Satınalmalara dair elanlar

procurement-notices
Satınalmalara dair elanlar
1 18.03.2019-23005-19-SAN switch və ServerYüklə
2 18.03.2019-13002-19-mal material- uzadılmaYüklə
3 18.03.2019-22006-19 -müsabiqəyə dəvətYüklə
4 15.03.2019-UBOC - Korobların və tikinti-quraşdırma işlərinin satınalınmasıYüklə
5 15.03.2019-26017-19.Elan-TDS üçün ehtiyyat hissələrYüklə
6 15.03.2019-11043AM-19 AvadanlıqlarYüklə
7 15.03.2019-17001TX-19 Mexanika sahəsi üzrə avadanlıqlara təmir və texniki xidmət işləriYüklə
8 14.03.2019-26022-19-QUİNCY markalı kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
9 14.03.2019-26025-19-Qrafit yağıYüklə
10 14.03.2019-29012-19-elektrik mallarıYüklə
11 13.03.2019-11051AM-19 Xilasedici sallarYüklə
12 13.03.2019-11036AM-19 müxtəlif klapanlara olan telebatYüklə
13 13.03.2019-25039-19 elan boyalarYüklə
14 13.03.2019-25001-T- 19 3 ədəd 3000 m3-luq neft çənlərinin tikintisiYüklə
15 13.03.2019-26005-19.Elan-SCR və KonsolYüklə
16 13.03.2019-26011-19.Elan-SementYüklə
17 11.03.2019-11025AM-19-körpülü kranYüklə
18 11.03.2019-11059AM-19 Veb kameraya olan tələbatYüklə
19 11.03.2019-25046-19 Elan (Qaynaq aparatı)Yüklə
20 11.03.2019-21001-19-konteynerlərin yükləmə və boşaldılmasıYüklə
21 11.03.20119-13001TX-19 - “Neft Kəmərləri” İdarəsinin energetika qurğu və avadanlıqlarına xidmət işləriYüklə
22 11.03.2019-25038-19 Elan- taxta və diktYüklə
23 11.03.2019-UBOC - Yaşayış blokunun və Helikopter meydançasının satınalınmasıYüklə
24 07.03.2019-11018AM-19 İşçi qazma borularıYüklə
25 07.03.2019-25052-19-NOTICE (ex-proof elec.goods)Yüklə
26 07.03.2019-25052-19-Elan (part.dav.müxt.elek.mallar)Yüklə
27 07.03.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
28 07.03.2019-25003-19-Elan (sualtı birləşd.və sonluq muftalar)- UzadılmaYüklə
29 07.03.2019-25011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
30 07.03.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borular (114-168mm) uzadılmaYüklə
31 06.03.2019-25047-19-balonlarYüklə
32 06.03.2019-25045-19 Boru 1020x16,820x16,820x14,720x15 mmYüklə
33 05.03.2019-35003-19-sementləyici aqreqatlar üçün manifold borulara olan təlabatYüklə
34 05.03.2019-25040-19 Köməkçi materiallarYüklə
35 05.03.2019-25050-19 60 B1-B2 ikitavrlarYüklə
36 05.03.2019-25051-19-muxtelif ikitavrlarYüklə
37 05.03.2019-29009-19-polietilen borulara olan tələbatYüklə
38 05.03.2019-29011-19-Polad əymələrə (lot 1) Polietilen əyməyə (lot 2) olan tələbatYüklə
39 05.03.2019-35002-19-sürtgü yağlarına, əyləc və soyutma mayelərinə olan təlabatYüklə
40 05.03.2019-26016-19-ÇınqılYüklə
41 05.03.2019-28005-19-mal-materiallara olan tələbatYüklə
42 05.03.2019-28003-19-Gümüş nitrat reaktivinə olan tələbatYüklə
43 05.03.2019-28003-19-silver nitrate reagentYüklə
44 04.03.2019-30002-TX-19 Energetika avadanlıqlarının sazlanmasıYüklə
45 01.03.2019-25019-19 İkitavr 45B1 uzadılmaYüklə
46 01.03.2019-26013-19-Tal kanatın sakitləşdiricisiYüklə
47 01.03.2019-37011AM-19 ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının dövri yoxlamaYüklə
48 01.03.2019-22003-19-müsabiqəyə dəvətYüklə
49 27.02.2019-28001-19 Elan-elektrik mallarıYüklə
50 26.02.2019-29010-19 - Lot üzrə - Nömrəli plomblar və plomb məftiliYüklə
51 26.02.2019-22004-19-hava filtriYüklə
52 25.02.2019-29008-19- manometrlərə olan tələbatYüklə
53 22.02.2019-23004-18 Veritas Enterprise Vault 12.0 ucun lisenziyaYüklə
54 22.02.2019-25026-19-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
55 22.02.2019-26018-19-Vakuum nasosuYüklə
56 22.02.2019-37009AM-19- ingibitor maddələrinin satınalınmasıYüklə
57 21.02.2019-25032-19 Elan (kərpic+mişar daşı)Yüklə
58 21.02.2019-37007 Metanol zavodunda hesablama analizinin aparılmasıYüklə
59 21.02.2019-23003-19 Nəzarət keçid sistemi və mal materialYüklə
60 20.02.2019-25002-19 qoruyucu klapanlara olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
61 20.02.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
62 18.02.2019-25044-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
63 18.02.2019-25035-19 ŞvellerllərYüklə
64 18.02.2019-25034-19 KünclüklərYüklə
65 18.02.2019-25036-19- Müxtəlif növ akkumlyatorlara olan təlabatYüklə
66 18.02.2019-25025-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
67 18.02.2019-19-13003-mal materialYüklə
68 18.02.2019-13002-19-mal materialYüklə
69 18.02.2019-11024AM-19-elektrik mallarıYüklə
70 15.02.2019-25038-19- taxta və diktYüklə
71 15.02.2019-23001AV-19- Avadanlıq və mal-material qiymətliləriYüklə
72 15.02.2019-31008-19 -hidrogen kompressoruYüklə
73 15.02.2019-31007-19-Radar tipli səviyyə ölçənYüklə
74 15.02.2019-25037-19 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrYüklə
75 15.02.2019-26004-19-Uzadıcı katuşka və manifold şlanqıYüklə
76 15.02.2019-26009-19-Avtomatik qazma açarıYüklə
77 15.02.2019-25018-19-Elan (helikop.sist.işıqland.).docxYüklə
78 14.02.2019-11002AM-19 KabelYüklə
79 14.02.2019-25011-19 -Mühafizə çəpəriYüklə
80 14.02.2019-26008-19-PakerYüklə
81 14.02.2019 - 29007-19-əl terminalları üçün çap kağızına olan tələbatYüklə
82 14.02.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
83 14.02.2019-11001TXM-19 qoruyucu klapan tənzimlənməsiYüklə
84 12.02.2019-25007-19 Elan 5 LOT uzadılmaYüklə
85 11.02.2019-31001ATX-19 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
86 11.02.2019-11023AM-19 -Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
87 11.02.2019-25027-19- Müxtəlif növ sürtgü yağlarına olan təlabatYüklə
88 11.02.2019-29006-19- polad borulara olan tələbatYüklə
89 08.02.2019-11029AM-19 -Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
90 08.02.2019-26008-19-PakerYüklə
91 07.02.2019-25025-18-müxt. növ kabellərYüklə
92 07.02.2019-11014-19- Müsabiqənin vaxtının uzadılması elanYüklə
93 07.02.2019-29005-19 qaz sayğacların daşınması üçün xüsusi qutulara olan tələbatYüklə
94 07.02.2019-29004-19 İnert və tikinti-inşaat materiallarına olan tələbatYüklə
95 07.02.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
96 07.02.2019-25024-19 Müxtəlif qalınlığı olan 219 mm polad borularYüklə
97 06.02.2019-13001-19-siyirtmələrYüklə
98 06.02.2019-26006-19-Qarmaq blokYüklə
99 05.02.2019-22002-19-seolitə olan tələbatYüklə
100 04.02.2019-11034AM-19 Mərkəzdənqaçma tipli nasoslara olan tələbatYüklə
101 01.02.2019-31005-19-Ventil və siyirtmələrYüklə
102 31.01.2019- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
103 31.01.2019-35001İ-19 - Nəqliyyat idarəsinin Siyəzən şəhərində sex və Bakı şəhərində anbarının tikintisi işləriYüklə
104 31.01.2019-25242-18- Müxtəlif ölçülü rezin araqatlarına olan tələbatYüklə
105 31.01.2019-25022-19-Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
106 29.01.2019-31009-18-Güc kabelləri elanın üzadılmasıYüklə
107 29.01.2019-11022AM-19-nasoslar-vaxtın uzadılmasıYüklə
108 29.01.201925011-19-Mühafizə çəpəriYüklə
109 29.01.2019-25015-19-Müxtəlif mal-materiallar.Yüklə
110 28.01.2019-26002-19-Metal kipləşdiricilərYüklə
111 28.01.2019-11006AM-19 Elektrik mühərrikləriYüklə
112 28.01.2019-25008-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
113 28.01.2019-25010-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
114 28.01.2019-25019-19 İkitavr 45B1Yüklə
115 28.01.2019-25021-19 Müxtəlif ölçülü polad borularYüklə
116 28.01.2019-11015AM-19-elektrik malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
117 25.01.2019-12001-19- Portativ stansiyaYüklə
118 24.01.2019-25013-19-fırçalarYüklə
119 23.01.2019-31003-19-kerpiclerYüklə
120 23.01.2019-25012-19 -qaynaq çubuqlarıYüklə
121 23.01.2019-25014-19- Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
122 21.01.2019-23042-18-Elan Uzadılma - Kompüter və printerlərYüklə
123 18.01.2019-23040-18-Elan_Şəbəkə mallarıYüklə
124 18.01.2019-25007-19 NÖC və A işləri - 5 LOTYüklə
125 18.01.2019-25003-19-Elan (birləşd. və sonluq muftalar)Yüklə
126 18.01.2019-25009-19-Cilalayıcı daşYüklə
127 18.01.2019-25002-19 Müxtəlif ölçülü qoruyucu klapanlara olan tələbatYüklə
128 18.01.2019-29002-19-G-4 T markalı smart tipli qaz sayğaclarına və NFC tipli abonent smart kartlarına olan tələbatYüklə
129 16.01.2019-11013AM-19 Qazma borularıYüklə
130 16.01.2019-11017AM-19 Qazma boruları və qəzalı əl pazlarıYüklə
131 16.01.2019-11031AM-19 QurğuşunYüklə
132 15.01.2019-11012AM-19 müxtəlif növ cihaz və avadanlıqlarYüklə
133 15.01.2019-23043-18-ehtiyat hissələrinə olan təlabatYüklə
134 11.01.2019-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
135 11.01.2019-11029AM-19 Köməkçi alət və avadanlıqlara olan tələbatYüklə
136 11.01.2019-22001-müsabiqəyə dəvətYüklə
137 09.01.2019-33001-19-mal-materialYüklə
138 09.01.2019-31001-1 istilik dəyişdiriçiYüklə
139 09.01.2019-26195-18.Elan-Sancaq, qayka ilə-Vaxtın uzadılmasıYüklə
140 09.01.2019-13001-H-18 Hərrac - uzadılmaYüklə
141 09.01.2018-11023AM-19 Qaz siqnal vericiləri vasitələrinə olan tələbatYüklə
142 08.01.2019- 29003-19-Polad əyməYüklə
143 08.01.2019-29001-19 Müxtəlif ölçülü metal qutulara olan tələbatYüklə
144 08.01.2019-11026AM-19-SOCAR-НБ nasoslarıYüklə
145 08.01.2019-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorların ehtiyat hissələriYüklə
146 07.01.2019-25001-19-Elan (sink.polad vərəqələr)Yüklə
147 28.12.2018-29030-18 Karbit Iki sahil Elan uzadilmaYüklə
148 28.12.2018-13040-18-Elan-mal materialYüklə
149 28.12.2018- 22014-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
150 28.12.2018-29029-18 Xüsusi kəsici alət(İki sahil) müddətin uzanmasıYüklə
151 28.12.2018- 22012-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
152 27.12.2018-11014-Metal tor və künclüklərə olan tələbatYüklə
153 27.12.2018-23001-19-Symantec Endpoint ProtectionYüklə
154 27.12.2018-11129-18 quyuiçi avadanlığa olan tələbat-uzadılmaYüklə
155 26.12.2018-25242-18 Elan 2 LOTYüklə
156 26.12-2018-11022AM-19-nasoslarYüklə
157 20.12.2018-29032-18 (USB çıxışlı, endoskob) və akkumulyatorlara (UPS üçün) olan tələbatYüklə
158 19.12.2018-11016AM-19-nasoslarYüklə
159 19.12.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər) — UzadılmaYüklə
160 19.12.2018-23040-18 Yanğın-mühafizə və şəbəkə mallarıYüklə
161 19.12.2018-23039-18 Kabellər və akkumulyatorlarYüklə
162 18.12.2018-11015AM-19-elektrik mallarıYüklə
163 18.12.2018-23001ƏT-18- Inzibati binanın təmiriYüklə
164 17.12.2018-23043-18-Floboss 107 ölçü cihazların ehtiyat hissələriYüklə
165 17.12.2018-23042-18-Lot 1 Kompüter və printerlər Lot 2 Təşkilatı texnika Lot 3Yüklə
166 17.12.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
167 14.12.2018-26211-18-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
168 12.12.2018-11004-19 Qaynaq çubuğuna olan tələbatYüklə
169 12.12.2018-11001AM-19-elektrik mallarıYüklə
170 12.12.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbat -vaxtın uzadılmasıYüklə
171 12.12.2018-25237-18 İnert materiallarYüklə
172 11.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbat-vaxtın uzadılmasıYüklə
173 11.12.2018-11010AM-19-kəndirə olan tələbatYüklə
174 11.12.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
175 11.12.2018-29031-18-Qaynaq aqreqatlarının və generatorlarYüklə
176 10.12.2018-22012-18 provide various equipmentYüklə
177 10.12.2018- 22014-18 ehtiyat hissələriYüklə
178 10.12.2018- 22012-18 metalların açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
179 10.12.2018- 22011-18 metal dirsək,keçid və sYüklə
180 10.12.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
181 07.12.-2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılmasıYüklə
182 06.12.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
183 06.12.2018-26195-18-Sancaqlara (qayka ilə) olan tələbatYüklə
184 06.12.2018-23001-H-18 Hərrac - müddətin üzadılmasıYüklə
185 06.12.2018-11198-18-elektrik mallarıYüklə
186 05.12.2018-11144-18 Elektrik mallarıYüklə
187 05.12.2018-25225-18-Elan (müxt. muftalar)Yüklə
188 05.12.2018-25235-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
189 05.12.2018-29030-18 KarbitYüklə
190 05.12.2018-29029-18 Ştuserə olan tələbatYüklə
191 28.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
192 28.11.2018-11205-18 Soba - Elan SOCARYüklə
193 28.11.2018-26211-18.Elan-Qazma və manifold şlanqlarıYüklə
194 28.11.2018-11157-18 Kimyəvi reagentlər- Elan SOCARYüklə
195 27.11.2018-22003ƏT - 18 Gədəbəy və Çənlibel QPS-də yeni operator binalarının tikintisiYüklə
196 26.11.2018-31018-18 Elan-İ-50A sənaye yağıYüklə
197 26.11.2018-26201-18.Elan-TDS 11SA üçün ehtiyyat hissələrYüklə
198 26.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları - Elan SOCAR ( Vaxtın uzadılması )Yüklə
199 26.11.2018-11136-18-elan SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
200 26.11.2018-13001-H-18 HərracYüklə
201 26.11.2018-12014-18 Elanın uzadılması Socar Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsiYüklə
202 26.11.2018-11129-18 Quyuiçi avadanlıq ELAN SOCARYüklə
203 23.11.2018-23037-18 Elan GFI LisenziyalarYüklə
204 23.11.2018-12016-18 (3D) iseysmika işləri vaxtın uzadılmasıYüklə
205 23.11.2018-25219-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
206 23.11.2018-29027-18-Elan - vaxtın uzadılması 2Yüklə
207 22.11.2018-12013-18 ElanYüklə
208 20.11.2018-11188-18-elan SOCAR-НД nasoslarıYüklə
209 19.11.2018- 22011-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
210 20.11.2018-12017-18 (AZ) INNKYüklə
211 20.11.2018-25212-18 Elan boru 530 x12 mmYüklə
212 20.11.2018-25157-18 Polad fitinqlər 2 LOT Elan uzadılmaYüklə
213 20.11.2018-26163-18.Elan-Sementləmə aqreqatı-Vaxtın uzadılmasıYüklə
214 15.11.2018- 11181-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
215 15.11.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
216 14.11.2018- 1182-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
217 13.11.2018-22014-18-Dizel generatorların ehtiyat hissələriYüklə
218 13.11.2018-29028-18 Xüsusi kəsici alətə olan tələbatYüklə
219 13.11.2018-26184-18-Vaqon evciklerYüklə
220 13.11.2018-11167-18 helium qazıYüklə
221 13.11.2018-23001-H-18 HərracYüklə
222 12.11.2018-25184-18-Elan (Sement) vaxtın uzadılmasıYüklə
223 12.11.2018-26196-18.Elan-Preventor kipləşdiriciləriYüklə
224 12.11.2018-11161-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
225 08.11.2018-22012-18-Metalları təmin etməkYüklə
226 07.11.2018-11144-18 Elektrik malları-(müddətn üzadılması)Yüklə
227 07.11.2018-11170-18 Nasos kompressor boruları-( Vaxtın uzadılması )Yüklə
228 07.11.2018-17082-18-laboratoriya aparat və avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
229 07.11.2018-11207-18-nasos ştanqları və ştanq muftalarına olan tələbatYüklə
230 07.11.2018-26202-18-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
231 07.11.2018-31009-18-Güc kabelləriYüklə
232 07.11.2018-31019-18-Xlorid TurşusuYüklə
233 07.11.2018-28002-18 - KonsistometerYüklə
234 06.11.2018-22013-18-batareyaları və servis xidmətiYüklə
235 06.11.2018-22010-18-sazlama işləri təmin etməkYüklə
236 06.11.2018-23037-18-Casio Əl terminallarıYüklə
237 06.11.2018-11190-18 Dalma QTYüklə
238 05.11.2018-12016-18-seysmik kəşfiyyat (3D) işlərinin birlikdə görülməsiYüklə
239 05.11.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılması_2Yüklə
240 05.11.2018-31010TX-18 avtoyükləyicilərin və qaynaq aqreqatlarının təmiriYüklə
241 02.11.2018-31017-18 KompressorYüklə
242 01.10.2018-10009-18-Katric-elan-uzadilmaYüklə
243 31.10.2018-31010-18-FFS rulon torbaYüklə
244 31.10.2018-25150-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatınıYüklə
245 31.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
246 31.10.2018-25157-18- LOT1- 2 uzadılmaYüklə
247 31.10.2018-11136-18-müxtəlif növ mallarYüklə
248 31.10.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
249 31.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
250 30.10.2018-31016-18- Kaustik sodaYüklə
251 30.10.2018-23035-18- Kompyütrerlər uzadılmaYüklə
252 30.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
253 29.10.2018-26185-18-Tal kanat və polad burazlar.docYüklə
254 26.10.2018-11028-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
255 25.10.2018-26186-18-Avtomatik qazma açarıYüklə
256 23.10.2018-11047-18 qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
257 23.10.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
258 23.10.2018-11047-18-qaynaq aparatına olan tələbatYüklə
259 22.10.2018-30003-18 Nasosun ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
260 22.12.2018-12014-18-Portativ stansiya və Kavernomer avadanlıqlarYüklə
261 22.10.2018-26163-18-Sementləmə aqreqatıYüklə
262 19.10.2018-12015-18-Radial akustik karotaj və Tutulma yerinin təyini quy.Yüklə
263 19.10.2018-26187-Süzgəclər və antifrizYüklə
264 19.10.2018-11203-18 KabellərYüklə
265 19.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
266 19.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbat-uzadilmaYüklə
267 19.10.2018-22011-18-Metal dirsək,qapaq, keçid və üçboğazlara olan tələbatYüklə
268 18.10.2018-25162-18 Elan -müxtəlif mallarYüklə
269 18.10.2018-26162-18-SCR və Konsol-Vaxtın uzadılmasıYüklə
270 18.10.2018-25199-18-Elan (Armatur)Yüklə
271 15.10.2018-26181-18-Kürəli və nimçəvari əks klapanlarYüklə
272 15.10.2018-11001TXM-18 defektoskopiya işləriYüklə
273 12.10.2018-KQİT_Hərrac _Tarixin uzadılmasıYüklə
274 12.10.2018-29025-18-Plastik qapayıcı Lot-2 Müsabiqə vaxtının uzadıl..Yüklə
275 11.10.2018-12013-18 müxtəlif növ mal-materiallara olan tələbatYüklə
276 11.10.2018-25164-18-abraziv materialiYüklə
277 11.10.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
278 11.10.2018-25184-18-Elan (Sement)Yüklə
279 10.10.20118-11181-18 AvadanlıqlarYüklə
280 10.10.20118-11125-18-elektrik malları-vaxtının uzadılmasıYüklə
281 09.10.2018-10009-18-Katric-elanYüklə
282 09.10.2018-25183-18 Müxtəlif mal-materialYüklə
283 08.10.2018-25156-18-Elan (partdam.qutu və qləndlər NÖCA)Yüklə
284 05.10.2018-32012-18 Ofis mebellərinin satınalınmasıYüklə
285 04.10.2018-11182-18 YastıqlarYüklə
286 04.10.2018-25157-18 Elan 2 LOTYüklə
287 04.10.2018-25150-18 polad borulara olan tələbatYüklə
288 04.10.2018-12012-18- quyu cihazlarının quyuya endirib qaldırması üçün lazım olan avadanlıqlarYüklə
289 02.10.2018-17069-18-pH metr cihazı və müqavimət termometrlərinə olan tələbatYüklə
290 03.10.2018-11170-18 Nasos kompressor borularıYüklə
291 02.10.2018-11144-18 Elektrik mallarına olan tələbatYüklə
292 02.10.2018-23035-18-Elan-(lot 1) Komyüterlər (Lot 2) Təşkilatı texnika Lot 3 Ehtiyat hissələriYüklə
293 02.10.2018-25111-18- 325x10mm izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
294 28.09.2018-26170-18-Sürtkü yağlarıYüklə
295 28.09.2018-26160-18-Mərkəzləşdirici fənərlər və tıxaclarYüklə
296 28.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün) Vaxtın uzadılmasıYüklə
297 27.09.2018-11172-18-ipli ilmə və ştropYüklə
298 27.09.2018-11180-18 PDC tipli baltalara olan telebatYüklə
299 25.09.2018-12010-18-E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
300 25.09.2018-25170-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
301 25.09.2018-29027-18-yivaçan dəstlərinə və onların iç hissələrinə olan tələbatYüklə
302 25.09.2018-25149-18 Müxtəlif ölçülü polad borulara olan tələbatYüklə
303 25.09.2018-23036-18-Dəmir qutuYüklə
304 21.09.2018-11140-18 Xilasedici qayıqlarYüklə
305 21.09.2018-11035-18 Quyudibi mühərriklərYüklə
306 21.09.2018-KQİT_HərracYüklə
307 20.09.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
308 20.09.2018-13028-18-mal materialYüklə
309 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
310 19.09.2018-25162-18 Elan müxtəlif mallar.docxYüklə
311 19.09.2018-11139-18-qum çökdürücü qurğuYüklə
312 19.09.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatma-2Yüklə
313 19.09.2018-11107-18-vaxtın uzadılması -metanol üçün çənYüklə
314 17.09.2018-11167-18 Helium qazına olan tələbatYüklə
315 14.09.2018-31014-18-qabirgali borularYüklə
316 12.09.2018-31009TX-18 Rele mühafizəYüklə
317 12.09.2018-32009-18 Təhülkəsizlik nişanlarının satınalınmasıYüklə
318 12.09.2018-26162-18-SCR və KonsolYüklə
319 11.09.2018-23022-18-Avadanlıqlar və lisenziyalar UzadılmaYüklə
320 11.09.2018-12011-18 dizel generatoruYüklə
321 10.09.2018-23027-18-Kompyüterlər -uzadılmaYüklə
322 10.09.2018-12010-18- E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
323 10.09.2018-26149-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
324 06.09.2018-29025-18-G-4 sayğac üçün plastik qutu Lot-1 və plastik qapayıcı LotYüklə
325 05.09.2018-11110-18-separatorlara olan tələbatYüklə
326 05.09.2018-23034-18 Kart oxuyucularına olan təlabatYüklə
327 05.09.2018-23031-18-Elektron kitabxana sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
328 05.09.2018-23032-18-Şəbəkə və elektrik mallarıYüklə
329 05.09.2018-11109-18-elan vaxtın uzadılması-qaldırıcı qurğularYüklə
330 05.09.2018-23030-18 nəzarət keçid sistemi üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
331 05.09.2018-23033-18 Rabitə avadanlıqlarına və onların ehtiyat hissələrinin təlabatYüklə
332 05.09.2018-23029-18 the purchasing Telephone equipmentYüklə
333 05.09.2018-11142-18-Çən (kimyəvi məhlulların saxlanılması üçün)Yüklə
334 05.09.2018-11125-18-electrical goodsYüklə
335 05.09.2018-11125-18-elektrik mallarına olan tələbatYüklə
336 05.09.2018-29026-18-təsərrüfat və istehsalat avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
337 05.09.2018-12005-18- 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
338 03.09.2018-31008TX-18 Məşəl qurğusunun təmiriYüklə
339 31.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
340 31.08.2018-29023-18- qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
341 31.08.2018-29001-H-18 Hərrac -Tarixin uzadılmasıYüklə
342 30.08.2018-25111-18- izolyasiyalı polad boruya olan tələbatYüklə
343 30.08.2018-25134-18-qayn.çubuq. və məftillərYüklə
344 30.08.2018-25098-18-QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallarYüklə
345 28.08.2018-11060-18-Ehtiyat hissələri uzatmaYüklə
346 28.08.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
347 28.08.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması-müxtəlif növ mallarYüklə
348 27.08.2018-25114-18-Inert materiallara olan tələbatYüklə
349 24.08.2018-17058-18-Tənzimləyici klapanlar və səviyyəölçənlərə olan tələbatYüklə
350 24.08.2018-26142-18-Qayış, zəncir, tutqacYüklə
351 24.08.2018-29024-18- müxtəlif təyinatlı mallara və alətlərə olan tələbatYüklə
352 24.08.2018-11102-18-dalğıc xidmətinin tələbatıYüklə
353 24.08.2018-11107-18-metanol üçün çənYüklə
354 20.08.2018-25109-18 polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
355 20.08.2018-11095-18-nəzarət ölçü cihazlarını və avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
356 20.08.2018-29001-H-18 Hərrac - Tarixin uzadılmasıYüklə
357 20.08.2018-25120-18-Müxtəlif kəmərlər və ilmələrYüklə
358 17.08.2018-22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılYüklə
359 17.08.2018-22008-18 LOT 1Yüklə
360 16.08.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
361 16.08.2018-29018-18 Polad borularYüklə
362 14.08.2018-29020-18 qaz tənzimləyici xətlərə olan tələbatYüklə
363 14.08.2018-30002-18 mal-materialların və alətlərin olan tələbatYüklə
364 13.08.2018-11091-18 Kompressorların ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
365 10.08.2018-11028-18 NÖC və avtomatika vasitələriYüklə
366 10.08.2018-25093-18-Elan (pasl.polad vərəqələr)Yüklə
367 10.08.2018-25132-18 Maşın-mexanizmlər icarəYüklə
368 09.08.2018-22007-18 müxtəlif diametirli ölçü qovşaqlarına olan tələbat- 3 cü uzatmaYüklə
369 08.08.2018-23029-18-RadioavadanliqlarYüklə
370 08.08.2018-25109-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
371 08.08.2018-31005TX-18 K-17 kalonların təmiriYüklə
372 08.08.2018-11104-18-elan vaxtının uzadılması-elektrik mallarıYüklə
373 06.08.2018-29018-18-polad borulara olan tələbatYüklə
374 06.08.2018-12005-18 1 dəst LMWD (4,75) avadanlığına olan tələbatYüklə
375 03.08.2018-32007-18 Pallet, polietilen kisə, polietilen plyonka.Yüklə
376 03.08.2018-29003İTX-18-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarıYüklə
377 03.08.2018-12010-18 Socar E-35 quyu cihazının ehtiyat hissələriYüklə
378 03.08.2018-12009-18 Socar Quyuda qazma vaxtı karotaj işlərinin aparılmasıYüklə
379 02.08.2018-25098-18-Elan (QTDDMB üç.müxt.növ kömək.materiallar)Yüklə
380 02.08.2018-32008-18 Yeməkxana avadanlıqlarının satınalınmasıYüklə
381 02.08.2018-22009-18-Separator və çənlərə olan tələbatYüklə
382 01.08.2018-29023-18-qaz açarlarına və çoxfunksiyalı nərdivanlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
383 01.08.2018-29001-18 HərracYüklə
384 01.08.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
385 31.07.2018-31012-18-Texniki sulfat turşusuYüklə
386 31.07.2018-29022-18 PE birləşmələrYüklə
387 31.07.2018-25114-18 İnert materiallarYüklə
388 31.07.2018-11098-18 Hava kompressoruna olan tələbatYüklə
389 30.07.2018-11109-18-elan SOCAR-qaldırıcı qurğularYüklə
390 27.07.2018-11063-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
391 27.07.2018-23028-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələri_ElanYüklə
392 27.07.2018-23027-18-Elan- (lot 1) Komyüterlər, (Lot 2) Təşkilatı texnika və ehtiyat hissələriYüklə
393 27.07.2018-17003-TX-18 ayaqaltılatın (scaffolding) quraşdırılmasıYüklə
394 26.07.2018-25097-18- 325x16mm ElanYüklə
395 26.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
396 26.07.2018-11106-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-hidrotransformatorYüklə
397 26.07.2018-11076-18-elan vaxtın uzadılması SOCAR-müxtəlif növ mallarYüklə
398 26.07.2018-33.1 12007-18 daxili bazarYüklə
399 25.07.2018-25099-18 Elan uzadılmaYüklə
400 25.07.2018-25085-18 Elan uzadılma 3Yüklə
401 25.07.2018-25077-18-Elan Uzadılması(KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
402 25.07.2018-11060-18 ELAN Ehtiyat hissələriYüklə
403 24.07.2018-29021-18 PE borular elanYüklə
404 23.07.2018-32006-18 elan azYüklə
405 23.07.2018-Elan 22008-18 lot 1 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
406 19.07.2018-26130-18.Elan-Sınaq stendi (Torque machin)Yüklə
407 19.07.2018-Elan 22007-18 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadıYüklə
408 19.07.2018-11091-18 ELANYüklə
409 18.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
410 18.07.2018-25068-18-Elan (uzadılma)2Yüklə
411 17.07.2018-Elan 22008-18 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasına dairYüklə
412 16.07.2018-25048-H-18 HərracYüklə
413 16.07.2018-11028-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
414 13.07.2018-22002ƏT-18-yanğın su hovuzlarının yenidən qurulması - tikinti-quraşdırmYüklə
415 11.07.2018-17030-18-araqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
416 11.07.2018-35003-18-AvtoşinYüklə
417 11.07.2018-11095-18-müxtəlif klapanlaraYüklə
418 11.07.2018-31011-18- kipkəcYüklə
419 11.07.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınmasıYüklə
420 10.07.2018-32001-18-Elektrik təchizatı sisteminin tikintisi - vaxtın uzadılmasıYüklə
421 10.07.2018-29019-18 Kürəvi kranlarYüklə
422 10.07.2018-26086-18.Vaxtın uzadılması-Laboratoriya alətləriYüklə
423 10.07.2018-11055-18-qaynaq aparatlarıYüklə
424 10.07.2018-11104-18-elektrik mallarıYüklə
425 09.07.2018-17034-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
426 09.07.2018-12008-Pulsator və pulsatorun ehtiyat hissələriYüklə
427 09.07.2018-30002-18 mal-materiallarYüklə
428 09.07.2018-26119-18-ElevatorlarYüklə
429 06.07.2018-25085-18 dairəvi polad pəstahlara olan tələbatYüklə
430 06.07.2018-25077-18-KPM-80 tipli liman kranının təmiri xidmətləriYüklə
431 06.07.2018-32005-18 Dənəvər karbamidin satın alınmasıYüklə
432 05.07.2018-26078-18.Vaxtın uzadılması-AvadanlıqlarYüklə
433 04.07.2018-29018-18 Polad borulara olan telebatYüklə
434 04.07.2018-29003-18 İXT-Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının təmiriYüklə
435 04.07.2018-11111-18 klapanlara olan tələbatYüklə
436 03.07.2018-11078-18-elan vaxtın uzadılması-nasoslarYüklə
437 03.07.2018-11018-18 MS-20 markalı sürtkü yağıYüklə
438 03.07.2018-25092-18 Müxtəlif ölçülü polad fitiqlərə olan tələbatYüklə
439 03.07.2018-25068-18-Müxtəlif ölçülü borulara olan tələbatYüklə
440 03.07.2018-29012-18 polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
441 03.07.2018-23025-18-baş ofis üçün avadanlıqların təlabatıYüklə
442 02.07.2018-26098-18 -Şlam konteynerləriYüklə
443 29.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
444 29.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
445 28.06.2018-31006TX-18 Rotorun təmiri uzadılmaYüklə
446 27.06.2018-11076-18-elektrik mallarıYüklə
447 27.06.2018-11063-18-müxtəlif növ mallarYüklə
448 27.06.2018-11106-18-hidrotransformatorYüklə
449 27.06.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
450 22.06.2018-23024-18-Videomüşahidə sistemi üçün avadanlıqlarYüklə
451 22.06.2018-29017-18 ELAN (qaynaq çubuqları)Yüklə
452 22.06.2018-29001-18 İXT Elan Məişət avadanlıqlarıYüklə
453 22.06.2018-11062-18-elan vaxtının uzadılması SOCAR-elektrik mallarıYüklə
454 22.06.2018-30001-18-mexaniki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
455 20.06.2018-11083-18 Nəzərət ölçü cihazları və avtomatika vasitələriYüklə
456 20.06.2018-12007-müxtəlif növ mal-materialların alınması.docYüklə
457 20.06.2018-17031-18-istilikdəyişdirici və hava ilə soyutma aparatlarına olan tələbatYüklə
458 20.06.2018-25099-18 Müxtəlif ölçülü polad vərəqələrə olan tələbatYüklə
459 20.06.2018-17034-18-Polad borular və boru kəməri elementlərinə olan tələbatYüklə
460 14.06.2018-22008-18-İki postlu qaynaq aqreqatı, dizel generatoruYüklə
461 14.06.2018-23021-18 (Lot 3)-Şəbəkə vasitələri UzadılmaYüklə
462 14.06.2018-23018-18-Ölçü cihazları UzadılmaYüklə
463 14.06.2018-23022-18-Call centerYüklə
464 14.06.2018-(31008-18)-Müherrik 400Yüklə
465 11.06.2018-23020-18-Elektron qaz sərfölçən avadanlıqları və ehtiyyat hissələriYüklə
466 07.06.2018-26086-18-Laboratoriya alətləriYüklə
467 06.06.2018-25077-18-Elan (KPM-80 liman kranının təmiri)Yüklə
468 06.06.2018-13015-18-Elan-mal materialYüklə
469 06.06.2018-29016-18 Quma olan tələbatYüklə
470 06.06.2018-21002-18-konteyner (DCB) çevirən qurğunun satınalınmasıYüklə
471 05.06.2018-26055-18.Vaxtın uzadılması-Kalibrator, mərkəzləşdiriciYüklə
472 05.06.2018-26078-18-AvadanlıqlarYüklə
473 04.06.2018-26057-18.Vaxtın uzadılması -Qazma borularıYüklə
474 04.06.2018-25048-H-18 HərracYüklə
475 01.06.2018-11010-18-tutumlar-vaxtının uzadılmasıYüklə
476 01.06.2018-17029-18-sahə cihazlarına olan tələbatYüklə
477 01.06.2018-17030-18-faraqat və bərkidici elementlərə olan tələbatYüklə
478 01.06.2018-25072-18-qaynaq çubuqlarıYüklə
479 01.06.2018-26092-18-Suxari,klin,tutqacYüklə
480 01.06.2018-31013-18- yastıqlarYüklə
481 31.05.2018-31005TX-18 TBA-ların təmiriYüklə
482 31.05.2018-31006TX-18 Rotorun təmiriYüklə
483 31.05.2018-32001-18 Karbamid zavodunun Elektrik təchizatı sisteminin tikintisiYüklə
484 31.05.2018-11036-18 -Metçik - sverloYüklə
485 31.05.2018-25085-18 Elan (pəstahlar)Yüklə
486 31.05.2018-10006-18-Süd məhsullarına olan tələbatYüklə
487 31.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
488 25.05.2018-11089-18-PPİU məftiliYüklə
489 25.05.2018-31004İ-18 İdman zalı təmir uzadılmaYüklə
490 25.05.2018-11078-18-nasoslarYüklə
491 24.05.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
492 24.05.2018-25050-18 Elan (boru 530x12mm)Yüklə
493 24.05.2018-12006-18S avadanlıqların yoxlamadan (sınaqdan və defektoskopiyadan) keçirilməsiYüklə
494 24.05.2018-31006-18-Elan-( ЦК 135_8 ehtiyat hissələr )Yüklə
495 23.05.2018-28001ƏT-18 NQETL İnstitutun kimyəvi reagent anbarlarının lab. isteh. korp.Yüklə
496 22.05.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
497 22.05.2018-22006-18-Qaz təzyiq tənzimləyicilərinə olan tələbatYüklə
498 22.05.2018-25068-18-Elan (boru 325x8-12mm)Yüklə
499 18.05.2018-17025-18-qeydedici cihazlara olan tələbatYüklə
500 18.05.2018-26088-Şlamın nəqli konveyeriYüklə
501 18.05.2018-22005-18-Odorant qurgusuYüklə
502 18.05.2018-29012-18-polad borulara (Ø48 mm – 159 mm) olan tələbatYüklə
503 18.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
504 17.05.2018-22007-18-Ölçü qovşaqlarına olan tələbatYüklə
505 17.05.2018-11062-18-elektrik mallarıYüklə
506 29013-18-Polietilen birləşmələrə olan tələbatYüklə
507 16.05.2018-23018-18-Ölçü cihazlarıYüklə
508 16.05.2018-23021-18-Kompyuter-Təşkilatı texnika-Şəbəkə vasitələriYüklə
509 15.05.2018-25076-18-Müxtəlif mal-materiallarYüklə
510 14.05.2018-25042-18-Elan (boru 377-426x11mm)Yüklə
511 14.05.2018-25081-18-Qaynaq kabeli və oksigen şlanqıYüklə
512 11.05.2018-30001-18-borulara, mexanki və elektrik mal-materiallarına olan tələbatYüklə
513 11.05.2018-11029-18-komres. ehtiyyat hissələri-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
514 07.05.2018-23014-18- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
515 07.05.2018-26034-18-satınalma müsabiqəsinin davamından imtinaYüklə
516 07.05.2018-31007-18-reagentYüklə
517 04.05.2018-23019-18-Server avadanlıqlarıYüklə
518 03.05.2018-29015-18- Plastik qaynaq aparatılarına və generatorlara (lotlar üzrə) olan tələbatYüklə
519 03.05.2018-21001-18 -bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
520 03.05.2018-11010-18-Tutumlara olan tələbatYüklə
521 03.05.2018-12008-18S mədən-geofiziki tədqiqat işlərinin satınalınmasıYüklə
522 03.05.2018-26042-18.Vaxtın uzadılması-Muftalı qoruyucu borularYüklə
523 03.05.2018-23017-18 NGC markalı xromatoqrafların ehtiyyat hissələriYüklə
524 03.05.2018-32003-18 Karbamid qranulları və maye ammonyakın satınalınmasıYüklə
525 03.05.2018-32004-18 1D1250-125b markalı nasosun satınalınmasıYüklə
526 03.05.2018-11056-18 Müxtəlif nasoslara olan tələbatYüklə
527 03.05.2018-25062-18 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
528 01.05.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
529 01.05.2018-11070-18 Yağ, antifiriz və filtrYüklə
530 30.04.2018-26057-18-Qazma borularıYüklə
531 30.04.2018-23015-18-Mətbəə malları üçün ehtiyat hissələriYüklə
532 30.04.2018-26074-18-Süzgəclər və antifrizYüklə
533 27.04.2018-25016-18-boru 114x4.5-11mm - tarixin uzadılmasıYüklə
534 26.04.2018-11055-18 Qaynaq aparatlarıYüklə
535 24.04.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
536 24.04.2018-11001-18-müxtəlif növ mallar-elan vaxtının uzadılmasıYüklə
537 24.04.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
538 20.04.2018-31004İ-18- İdman zalı təmirYüklə
539 20.04.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borular-vaxtın uzadılmasıYüklə
540 19.04.2018-12003-18-Kabel başlıqlarına olan tələbatYüklə
541 19.04.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
542 19.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbat- vaxtın uzadılmasıYüklə
543 19.04.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələri-vaxtının uzadılmasıYüklə
544 19.04.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm) - tarixin uzadılmasıYüklə
545 18.04.2018-31006-18-kompressorun təmiri üçün zəruri olan ehtiyat hissələrYüklə
546 18.04.2018-10004-18 yanğınsöndürmə vasitələriYüklə
547 18.04.2018-23012-18-Müşahidə və Şəbəkə avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
548 17.04.2018-13007ƏT-18 - Neftin Miqdarının Ölçmə Sistemlərinə texniki xidmət işləriYüklə
549 16.04.2018-31003TX-18-Soyuducu Aparatların təmiri TikintiYüklə
550 16.04.2018-25017-18-qızd. və NÖCA kabelləriYüklə
551 16.04.2018-17002TX-18-istehsalat və sahələrində kompressorlara texniki xidmət işləriYüklə
552 13.04.2018-25048-H-18 HərracYüklə
553 13.04.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
554 12.04.2018-10002-18-olcu cihazlariYüklə
555 12.04.2018-17005-18-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
556 12.04.2018-10003-18-karguzarliqYüklə
557 10.04.2018-23014-18-Təşkilatı texnikaYüklə
558 10.04.2018-25042-18-boru 377-426x11mmYüklə
559 10.04.2018-26052-18-Hidravlik genişləndiricilərYüklə
560 10.04.2018-26044-18-Kompressor qurğusuYüklə
561 10.04.2018-17010-18-Metildietanolamin məhluluna olan tələbatYüklə
562 09.04.2018-31002İ-18-stadionun (süni və təbii örtüklü) tikintisiYüklə
563 05.04.2018-25014-18-Qaynaq aparatlarıYüklə
564 05.04.2018-25040-18-Çəpərvari döşəməYüklə
565 05.04.2018-26054-18-J tipli elevatorlarYüklə
566 03.04.2018-11001TX-2018-PLC bazasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminə xidmətYüklə
567 03.04.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
568 03.04.2018-29014-18-Yağlara olan tələbatYüklə
569 02.04.2018-22004-18-müsabiqəyə dəvətYüklə
570 02.04.2018-32002-18-elektrik avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
571 30.03.2018-29007-18 plomb və qapayıcı vaxtın uzadılmasıYüklə
572 30.30.2018-26051-18-Sancaqlar və boltlarYüklə
573 30.30.2018-11001-18-müxtəlif növ mallarYüklə
574 29.03.2018-21001-18-bioloji dərman vasitələrinin alınmasıYüklə
575 28.03.2018-29011-18 rezin şlanqlara, reduktorlara,generatorlara,dəzgahlara tələbatYüklə
576 28.03.2018-26043-18-Elektron tərəziYüklə
577 28.03.2018-11018-18 MS-20 sürtkü yağıYüklə
578 28.03.2018-26045-18-ElevatorlarYüklə
579 27.03.2018-26042-18-Muftalı qoruyucu borularYüklə
580 19.03.2018-23003-18-Server UzadılmaYüklə
581 19.03.2018-25033-18 Müxtəlif mal-materiallra olan tələbatYüklə
582 19.03.2018-25005-18-Elan (QTDDMB üç. avadanlıq, cihaz və alətlər)Yüklə
583 16.03.2018-35002-18-filterlərə olan tələbatYüklə
584 16.03.2018-25017-18-Elan (qızd. və NÖCA kabelləri)Yüklə
585 16.03.2018-13003ƏT-18 -siyirtmələrin, avadanlıqların və kabel xəttlərinin əsaslı təmiriYüklə
586 15.03.2018-11029-18-2SQ50 komres. ehtiyyat hissələriYüklə
587 15.03.2018-11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
588 15.03.2018-11012-18 ELAN-uzadılma-2 Yüklə
589 15.03.2018-23011-18-ozukocuren kagizYüklə
590 15.03.2018-31003-18-ŞamYüklə
591 15.03.2018-13002ƏT-18- boru kəmərlərini dəyişdirməklə əsaslı təmirYüklə
592 14.03.2018-23013-18-Elan-KompyüterlərYüklə
593 13.03.2018 - 11007-18 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
594 13.03.2018-31001TX-18 avadanlıqların defektoskopik müayinədən keçirilməsi və hesabatlarYüklə
595 12.03.2018-Hərrac -Azneft İB-2Yüklə
596 12.03.2018-25016-18-Elan (boru 114x4.5-11mm)Yüklə
597 12.03.2018-23010-18-Elan-Kompyüterlər və İş stansiyalarıYüklə
598 12.03.2018-26033-18-DivertorYüklə
599 12.03.2018-26034-18-KompressorYüklə
600 09.03.2018-22001-18-Qaz qızdırıcılara olan tələbatYüklə
601 09.03.2018-11024-18-vaqon evciklərə olan tələbatYüklə
602 09.03.2018-23008-18-Yanğın-mühafizə mallarıYüklə
603 07.03.2018-26024-18-Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
604 07.03.2018-23009-18-Casio Əl terminallarıYüklə
605 06.03.2018-22001ƏT-18-MQKS-in QPS-də xarici elektrik təchizatı tikinti-quraşdırma işləriYüklə
606 05.03.2018-31001-18- IstidəyişdiriciYüklə
607 05.03.2018-13005-18-mal material-uzadılmaYüklə
608 02.03.2018-29009-18 Elektrik mallarıYüklə
609 01.03.2018-29014-18-Müxtəlif təyinatlı mallara və yağlara olan tələbatYüklə
610 01.03.2018-23007-18-Elan Helium və Kalibrləmə qazlarıYüklə
611 01.03.2018-26003-18-Yüktutucu tərtibatlar-vaxtın uzadılmasıYüklə
612 28.02.2018-25015-18-Elan (birləşd.mufta 3x95mm2)Yüklə
613 28.02.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm) - vaxtın uzadılmasıYüklə
614 28.02.2018-12004-18-qazma borularıYüklə
615 28.02.2018-29011-18 -elektrik kabellərinə (LOT-3) olan tələbatYüklə
616 27.02.2018-30001ƏT-18 - Texnoloji qurğularda etajer soyuducu qurğuların təmiriYüklə
617 27.02.2018-11027-18- Yağlı kəndir - paranitYüklə
618 26.02.2018-25013-18-Elan (boru 219x14-16mm)Yüklə
619 26.02.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
620 26.02.2017-29007-18-plomb qapayıcıYüklə
621 23.02.2018-25012-18-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
622 23.02.2018-26021-18.Elan-Qazma manifolduYüklə
623 23.02.2018-11017-18-Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbat.Yüklə
624 22.02.2018-11015-18-asma kranYüklə
625 22.02.2018-29008-18 - manometrYüklə
626 22.02.2018-25006-18-boru 146-219mm -vaxtın uzadılmasıYüklə
627 22.02.2018-23003-18-Server avadanlıqlarıYüklə
628 21.02.2018-31003-18-ŞamYüklə
629 21.02.2018-11014-18-elektrik mallarıYüklə
630 21.02.2018-11127-17 - İşıqlandırıcılar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
631 21.02.2018-Hərrac -Azneft İB mal materialYüklə
632 21.02.2018-35001-18 GPS avadanlığına olan tələbatYüklə
633 21.02.2018-12003-18-kabel başlıalqrıYüklə
634 21.02.2018-23004-18-Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
635 21.02.2018-23005-18-Ölçü cihazlarıYüklə
636 21.02.2018-29010-18-LOT-1 Polad fitinqlərin və LOT-2 Flyans, araqatı və bolt-qaykalarınYüklə
637 21.02.20.18-26022-18-Qazma baltalarıYüklə
638 21.02.2018-11136-17-elan vaxtının uzadılması-nasoslarYüklə
639 20.02.2018- 11118-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
640 19.02.2018-11022-18 Mancanaq dəzgahının səlist idarəetmə stansiyasına olan tələbat Yüklə
641 19.02.2018-11011-18 - Silfonlu kompensatorYüklə
642 16.02.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələr-vaxtın uzadılmasıYüklə
643 16.02.2018-25011-18-boru 219x10-14mmYüklə
644 16.02.2018-26012-18-Kimyəvi reagentlərYüklə
645 16.02.2018-11019-18 Qazma borularına olan tələbat Yüklə
646 16.02.2018-26020-18-Tikinti materiallarıYüklə
647 16.02.2018-29006-18 PE borular (Lot1) və fitinqlər (Lot2)Yüklə
648 14.02.2018-22003-18-kompleks transformator yarımstansiyalarının mallarına olan tələbatYüklə
649 14.02.2018-29005-18-Boyalar və həllediciYüklə
650 14.02.2018-23002-18--Maqnit lent oxuyucuları (GGİ)Yüklə
651 13.02.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
652 13.02.2018-29004-18-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
653 13.02.2018-22002-Separator,drenaj tutumu,daraldıcı quruluş və avtomatika mallarına olan tələbatYüklə
654 13.02.2018-30001TX-18-Energetika qurğu və avadanlıqlarında sınaq-sazlama xidmət işləriYüklə
655 13.02.2018-12002-18-müxtəlif geofiziki avadanlıqlarYüklə
656 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
657 12.02.2018-11007-18 NÖC və A. vasitələriYüklə
658 12.02.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
659 08.02.2018-33001-18-mal-materiallarYüklə
660 06.02.2018-26017-18-Tıxac, fənər, burazlarYüklə
661 05.02.2018-25055-17-Elan (şveller) - vaxtın uzadılmasıYüklə
662 02.02.2018-26009-18-Əsaslı təmir-KF-60Yüklə
663 02.02.2018-13005-18-mal materialYüklə
664 02.02.2018-29003-18 Pe birləşmələrYüklə
665 02.02.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
666 02.02.2018-23006-17-Sinxron tərcümə sistemiYüklə
667 31.01.2018-25052-Boru 89-25mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
668 31.01.2018-28002-17 - Etalon qazlar ve nano tozlarYüklə
669 31.01.2018-25010-18-Elan (boru 325x14mm)Yüklə
670 31.01.2018-25062-17-Elan (Sement) - vaxtın uzadılmasıYüklə
671 30.01.2018-11083-17 Vaxtın uzadılması MEDNYüklə
672 30.01.2018-25007-18 ilmelerYüklə
673 29.01.2018-11017-18 Texnoloji avadanlıqlara və nasoslara olan tələbatYüklə
674 29.01.2018-25008-18 -Paslanmayan boru və boru birləşmələriYüklə
675 29.01.2018-31002-18- Termolplastik polietilen örtükYüklə
676 26.01.2018-12013-17-5000 kanallı stansiyaYüklə
677 26.01.2018-23001-18-Ehtiyyat hissələriYüklə
678 26.01.2018-23034-17- KvəTT və Sərf materialları UzadılmaYüklə
679 24.01.2018-11104-17-Mühərriklər-vaxtın uzadılmasıYüklə
680 24.01.2018-29002-18 -QumYüklə
681 24.01.2018-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
682 24.01.2018-26003-18.Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
683 23.1.2018-11121-17 Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
684 23.1.2018-29001-18 çap kağızıYüklə
685 23.1.2018-11015-18-müxtəlif növ mallarYüklə
686 23.1.2018-25006-18-Elan (boru 146-219mm)Yüklə
687 22.01.2018-11012-18 Qaz analizatoruna və ehtiyat hissələriYüklə
688 19.01.2018-25054-17-künclük - vaxtın uzadılmasıYüklə
689 19.01.2018-25001-18-Boru birləşmələriYüklə
690 19.01.2018-25002-18-Rifli və polad vərəqələrYüklə
691 18.01.2018- 11124-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
692 18.01.2018- 11009-18 Dozator nasos eht.hissələriYüklə
693 16.01.2018-26057-17-Laboratoriya avadanlıqlarıYüklə
694 16.01.2018-11008-18 - NKBYüklə
695 15.01.2018-25052-boru 89-25mm- vaxtın uzadılmasıYüklə
696 12.01.2018-11138-17-dizel_generatorYüklə
697 12.01.2018-25045-17 -abraziv materialiYüklə
698 12.01.2018-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-vaxtın uzadılmasıYüklə
699 12.01.2018-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqları Yüklə
700 12.01.2018-25003-18-pasl.pol.vərəqələrYüklə
701 12.01.2017-25051-17-İkitavrlar - vaxtın uzadılmasıYüklə
702 11.01.2018-25004-18 mal-materiallra olan tələbatYüklə
703 10.01.2018-17001TX-18-NEZ-də istismar olunan avtomat. id. sist. tex. xid. işləriYüklə
704 10.01.2018-12016-17-Qazıla bilən rezin pakerə olan tələbatYüklə
705 09.01.2018-11127-17 - Lampalar - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
706 08.01.2018-26056-17-Vaxtın uzadılması (Qazma boruları)Yüklə
707 08.01.2017-11121-17- Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
708 05.01.2018-11118-17 Mexaniki avadanlıqlarYüklə
709 05.01.2018-11131-17 Polad boruYüklə
710 05.01.2018-25061-Elan (boru 1020x16mm)Yüklə
711 05.01.2018-25055-17-Elan (şveller)Yüklə
712 04.01.2018-12013-17-73.1-Seysmik stansiya (5000 kanallı avadanlıqla) və xüsusi təyinatlı geofizikiYüklə
713 29.12.2017-23031-17-Vakuum açarı yuvalarına təlabatYüklə
714 29.12.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
715 29.12.2017-23034-17-Ehtiyat hissələriYüklə
716 29.12.2017-11136-17-nasoslarYüklə
717 29.12.2017-23032-17-Şəbəkə mallarıYüklə
718 29.12.2017-23030-17-TrimbleYüklə
719 29.12.2017-11096-17- vaxtının uzadılması-stendYüklə
720 29.12.2017-25005T - 17-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
721 28.12.2017-13023-17-mal material-uzadılmaYüklə
722 28.12.2017-25062-17-SementYüklə
723 28.12.2017-17010-17-rəngləndiriciyə olan tələbatYüklə
724 27.12.2017-25049-17-boru 377-426mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
725 27.12.2017-25050-boru 273x8-14mm - vaxtın uzadılmasıYüklə
726 25.12.2017-25060-boru 530x12mmYüklə
727 21.12.2017-25057-17-Şaquli hidravlik qaldırıcı qülləYüklə
728 20.12.2017-11129-17 -Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
729 20.12.2017-23033-17-İş stansiyalarıYüklə
730 19.12.2017-25054-17-künclükYüklə
731 18.12.2017-13019-17-mal material- uzadılmaYüklə
732 15.12.2017-25056-17-Vintli elektrik kompressorYüklə
733 15.12.2017-29025-17 -pulser connector batareyaYüklə
734 14.12.2017-11138-17-generator Yüklə
735 14.12.2017-23020-17- Elan Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
736 14.12.2017-25058-17 - İnert materiallarYüklə
737 14.12.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
738 14.12.2017-25052-boru 89-25mmYüklə
739 13.12.2017-25051-17-İkitavrlarYüklə
740 13.12.2017-Bulla 6- da NÖC və Avtomatika - vaxtın uzadılmasıYüklə
741 11.12.2017-26056-17-Muftasız borularYüklə
742 11.12.2017-23029-17-Konfrans sistemi üçün avadanlıqlarına olan təlabatYüklə
743 11.12.2017-25045-17- abraziv materialiYüklə
744 11.12.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlər-uzadılmaYüklə
745 11.12.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
746 11.12.2017-11089-17 - Elektrik malları -uzadılmaYüklə
747 11.12.2017-13017-17-mal material-uzadılmaYüklə
748 11.12.2017-hərracYüklə
749 06.12.2017-25001T- 17-Bulla122-də NÖC və A işləri (tikinti)-vaxtın uzad.Yüklə
750 05.12.2017-11121-17-NÖÇ Avtomatika vasitələrinə olan tələbatYüklə
751 05.12.2017-11104-17 Elektrik motorlarına olan tələbatYüklə
752 04.12.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
753 30.11.2017-12014-17- GeneratorYüklə
754 30.11.2017-17009-17-elektrik mühərriklərYüklə
755 30.11.2017-11096-17-stendlərYüklə
756 30.11.2017-13023-17-mal materialYüklə
757 29.11.2017-12017-17-yüksək həlletmə qabiliyyətli seysmik işlərYüklə
758 29.11.2017-25050-boru 273x8-14mmYüklə
759 29.11.2017-25049-17-boru 377-426mmYüklə
760 27.11.2017-12010-17-mal-material 2 LOTYüklə
761 24.11.2017-11133-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
762 24.11.2017-11124-17 KabellərYüklə
763 23.11.2017-25004T-17-Bulla-12 NOC və avtomatika quraşdırma-uzatmaYüklə
764 23.11.2017-11129-17 Laboratoriya avadanlıqlarına olan tələbatYüklə
765 23.11.2017-11100-17-çənlər,filtr və NBO-160D qazma qurğusunun eh. hisYüklə
766 22.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
767 22.11.2017-25037-17-Elan (güc kabeli 3x95mm2)Yüklə
768 22.11.2017-11092-17-elan vaxtının uzadılması-dalğıc mallarıYüklə
769 21.11.2017-11127-17 - Lampalar ,işıqlandırıcılarYüklə
770 20.11.2017-23026-17 Lot 2- Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
771 17.11.2017-25047-17-part.davamlı müxt.elek.mallarYüklə
772 16.11.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
773 15.11.2017-14001T-17-inzibati binalar, operaor otaqları və digər təyinatlı təmir işləriYüklə
774 15.11.2017-23027-17-server avadanlıqlarıYüklə
775 14.11.2017-25005T- 17- Bulla SDÖ-6 NÖCvəAYüklə
776 14.11.2017-11119-17 Xilasedici sallarYüklə
777 14.11.2017-11089-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılmasıYüklə
778 14.11.2017-11086-17-müxtəlif növ mallar-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
779 13.11.2017-29024-17- polad fitinqlərə olan tələbatYüklə
780 13.11.2017-11099-17-kəsici və tutucu alətlərYüklə
781 13.11.2017-23028-17-ŞlaqbaumYüklə
782 13.11.2017-32001-17 bioloji təmizləmə qurğusu.docxYüklə
783 13.11.2017-25043-17-qoruy. və tənzim klapanlarYüklə
784 10.11.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks..Yüklə
785 10.11.2017-11014TX-17 hava və faber balon təmir və sınaqYüklə
786 10.11.2017-11108-17-klapanYüklə
787 08.11.2017-25048-17 Müxtəlif alətlər və materiallarYüklə
788 08.11.2017-13017-17-mal material- uzadılmaYüklə
789 07.11.2017-23003ƏT-17 - İnzibati və köməkçi binaların əsaslı təmiriYüklə
790 06.11.2017-22002ƏT-17-qaz kəmərlərində EKM qurğusu və xarici elektrik təchizatıYüklə
791 06.11.2017-25045-17-abraziv materialiYüklə
792 02.11.2017-23024-17-KabellərYüklə
793 02.11.2017-350010-17-Ehtiyyat hissələrinə olan tələbatYüklə
794 01.11.2017-30005-17-mal-materiallarYüklə
795 01.11.2017-herrac.docYüklə
796 01.11.2017-23025-17- Akkumulyatorlar RadiostansiyaYüklə
797 01.11.2017-23004ƏT-17 - Qobustan ATS binasının əsaslı təmiriYüklə
798 31.10.2017-12014-17-GeneratorYüklə
799 31.10.2017-23026-17-MətbəəYüklə
800 31.10.2017-23016-17-CiscoYüklə
801 27.10.0217-12014-17 -Socar GeneratorYüklə
802 27.10.0217-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
803 27.10.0217-25046-17-Elan (müxt. növ kabellər)Yüklə
804 27.10.2017-26050-17-Qoruyucu borularYüklə
805 26.10.2017-25044-17 Komekci mallarYüklə
806 26.10.2017-30004-17-mal-materiallarYüklə
807 25.10.2017-25024-17-pasl.borular.Yüklə
808 25.10.2017-11100-17-gil qarışdıran, çənlər və NBO-160D qazma qurğ. eh. his.Yüklə
809 25.10.2017-11107-17-Fluidscan cihazıYüklə
810 24.10.2017-25004T- 17 Bulla SDÖ-12 NÖCvəAYüklə
811 23.10.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
812 23.10.2017-29023-17-Qaynaq çubuğuYüklə
813 23.10.2017-17008-17-hidrogen analizatoruna olan tələbatYüklə
814 23.10.2017-13019-17-Mal-materiallara olan tələbatYüklə
815 20.10.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
816 20.10.2017-11042-17 Müsabiqənin vaxtının uzadılmasıYüklə
817 18.10.2017-11092-17-dalğıc mallarıYüklə
818 18.10.2017-11086-17-müx.materialYüklə
819 17.10.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaq. və sınaq vaxtının uz.Yüklə
820 13.10.2017-23023-17-AkkamulyatorlarYüklə
821 13.10.2017-28006-17 - Mal-materialYüklə
822 11.10.2017-Herrac_yeniYüklə
823 10.10.2017-11089-17 - Elektrik mallarıYüklə
824 10.10.2017-23020-17-Təşkilatı texnika UzadılmaYüklə
825 06.10.2017-13017-17-mal materialYüklə
826 06.10.2017-23021-17-LenelYüklə
827 06.10.2017-12012-17 Elan Socar Quyu ağzı kipləşdirici- LubrikatorınYüklə
828 05.10.2017-11075-17-elektrik mallarıYüklə
829 05.10.2017-11097-17 BoyaYüklə
830 03.10.2017-11083-17 -elektrik dalma nasoslarıYüklə
831 28.09.2017-28005-17 - StandartlarYüklə
832 28.09.2017-26039-17-Qoruyucu borular-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
833 27.09.2017-25034-17-Elan (Çəpərvari döşəmə)Yüklə
834 27.09.2017-25040-17-Elan (pasl.boru birləş.)Yüklə
835 26.09.2017-11012TX-17 helium balon təmir və sınaqYüklə
836 26.09.2017-30004-17-satınalma müsabiqəsiYüklə
837 25.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
838 25.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
839 22.09.2017-25039-17-NÖCA kabellərYüklə
840 22.09.2017-25024-17-Elan (pasl.borular)Yüklə
841 22.09.2017-25042-17 Dolgu materialıYüklə
842 21.09.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallarYüklə
843 20.09.2017-11073-17 şlanq,rezesYüklə
844 20.09.2017-11042-17 Paker,katuşkaYüklə
845 19.09.2017-28003-17 - KonsistometerYüklə
846 19.09.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm) uzadılması (2)Yüklə
847 19.09.2017-31008-17-Xromatoqrafiya cih. kalibr. üç. etalon qaz qarışıqlarıYüklə
848 18.09.2017-23019-17- Elan uzadılmaYüklə
849 18.09.2017-11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
850 15.09.2017-26041-17-Qumayırıcı-Elan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
851 14.09.2017-26044-17-Qazma boruları-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
852 13.09.2017-29019-17 - Elan- batareyaYüklə
853 13.09.2017-25035-17-Elan (6-8mm rifli polad vərəq)Yüklə
854 13.09.2017-11064-17 Qazma borusu - Vaxtın uzadılması elanı Yüklə
855 13.09.2017-25003-T- 17-1ədəd 10000m3 su çəninin zavod şəraitində hazırlanması və çatdırılmasıYüklə
856 11.09.2017-23020-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
857 11.09.2017-11063-17-qaldırıcı qurğular-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
858 08.09.2017-11010TX-17 sınaq, def.eks.Yüklə
859 08.09.2017-25002T- 17 DDÖ2 -2-də köpüklə avtomatlaşdırma və yanğınsöndürmə sistemiYüklə
860 07.09.2017-35008-17-Manipulyatorlara olan tələbatYüklə
861 07.09.2017-35009-17-Borudüzənlərə olan tələbatYüklə
862 06.09.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
863 06.09.2017-11059-17-AQPQ-elan-vaxtın uzadılmasıYüklə
864 31.08.2017-25036-17 Muxtelif armaturlar- ElanYüklə
865 31.08.2017-26042-17-Kimyəvi reagentlər-ElanYüklə
866 30.08.2017-26039-17-Qoruyucu borular-ElanYüklə
867 29.08.2017-26043-17-Qazma baltaları-ElanYüklə
868 28.08.2017-23003ƏT-17 - inzibati və köməkçi binalarının əsaslı təmiriYüklə
869 25.08.2017-25027-17-Elan (müxt.materi)s. tarixin uzadılmasıYüklə
870 23.08.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
871 21.08.2017-13006ƏT-17 - . Suraxanı NNS-də RVS-5000 tipli neft çənləri - 1 əd yenidən qurulması, 1 əd təmiriYüklə
872 21.08.2017-13007ƏT-17 - Dş 150mm, 200mm, 300mm olan neft kəmərlərinin təmiriYüklə
873 18.08.2017-11011TX-17 sökülmüş metal konstruksiyalarının diaqnostika edilərək yararlılığının yoxlanılması və rəy verilməsi xidmətiYüklə
874 17.08.2017-26044-17-Qazma boruları-ElanYüklə
875 16.08.2017-11003ƏT-17 HAK kran-təmir DDÖ-8 - vaxtın uzadılmasıYüklə
876 15.08.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın 3 dəyişdirilməsiYüklə
877 15.08.2017-11038-17 - NKB - Elan SOCAR -müddətin uzadılmasıYüklə
878 15.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablandırıcı-buxarlandırıcı aparatların təmiri işləri - vaxtın uzadılmasıYüklə
879 15.08.2017-12007-17 Elan Socar Hiroskopik inklinometrə və quyudibi istiqamətləndiri...Yüklə
880 15.08.2017-23017-17- Elan SOCAR (Boru birləşdiriciləri) UzadılmaYüklə
881 15.08.2017-11068-17 Vaxtın uzadılması PTB ehtiyyat hissələriYüklə
882 15.08.2017-25033-17-Elan (boru 630x12mm)Yüklə
883 13.08.2017-26041-17-Qumayırıcı-ElanYüklə
884 11.08.2017-26040-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
885 10.08.17 - 13014-17 - Mal-materialYüklə
886 11.08.2017-28004-17 - LaprollarYüklə
887 10.08.2017 - 25021-17-Elan (168-325mm borular) - vaxtın uzadılmasıYüklə
888 10.08.2017 - 11057-17 - Elektrik malları - Müddətinin uzadılması barədəYüklə
889 25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
890 11063-17-Qaldırıcı qurğular-Elan SOCARYüklə
891 29020-17 Elan AZEYüklə
892 08.08.2017-11058-17-paker - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
893 28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
894 23001ƏT-17 - Sahil və Səngəçalda 44 metrlik radio-qüllələrin aşınmaya qarşı əsaslı təmiriYüklə
895 07.08.2017-11067-17 - Müxtəlif növ mallar - Elan SOCARYüklə
896 07.08.2017-31011-17-Elan-(Natrium hidroksid təmizlənmiş marka A)Yüklə
897 07.08.2017-31004TX-17 - “SHG-SCHACK GmbH” E-12A və E-12B mövqeli tablan...Yüklə
898 07.08.2017-11005TX-17-Bioloji qurgu xidmət-vaxtın uzadılmasıYüklə
899 03.08.2017-29022-17 Elan Açar çilingər üçünYüklə
900 03.08.2017-23016-17- Elan SOCAR UzadılmaYüklə
901 02.08.2017-23019-17-Elan-Mətbəə mallarıYüklə
902 11055-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
903 02.08.2017-11052-17-İlmə və burazlar - Elan - müddətin uzadılması elan SOCARYüklə
904 02.08.2017-26023-17-Vaqon evciklərı (Elan)Yüklə
905 02.08.2017-25030-17-Elan (114-325mm borular)Yüklə
906 28.07.2017-29021-17 polad borulara olan tələbatYüklə
907 28.07.2017-23018-17-Telekommunikasiya avadanlıqlarıYüklə
908 27.07.2017-25002T- 17 DDÖ2-də köpüklə avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemi - vaxtın uzadılmasıYüklə
909 27.07.2017-25029-17-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
910 25.07.2017-25028-17-Qaynaq çubuqlarıYüklə
911 25.07.2017-25019-17-boru 530-426mm) tarixinin uzadılması- 2Yüklə
912 25.07.2017-25023-17-Elan (künclük) - vaxtın uzadılmasıYüklə
913 25.07.2017-25027-17-Elan (müxtelif mal material)Yüklə
914 25.07.2017-25025-17-Elan (müxtelif)tarixin uzadılmasıYüklə
915 25.07.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti) - vaxtın uzadılmasıYüklə
916 25.07.2017-54.1 nəzarət və qaz karotaj stansiyasına olan tələbatYüklə
917 24.07.2017-11059-17 - Avtamatik qaz paylayıcı qurğuya olan tələbatYüklə
918 24.07.2017-31002-17-kompressorlar üçün işçi klapanlara olan tələbatYüklə
919 21.07.2017-11006QX-17 - ABB PLC bazası, videomüşhadə, yanğınaşkarlayıcı vəs. xidmət işləriYüklə
920 21.07.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)tarixin uzadılmasıYüklə
921 20.07.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
922 20.07.2017- 11012-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
923 20.07.2017-26038-17-Sürtkü yağlarıYüklə
924 20.07.2017-31002-17- kompressorlar üçün klapanlarYüklə
925 19.07.2017-12003-17-GeneratorYüklə
926 18.07.2017-26024-17-Mal-materiallar-Elan (Vaxtın uzadılması)Yüklə
927 14.07.2017-13012-17-elektrik lampalarıYüklə
928 13.07.2017-22007-17-Separatorlara olan tələbatYüklə
929 13.07.2017-11068-17 ELAN PTB ehtiyyat hissələriYüklə
930 13.07.2017-22001ƏT - 17 EKM qurğuları və elektrik təchizatı (tikinti-quraşdırma)Yüklə
931 13.07.2017-11053-17-VS 125x36 markalı qüllənin ehtiyyat hissələri Yüklə
932 13.07.2017-11058-17 - PakerYüklə
933 13.07.2017-11009TX-17 KEQ kran - diaqnostika və sınaqYüklə
934 11.07.2017-11013-17 Sınaq Stendləri Vaxtın uzadılmasıYüklə
935 11.07.2017- 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
936 10.07.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
937 10.07.2017-11057-17 - Elektrik mallarıYüklə
938 07.07.2017-11019-17 ,NÖC və A ,Elanda vaxtın dəyişdirilməsiYüklə
939 07.07.2017-23017-17-boru birləşdiricilərinə təlabatYüklə
940 06.07.2017-25026-17-Elan (Sement)Yüklə
941 06.07.2017-17007-17-Filtrləyici elementlərə olan tələbatYüklə
942 06.07.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm) tarixinin uzadılması)Yüklə
943 06.07.2017-11052-17 -İlmə və burazlar Yüklə
944 06.07.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmir- vaxtın uzadılmasıYüklə
945 06.07.2017-13005ƏT-17 - Suraxanı NNS-də texnoloji neft kəmərinin əsaslı təmiriYüklə
946 06.07.2017-11003ƏT-17 HAK kran - təmir DDÖ-8Yüklə
947 06.07.2017-25002T- 17 Günəşli yat DDÖ-2 NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
948 06.07.2017-13008-17-mal materiallar uzadılma.docYüklə
949 04.07.2017-23015-17-CasioYüklə
950 04.07.2017-29018-17 G4 tipli mexaniki qaz sayğaclarına olan tələbatYüklə
951 04.07.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 sayğaclar üçünYüklə
952 04.07.2017-11055-17 müxtəlif mal-materialYüklə
953 03.07.2017-11005TX-17-Bioloji qurğu xidmətYüklə
954 03.07.2017-11056-17 Xilasedici sallarYüklə
955 03.07.2017-13004ƏT-17 - 6 kv kabel xəttinin əsaslı təmiriYüklə
956 03.07.2017-13003ƏT-17 - Neft tutucusunun yenidən qurulması (tikinti)Yüklə
957 30.06.2017-11031A-17-Dizel generatoruYüklə
958 30.06.2017-25018-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
959 30.06.2017-25021-17-Elan (168-325mm borular)Yüklə
960 30.06.2017-23016-17-CiscoYüklə
961 30.06.2017-23014-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
962 30.06.2017-23013-17-Server genişləndirməYüklə
963 29.06.2017-17005-17-texniki maye kaustik sodaya olan tələbatYüklə
964 29.06.2017-25001T- 17 BULLA-122də NÖC və A işləri (tikinti)Yüklə
965 23.06.2017-29017-17 çap kağızıYüklə
966 23.06.2017-25023-17-Elan (künclük)Yüklə
967 23.06.2017-25025-17 Muxtelif materiallarYüklə
968 22.06.2017 -11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
969 22.06.2017-31003TX-17 kompressorun dirsəkli valı- təmirYüklə
970 21.06.2017-12005-17-Elan-MaterialYüklə
971 20.06.2017-22002-17-Elan -yeniden müsabiqəyə dəvətYüklə
972 20.06.2017-11048-17 Vaxtın uzadılması ELANI PəstahYüklə
973 20.06.2017-11.07.2017- 11035-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
974 20.06.2017-11004TQX-2017 Nur ArazYüklə
975 20.06.2017-25020-17-Elan (şvellerlər)Yüklə
976 20.06.2017-25022-17-Elan (Boru birləşmələri)Yüklə
977 19.06.2017-11049-17 Vaxtın uzadılması DeemulgatorYüklə
978 19.06.2017-31002TX-17 - körpülü kran - vaxtın uzadılmasıYüklə
979 16.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
980 16.06.2017-29015-17 Müddətin uzadılması haqqında karbitYüklə
981 14.06.2017-11046-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
982 14.06.2017-11020-17 Elan vaxtın dəyişdirilməsi Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
983 14.06.2017-13009-17-Elan-mal materialYüklə
984 13.06.2017-29013-17 Müddətin uzadılması haqqında Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
985 12.06.2017-26037-17-Graco və WildenYüklə
986 12.06.2017-11013-17 Sınaq StendləriYüklə
987 09.06.2017-35001-17-polad burazlara və ilməklərə olan təlabatYüklə
988 09.06.2017-31006-17-Boru kemer armaturlarinin sınaq kompleksi və texnoloji ləvazimatlarYüklə
989 09.06.2017-11053-17 - VS125x36 markalı qülləYüklə
990 09.06.2017-10004-17 xüsusi geyim uzadılmaYüklə
991 09.06.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
992 09.06.2017- 35003-17-Nəqliyyat vasitələrinə olan təlabatYüklə
993 08.06.2017-26025-17-SementYüklə
994 07.06.2017-13008-17-Elan-mal materiallarYüklə
995 07.06.2017-26021-17-Hidravlik domkratYüklə
996 07.06.2017-25019-17-Elan (boru 530-426mm)Yüklə
997 07.06.2017-26024-17-Mal-materiallarYüklə
998 06.06.2017-35005-17-Məişət və təsərrüfat mallarına olan təlabatYüklə
999 06.06.2017-23011-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1000 06.06.2017-11041-17 LOT 1, 2 Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1001 06.06.2017-31005-17-(Xlorid turşusu sintetik texniki (marka A))Yüklə
1002 06.06.2017-31004-17-(XA-30 yaqi QOST 5546-86 ve ya analoqu)Yüklə
1003 06.06.2017-31007-17-(Sənaye yağı I-50A ve ya analoqu)Yüklə
1004 06.06.2017-13007-17-Elan-mal materiallarYüklə
1005 05.06.2017-30001-17-LOT-2Yüklə
1006 05.06.2017-30003-17-LOT-1 və LOT-2Yüklə
1007 01.06.2017-11034-17-Elektrik malları -müdətin uzadılmasıYüklə
1008 01.06.2017-11038-17 - NKB - müddətin uzadılmasıYüklə
1009 01.06.2017-11037-17-YastıqlarYüklə
1010 01.06.2017-11019-17 NÖCYüklə
1011 05.06.2017-31002TX-17 Azərikimya - Körpülü kranların təmiriYüklə
1012 05.06.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapan(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1013 02.06.2017- 11017-17 Yanğınsöndermə malları açılş tarixnin uzadılması elanıYüklə
1014 02.06.2017-11006-17 -Vaxtının uzadılmasıYüklə
1015 31.05.2017-35006-17-Çəngəlli yükləyicilərə olan təlabatYüklə
1016 31.05.2017-29014-17-Ehtiyat hissələrinə olan tələbatYüklə
1017 31.05.2017-12001-17-Geofiziki kabelə olan tələbatYüklə
1018 30.05.2017-25015-17-(426-21 mm borular)-uzadılmaYüklə
1019 30.05.2017-13004-17-mal materiallar -uzadılmaYüklə
1020 27.05.2017-35004-17 - ELAN - avtoşinlərYüklə
1021 25017-17 İnert materiallar - ElanYüklə
1022 27.05.2017-30.2 12002-17-Elan-SpulerYüklə
1023 27.05.2017-23012-17-Elan-Vakuum açarı yuvalarıYüklə
1024 27.05.2017-26022-17-R-700 rotorun içliyi-ElanYüklə
1025 25.05.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1026 24.05.2017-31001TX-17 Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpası - vaxtın uzadılmasıYüklə
1027 22.05.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1028 22.05.2017-11024-17(11051-16 Lot 2)-video musahideYüklə
1029 19.05.2017-29016-17- polad boruYüklə
1030 18.05.2017-2. 30002-17-LOT1, LOT-2 və LOT-3Yüklə
1031 18.05.2017-2. 30001-17-LOT-3, LOT4 və LOT5Yüklə
1032 17.05.2017-11012-17 Laboratoriya qurğusuYüklə
1033 17.05.2017-26019-17-Mal-materiallarYüklə
1034 17.05.2017-11036-17 Kimyəvi reagentlərYüklə
1035 16.05.2017-29013-17-Plastik qutu G-4 Lot-1 və Açar çilingər üçün Lot-2Yüklə
1036 16.05.2017-29015-17-Karbidə olan tələbatYüklə
1037 15.05.2017-31001-17-Qablaşdırma materialı FFS rulon torbaYüklə
1038 15.05.2017-11020-17 Filtr, yanğın söndur, yuma şlanqlarıYüklə
1039 15.05.2017-11048-17-PəstahYüklə
1040 15.05.2017-11049-17 DeemulgatorYüklə
1041 15.05.2017-10004-17 xüsusi geyim az (vaxtın uzadılması haqqında)Yüklə
1042 15.05.2017-13005-17-nasos aqreqatıYüklə
1043 15.05.2017-23008-17- təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1044 12.05.2017 - 11007-17 mal-materiallarYüklə
1045 12.05.2017-25013-17-Elan (qaynaq aparatı)Yüklə
1046 11.05.2017-31001TX-17 - Kompressorun ehtiyat hissələrinin bərpasıYüklə
1047 11.05.2017-11035-17-Qaynaq aparatlarıYüklə
1048 11.05.2017-11046-17 Soba PTBYüklə
1049 10.05.2017-17004-17-elektrik qızdırıcı sobalara olan tələbatYüklə
1050 10.05.2017-17005TX-17-Kompressor (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1051 05.05.2017-11044-17-Elektrik Dalma NasoslarıYüklə
1052 05.05.2017-30003-17-Nöc və A, indikator çubuqlarıYüklə
1053 04.05.2017-(35001-17)-polad burazlar ilməklərYüklə
1054 04.05.2017-35002-17-AkkumulyatorlarYüklə
1055 04.05.2017-26013-17-Şlam konveyeri(Vaxtın uzadılması)Yüklə
1056 04.05.2017-35003-17-Nəqliyyat VasitələriYüklə
1057 04.05.2017-26016-17-Qəza ləğvetmə alətləriYüklə
1058 01.05.2017-26014-17-Boru,başmaq,əks klapanYüklə
1059 01.05.2017-23011-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1060 01.05.2017-11041-17 Sement, nasos ştanqı, mufta, qayışYüklə
1061 01.05.2017-11006-17 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1062 01.05.2017-27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1063 01.05.2017-12002-17-SpulerYüklə
1064 01.05.2017-13002ƏT-17 - Neft Kəmərləri -çənlər parkında elektrik işləri- təmirYüklə
1065 01.05.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1066 28.04.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1067 28.04.2017- 11033-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1068 28.04.2017-12001-17-Geofiziki kabelYüklə
1069 28.04.2017-11034-17-Elektrik mallarıYüklə
1070 28.04.2017-25015-17-Elan (426-21 mm borular)Yüklə
1071 27.04.2017-2101-17 test və standartlarYüklə
1072 27.04.2017-13004-17-mal materiallarYüklə
1073 27.04.2017-11038-17 - NKBYüklə
1074 28.04.2017-11017-17 Yanğınsöndürmə avadanlıqlarıYüklə
1075 27.04.2017-26017-17-SüzgəclərYüklə
1076 26.04.2017-11003-17KEQ kranın e.hissələri- Müsabiqə. vaxt. uzadıl.Yüklə
1077 25.04.2017-35001ƏT-17 - Siyəzəndə tikinti işləriYüklə
1078 24.04.2017-29012-17-Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1079 24.04.2017-25009-17-Elan (armaturlar)-uzadılmaYüklə
1080 24.04.2017-25010-17-Elan (qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1081 20.04.2017-11031-17-Dizel generatoruYüklə
1082 20.04.2017-11002-17 LOT 1- VAXTIN UZADILMASIYüklə
1083 20.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1084 20.04.2017-12003-17-Partlayıcı maddələr və avadanlıqlarYüklə
1085 19.04.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1086 18.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1087 18.04.2017-26006-17-Tıxaclar və fənərlərYüklə
1088 18.04.2017-13003-17-mal materiallarYüklə
1089 18.04.2017-30002-17-mal-materiallara olan tələbatYüklə
1090 18.04.2017-11039-17 - Turbin yağlarıYüklə
1091 17.04.2017-11002-17 LOT 3- vaxtın uzadılmasıYüklə
1092 17.04.2017-29011-17- 3 LOTYüklə
1093 13.04.2017-26008-17-Sement (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1094 13.04.2017-30001-17-Mexaniki mal-materiallarına olan tələbatYüklə
1095 12.04.2017-28001-17 - Kimyevi reagentler - uzadılmaYüklə
1096 11.04.2017-22005-17-Kürəvi kranlara olan tələbatYüklə
1097 11.04.2017-29002-17 İXT Məişət avadanlıqları (xidmət)Yüklə
1098 11.04.2017-10004-17 xüsusi geyimYüklə
1099 11.04.2017- 11119-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1100 11.04.2017- 11010-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1101 10.04.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlar (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1102 10.04.2017-29001-17 İXT Mexaniki avadanlıqlar Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1103 10.04.2017-29004-17 - müddət artırmaYüklə
1104 10.04.2017-11054-16 Tranformator yenidən keçirilməYüklə
1105 07.04.2017-23010-17- təşkilatı texnikaya olan təlabatYüklə
1106 07.04.2017 - 25009-17-(armaturlar)-uzadılmaYüklə
1107 07.04.2017 - 11001-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1108 07.04.2017-21001-17 test və standartlarYüklə
1109 07.04.2017-25010-17-(qaynaq labor.üç.mallar)Yüklə
1110 07.04.2017-29005-17 Elan boyalar vaxtın uzadılmasıYüklə
1111 05.04.2017-17004TX-17-elektrik mühərriklərinə xidmətYüklə
1112 05.04.2017-17005TX-17- kompressorYüklə
1113 05.04.2017-17006TX-17-havalandırma kombi xidmətYüklə
1114 05.04.2017-26012-17-Köməkçi bucurqad RPD E 3-200Yüklə
1115 05.04.2017-11088-16(LOT1,LOT2) Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1116 03.04.2017-QEZ etajer soyuducuYüklə
1117 03.04.2017-29010-17- ştuser (LOT-1) + polad boru (LOT-2)Yüklə
1118 03.04.2017-26013-17-Şlam konveyeriYüklə
1119 03.04.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1120 31.03.2017 - Kabel karotaji xidmətiYüklə
1121 31.03.2017-25007-17-Sendviç panel-uzadılmaYüklə
1122 31.03.2017-11003-17 - KEQ kranın ehtiyyat hissələriYüklə
1123 30.03.2017-29007-17 -Sayğaclar G-4 və G-6Yüklə
1124 30.03.2017-11021-17 AvadanlıqlarYüklə
1125 30.03.2017-23008-17-təşkilatı texnikaya təlabatYüklə
1126 30.03.2017-11016-17 Dizel generatorlarının ehtiyyat hissələriYüklə
1127 29.03.2017-29009-17-karbit, nərdivanYüklə
1128 28.03.2017-11033-17 MS-20 sürtkü yağıYüklə
1129 27.03.2010-26010-17-DOOSAN üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1130 27.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqə-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1131 17.03.2017-11002-17 nəzarət ölçü cihazlarıYüklə
1132 16.03.2017 -katerpiller generator xidmətiYüklə
1133 16.03.2017-26011-17.Sürtkü yağlarıYüklə
1134 16.03.2017-26003-17-Kimyevi reagentlər (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1135 15.03.2017-11106-16 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1136 15.03.2017- 11007-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1137 15.03.2017-28001ƏT-17 təmir işləriYüklə
1138 14.03.2017-11018-17-Nasoslar-vaxtın_uzadılmasıYüklə
1139 14.03.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçən cihazlarYüklə
1140 14.03.2017-11014-17-Dizel mühərriklri-vaxtın_uzaılmasıYüklə
1141 14.03.2017-11011-17-Qazma baltaları-vaxtın_uzadilmasıYüklə
1142 14.03.2017-26008-17-SementYüklə
1143 14.03.2017-29004-17-polad və çuqun fitinqlərYüklə
1144 14.03.2017-29008-17-Plomb.Yüklə
1145 14.03.2017- 11001-17 -materiallar və ehtiyyat hissələriYüklə
1146 13.03.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1147 13.03.2017-11010-17-kabel və materiallarYüklə
1148 13.03.2017-26002-17.BorularYüklə
1149 10.03.2017-25011-17-boyalarYüklə
1150 10.03.2017-23003-17- Telekommunikasiya avadanlıqları və müşahidə kameralarıYüklə
1151 10.03.2017-22002-17-Seperator,ərsin buraxma kamerası və drenajYüklə
1152 09.03.2017-25003-17-3-30mm pol.vərəqəYüklə
1153 09.03.2017-25005-17-boru 1020x16mmYüklə
1154 07.03.2017-25009-17-armaturlarYüklə
1155 07.03.2017-25008-17-qaynaq aqreqatıYüklə
1156 07.03.2017-25010-17-Qaynaq laboratoriyası üçün tələb olunan müxtəlif mallarYüklə
1157 07.03.2017-25012-17-Boru birləşmələriYüklə
1158 06.03.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servis (Vaxtın uzadılması)Yüklə
1159 07.03.2017-Kabel karotaji xidmətiYüklə
1160 03.03.2017-29005-17-boyalarYüklə
1161 03.03.2017-10003-17-karguzarliqYüklə
1162 03.03.2017-25007-17-Sendviç panelYüklə
1163 02.03.2017-23005-17-kartriclərə olan təlabatYüklə
1164 02.03.2017-23006-17-təşkilati texnikaYüklə
1165 02.03.2017-26004-17-Başmaq və əks klapanlarYüklə
1166 28.02.2017-29006-17 Qaz kranlarına olan tələbatYüklə
1167 28.02.2017-30001İTX-17Yüklə
1168 27.02.2017-17003TX-17Yüklə
1169 27.02.2017-17002TX-17Yüklə
1170 27.02.2017-17001TX-17Yüklə
1171 27.02.2017-28001-17 - Kimyevi reagentlerYüklə
1172 24.02.2017-25004-17-KabellərYüklə
1173 23.02.2017-26007-17-Qazma baltalarıYüklə
1174 23.02.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1175 23.02.2017-25006-17-Elekt.mallarıYüklə
1176 20.02.2017-26003-17-Kimyevi reagentlərYüklə
1177 20.02.2017-26002-17.BorularYüklə
1178 20.02.2017-11001-17 Dalma QT ehtiy. hissələriYüklə
1179 17.02.2017-26005-17-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1180 15.02.2017-11090-16 - Vaxtin artirilmasiYüklə
1181 15.02.2017-11009-17 AvadanliqlarYüklə
1182 15.02.2017-22004-17-qəbul və buraxma kameralarına olan tələbatYüklə
1183 13.02.2017-10001-17-süd_m_telebatYüklə
1184 10.02.2017-11011-17- Qazma baltalarıYüklə
1185 10.02.2017-11015-17-Ultrasəs qalınlıq ölçənYüklə
1186 10.02.2017-11018-17 NasoslarYüklə
1187 10.02.2017-11014-17 Dizel mühərrikləriYüklə
1188 10.02.2017-11010-17 Kabel və materiallarYüklə
1189 10.02.2017-25005-17-(boru 1020x16mm)Yüklə
1190 10.02.2017-25003-17-(3-30mm polad vərəqəyə olan tələbat )Yüklə
1191 10.02.2017-13001ƏT-17 neft tutucusunun yenidən qurulmasıYüklə
1192 10.02.2017-Kanat texnikası xidmətiYüklə
1193 09.02.2017-22002-17-Seperator, ersin buraxma kamerasıYüklə
1194 09.02.2017-11090-16 Manometr, reduktor-vaxtinin uzadilmasiYüklə
1195 09.02.2017-11110-16- ISO -vaxtinin uzadilmasiYüklə
1196 09.02.2017-11004-17 Müraciət və zərflərin açılş tarixnin uzadılması barədəYüklə
1197 08.02.2017-17003-17-boru dəstləriYüklə
1198 07.02.2017-11003QX-17 Qalmaz 3-cü blokYüklə
1199 07.02.2017-11007-17 Paslanmayan materiallarYüklə
1200 01.02.2017-29002-17-sayğac qutularıYüklə
1201 31.01.2017-22001-17 UPS 100KvaYüklə
1202 31.01.2017-23002-17-Mərkəzləşdirilmiş Mətbəənin təlabatıYüklə
1203 31.01.2017-25002-17-Çəp.döşəmə və sink.vərəYüklə
1204 30.01.2017-26003İ-17.Texniki xidmət və servisYüklə
1205 30.01.2017-26002İ-17.Məişət avadanlıqlarına xidmət, təmirYüklə
1206 30.01.2017-26001İ-17.Avadanlıqlara xidmət və defektoskopiyaYüklə
1207 26.01.2017-17002-17-reagentYüklə
1208 26.01.2017-17013-16-araqatlar vaxtın uzadılmasıYüklə
1209 25.01.2017-11009-17-AvadanliqlarYüklə
1210 18.01.2017-11008-17 Məişət_evcikləriYüklə
1211 16.01.2017-26001-17-Qazma baltalarıYüklə
1212 16.01.2017-29003-17-çap_kağızıYüklə
1213 13.01.2017-23001-17-Server genişləndirməYüklə
1214 11.01.2017-11004-17-kompressorların ehtiyyat hissələriYüklə
1215 06.01.2017-17001-17-deemulqatorYüklə
1216 30.12.2016-25047-16-Elan (boru 530x12mm)Yüklə
1217 30.12.2016-17013-16-araqatlarYüklə
1218 30.12.2016-11075-16 Qazma borusu-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1219 30.12.2016-29001-17- qaynaq generatorlarıYüklə
1220 28.12.2016-11119-16 Avadanlıqlar və materiallarYüklə
1221 28.12.2016-11110-16 ISO-Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyiYüklə
1222 28.12.2016-11090-16 Manometr, reduktorYüklə
1223 28.12.2016-11088-16-Müxtəlif avadanlıqlarYüklə
1224 28.12.2016-11053-16-video müşahidəYüklə
1225 28.12.2016-11008-16 Robotlaşdırılmış qurğuYüklə
1226 28.12.2016-13004-16-metrologiya mallarıYüklə
1227 27.12.2016-17009-16-elektrik qızdırıcı sobalarYüklə
1228 23.12.2016-29028-16-Drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1229 23.12.2016-35009 - Xüsusi texnikaYüklə
1230 20.12.2016-25044-16-KünclüklərYüklə
1231 20.12.2016-11115-16 Dizel generatorYüklə
1232 19.12.2016-22020-16-müxtəlif mallarYüklə
1233 14.12.2016-35008-16 Xüsusi texnikaYüklə
1234 14.12.2016-29027-16 Sayğac qutularıYüklə
1235 13.12.2016-11132-16 MDSISYüklə
1236 12.12.2016-11093-16 Elektrik mühərrikYüklə
1237 08.12.2016-13003-16-mexanika malları-vaxtın uzadılmasıYüklə
1238 08.12.2016-26029-16-Ehtiyyat hissələr(vaxtın uzadılması)Yüklə
1239 03.12.2016-11075-16 Qazma borusuYüklə
1240 30.11.2016-26003İ.-FC-1600 nasosun əsaslı təmiriYüklə
1241 28.11.2016-31014-16-Su soyutma qurğusu üçün reagentYüklə
1242 25.11.2016-11054-16 Elan-TransformatorlarYüklə
1243 25.11.2016-11056-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1244 25.11.2016-25042-16-AlətlərYüklə
1245 24.11.2016-26032-16-Ehtiyyat hissələr(Yerli istehsal müəssisə.üç.)Yüklə
1246 23.11.2016-17010-16-süzgəclərYüklə
1247 23.11.2016-23009-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1248 22.11.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləri uzadılmaYüklə
1249 18.11.2016-11067-16 NÖC - elanYüklə
1250 18.11.2016-25043-16-Elan (boru 325x14-16mm)Yüklə
1251 15.11.2016-11033-16 Xilasedici qayıq və salYüklə
1252 15.11.2016-26023-16-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələrYüklə
1253 14.11.2016-23006-16-Helium UzadılmaYüklə
1254 10.11.2016-11111-16 siyirtmelerYüklə
1255 10.11.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1256 08.11.2016-25039-16-(8mm rifl.pol.vərəqə)(tarix dəy.haq.)Yüklə
1257 08.11.2016-13003-16-metrologiya və mexanika mallarıYüklə
1258 07.11.2016-11106-16 KabellərYüklə
1259 02.10.2016-22016-16-modul tipli mobil kompressor qurğularıYüklə
1260 01.10.2016-22018-16-Odorant qurgusuYüklə
1261 31.10.2016-22017-16-Katod mühaf. qurğ.-Nəzarət Ölçü Mən. və Qaz sayYüklə
1262 31.10.2016-23006-16-Kompüterlərin ehtiyyat hissələri UzadılmaYüklə
1263 27.10.2016-22015-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1264 27.10.2016-11116-16 Yanğınsöndürmə mallarıYüklə
1265 25.10.2016-22001i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1266 21.10.2016-25040-16-SementYüklə
1267 19.10.2016-13002ƏT-16-əsaslı təmir və tikinti işləriYüklə
1268 19.10.2016-26030-16-Ehtiyyat hiss.(Yerli istehsal müəssisələri üçün)Yüklə
1269 19.10.2016-12005-16-Müraciət və zərflərin açılışı tarixlərinin uzadılması barədəYüklə
1270 19.10.2016-29026-16-Elektrik avadanlıqaları və drenaj sistemləri üçün mallarYüklə
1271 18.10.2016-22014-16-müxtəlif mallarYüklə
1272 17.10.2016-25004İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1273 13.10.2016-23007-16-Helium qazıYüklə
1274 12.10.2016-26031-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1275 12.10.2016-22013-16-rezin sharlar, gunesh paneliYüklə
1276 10.10.2016-11079-16 Elektrik lampalarıYüklə
1277 06.10.2016-25003İ-16 quraşdırma işləriYüklə
1278 06.10.2016-25002İ-16 yenidənqurma və quraşdırma işləriYüklə
1279 06.10.2016-12003-16-LOT-1 Elektrik m. LOT-2 Mexaniki m.Yüklə
1280 05.10.2016-17008-16-hava ilə soyutma aparatının elementləri və istilikdəyişdiricilərin boru dəstləriYüklə
1281 03.10.2016-21001-16 Reaktiv və ehtiyat hissələriYüklə
1282 03.10.2016-25037-16-yanğın ucluq.və əks klapYüklə
1283 03.10.2016-25039-16-8mm rifl.pol.vərəqəYüklə
1284 03.10.2016-25038-16-KünclüklərYüklə
1285 30.09.2016-26029-16-ehtiyyat hissələri-Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1286 30.09.2016-35002i-16 tikinti-quraşdırma işləriYüklə
1287 30.09.2016-31003İ-16 əsaslı təmir işləriYüklə
1288 29.09.2016-25032-16-(Muftalar) -(Lot-2üzrə tarixin dəyişd.)Yüklə
1289 24.09.2016-22015-16-Elan -mtrologiya mallariYüklə
1290 24.09.2016-12005-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təm.üç.eht. hissYüklə
1291 24.09.2016-12002-16-Geofiziki stansiyaYüklə
1292 24.09.2016-13001ƏT-16-gəmi yanalmaYüklə
1293 19.09.2016-23006-16-Elan SOCAR Müxtəlif mallarYüklə
1294 18.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1295 18.09.2016-23003-16- lot Flobos about dates extensionYüklə
1296 16.09.2016-23004-16 Mətbəə mallarının satınalma müsabiqə.vaxt.uzadYüklə
1297 16.09.2016-23003-16 lot Flobos 407 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1298 08.09.2016-31013-16-Elan-Tikinti Materiallari (vaxtın uzadılması).docxYüklə
1299 08.09.2016-31015-16-Elan-Texniki sulfat turşusu (birinci növ)Yüklə
1300 08.09.2016-23002-16 lot 1-2-5 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılmasıYüklə
1301 06.09.2016-29024-16 Elan Qutular 27.09.16, 11-00 Elan (Vaxtın Uzadılması)Yüklə
1302 06.09.2016-11061-16 Sistem 800xA -16.09.16, 11-00 Elan (vaxtın uzadılması)Yüklə
1303 06.09.2016-11051-16 NÖC və A Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1304 23005-16-Elan SOCAR NoutbuklarYüklə
1305 26.06.2016-35007A-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1306 36003-16 Elan LOT 1-4Yüklə
1307 25033-16-Elan (boru 114mm)Yüklə
1308 25028-16-Elan (boru 57-325mm)Yüklə
1309 25036-16-Elan (borular 377-426)Yüklə
1310 25035-16-Elan (boru 820x20mm)Yüklə
1311 25034-16-Elan (boru 530x16mm)Yüklə
1312 25032-16-Elan (Muftalar)Yüklə
1313 19.08.2016-26001İ-16-Defektoskopiya-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1314 19.08.2016-26029-16-ehtiyyat hissələriYüklə
1315 18.08.2016-23003-16-Flobos 407Yüklə
1316 18.08.2016-23004-16-Elan SOCARYüklə
1317 16.08.2016-17007-16-Lampalar və Kabellər-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1318 16.08.2016-11041-16 NÖC (LOT 1) -Vaxtın uzadılması elanYüklə
1319 15.08.2016-31012-16-YÜK.TƏZY. XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPANIN ELEKTROHİDRAVLİK ÖTÜRÜCÜ SİSTEMİ-Yüklə
1320 15.08.2016-13002-16-metrologiya, energetika və mexanika mallarıYüklə
1321 15.08.2016-11069-16 NÖC (3 LOT)Yüklə
1322 15.08.2016-11072-16 yağ və filtrYüklə
1323 12.08.2016-10008-16-Elan-Yanginsondurme balonları (temirdolum)Yüklə
1324 12.08.2016-11054-16 TransformatorlarYüklə
1325 12.08.2016-11052-16 Dalma nasosuYüklə
1326 09.08.2016-26025-16-Tal kanat və polad burazlarYüklə
1327 09.08.2016-23002-16-ITRIYüklə
1328 08.08.2016-22012-16-Elan -Odorant qurgusuYüklə
1329 08.08.2016-29025-16-Birləşmələr, elektrik avadanlıqaları və boruYüklə
1330 08.08.2016-29024-16 Elan QutularYüklə
1331 08.08.2016-26028-16-Kimyevi reagentlərYüklə
1332 08.08.2016-25031-16-Elan (Qaynaq çubuğları)Yüklə
1333 08.08.2016-11005İ-16 NÖC və A xidmətYüklə
1334 05.08.2016-11071-16 ştanq və qayişlar 05.09.16, 10-30Yüklə
1335 05.08.2016-11061-16 Sistem 800xA - 05.09.2016, 10-00Yüklə
1336 05.08.2016-11041-16 NÖCYüklə
1337 04.08.2016-35006-16 KOMPRESSORLARYüklə
1338 04.08.2016-26027-16-Filtrlər-Elan (az)Yüklə
1339 04.08.2016-26026-16-Mal-materiallarYüklə
1340 04.08.2016-11051-16 Elan 10 saylı DDÖ NÖC və video müşahidə 10-00Yüklə
1341 04.08.2016-11050-16 (3 LOT) -(vaxtın uzadılması - 22.08.16)Yüklə
1342 04.08.2016-25031-16-Qaynaq çubuqlarıYüklə
1343 04.08.2016-25029-16-Elan (Alümin.əsaslı qalvanik anod)Yüklə
1344 01.08.2016-31013-16-Elan-(Tikinti Materiallari)Yüklə
1345 29.07.2016-11057-16 Dizel Generator Elan SOCARYüklə
1346 27.07.2016-17007-16-Lampalar və KabellərYüklə
1347 26.07.2016-29023-16-qaz kranlarını, plastik qapayıcıları, ehtiyat hissələriYüklə
1348 21.07.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1349 20.07.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri - vaxtın uzadılmYüklə
1350 20.07.2016-29021-16-Elan-Tənz.docxYüklə
1351 20.07.2016-29022-16-Siyirtmə və kürəvi kranlarYüklə
1352 19.07.2016-22009-16 lot 4 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1353 19.07.2016-11060-16 demulqator - ElanYüklə
1354 19.07.2016-11068-16 - ElanYüklə
1355 15.07.2016-26018-16-Qazma baltaları-Vaxtın uzadılmasıYüklə
1356 15.07.2016-26023-16-Elan-TDS-11 üçün ehtiyyat hissələr-ElanYüklə
1357 15.07.2016-26021-16-Elan-Ehtiyyat hissələr (NB)Yüklə
1358 15.07.2016-26020-16-Elan-Ehtiyyat hissə və materiallarYüklə
1359 14.07.2016-31012-16-YÜKSƏK TƏZYİQLİ XÜSUSİ TƏNZİMLƏYİCİ KLAPAN.docxYüklə
1360 14.07.2019-Elan tikinti işləri 35001I-16Yüklə
1361 13.07.2016-25030-16-Elan (boru 630-325mm)Yüklə
1362 05.07.2016-35007-16 Ehtiyyat hissələriYüklə
1363 25026-16-Elan (Kanat)Yüklə
1364 30.06.2016-11063-16 NKB - elanYüklə
1365 30.06.2016-11059-16 Dalma QT ElanYüklə
1366 21.06.2016-11030-16 Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1367 21.06.2016-13001TX-16-Elektrik sazlamaYüklə
1368 17.06.2016-31011-16-komp-rların üç eh hissələrYüklə
1369 17.06.2016-31009-16-NKF piroliz sobalarının təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələriYüklə
1370 17.06.2016-29020-16-Elan-Metal birləşmələrYüklə
1371 17.06.2016-29018-16-Elan PE BoruYüklə
1372 14.06.2016-11040-16 Texnoloji avadanlıqlarYüklə
1373 14.06.2016-26017-16-Qoruyucu borularYüklə
1374 14.06.2016-26019-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1375 14.06.2016-11031-16 Kabel Elan SOCAR vaxtin uzadilmasiYüklə
1376 14.06.2016-26018-16-Qazma baltalarıYüklə
1377 13.06.2016-22011-16 Avtomatika və metrologiya aid mal-materiallarYüklə
1378 13.06.2016-22009-16-Kran,siyirtmə,separator və avtomatika mallarYüklə
1379 08.06.2016-11032-16 (3 LOT) - Vaxtin uzadilmasiYüklə
1380 08.06.2016-11047-16 NKB - ElanYüklə
1381 08.06.2016-11004-16 Ventilyasiya avadan. Vaxtin uzadilmasiYüklə
1382 06.06.2016-25024-16-Elan (Dirsək 1020mm)Yüklə
1383 04.06.2016-11038-16 NÖC Elan Yüklə
1384 04.06.2016-11050-16 (3 LOT) - SOCAR elanYüklə
1385 04.06.2016-11048-16 Kalsium bromid duzuYüklə
1386 04.06.2016-11046-16 Kompressorun ehtiyyat hissələriYüklə
1387 03.06.2016-11044-16-idarəetmə stansiyasıYüklə
1388 03.04.2016-29019-16-polietilen boru birləşmələriYüklə
1389 03.04.2016-29017-16-Alət və avadanlıqlarYüklə
1390 03.04.2016-29016-16-Elan-ManometrYüklə
1391 02.06.2016-29015-16 - Elan - POLAD boruYüklə
1392 02.06.2016-29014-16-Elan-Qaz TənzimləyiciləriYüklə
1393 01.06.2016-11016-16 NÖC və A (3 LOT ) SOCAR Elan Vaxtın uzadılmasıYüklə
1394 01.06.2016-11021-16 Lampalar Elan SOCAR - vaxtın uzadılmasıYüklə
1395 01.06.2016-11024-16 Texnoloji avadanliqlarYüklə
1396 31.05.2016-22010-16-Elan -Odorant qurgusu, vaqon evcikYüklə
1397 31.05.2016-26016-16.Sement-ElanYüklə
1398 20.05.2016-17006-16-Elan-RəngləndiriciYüklə
1399 20.05.2016-17005-16-Elan-Polad vərəqlərYüklə
1400 17.05.2016-13001-16-Mal-materiallarYüklə
1401 17.05.2016-25021-16-Elan (İkitavrlar)Yüklə
1402 17.05.2016-25022-16-Elan (metal prokat)Yüklə
1403 17.05.2016-25023-16-Elan (Elekt.malları.)Yüklə
1404 17.05.2016-11041-16 NÖC (2 LOT)Yüklə
1405 17.05.2016-11045-16 Qaz modulu və NÖCYüklə
1406 17.05.2016-11049-16 LaprolYüklə
1407 17.05.2016-23001-16-Şəbəkə vasitələri və materiallarYüklə
1408 13.05.2016-36002-16-Müxtəlif mallarYüklə
1409 11.05.2016-11037-16-mis.avadanliqYüklə
1410 11.05.2016-11032-16 NasoslarYüklə
1411 06.05.2016-31002İ-16-Kimyaçılar sarayının əsaslı təmiriYüklə
1412 06.05.2016-25015-16-Elan (Boyalar)Yüklə
1413 05.05.2016-11001I-16-Elan-ElektrikYüklə
1414 05.05.2016-25020-16-Elan (boru birləş)Yüklə
1415 05.05.2016-25019-16-Elan (Ştamp-qaynaqlı boru birləş.)Yüklə
1416 05.05.2016-30001İ-16-Elan-Elektrik sazlamaYüklə
1417 04.05.2016-25018-16-Elan (borular 720x20mm)Yüklə
1418 04.05.2016-25017-16-Elan (Abraziv materialı 0.5-3mm)Yüklə
1419 04.05.2016-25016-16-Elan (borular377-426)Yüklə
1420 04.05.2016-22004-16LOT1 mis sulfat və kabel satınalma müsabiqəsinin vaxtının uz.Yüklə
1421 03.05.2016-11013-16 Seperatrorlar Elanın vaxtının uzadılmasıYüklə
1422 03.05.2016-22007-16 lot 2 satınalma müsabiqəsinin vaxtının uzadılması barədəYüklə
1423 02.05.2016-31006-16-NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər) vaxtın uzadılmasına dairYüklə
1424 28.04.2016-31010-16-Kimya sənayesində istifadə olunan taxta palet CP-7Yüklə
1425 28.04.2016-31008-16-Yüksək təzyiqli polietilen istehsalında istifadə olunan kompressor yağı.Yüklə
1426 27.04.2016-11031-16 KabelYüklə
1427 27.04.2016-11028-16 Dizel GeneratorYüklə
1428 27.04.2016-11024-16-Texnoloji avadanliqlarYüklə
1429 26.04.2016-17004-16-siyirtmələrYüklə
1430 25.04.2016-11015-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1431 25.04.2016-3504-16-akkumlyatorlarYüklə
1432 22.04.2016-25014-16-Elan (borular 720x15mm) 3 qat izolYüklə
1433 22.04.2016-25013-16-Elan (borular 325-89mm)Yüklə
1434 22.04.2016-17003-16-Elan-ReagentlərYüklə
1435 22.04.2016-17002-16-Elan-Boru dirsək keçidYüklə
1436 21.04.2016-11016-16 NÖC və A vasitələriYüklə
1437 21.04.2016-11014-16NOCazYüklə
1438 21.04.2016-10005-16-Yanğınsöndürmə avadanlıqlarYüklə
1439 21.04.2016-31001İ-16-Kimyaçı sarayının əsaslı təmiriYüklə
1440 19.04.2016-35003-16-Elan-AvtoşinYüklə
1441 19.04.2016-35002-16-Elan-Yük sərnişinYüklə
1442 19.04.2016-26013-16.Elan-SiyirtmələrYüklə
1443 19.04.2016-25012-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1444 19.04.2016-25011-16-Elan (borular 168x114mm)Yüklə
1445 15.04.2016-17001TX-16-Texniki xidmət və sazlama işləriYüklə
1446 15.04.2016-12001-16-Quyu cihazları və geofiziki stansiyaların cari təmiri üç.eht.his.Yüklə
1447 12.04.2016-26014-16-Qazma baltalarıYüklə
1448 12.04.2016-26012-16-Kimyəvi reagentlərYüklə
1449 11.04.2016-31007-16 “Azərikimya” İB-Vaxtın uzaldılmasıYüklə
1450 11.04.2016-29013-16-Elan-Ştuser və Metal birləşmələrYüklə
1451 08.04.2016-29012-16-SiyirtmələrYüklə
1452 08.04.2016-11010-16 Qazma NasosuYüklə
1453 08.04.2016-35001-16-Polad buraz ilməkYüklə
1454 08.04.2016-11021-16 işıqlandırıcı və lampalarYüklə
1455 07.04.2016-17001-16-Kaustik sodaYüklə
1456 05.04.2016-22001-16-QPS-sat.müs.vaxtının.uzadılmasıYüklə
1457 05.04.2016-29011-16-SayğaclarYüklə
1458 05.04.2016-29010-xirdavatYüklə
1459 04.04.2016-31001-Kimya məhsulları(Natrium hidroksid və Xlorid turşusu)Yüklə
1460 04.04.2016-31005-16-Yüksək təzyiqli armaturlarYüklə
1461 04.04.2016-11011-16 Müxt_lif tipli nasoslar vaxtın uzadılmasıYüklə
1462 30.03.2016-Avtomatik Yanğınsöndürmə SistemiYüklə
1463 30.03.2016-22008-16-müxtəlif mal-materiallarYüklə
1464 18.03.2016-22005-16-Katod mühafizə qurğusuYüklə
1465 18.03.2016-22004-16-Reference electrode, Protector and CableYüklə
1466 18.03.2016-22004-16-Aktivatorlu maqni protektoru,mis-sulfatli müqayisə elektrodu,kabelYüklə
1467 18.03.2016-22007-16-Odorant qurgusu, çənlərYüklə
1468 18.03.2016-25010-16-spiral tikişli borularYüklə
1469 18.03.2016-25009-16-Elan (Kabellər)Yüklə
1470 18.03.2016-11020-16 Trietilen qlikolYüklə
1471 18.03.2016-11013-16 Müxtəlif tipli seperatorlarYüklə
1472 18.03.2016-11009-Elektrik avadanlıqlarıYüklə
1473 18.03.2016-11019-16 KabelYüklə
1474 17.03.2016-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1475 17.03.2016-31004-16(qablaşdırma materialları)Yüklə
1476 17.03.2016-31006-16-(NK tipli nasoslar üçün yan kipləşdiricilər)Yüklə
1477 17.03.2016-31007 Elan iş və xidmətlərYüklə
1478 17.03.2016-29009-16-elektrik mallari manometrlər tamYüklə
1479 17.03.2016-29008-16-Elan-RDUKYüklə
1480 16.03.2016-11018-16 Metanol ElanYüklə
1481 16.03.2016-11006-16 Müxtəlif klapanlar ElanYüklə
1482 16.03.2016-11007-16 Yuma şlanqı ElanYüklə
1483 11.03.2016-26011-16. Qazma nasoslarına ehtiyyat hissələrYüklə
1484 10.03.2016-22002-16 Rok-saygac-dizelYüklə
1485 10.03.2016-22006-16-Elan-izoledici flyanslarYüklə
1486 10.03.2016-22003-16-Elan Shar tipli kranlarYüklə
1487 10.03.2016-29007-16-Elan boyalarYüklə
1488 10.03.2016-36001 ElektrodlarYüklə
1489 09.03.2016-Elan-26009-16.Quyudibi mühərriklərYüklə
1490 01.03.2016-25007-16-Elan (İnert materialları)Yüklə
1491 01.03.2016-25008-16-Elan (paslanmayan qapayıcı birləşmələr)Yüklə
1492 07.03.2016-10004-16-Elan-Təsərrüfat mallarıYüklə
1493 04.03.2016-10003-16-Elan-Kargüzarlıq mallarıYüklə
1494 04.03.2016-Elan-10002-16-Poçt xidmətləriYüklə
1495 03.03.2016-11003-16 Gəmi kranı-ElanYüklə
1496 02.03.2016-29005-16-Elan-ŞQTMYüklə
1497 02.03.2016-29006-16-Elan-PE boru birləşmələriYüklə
1498 01.03.2016-22001-16 QPS ElanYüklə
1499 16.02.2016-31002-16-Elan-(Sendviç panellər)Yüklə
1500 24.02.2016-26008-16-Elan-Sürtkü yağlarıYüklə
1501 24.02.2016-26010-16-Elan-Yüktutucu tərtibatlarYüklə
1502 29.02.2016-31003-16-Elan-(I-50A sənaye yağı)Yüklə
1503 22.02.2016-29004-16P-Elan-boruYüklə
1504 18.02.2016-11011-16 Müxtəlif tipli nasoslar Elan yeniYüklə
1505 18.02.2016-11002-16 İşıq lyukları - elanYüklə
1506 18.02.2016-11001-16 MS-20 Yag Elan yeniYüklə
1507 18.02.2016-25006-16-Elan (armaturlar)Yüklə
1508 16.02.2016-29003-Elan Qaynaq AqreqatlarıYüklə
1509 16.02.2016-2600-Elan-TDS-11SA markalı Top Drayverə ehtiyyat hissələrin satın alınmasıYüklə
1510 16.02.2016-26005-Elan-Başmaq və əks klapanların satın alınmasıYüklə
1511 16.02.2016-26007-Elan-Ələk torlarının satın alınmasıYüklə
1512 16.02.2016-29002-16-Elan-Sayğac-QutularYüklə
1513 10.02.2016-11004-16 Ventilyasiya ElanYüklə
1514 10.02.2016-29001-16-Elan-Sayğac plombları və məftiliYüklə
1515 05.02.2016-25003-16-Elan-(Müxtəlif markalı sementin)Yüklə
1516 05.02.2016-25002-16-Elan-(borular 114-219mm)Yüklə
1517 05.02.2016-25001-16-Elan-(boru 530x12mm)Yüklə
1518 03.02.2016-25005-16-Elan-(Qaynaq çubuqları)Yüklə
1519 03.02.2016-25004-16-Elan-(maye oksigen çəni)Yüklə
1520 29.01.2016-26001-16-Elan-(Kimyəvi reagentlər)Yüklə
1521 29.01.2016-26002-16-Elan-(Qoruyucu borular)Yüklə
1522 29.01.2016-26003-16-Elan-(Ehtiyyat hissələr)Yüklə