİKORROZİYA İŞLƏRİYüklə
270 28.11.2018-26098-19.Elan-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
271 28.11.2018-26095-19.Elan-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
272 28.11.2018-26101-19.Elan-Kley Loctite və sintetik yağ-Vaxtın uzadılmasıYüklə
273 28.11.2018-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
274 25.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
275 25.11.2019-22022-19-Kürəvi kranlar, siyirtmələr və izoləedici flənslərə olan tələbatYüklə
276 25.11.2019-22017-19 -Avtomatika və metrologiya mallarıYüklə
277 22.11.2019-22021-19-Metallara olan tələbatYüklə
278 21.11.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
279 21.11.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
280 21.11.2019-23032-19-Paslanmayan boru birləşdiriciYüklə
281 20.11.2019-29042-19 Müxtəlif ölçülü polietilen borulara olan tələbatYüklə
282 20.11.2019- 11202AM-19 LOT-2 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
283 20.11.2019-210017-19-laboratoriya avadanlıqları və ölçmə cihazlarına olan tələbatYüklə
284 20.11.2019-11096AM-19 - SeparatorlarYüklə
285 20.11.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
286 19.11.2019-26088-19-Elektrik malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
287 19.11.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma- LOT 4 - yeniYüklə
288 18.11.2019-25229-19- rifli və sadə polad vərəqələrYüklə
289 18.11.2019-26091-19-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
290 18.11.2019-17068-19-USN-150-04 markalı qurğuya olan tələbatYüklə
291 18.11.2019 - 25211-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
292 15.11.2019 - Açıq müsabiqə 12021-19 16.12.2019 Elektrik və tikinti materiallarıYüklə
293 15.11.2019 - 25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
294 15.11.2019 - 11186AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
295 15.11.2019 - 11207AM-19 ELAN - uzadılmaYüklə
296 14.11.2019-23033-19 Elan Şəbəkə mallarıYüklə
297 14.11.2019-11182AM-19 ELAN uzadılmaYüklə
298 14.11.2019-29038-19 Karbid Elan müddətin uzadılmasıYüklə
299 14.11.2019-29036-19 Elan Qaz tənzimvə filtr (AZ) -uzadılmaYüklə
300 14.11.2019-11219AM-19-elan SOCAR- daYüklə
301 13.11.2019-29040-19 Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiri, təftişi və sazlama işləriYüklə
302 13.11.2019-UBOC - Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətlərininYüklə
303 12.11.2019 -35009-19 - Xüsusi texnikalar - Elan AZE 1 ci uzadilmaYüklə
304 12.11.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklər uzadılmaYüklə
305 12.11.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
306 12.11.2019 - 22019-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
307 08.11.2019-11193AM-19-elan vaxtın uzadılması SOCAR-Translyasiya GücləndiriciYüklə
308 07.11.2019-25200-19 ElanYüklə
309 07.11.2019-25177-19 Elan müxt növ kabellərYüklə
310 07.11.2019-26103-19.Elan-Şişən pakerYüklə
311 06.11.2019-25196-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
312 06.11.2019 - 37032 AM-19 Elan İzolyasiyaYüklə
313 06.11.2019 - 11139AM-19 ELAN-uzadılma 2Yüklə
314 06.11.2019 - 25213-19 Elan müxt növ NÖC və A kabelləri və naqilləriYüklə
315 05.11.2019-38005-19XM - Elan (kamera nəzarət sisteminin yenilənməsi xidməti)Yüklə
316 04.11.2019 - 25225-19 elan abrazivYüklə
317 04.11.2019 - 25223-19 elan katankaYüklə
318 04.11.2019 - 25221-19 elan tavrlarYüklə
319 04.11.2019 - 25220-19 elan qaynaq çubuqlarıYüklə
320 04.11.2019 - 29041-19 - ElanYüklə
321 01.11.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
322 01.11.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə) Uzatma1Yüklə
323 01.11.2019-26077-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
324 01.11.2019-26102-19-Yuyucu maşınıYüklə
325 01.11.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)-UzadılmaYüklə
326 31.10.2019-29039-19 nizamlayıcı və odluqYüklə
327 31.10.2019-29037-19 boruəyən dəzgahlarYüklə
328 31.10.2019-13014-19-Elan-mal materiallar uzadılma - LOT 4Yüklə
329 31.10.2019-28040-19 Kesici aletYüklə
330 30.10.2019-11168AM-19- Müxtəlif növ qaldırıcı qurğularYüklə
331 30.10.2019-11201AM-19-lay suları üçün nasoslarıYüklə
332 30.10.2019-11184AM-19-layihə nasoslarıYüklə
333 30.10.2019-26010-19- AKSA 515kVa John Deere motor kabinli dizel generat.Yüklə
334 28.10.2019-11183AM-19-burazlarYüklə
335 28.10.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğu..-2(iki) dəfə VAXTIN UZADILMASIYüklə
336 28.10.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
337 28.10.2019-11208AM-19 İdarəetmə stansiyasına olan tələbatYüklə
338 25.10.2019-25205-19 Elan (Duomix 333 PFP tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
339 25.10.2019-26105-19-Generatorlar üçün ehtiyyat hissələrYüklə
340 25.10.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
341 21.10.2019-23031-19 Elan Televiziya sistemi və şəbəkə mallarıYüklə
342 21.10.2019-26085-19-Mexaniki emal alətləriYüklə
343 18.10.2019-23030-19- Fasad işiqlanma sistemiYüklə
344 18.10.2019-29036-19- Qaz tənzimvə filtrYüklə
345 18.10.2019-29035-19 asetilen generatoruna olan tələbatYüklə
346 18.10.2019-29034-19-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
347 18.10.2019-29038-19 KarbidYüklə
348 18.10.2019-23027TX-19-UPS-lərə xidmətYüklə
349 17.10.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi.Yüklə
350 16.10.2019-26104-19.Elan-ElevatorlarYüklə
351 16.10.2019-11218AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
352 16.10.2019-22018-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
353 16.10.2019-25174-19- Sement - vaxtın uzadılmasıYüklə
354 16.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılma2Yüklə
355 16.10.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasosları -vaxtın uzadılmasıYüklə
356 16.10.2019-26096-19.Elan-Mərkəzləşdirici fənərlər və turbilizatorlarYüklə
357 16.10.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
358 16.10.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
359 15.10.2019-32007-19 ölçü cihazları və avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
360 15.10.2019 -22001ƏT - 19-(EKM) qurğularının xarici elektrik təchizatı obyektlərinin tikinti-quraşdırma işləriYüklə
361 15.10.2019-11182AM-19 Lay sularının təmizləmə qurğusuna olan tələbatYüklə
362 11.10.2019-26101-19.Elan-Kimya məhsullarıYüklə
363 11.10.2019-23029-19 Server avadanlıqlarıYüklə
364 11.10.2019-29029-19- qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
365 11.10.2019-11216AM-19 MKS12 ehtiyyat hissələriYüklə
366 11.10.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
367 11.10.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
368 11.10.2019-11207AM-19 Təmizləyici qəfəsə olan tələbatYüklə
369 11.10.2019-23028-19 RadioavadanlıqlarYüklə
370 11.10.2019-28033-19 Kimyevi reagentlerYüklə
371 11.10.2019-28035-19 FrezerlerYüklə
372 11.10.2019-11180AM-19 QKN ehtiyyat hissələriYüklə
373 10.10.2019- Quyuiçi avadanlıqların - DE-0012019_Uzadılma_2Yüklə
374 10.10.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
375 10.10.2019-UBOC - Təzyiq altında qablar Satınalınması TQ 001-2019Yüklə
376 10.10.2019-35012-19 - Qülləsi özünə bağlanan qaldırıcı qurğuya olan təlabatYüklə
377 09.10.2019--29033-19-Nişan, plakat və xəbərdaredici lövhələrə olan tələbatYüklə
378 09.10.2019-29032-19 Elan-Boya və həllediciYüklə
379 08.10.2019-26095-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
380 08.10.2019-25194-19-Elan (tənzimləyici klapanlar)Yüklə
381 08.10.2019-26098-19-Qazma nasosları üçün ehtiyyat hissələrYüklə
382 07.10.2019-11188AM-19 - Çən (kim. məh. saxl. üçün) 5 kubYüklə
383 07.10.2019-11203AM-19 NÖC və Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
384 07.10.2019-26091-19.Elan-U8 nasosu üçün ehtiyyat hissələrYüklə
385 07.10.2019-26088-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
386 04.10.2019-11193AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
387 04.10.2019-25164-19 Elan müxtəlif ölçülü polad dirsəklərYüklə
388 04.10.2019-25186-19-müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
389 04.10.2019-25191-19 Elan (Ammann asfaltqurğusuna tələb olunan ehtiyat hissə)Yüklə
390 04.10.2019-25198-19 Elan (Delmaq ehtiyat hissələri)Yüklə
391 04.10.2019-25176-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
392 04.10.2019-12019-19 -Radial akustik karotaj quyu cihazılarYüklə
393 04.10.2019-11200AM-19 Ehtiyyat hissələriYüklə
394 04.10.2019-26003-19 RA-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı...Yüklə
395 04.10.2019-11210AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
396 04.10.2019-11202AM-19 NÖC və avtomatikaYüklə
397 04.10.2019-22019-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
398 04.10.2019-26002-19 RA inzibati binada, İstesalat bölüml..Yüklə
399 04.10.2019-25170-19-Avtomatik qapıYüklə
400 04.10.2019-25187-19 Elan müxt növ elek.mal)Yüklə
401 04.10.2019-210014-19-laboratoriya mallarıYüklə
402 02.10.2019-25188-19-Elan (sinklənmiş polad vərəqə)Yüklə
403 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
404 02.10.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok) Vaxtın uzadılmasıYüklə
405 02.10.2019-26004-19 RA qazma avadan. teftis edilm.Yüklə
406 02.10.2019-11156AM-19 Elektrik malları - (Müddətin uzadılması)Yüklə
407 02.10.2019-25172 19-Elan sərf materialları uzadılmaYüklə
408 01.10.2019-29029-19-müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
409 01.10.2019-26094-19.Elan-Tal kanat və polad burazlarYüklə
410 01.10.2019-26086-19.Elan-Ehtiyyat hissələrYüklə
411 01.10.2019-11179AM-19 ПЭД mühərriklərYüklə
412 27.09.2019-13014-19-mal materiallarYüklə
413 27.09.2019-11146AM-19 Elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
414 27.09.2019-11127AM-19-elektrik mallarıYüklə
415 27.09.2019-25174-19 Elan Sement- vaxtın uzadılmasıYüklə
416 27.09.2019-32005X-19 Karbamid - ölçmə vasitələrinin və sınaq avad. yoxl. və kalibrlən...Yüklə
417 27.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
418 26.09.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
419 26.09.2019-26043-19.Elan-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
420 25.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma3Yüklə
421 25.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 2Yüklə
422 25.09.2019-25189-19 Elan metal profilYüklə
423 25.09.2019-22017-19-Avtomatika və metrologiya mallarına olan tələbatYüklə
424 25.09.2019-26009-19 RA-QARBİ ABERON 54 SAYLI 400m3 MƏHLULUN...Yüklə
425 24.09.2019-26011-19 RA Elan ZJ50D Markalı Qazma qurğusunun dəstin...Yüklə
426 24.09.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
427 23.09.2019-25158-19 Elan (Müxtəlif köməkçi materiallar)Yüklə
428 23.09.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləri -vaxtın uzadılmasıYüklə
429 23.09.2019-25159-19- tikişsiz polad borular 325mm diametrli uzadılmaYüklə
430 23.09.2019-25160-19- Tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mm uzadılmaYüklə
431 23.09.2019-11186AM-19 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
432 23.09.2019-23026-19-Kalibrləmə qazıYüklə
433 20.09.2019-11157AM-19 Su soyutma qurğusuYüklə
434 19.09.2019-26075-19-Armaturlar-Vaxtın uzadılmasıYüklə
435 18.09.2019-11166AM-19 Yanğınsöndürmə qurğusuYüklə
436 18.09.2019-UBOC - Yeni Daşgil terminalında ava Elektrik Ötürücü Xəttinin laihələndi..Yüklə
437 18.09.2019-210013-19_Elan layihəsi_FMVYüklə
438 18.09.2019-26084-19-AkkumlyatorlarYüklə
439 16.09.2019-11165AM-19- qayışlara olan tələbatYüklə
440 13.09.2019-11-Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
441 13.09.2019-210016-19-müxtəlif həcmli kompozit çənlərə olan tələbatYüklə
442 13.09.2019-Cat SP - CS001-2019Yüklə
443 13.09.2019-11178AM-19 MuftalarYüklə
444 13.09.2019-11167AM-19 Müxtəlif klapanlara olan tələbatYüklə
445 13.09.2019-26082-19-Mal-materiallarYüklə
446 11.09.2019-11154AM-19-yangınsöndürmə nasoslarıYüklə
447 11.09.2019-11153AM-19- yuma şlanqlarına olan tələbatYüklə
448 11.09.2019-11139AM-19 Daimi quyudibi manometrlərə olan tələbatYüklə
449 11.09.2019-UBOC - 5-1 2 Nasos Kompressor Boruların və xidmətlərin satınalınmasıYüklə
450 11.09.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
451 11.09.2019-29030-19- akkumulyator və batareyalara olan tələbatYüklə
452 11.09.2019-29031-19 müxtəlif təyinatlı mallara və kabellərə olan tələbatYüklə
453 10.09.2019-23025-19-AkkumulyatorlarYüklə
454 10.09.2019-22018-19-Tikinti materiallarına olan tələbatYüklə
455 06.09.2019-11140AM-19-dövretmə nasoslarıYüklə
456 06.09.2019-25131-19-Elan (tamp.sement) - uzadılma2Yüklə
457 06.09.2019-25152-19-Elan (qoruyucu klapanlar) - uzatma 1Yüklə
458 06.09.2019-26077-19-Ehtiyyat hissələrYüklə
459 06.09.2019-11135AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
460 05.09.2019-29027-19- Ştuserlərə (Ø23 mm, qaz sayğacı üçün) araqatılara olan tələbatYüklə
461 05.09.2019-23024-19 Elan Media WallYüklə
462 05.09.2019-11156AM-19 Elektrik malları-(Müddətin uzadılması)Yüklə
463 05.09.2019-23023-19 -Təşkilatı texnikanın ehtiyat hissələriYüklə
464 04.09.2019-11133AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
465 03.09.2019-33001-Neft muzeyinin eksponatlarının bərpası və hazırlanmasıYüklə
466 03.09.2019-UBOC-Quyuiçi avadanlıqların və xidmətlərinin satınalınmasıYüklə
467 02.09.2019-11136AM-19 Ammonium biftoridə olan tələbatYüklə
468 02.09.2019-25136-19-Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
469 02.09.2019-25175-19 Elan Qarmaq və qıfılYüklə
470 02.09.2019-29029-19-TRZ və RVG qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
471 02.09.2019-210010-19-STARGAS 898 ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
472 02.09.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
473 30.08.2019-11176 AM-19 - Elektrik mallarıYüklə
474 30.08.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
475 30.08.2019-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
476 30.08.2019-26002-19 RA -“Kompleks qazma işləri” trestinin ninzibati binasında,..Yüklə
477 29.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
478 28.08.2019-25174-19-SementYüklə
479 28.08.2019-25173-19 Torpaq-dolğu işləriYüklə
480 28.08.2019-11174AM-19-elektrik mallarıYüklə
481 28.08.2019-11132AM-19 -Laprol 3003 olan tələbatYüklə
482 28.08.2019-30002-19-LOT 2,3 uzadılmaYüklə
483 28.08.2019-11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün) - (müddətin uzadılması)Yüklə
484 27.08.2019-26004-19 RA-qazma avadanlıqlarının təftis edilməsi və dağıdıc..Yüklə
485 27.08.2019-11175AM-19-nasoslarYüklə
486 27.08.2019-11163AM-19-qaldırıcı ilmələr və sırğa (zamok)Yüklə
487 23.08.2019-26072-19-Barit (BaSO4)Yüklə
488 23.08.2019-25148-19 - bünövrə çalasının qazılması, daşınması və yayılması xidm...Yüklə
489 22.08.2019-28031-19 Elektron tereziYüklə
490 22.08.2019-35009-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
491 22.08.2019-26003-LP364-J50,50HP 380v 50HZ Qidalandırıcı qurğunun əsaslı təmir olunmasıYüklə
492 22.08.2019-28029- təmir işlərinin satın alınması üzrəYüklə
493 22.08.2019-25130-19-boru birləşmələri və materiallara olan tələbatYüklə
494 22.08.2019-25131-19-Tamponaj sementə olan tələbatYüklə
495 22.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
496 22.08.2019-23020-19 Nəzarət keçid sistemiYüklə
497 22.08.2019-25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)-UzatmaYüklə
498 22.08.2019-28023-19-Elan-kimyevi reagentlerYüklə
499 20.08.2019-UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
500 19.08.2019-26009-19-məhlulun filtrasiyasıYüklə
501 19.08.2019-25159-19 Elan tikişsiz polad borular 325mm diametrliYüklə
502 19.08.2019-25160-19 Elan tikişsiz polad borular 426mm,377mm və 273mmYüklə
503 19.08.2019-25161-19 Elan tikişsiz polad borular 219mmYüklə
504 19.08.2019-29023-19 Quma (xırda dənəli) olan tələbatYüklə
505 16.08.2019-UBOC - Avtomatika və Elektrik avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
506 16.08.2019-UBOC - İSO beynəlxalq standartlarının tətbiqi və sertifikatlaşdırılma xi..Yüklə
507 16.08.2019-23021-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
508 16.08.2019-12017-19S ilkin yangınsondurme avadanliqlariYüklə
509 16.08.2019-210010-19-STARGAS 898 cihazının ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
510 16.08.2016-23022-19 Elan Kompüterlər və printerlərYüklə
511 16.08.2019-11107AM-19 ESNAKİ nasoslarYüklə
512 16.08.2019-12018-19 Elan xüsusi geyim ayaqqabıYüklə
513 16.08.2019-12012-19 xüsusi geyim Lot-1 uzadılmasıYüklə
514 15.08.2019-11169AM-19 Generatorun ehtiyat hisseleriYüklə
515 15.08.2019-25121 19 Elan (2-ci uzatma) paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
516 15.08.2019-12016-19S-Yüksək həlletmə qabiliyyətli 2D seysmik işləriYüklə
517 15.08.2019-11035AM-19 Platforma kranıYüklə
518 14.08.2019-29028-19 İnert materiallara (qırmadaş) olan tələbatYüklə
519 14.08.2019-26011-19 RA ZJ50D Markalı Qazma qurğusu ....Yüklə
520 10.08.2019-25105 19 Elan (uzatma-3)müxt növ elektrik mallarYüklə
521 10.08.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
522 09.08.2019 - 31008TX-19 Sumqayıt şəhər stadionunun (əlavə tribunanın) tikintisi - II buraxılışYüklə
523 09.08.2019 - 31008TX-19 Kalonların təmiriYüklə
524 09.08.2019 - 31006TX-19 aparatların yuyulması -Vaxtın uzadılması Yüklə
525 09.08.2019 - Elan 30002-19 - LOT 2,3 uzadılmaYüklə
526 09.08.2019 - 25142-19 Elan NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
527 09.08.2019 - 17037-19A-ElanYüklə
528 07.08.2019-25140-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
529 07.08.2019-25154-19 Elan taxta və diktYüklə
530 07.08.2019-25155-19 Elan plastik qapı və pəncərəYüklə
531 07.08.2019-38004-19XM - Fasadın yuyulması elanıYüklə
532 07.08.2019-11156AM-19 Elektrik mallarıYüklə
533 06.08.2019-25157-19 But daşıYüklə
534 06.08.2019-26075-19.Elan-Tikinti materiallarıYüklə
535 06.08.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
536 05.08.2019-26074-19-Sürtkü yağlarıYüklə
537 5.08.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
538 05.08.2019-11121AM-19 Yastıqlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
539 03.08.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
540 02.08.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
541 02.08.2019-28.011-19 Elan-trassoiskatelYüklə
542 02.08.2019-31021-19-kondensat nasoslarYüklə
543 02.08.2019-12015-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
544 01.08.2019-13006-19-Elan-mal material- uzadılmaYüklə
545 01.08.2019-12012-19 ELAN uzadılması xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1..Yüklə
546 01.08.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
547 01.08.2019-25111-19 Elan (Asmalı kran 2 t)Yüklə
548 01.08.2019-11086AM-19-elan vaxtın uzadılması-elektrik mallarıYüklə
549 01.08.2019-11008AM-19- UPS qurğusuna olan tələbatYüklə
550 31.07.2019 - Elan-37024-AM19-reforminq katalizator uzadilmaYüklə
551 31.07.2019 - 25105-19-Elan (uzatma-2)müxt növ elektrik mallarYüklə
552 31.07.2019 - 25138-19-Elan (qaynaq çubuqları və məftillər)Yüklə
553 31.07.2019 - Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
554 31.07.2019 - 25119-19 Elan Anodlar — vaxtın uzadılmasıYüklə
555 31.07.2019 - 29026-19- elanYüklə
556 30.07.2019 - 31009-19 Mayesiz Güc TransformatoruYüklə
557 30.07.2019 - 12012-19 xüsusi geyim və mühafizə vasitələri Lot-1 və Lot-2 Elan uzadılm...Yüklə
558 30.07.2019 - 11159AM-19- Elan SOCARYüklə
559 30.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
560 30.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
561 29.07.2019 - 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E...Yüklə
562 29.07.2019 - 26007-19 RA Elan-Nəzarət ölçü vastələrinin nöbəti dövlət yoxlamasında k...Yüklə
563 29.07.2019 - 11145AM-19-Elan SOCARYüklə
564 26.07.2019 - 11091AM-19 Müxtəlif növ mallar (Dalğıc Xidməti üçün)Yüklə
565 26.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
566 25.07.2019 - Elan - AZ 29024-19Yüklə
567 25.07.2019 - Elan - AZ 29025-19Yüklə
568 25.07.2019 - Elan 25101-19 (sualtı kabel və muftalar)Yüklə
569 25.07.2019 - 25066 19 Elan müxt növ kabellərYüklə
570 25.07.2019 - UBOC - Tikinti M Satınalınması TM001-2019Yüklə
571 24.07.2019 - elan 17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
572 24.07.2019 - 25131-19-Elan (tamp.sement)Yüklə
573 24.07.2019 - 25130-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
574 24.07.2019 - 17044-19-A-AZYüklə
575 24.07.2019 - Elan 30002-19 LOT 2,3,4 uzadılmaYüklə
576 22.07.2019 - 17019-19-A-ElanYüklə
577 22.072019 - 12013-19X Avadanlıqların sınaqdan,defektoskopiyadan keçirilməsi xidmətiYüklə
578 22.07.2019 - 11148AM-19 ElanYüklə
579 22.07.2019 - 11126AM-19 ELAN-uzadılmaYüklə
580 19.07.2019 - 25132-19 Müxtəlif alətlər və materiallar ElanYüklə
581 19.07.2019 - UBOC - Transformatorların Satınalınması TL001-2019Yüklə
582 18.07.2019 - 25135-19 NÖC və A vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
583 18.07.2019 - 11155AM-19 - Elan SOCARYüklə
584 18.07.2019 - 11123AM-19- Elan SOCARYüklə
585 18.07.2019 - 25121 19 Elan paslanmayan borular və boru birləşmələriYüklə
586 18.07.2019 - 25105 19 Elan (uzatma)müxt növ elektrik mallarYüklə
587 17.07.2019 - 17021-19-A-ElanYüklə
588 16.07.2019 - 32004-19 elan uzadilmaYüklə
589 16.07.2019 - Elan 29023-19qumYüklə
590 16.07.2019 - Elan 29022-19Yüklə
591 16.07.2019 - 29020-19 ELAN uzadilmaYüklə
592 16.07.2019 - 25137-19 Profnastil və dam örtüyü ElanYüklə
593 16.07.2019 - 25112-19 Elan Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
594 16.07.2019 - 25100-19 Elan Sendviç daş yun panelYüklə
595 16.07.2019 - 25133-19 Elan Müxtəlif mallarYüklə
596 16.07.2019 - 11151AM-19 ElanYüklə
597 16.07.2019 - 11132AM-19 ELANYüklə
598 16.07.2019 - 28011-19 Trassoiskatel (az) 02.08.19Yüklə
599 16.07.2019 - UBOC - Quyuların və texnoloji sistem üçün lazım olan ehtiyyat hissələr...Yüklə
600 16.07.2019 - 11115AM-19 ELANYüklə
601 15.07.2019 - Elan 210010-19Yüklə
602 15.07.2019 - Elan 21008-19Yüklə
603 15.07.2019 - 25136-19 Elan (Miller qaynaq aqreqatlarına tələb olunan ehtiyat hissələri)Yüklə
604 15.07.2019 - 26062-19.Elan-Mebel-Vaxtın uzadılmasıYüklə
605 15.07.2019 - 26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
606 15.07.2019 - 11072AM-19 Meteostansiya - Elan SOCAR müddət. uzad.Yüklə
607 15.07.2019 - ELAN layihəsi- 1000 m3 -3əd. və 100 m3-luq 2 əd. su çəniYüklə
608 15.07.2019 - 26001-19 RA Elan-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və ...Yüklə
609 12.07.19 - 35002X-19 -Elektrik qurğularının və sistemlərinin sınaq sazlama işləriYüklə
610 11.07.2019 - Hərrac_ElanYüklə
611 11.07.2019 - 22015-19 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
612 11.07.2019 - 25115-19 Elan (Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlqlarının dövri yoxlan...Yüklə
613 11.07.2019 - 1100-5 AM-19 -Neft ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
614 10.07.2019-25108-19 Elan (Armatur) vaxtın uzadılmasıYüklə
615 09.07.2019-31006TX-19 Aparatların yuyulmasımühərrikin təmiriYüklə
616 09.07.2019 - 31007TX-19 TBA-ın təmiriYüklə
617 09.07.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_03Yüklə
618 09.07.2019-23019-19 Xüsusi geyimYüklə
619 09.07.2019-22001-19-Kürəvi kranlar və siyirtmələrə olan tələbatYüklə
620 08.07.2019-11121AM-19 YastıqlarYüklə
621 08.07.2019-26068-19-Qaynaq çubuğuYüklə
622 05.07.2019-26057-19-Şiber siyirtmələriYüklə
623 05.07.2019-11104AM-19 Quyuiçi avadanlıq-vaxtin uzadilmasiYüklə
624 04.07.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
625 04.07.2019-37024-AM19-reforminq katalizatorYüklə
626 04.07.2019-29021-19- müxtəlif mal-materiallara olan tələbatYüklə
627 04.07.2019-29020-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
628 04.07.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
629 03.07.2019-31005TX-19 Kompressorların mühərriklərinin əsaslı təmirıYüklə
630 03.07.2019 - 11117AM-19 Qazma Qurğusun daşınmasıYüklə
631 03.07.2019-17030-19A-polad vərəqlər və bürünc pəstahlara olan tələbatYüklə
632 03.07.2019-25134-19 Elan Texniki qazlarYüklə
633 03.07.2019-22016-19-Elan -İzolyasiya lenti və praymerə olan telebatYüklə
634 03.07.2019-11086AM-19-elektrik mallarıYüklə
635 03.07.2019-31009-19 Meyesiz Güc TransformatoruYüklə
636 03.07.2019-25087 19-Elan muftalarYüklə
637 03.07.2019-25116 19-Elan sərf materiallarıYüklə
638 03.07.2019-21009-19_Multiqazanalizator MX6-014DR211 tipli cihazYüklə
639 02.07.2019-12006-19S-Kəşfiyyat və istismar quyularında lay təzyiqinin ölçülməsiYüklə
640 02.07.2019-11108AM-19- yanğınsöndürmə vasitələrinə tələbatYüklə
641 02.07.2019-11118AM-19 Qazma borularına olan tələbatYüklə
642 02.07.2019-11128AM-19 Elektromaqnit intiqallı iki gedişli klapana olan tələbatYüklə
643 02.07.2019-11129AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
644 02.07.2019-11105AM-19 Kimyəvi reagentlərYüklə
645 02.07.2019-11008AM-19- elan UPSYüklə
646 02.07.2019-11101AM-19 Ağırlaşdırılmış qazma borularıYüklə
647 02.07.2019-11134AM-19 Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
648 10.07.2019-25125-19-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
649 01.07.2019-17036-19A-səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
650 01.07.2019-17037-19A-Bağlayıcı armaturalar və fitinqlərə olan tələbatYüklə
651 01.07.2019-26048-19.Elan-Keçiricilər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
652 01.07.2019-26041-19.Elan-Məişət malları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
653 28.02.2019-25126-19- tikişsiz polad borular 114-168mmYüklə
654 28.02.2019-25118-19 Avadanlıq və ehtiyat hissələriYüklə
655 28.02.2019-26052-19-Sementlənən pakerYüklə
656 28.06.2019-26054-19-Mərkəzləşdirici fənərlər və sementləmə tıxaclarıYüklə
657 28.06.2019-22010-19-Təsərrüfat mallarına olan tələbatYüklə
658 27.06.2019-23018-19- Kamera və şəbəkə mallarıYüklə
659 27.06.2019-23017-19-Casio Əl terminallarıYüklə
660 27.06.2019-23016-19- Kompüter və Təşkilatı texnikaYüklə
661 27.06.2019-21008-19-zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələriYüklə
662 27.06.2019-29019-19-LOT-1 TRZ və RVG qaz sayğaclarının müxtəlif ehtiyat hissələriYüklə
663 27.06.2019 26028-19 - TDS-11 SA markalı TOP DRAYVERİN ƏSASLI TƏMİRİ E....docYüklə
664 25.06.2019-11138AM-19 -müxtəlif növ mallarYüklə
665 25.06.2019-26043-19-Ehtiyyat hissələriYüklə
666 25.06.2019-12012-19 Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
667 25.06.2019-11126AM-19 Avtomatika avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
668 25.06.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
669 25.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
670 25.06.2019-30001-19-elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
671 24.062019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_04Yüklə
672 24.062019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
673 24.06.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
674 24.06.2019-25119-19 Müxtəlif maqnezium protektorlara olan tələbatYüklə
675 24.06.2019-25105-19 Elan (müxt növ elektrik mallar)Yüklə
676 24.06.2019-31018-19 Anionit və kationit (ion dəyişdirici qətranlar) reagentlərinin satınalınması Yüklə
677 24.06.2019-28022-19 Mal-materiallar ve reagentler (arqon qaz)Yüklə
678 24.06.2019-28023-19 kimyəvi regantlərə olan tələbatYüklə
679 21.06.2019-11076AM-19 MEDN tipli su nasoslarına olan tələbatYüklə
680 21.06.2019-28011-19 boru kəmərlərini və kabellərini axtaran cihazYüklə
681 21.06.2019-25121-19 pasl.boru və boru birləşmələriYüklə
682 21.06.2019-30002-19 -avadanlıqlar-mal-materiallarYüklə
683 21.06.2019-25120-19 antikorroziv astar boya, sintetik parlaq boya və sintetik tinerYüklə
684 21.06.2019-25104-19 odadavamlı boyaYüklə
685 21.06.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_Uzadılma_02Yüklə
686 21.06.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
687 20.06.2019-29016-19-Müxtəlif təyinatlı mallara olan tələbatYüklə
688 20.06.2019-37018-AM19 fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimYüklə
689 19.06.2019-17019-19-NÖC və A mallarına olan tələbatYüklə
690 19.06.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
691 19.06.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay..Yüklə
692 19.06.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma 2)Yüklə
693 19.06.2019-25117-19 BetonlarYüklə
694 19.06.2019-11120-Zok -27 məhluluna olan tələbatYüklə
695 19.06.2019-11119AM-19- tamponaj sementinə tələbatYüklə
696 19.06.2019-12011-19-Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılması zama..Yüklə
697 18.06.2019 -17006ƏT-19 - korroziya əleyhinə işlərYüklə
698 18.06.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
699 18.06.2019-17035-19A-tikinti materiallarına və alətlərə olan tələbatYüklə
700 18.06.2019-17032-19A-santexnika mallarına olan tələbatYüklə
701 18.06.2019-26046-19-Bentonit tozuYüklə
702 18.06.2019-11089AM-19-vaxtın uzadılması -translyasiya gücləndiricisiYüklə
703 14.06.2019-11115AM-19 -Qayka açarlarına olan tələbatYüklə
704 14.06.2019-31010-19 XA-30 yağıYüklə
705 14.06.2019-17030-19A-İsti tablandırılmış polad vərəqlərYüklə
706 14.06.2019-32004-19 xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələriYüklə
707 14.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x.Yüklə
708 14.06.2019-31022-19-NŞ nasoslarYüklə
709 14.06.2019-31025-19 T-101 istilik dəyişdiriciYüklə
710 13.06.2019-13006-19-Elan-mal materialYüklə
711 13.06.2019-28018-19 Quyudibi süzgəçlərYüklə
712 12.06.2019-31003TX-19 kondisionerYüklə
713 12.06.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
714 12.06.2019-17031-19A-Zavodu laboratoriya mallarına olan tələbatYüklə
715 12.06.2019-26039-19-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələr-Vaxtın uzadılmasıYüklə
716 12.06.2019-17004TX-19 Heydər Əliyev adına NEZ üzrə NÖÇ və A sahəsinə aid iş və xidmətlərYüklə
717 11.06.2019-26005-19-Dizel Yanacağı əsaslı İNVERMUL məhlulun hazırlanmasıYüklə
718 10.06.2019-17021-19-reagentlərə olan tələbatYüklə
719 10.06.2019-31012-19 İsti su nasosuYüklə
720 10.06.2019-31013-19 YastıqlarYüklə
721 10.06.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_03Yüklə
722 10.06.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
723 07.06-2019- 29020-19-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
724 07.06.2019-25083-19-Elan LOT2 (sink.polad vərəqə)Yüklə
725 07.06.2019-25100-19 Sendviç daş yun panelYüklə
726 07.06.2019-25112-19 Mühafizə çəpəri və metal torlu darvazaYüklə
727 07.06.2019-13003TX-texniki xidmət işləriYüklə
728 07.06.2019-26001-19-avadanlıqlara servis xidməti təmir texniki xidmət və.Yüklə
729 07.06.2019-10004-19 Elan-Qaz sayğacları M.M.Yüklə
730 04.06.2019-110005 AM-19 - Ölçü qovşaqlarında sərfölçənlərin kalibrlənməsi və servis xidmətiYüklə
731 04.06.2019-22014-19 Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatıYüklə
732 04.06.2019-22013-19-Odorant mayesinə olan tələbatıYüklə
733 04.06.2019-22015-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
734 04.06.2019-11112AM-19 Lampalara olan tələbatYüklə
735 04.06.2019-17029-19A-Xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələrYüklə
736 04.06.2019-12006-19S 01.07.2019 lay təzyiqinin ölçülməsi işləriniYüklə
737 04.06.2019-25109-19 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
738 04.06.2019-25099-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
739 04.06.2019-25103-19 Elan (Qaynaq aqreqatı)Yüklə
740 04.06.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
741 04.06.2019-26062-19.Elan-MebelYüklə
742 04.06.2019-UBOC- Qazma preventorunun, Qaz karotaj stansiyasının və Qazma borularını..Yüklə
743 03.06.2019-26030-19-Kimyəvi reagentlər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
744 03.06.2019-26034-19.Elan-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
745 03.06.2019-11109AM-19 TrietilenqlikolunYüklə
746 03.06.2019-11104AM-19 Quyuiçi və quyuağzı avadanlıqlarYüklə
747 03.06.2019-11065AM-19 İşıqlandırıcıYüklə
748 03.06.2019-11080AM-19 - Bentonit tozuYüklə
749 03.06.2019-29019-19-qaz sayğacları üçün müxtəlif yastıqlara olan tələbatYüklə
750 31.05.2019-17022-19A-Mədəni məişət avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
751 31.05.2019-13009-19-Elan-mal materialYüklə
752 31.05.2019-25108-19 Elan (Armatur)Yüklə
753 30.05.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
754 30.05.2019-21005-19-laboratoriya mallarıYüklə
755 30.05.219-17005TX-19 NEZ-in istehsalat və sahələrində ayaqaltıların quraşdırılması işləriYüklə
756 30.05.219-25106-19 xüsusi geyimlərə olan tələbatYüklə
757 30.05.219-25107-19 KanatlarYüklə
758 29.05.2019-13008-19-Elan-mal materialYüklə
759 29.05.2019-21008-19- zərərverici və gəmiricilərə qarşı dərman vasitələri.Yüklə
760 29.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırıması_UzadılmaYüklə
761 29.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların Satınalınması_UzadılmaYüklə
762 29.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_Uzadılma_02Yüklə
763 29.05.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınması_UzadılmaYüklə
764 29.05.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınması_(uzadilma)Yüklə
765 29.05.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınması_(Uzadilma)Yüklə
766 27.05.19-31003TX-19-elektrik av. rele mühafizəsi və avtomatika sxem. sazlanmasıYüklə
767 24.05.2019- 12009-19 mal materialYüklə
768 24.05.2019-21004-19-ölçmə cihazı və laboratoriya mallarıYüklə
769 24.05.2019-25090-19 - Məişət avadanlıqları xidmətYüklə
770 24.05.2019-12010-19 Itx kondisioner xidmetYüklə
771 24.05.2019-22011XM-19 -sinxron elektrik mühərriklərinin sınaq sazlama işləriYüklə
772 23.05.2019-11102AM-19 Sulfanol tozuna olan tələbatYüklə
773 23.05.2019-26041-19.Elan-Məişət mallarıYüklə
774 23.05.2019-26029-19-Qoruyucu borularYüklə
775 23.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x..Yüklə
776 23.05.2019-UBOC - “Ümid” 2 və “Babək” layihələrinin beynəlxaq tələblərinə uyğun lay...Yüklə
777 23.05.2019-UBOC- NKB, quyuiçi avadanlıqların tutulub qaldırılması və istismar paker...Yüklə
778 23.05.2019-UBOC- Əsaslı təmir, Tamamlama Məhlulu, Məhlul və Filtrasiya xidmətləri v..Yüklə
779 23.05.2019-25094-19 İnert materiallarYüklə
780 23.05.2019-11078AM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
781 23.05.2019-31006-19 termoelastik polietilen örtük.Yüklə
782 23.05.2019-25097-19 But daşıYüklə
783 22.05.2019 - 13004TX - Məişət avadanlıqlarının təmir və xidmət işləriYüklə
784 22.05.2019 -13005TX -buxar qazanlarına və generatorlara təmir və xidmət işləriYüklə
785 22.05.2019-28016-TX19 -Hidrotexniki qurğuların cari vəziyyətinin 3D formatında hazırlanmasıYüklə
786 21.05.2019-22012-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
787 20.05.2019-35011-19 - Xüsusi texnikalarYüklə
788 20.05.2019-12008-mal-materiallara olan tələbatYüklə
789 20.05.2019-UBOC- NKB-nin deşilməsi, kəsilməsi, divar qalınlığının ölçü işləri (MFC)..Yüklə
790 17.05.2019-26048-19.Elan-KeçiricilərYüklə
791 17.05.2019-25066-19-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
792 17.05.2019-23001AV-19- Elan Avadanlıq və mal-materialYüklə
793 17.05.2019-25093-19 Elan boru 426,377 mmYüklə
794 17.05.2019-25075-19 Elan boru 530 x12 mmYüklə
795 17.05.2019 - 17001TX-19A - kompressorlara təmir və texniki xidmətYüklə
796 17.05.2019 - 17002TX-19A - LOT 1-texniki xidmət və sazlama işləri, LOT-2 texniki xidmətYüklə
797 17.05.2019-23014-19 Ehtiyat hissələriYüklə
798 17.05.2019-25069-19 fərdi mühafizə vasitələrinə olan tələbatYüklə
799 17.05.2019-26051-19.Elan-Elektrik mallarıYüklə
800 17.05.2019- 26028-19 - TDS-11SA markalı Top drayverin əsaslı təmirinə olan tələbatYüklə
801 17.05.2019-35010-19 - Yüksək keçidli minik maşınlarıYüklə
802 17.05.2019-11072AM-19 MeteostansiyaYüklə
803 15.05.2019-29016-19-müxtəlif təyinatlı mallara və yükqaldırıcı vasitələrə (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
804 15.05.2019-29017-19-PE qaynaq aparatlarına (lotlar üzrə) olan tələbat Yüklə
805 15.05.2019-29018-19-Hava kompressorlarına olan tələbatYüklə
806 15.05.2019-11021AM-19-elan vaxtın uzadılması -nasoslarYüklə
807 15.05.2019-11003AM-19-elan vaxtın uzadılması-stendlərə olan tələbatYüklə
808 15.05.2019-11038AM-19-elan vaxtın uzadılması -elektrik mallarıYüklə
809 15.05.2019-müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
810 15.05.2019-25092-19 Köməkçi materiallar (burğu,frez,lerka,metçik və s.Yüklə
811 14.05.2019-11089AM-19-elan vaxtın uzadılması-translyasiya gücləndiricisiYüklə
812 14.05.2019-31002TX-19 Kranların təmiriYüklə
813 14.05.2019-22006-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
814 14.05.2019-13005-19-mal material- uzadılmaYüklə
815 14.05.2019-30001-19 LOT-1 üzrə müsabiqə-uzadılmaYüklə
816 13.05.2019-23013-19-KameralarYüklə
817 13.05.2019-25088-19-Maqnezium protektorlarYüklə
818 10.05.2019-11103 AM-19 Xüsusi geyimYüklə
819 10.05.2019-26018-19.-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
820 10.05.2019-13007-19-Elan-siyirtmələrYüklə
821 10.05.2019-25083-19-Elan (pasl. və sink.met.vərəqələr)Yüklə
822 10.05.2019-28014-TX19 elektrik avadanlıqlarının və generatorların ..Yüklə
823 10.05.2019 - 28015-TX19 - təmir və texniki xidmət işləriYüklə
824 10.05.2019-110.05.2019-1095AM-19 Dizel generatorlarYüklə
825 08.05.2019-UBOC - Ölçü qovşaqlarının satınalınması və quraşdırımasıYüklə
826 08.05.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınması_UzadılmaYüklə
827 08.05.2019-21007-19-beqoniya gülünü təmin etməkYüklə
828 08.05.2019-25089-19 ProfnastilYüklə
829 08.05.2019 - 26040-19 -Dəmir yolları və teplovoza texniki xidmətYüklə
830 08.05.2019-22010-19-Elan -müsabiqəyə dəvət yeniYüklə
831 06.05.2019-26045-19-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
832 06.05.2019-26042-19.Elan-AlətlərYüklə
833 06.05.2019-26027-19.Elan-Sementləmə manifolduYüklə
834 06.05.2019-26030-19.Elan-Kimyəvi reagentlərYüklə
835 06.05.2019-12003 - TX - 19 Kəşfiyyat və istismar quyularında qazma vaxtı karotaj işləriYüklə
836 06.05.2019-UBOC - Yanğın Söndürmə Nasosların SatınalınmasıYüklə
837 06.05.2019- 17003-TX-19 soyutma,havalandırna,isitmə, məişət avadanlıqlarına təmir və texniki xidmət işləriYüklə
838 03.05.2019-26034-19.Elan-Qazma baltalarıYüklə
839 03.05.2019-26039-19.Elan-Tərəzi üçün ehtiyyat hissələrYüklə
840 02.05.2019-31002-19 nasosların satınalınmasıYüklə
841 02.05.2019-11075AM-19 Rezes-metçiklərə olan tələbatYüklə
842 02.05.2019-11078AM-19 yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
843 02.05.2019-29010-19- Lot-2 Plastik qapayıcı plomb.vaxtın uzadılmasıYüklə
844 02.05.2019-UBOC - Pedestal kranların satınalınmasıYüklə
845 02.05.2019-31020-19-mal-materialYüklə
846 02.05.2019-23012-19-Kompyüterlər və printerlərYüklə
847 02.05.2019-35005-19 - Polad burazlar - uzadilmaYüklə
848 01.05.2019-UBOC - PVT Analizlərinin Aparılması üçün Laboratoriyanın və Məsləhətçi x...Yüklə
849 01.05.2019-21006-19-təmir-tikinti materialları və müxtəlif növ gübrələrYüklə
850 01.05.2019-UBOC - Yaşayış məişət blokunun təmir işlərinin saınalınmasıYüklə
851 01.05.2019-31017-19-reagentlerYüklə
852 01.05.2019-31015-19 -stend qurğusunun satınalınmasıYüklə
853 30.05.2019-31011-19-elektrodlarYüklə
854 30.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
855 30.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
856 30.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
857 30.04.2019-UBOC - Avtomatik İdarəetmə sistemi satınalınmasıYüklə
858 29.04.2019-12002-19 Defektomer və çoxrıçaqlı kavernomer quyu cihazıYüklə
859 29.04.2019-23011-19 Elan Təşkilatı texnikaYüklə
860 26.04.2019-13001-ƏT-19-neft kəmərinin yenidənqurulmasıYüklə
861 26.04.2019-UBOC - Elektrik Dalma nasoslarının satınalınmasıYüklə
862 26.04.2019-UBOC - Nizamlayıcı siyirtmələrin satınalınmasıYüklə
863 25.04.2019-29015-19-Qoruyucu klapanlara (lot 2) və Çevirici rəzələrə ( lot 3) olan tələbatYüklə
864 24.04.2019-21001-19-açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
865 24.04.2019-28.007.19 Merkezleşdirilmiş metbeeYüklə
866 23.04.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələri-Vaxtın uzadılmasıYüklə
867 23.04.2019-26018-19.Elan-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
868 22.04.2019-11098 AM-19 -Təzyiq şlankına olan tələbatınıYüklə
869 22.04.2019-35005-19 - Polad burazlar -UzadilmaYüklə
870 22.04.2019-UBOC- Kern analizlərinin aparılmasıYüklə
871 19.04.2019-30001-ƏT-19 QEZ-də etajer soyuducu qurğunun təmir işləriYüklə
872 19.04.2019-11066AM-19 -Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
873 19.04.2019-35001X-19 -Defektoskopiya sınaq ekspertiza işləriYüklə
874 18.04.2019-Cilingər 12 pozisiya (az)Yüklə
875 18.04.2019-28.008.19 QossipolYüklə
876 18.04.2019-22008-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
877 18.04.2019-22007-19-Elan -müsabiqəyə dəvətYüklə
878 18.04.2019 -22006-19-Müraciət və zərflərin açılş tarixinin uzadılması barədəYüklə
879 18.04.2019 -20001-19 xidməti geyim formalarıYüklə
880 17.04.2019-10003-19-karguzarliqYüklə
881 17.04.201925064-19- abraziv materialiYüklə
882 17.04.2019-12007-19 mərkəzi kondisioner ventilyator GGİYüklə
883 17.04.2019-12005-19TX Karotaj qaldırıcı qurğularının təmir işləriYüklə
884 17.04.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
885 17.04.2019-13005-19-Elan-mal materialYüklə
886 16.04.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmətYüklə
887 16.04.2019-12008-19 müxtəlif növ mal-materialYüklə
888 16.04.2019-Aşınmadan mühafizə-Elan - UzadılmaYüklə
889 16.04.2019-11003AM-19-stendYüklə
890 16.04.2019-11084AM-19 MS-20 sürtkü yağıYüklə
891 16.04.2019-11089AM-19-translyasiya gücləndiricisiYüklə
892 16.04.2019-26005-19-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
893 16.04.2019-26035-19-Propan balonlarıYüklə
894 16.04.2019-32002-19-sənaye qazlarına (LOT-1) və qarışıq qazlara (LOT-2) olan tələbatYüklə
895 16.04.2019-31014-19-təmir-tikintiYüklə
896 16.04.2019-17008-19-çənlərə olan tələbatYüklə
897 16.04.2019-25068-19-Elan (avtom.yanğıns.sist.üçün materiallar)Yüklə
898 15.04.2019-11082AM-19 Paranit-yağlı kəndirə olan tələbatYüklə
899 15.04.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
900 15.04.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
901 15.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
902 15.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
903 15.04.2019-25067-19 armaturlarYüklə
904 12.04.2019-25073-19 Boru 1020x12Yüklə
905 12.04.2019-2019-01-avadanlıq və mal-materiallara olan tələbatYüklə
906 12.04.2019-17013-19-araqatlara olan tələbatYüklə
907 12.04.2019-laboratoriya mallarıYüklə
908 10.04.2019-17015-19A-membranlara olan tələbatYüklə
909 10.04.2019-11021AM-19-nasoslarYüklə
910 10.04.2019-UBOC - AKSA Dizel Generatorları satınalınmasıYüklə
911 09.04.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
912 09.04.2019-23010-19 -Rabitə avadanlıqlarıYüklə
913 09.04.2019-23009-19 Rabitə avadanlıqlarıYüklə
914 09.04.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı) -vaxtın uzadılması -2Yüklə
915 09.04.2019-26036-19.Elan-4AN-700 markalı aqreqat üçün materiallarYüklə
916 09.04.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar) -UzadılmaYüklə
917 09.04.2019-13002-19-Elan-mal material-uzadilmaYüklə
918 09.04.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılması üçün polad burazlarYüklə
919 09.04.2019-11083AM-19 -baltalarYüklə
920 09.04.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
921 09.04.2019-30001-19- tikinti mal-materiallar, diyircəkli yastıqlarYüklə
922 08.04.2019-UBOC - Dizel generatorların satınalınmasıYüklə
923 08.04.2019-28007-19--Merkezlesdirilmis metbeeYüklə
924 08.04.2019-11038AM-19-elektrik mallarıYüklə
925 05.04.2019-25017-19- 2 LOT Müxtəlif növ elektrik mallarıYüklə
926 05.04.2019-25041-19 Elan (Müxtəlif hava kompressorları)Yüklə
927 05.04.2019-12004-19ITX kondisionerlərə xidmetYüklə
928 04.04.2019-26015-19-KonteynerlərYüklə
929 03.04.2019-26032-19.Elan-SementYüklə
930 03.04.2019-11075AM-19 ElanYüklə
931 03.04.2019-29010-19 -Vaxtın uzadılması Lot-2 Plastik qapayıcı plom.Yüklə
932 02.04.2019-11074AM-19- Dalma Qurğularının Təmiri və KirayəsiYüklə
933 02.04.2019-11079AM-19 - Boyalara olan tələbatYüklə
934 02.04.2019-11078SAM-19 - yanğın söndürmə avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
935 02.04.2019-25062-19 Elan müxtəlif mal-materiallarYüklə
936 02.04.2019-25051-19 20-30-45 ikitavrlarYüklə
937 02.04.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
938 02.04.2019-23003-19-Nəzarət keçid sisteminə olan təlabat- uzadılmaYüklə
939 01.04.2019-23008-19 Santexnika və elektrik mallarYüklə
940 29.03.2019-23007-19- Təhliyyə sistemi üçün avadanlıqlar.Yüklə
941 29.03.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
942 29.03.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
943 29.03.2019-26025-19.Elan-Qrafit yağıYüklə
944 29.03.2019-26018-19-Vakuum nasosu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
945 29.03.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləri (uzadılma)Yüklə
946 29.03.2019-11013AM-19 Qazma boruları - (müddətn üzadılması)Yüklə
947 29.03.2019- 29013-19-Metal birləşmələr (LOT 1) və Polietilen birləşmələrYüklə
948 29.03.2019-35005-19 - Polad burazlarYüklə
949 28.03.2019-23006-19 Kamera-müşahidə mallarıYüklə
950 28.03.2019-17002TX-19-energetika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
951 28.03.2019-25029-19 NÖC və avtomatika vasitələrinin quraşdırılmasıYüklə
952 28.03.2019-21004-19-ölçmə cihazlarıYüklə
953 28.03.2019-26019-19-Preventorların idarəetmə pultuYüklə
954 28.03.2019-13004-19-Elan-mal materialYüklə
955 27.03.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)-vaxtın uzadılmasıYüklə
956 27.03.2019-26024-19-Pnevmatik qayka açarlarıYüklə
957 27.03.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.)Yüklə
958 27.03.2019-11057AM-19-kimyəvi reagentYüklə
959 27.03.2019-28006-19-laprolYüklə
960 27.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
961 27.03.2019-Aşınmadan mühafizəYüklə
962 27.03.2019-35002-19 - YağlarYüklə
963 19.03.2019-28009-19 Elan-celleklerYüklə
964 19.03.2018-37012AM-19-siyirtmələrin (reduktorla) satın alınmasıYüklə
965 19.03.2018-25057-19 BetonlarYüklə
966 19.03.2018-25064-19- abraziv materialiYüklə
967 19.03.2018-25061-19-boru izolyasiya materiallarıYüklə
968 19.03.2018-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
969 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
970 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
971 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
972 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
973 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
974 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
975 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
976 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
977 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
978 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
979 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
980 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
981 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
982 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
983 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
984 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
985 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
986 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
987 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
988 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
989 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
990 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
991 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
992 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
993 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
994 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
995 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
996 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
997 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
998 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
999 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
1000 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
1001 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
1002 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
1003 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
1004 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
1005 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
1006 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
1007 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
1008 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
1009 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1010 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
1011 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
1012 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
1013 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
1014 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
1015 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
1016 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
1017 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
1018 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
1019 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
1020 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
1021 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
1022 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1023 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
1024 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
1025 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
1026 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
1027 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
1028 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1029 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1030 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1031 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
1032 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
1033 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
1034 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1035 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
1036 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
1037 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
1038 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
1039 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
1040 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
1041 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
1042 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
1043 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
1044 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
1045 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
1046 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
1047 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
1048 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1049 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
1050 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1051 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
1052 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
1053 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1054 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1055 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
1056 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
1057 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1058 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
1059 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
1060 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
1061 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
1062 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
1063 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1064 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
1065 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
1066 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
1067 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
1068 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
1069 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
1070 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1071 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
1072 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
1073 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1074 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
1075 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1076 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
1077 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
1078 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
1079 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
1080 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1081 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1082 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
1083 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
1084 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1085 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
1086 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
1087 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
1088 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
1089 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1090 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
1091 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
1092 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
1093 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
1094 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
1095 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
1096 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
1097 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
1098 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
1099 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
1100 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
1101 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
1102 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1103 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
1104 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
1105 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
1106 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
1107 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1108 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
1109 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
1110 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
1111 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
1112 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
1113 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1114 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
1115 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
1116 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
1117 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1118 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
1119 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1120 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
1121 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
1122 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
1123 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
1124 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
1125 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
1126 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
1127 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
1128 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
1129 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
1130 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
1131 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
1132 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
1133 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
1134 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1135 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1136 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
1137 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
1138 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
1139 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
1140 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
1141 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
1142 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1143 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
1144 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
1145 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
1146 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1147 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
1148 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1149 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
1150 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1151 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
1152 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
1153 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
1154 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
1155 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
1156 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1157 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
1158 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
1159 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1160 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
1161 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
1162 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
1163 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
1164 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
1165 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1166 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1167 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1168 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
1169 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
1170 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
1171 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
1172 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
1173 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1174 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
1175 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
1176 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
1177 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1178 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
1179 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
1180 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
1181 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1182 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1183 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1184 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1185 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
1186 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
1187 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
1188 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
1189 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
1190 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
1191 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
1192 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1193 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
1194 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
1195 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
1196 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1197 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
1198 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1199 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
1200 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
1201 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
1202 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
1203 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
1204 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1205 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
1206 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
1207 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
1208 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
1209 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
1210 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
1211 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
1212 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
1213 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1214 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
1215 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1216 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1217 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1218 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
1219 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
1220 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1221 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
1222 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1223 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
1224 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1225 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1226 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
1227 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1228 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
1229 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
1230 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
1231 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
1232 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
1233 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1234 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
1235 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
1236 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
1237 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1238 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
1239 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
1240 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
1241 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
1242 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
1243 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
1244 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
1245 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1246 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
1247 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
1248 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
1249 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
1250 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
1251 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
1252 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
1253 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
1254 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
1255 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
1256 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
1257 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
1258 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
1259 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1260 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
1261 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1262 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
1263 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
1264 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
1265 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
1266 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
1267 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1268 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1269 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
1270 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
1271 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
1272 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
1273 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
1274 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
1275 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1276 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
1277 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1278 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
1279 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
1280 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
1281 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
1282 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
1283 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
1284 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
1285 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
1286 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
1287 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
1288 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
1289 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
1290 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1291 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1292 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
1293 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
1294 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
1295 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1296 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
1297 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
1298 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1299 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
1300 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
1301 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
1302 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
1303 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
1304 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1305 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1306 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
1307 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1308 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1309 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
1310 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
1311 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
1312 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
1313 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
1314 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1315 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
1316 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
1317 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
1318 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
1319 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
1320 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
1321 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
1322 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1323 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1324 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
1325 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
1326 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
1327 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
1328 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1329 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
1330 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
1331 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
1332 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1333 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
1334 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
1335 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
1336 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
1337 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
1338 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1339 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
1340 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
1341 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
1342 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
1343 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
1344 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
1345 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
1346 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
1347 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
1348 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
1349 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
1350 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1351 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
1352 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1353 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
1354 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
1355 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
1356 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
1357 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
1358 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1359 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
1360 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
1361 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
1362 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
1363 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1364 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
1365 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
1366 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
1367 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
1368 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
1369 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1370 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
1371 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
1372 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
1373 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1374 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
1375 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
1376 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
1377 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1378 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
1379 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
1380 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1381 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1382 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
1383 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1384 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
1385 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
1386 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
1387 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
1388 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1389 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
1390 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
1391 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
1392 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
1393 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1394 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
1395 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
1396 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
1397 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
1398 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
1399 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
1400 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
1401 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
1402 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
1403 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
1404 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
1405 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
1406 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
1407 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
1408 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1409 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
1410 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
1411 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1412 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1413 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
1414 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
1415 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1416 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
1417 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1418 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
1419 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
1420 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
1421 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
1422 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1423 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
1424 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
1425 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
1426 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
1427 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
1428 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
1429 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
1430 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
1431 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
1432 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
1433 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
1434 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
1435 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
1436 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
1437 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
1438 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
1439 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
1440 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
1441 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
1442 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1443 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
1444 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
1445 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
1446 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
1447 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
1448 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
1449 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
1450 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
1451 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
1452 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
1453 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
1454 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
1455 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1456 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
1457 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
1458 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
1459 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1460 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1461 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
1462 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
1463 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
1464 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1465 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
1466 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
1467 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
1468 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
1469 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
1470 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
1471 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1472 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
1473 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
1474 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
1475 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1476 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
1477 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
1478 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
1479 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
1480 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1481 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1482 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1483 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
1484 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
1485 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1486 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
1487 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1488 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
1489 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
1490 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1491 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
1492 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
1493 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
1494 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
1495 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1496 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1497 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
1498 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
1499 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
1500 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
1501 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
1502 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
1503 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1504 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
1505 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1506 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
1507 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
1508 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
1509 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1510 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
1511 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
1512 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
1513 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
1514 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
1515 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1516 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
1517 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
1518 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
1519 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
1520 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
1521 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1522 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
1523 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1524 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
1525 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
1526 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
1527 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
1528 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
1529 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
1530 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
1531 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
1532 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
1533 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
1534 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
1535 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1536 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
1537 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
1538 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1539 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
1540 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
1541 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1542 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
1543 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
1544 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
1545 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1546 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
1547 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
1548 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
1549 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
1550 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
1551 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
1552 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
1553 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
1554 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
1555 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1556 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
1557 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
1558 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
1559 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
1560 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
1561 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1562 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
1563 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
1564 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
1565 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
1566 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
1567 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
1568 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
1569 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
1570 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
1571 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1572 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
1573 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1574 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
1575 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
1576 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
1577 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
1578 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
1579 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
1580 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
1581 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1582 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
1583 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
1584 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
1585 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
1586 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
1587 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1588 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
1589 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1590 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
1591 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
1592 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
1593 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
1594 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
1595 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
1596 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
1597 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
1598 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1599 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
1600 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
1601 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
1602 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1603 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
1604 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
1605 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
1606 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
1607 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1608 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
1609 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
1610 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
1611 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
1612 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
1613 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
1614 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
1615 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
1616 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
1617 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
1618 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
1619 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1620 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1621 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
1622 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
1623 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
1624 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1625 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
1626 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1627 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
1628 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
1629 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1630 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
1631 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
1632 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
1633 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1634 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
1635 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1636 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
1637 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
1638 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1639 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
1640 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
1641 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
1642 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
1643 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
1644 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
1645 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
1646 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
1647 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1648 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
1649 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1650 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1651 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1652 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
1653 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
1654 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
1655 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
1656 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
1657 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
1658 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
1659 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1660 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
1661 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
1662 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
1663 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
1664 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
1665 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
1666 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
1667 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
1668 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
1669 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
1670 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
1671 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
1672 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
1673 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1674 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
1675 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1676 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
1677 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
1678 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
1679 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
1680 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
1681 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
1682 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1683 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
1684 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
1685 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
1686 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
1687 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
1688 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1689 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
1690 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
1691 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
1692 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1693 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
1694 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
1695 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
1696 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1697 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
1698 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
1699 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
1700 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
1701 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
1702 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
1703 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1704 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
1705 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1706 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
1707 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
1708 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
1709 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
1710 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
1711 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
1712 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
1713 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1714 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
1715 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
1716 11.12.2017-hərracYüklə
1717 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
1718 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
1719 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
1720 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1721 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
1722 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
1723 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
1724 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
1725 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
1726 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
1727 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
1728 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
1729 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1730 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
1731 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
1732 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
1733 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
1734 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1735 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
1736 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
1737 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
1738 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1739 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
1740 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1741 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
1742 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
1743 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
1744 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
1745 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
1746 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1747 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
1748 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
1749 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
1750 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
1751 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
1752 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
1753 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
1754 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
1755 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
1756 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
1757 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
1758 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
1759 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
1760 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
1761 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1762 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
1763 01.11.2017-herrac.docYüklə
1764 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
1765 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
1766 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
1767 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
1768 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
1769 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
1770 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1771 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
1772 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
1773 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
1774 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
1775 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
1776 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
1777 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
1778 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
1779 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1780 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
1781 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
1782 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
1783 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1784 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
1785 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
1786 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
1787 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
1788 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
1789 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
1790 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
1791 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
1792 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
1793 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
1794 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
1795 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
1796 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
1797 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
1798 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
1799 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
1800 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1801 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
1802 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
1803 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
1804 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
1805 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1806 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1807 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
1808 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
1809 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
1810 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
1811 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
1812 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
1813 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
1814 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
1815 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
1816 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
1817 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1818 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1819 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1820 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
1821 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
1822 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
1823 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
1824 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1825 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1826 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
1827 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
1828 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
1829 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
1830 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1831 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
1832 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
1833 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
1834 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
1835 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
1836 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
1837 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
1838 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1839 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
1840 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
1841 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
1842 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
1843 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
1844 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
1845 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
1846 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
1847 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
1848 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
1849 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1850 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
1851 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
1852 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1853 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
1854 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
1855 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1856 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
1857 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1858 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
1859 29020-17 Elan AZEYüklə
1860 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1861 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1862 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
1863 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
1864 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
1865 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
1866 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
1867 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
1868 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
1869 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
1870 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1871 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
1872 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
1873 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
1874 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
1875 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
1876 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
1877 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1878 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1879 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
1880 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1881 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
1882 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
1883 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
1884 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
1885 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
1886 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
1887 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
1888 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
1889 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1890 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1891 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
1892 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
1893 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
1894 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1895 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
1896 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
1897 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
1898 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
1899 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
1900 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
1901 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
1902 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
1903 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1904 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1905 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
1906 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
1907 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
1908 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
1909 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
1910 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
1911 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
1912 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
1913 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
1914 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
1915 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1916 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
1917 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
1918 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
1919 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
1920 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
1921 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
1922 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
1923 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
1924 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
1925 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
1926 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1927 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
1928 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
1929 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1930 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
1931 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
1932 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
1933 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
1934 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
1935 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
1936 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1937 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
1938 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
1939 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
1940 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
1941 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1942 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
1943 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
1944 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
1945 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
1946 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
1947 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1948 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
1949 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1950 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1951 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
1952 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1953 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
1954 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
1955 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
1956 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
1957 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
1958 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
1959 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1960 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
1961 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
1962 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
1963 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
1964 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
1965 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
1966 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
1967 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1968 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1969 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1970 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1971 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1972 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1973 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1974 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1975 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1976 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1977 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1978 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1979 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1980 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1981 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1982 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1983 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1984 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1985 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1986 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1987 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1988 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1989 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1990 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1991 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1992 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1993 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1994 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1995 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1996 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1997 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1998 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1999 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
2000 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
2001 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
2002 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
2003 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
2004 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
2005 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
2006 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
2007 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
2008 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
2009 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
2010 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
2011 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2012 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
2013 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
2014 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
2015 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
2016 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
2017 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
2018 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2019 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
2020 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
2021 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
2022 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
2023 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
2024 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
2025 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
2026 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
2027 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2028 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
2029 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2030 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2031 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
2032 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
2033 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2034 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2035 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2036 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
2037 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
2038 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
2039 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
2040 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
2041 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
2042 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
2043 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
2044 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
2045 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
2046 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2047 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
2048 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2049 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
2050 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
2051 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2052 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
2053 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2054 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2055 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
2056 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
2057 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
2058 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
2059 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
2060 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
2061 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2062 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
2063 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
2064 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
2065 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
2066 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
2067 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2068 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2069 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2070 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2071 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
2072 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
2073 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
2074 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
2075 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2076 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
2077 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
2078 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
2079 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
2080 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
2081 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
2082 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
2083 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2084 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
2085 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
2086 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
2087 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2088 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
2089 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
2090 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
2091 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
2092 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
2093 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
2094 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
2095 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
2096 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
2097 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2098 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2099 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
2100 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
2101 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
2102 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2103 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2104 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2105 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
2106 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
2107 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
2108 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
2109 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
2110 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
2111 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
2112 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
2113 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
2114 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2115 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
2116 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
2117 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
2118 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
2119 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
2120 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
2121 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
2122 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
2123 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
2124 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
2125 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
2126 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
2127 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
2128 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
2129 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
2130 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
2131 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
2132 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
2133 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
2134 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
2135 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
2136 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
2137 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
2138 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
2139 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
2140 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
2141 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
2142 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2143 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
2144 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
2145 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
2146 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
2147 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2148 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
2149 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
2150 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
2151 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
2152 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
2153 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
2154 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
2155 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
2156 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
2157 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
2158 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
2159 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
2160 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
2161 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
2162 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
2163 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
2164 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
2165 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
2166 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
2167 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
2168 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
2169 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
2170 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
2171 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
2172 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
2173 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
2174 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
2175 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
2176 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
2177 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
2178 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
2179 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
2180 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
2181 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
2182 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
2183 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
2184 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
2185 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
2186 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2187 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
2188 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
2189 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
2190 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
2191 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
2192 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
2193 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
2194 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
2195 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
2196 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2197 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
2198 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
2199 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
2200 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
2201 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
2202 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
2203 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
2204 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
2205 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
2206 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
2207 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
2208 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
2209 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
2210 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
2211 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2212 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
2213 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
2214 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
2215 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2216 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
2217 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
2218 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
2219 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
2220 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
2221 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
2222 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
2223 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2224 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
2225 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
2226 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
2227 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
2228 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
2229 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
2230 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
2231 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2232 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
2233 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2234 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
2235 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
2236 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
2237 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
2238 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
2239 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
2240 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2241 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
2242 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2243 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
2244 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
2245 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
2246 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
2247 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
2248 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
2249 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
2250 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
2251 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
2252 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
2253 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2254 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
2255 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
2256 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
2257 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
2258 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
2259 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
2260 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
2261 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
2262 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2263 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
2264 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
2265 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2266 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
2267 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
2268 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
2269 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
2270 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
2271 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2272 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
2273 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2274 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
2275 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
2276 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
2277 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
2278 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
2279 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
2280 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
2281 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2282 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
2283 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
2284 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
2285 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2286 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
2287 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
2288 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
2289 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
2290 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
2291 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
2292 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
2293 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
2294 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
2295 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
2296 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
2297 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
2298 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
2299 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
2300 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
2301 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
2302 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
2303 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
2304 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
2305 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
2306 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
2307 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
2308 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
2309 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
2310 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
2311 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
2312 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
2313 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
2314 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
2315 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
2316 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2317 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
2318 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
2319 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
2320 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2321 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
2322 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
2323 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
2324 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
2325 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
2326 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
2327 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
2328 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
2329 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
2330 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
2331 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
2332 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
2333 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
2334 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2335 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
2336 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
2337 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
2338 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
2339 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
2340 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
2341 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
2342 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2343 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
2344 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
2345 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
2346 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
2347 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
2348 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
2349 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
2350 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
2351 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
2352 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
2353 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
2354 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
2355 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
2356 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
2357 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
2358 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
2359 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
2360 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
2361 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
2362 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
2363 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
2364 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
2365 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
2366 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
2367 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
2368 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
2369 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
2370 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
2371 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
2372 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
2373 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
2374 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
2375 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
2376 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
2377 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
2378 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
2379 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
2380 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
2381 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
2382 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
2383 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
2384 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
2385 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
2386 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
2387 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
2388 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
2389 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
2390 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
2391 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
2392 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
2393 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
2394 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
2395 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
2396 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
2397 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
2398 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2399 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
2400 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
2401 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
2402 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
2403 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
2404 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
2405 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
2406 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
2407 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
2408 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
2409 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
2410 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
2411 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2412 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
2413 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
2414 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
2415 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
2416 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
2417 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
2418 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
2419 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
2420 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
2421 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
2422 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
2423 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
2424 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
2425 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
2426 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
2427 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
2428 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
2429 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
2430 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
2431 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
2432 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
2433 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
2434 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
2435 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
2436 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
2437 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
2438 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
2439 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
2440 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
2441 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
2442 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2443 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
2444 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
2445 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
2446 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
2447 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
2448 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
2449 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
2450 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
2451 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
2452 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
2453 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
2454 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
2455 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
2456 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
2457 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
2458 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
2459 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
2460 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
2461 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
2462 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
2463 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
2464 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
2465 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
2466 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
2467 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
2468 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
2469 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
2470 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
2471 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
2472 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
2473 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
2474 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
2475 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
2476 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
2477 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
2478 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
2479 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
2480 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
2481 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
2482 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
2483 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
2484 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
2485 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
2486 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
2487 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
2488 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
2489 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
2490 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə