Testləşdirmə

Test tapşırıqları, nümunələr və mövzular


FƏHLƏ KATEQORİYASI

Atıcı (Muhafizəçi)

Avtomobil sürücüsü

Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyoru

Sınaq və ölçmə üzrə elektrik montyoru

Yeraltı qaz kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər

Rentgenoqammaqrafiya defektoskopçusu

Qaz paylayıcı stansiyanın operatoru

Vışka quraşdıran-qaynaqçı

Kimyəvi ayırma aparatçısı

Elektrik qaz qaynaqçısı

Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı

Yeraltı boru kəmərlərinin təmiri və istismarı üzrə çilingər

Rəngsaz

Gözətçi

Xüsusi geyimin təmiri və yuyulması üzrə maşinist

Tornacı

Geofiziki cihazların sazlayıcısı

Ekskavator masinisti

Nasos qurğularının maşinisti

Nəzarət ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər

Xətt baxıcısı

Özüyeriyən hamar vərdənənin maşinisti

Anbardar (Ümumi tikinti sahəsi)

Qaz avadanlıqlarının istismarı və təmiri üzrə çilingər

Yükləyicinin sürücüsü

Bənna

Susuzlaşdırma ve duzsuzlaşdırma qurğusunun operatoru

Kimyəvi təhlil laborantı

Anbardar

Dalğıc

Elektrik maşınları elementlərinin sarıyıcısı

Qazanxana və turbin maşinisti

Qazla kəsən

Qazmaya xidmət edən çilingər

Quyuların əsaslı və yeraltı təmirlərə hazırlanması üzrə operator

Təmirçi-çilingər

Kompressor qurğularının maşinisti

Qazanxana və turbin maşinisti

Qazın yığılması üzrə operator

Frezerçi

Kabel istehsalı üzrə montyor

Çəkib-bükücü-qablaşdırıcı maşının maşinisti

Dəniz buruq özülləri və estakadaların quraşdırılması və təmiri üzrə çilingər

Metal və xəlitələrin əridicisi

Takelajcı

Texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingər

Qaz təsərrüfatında qəza-bərpa işləri üzrə çilingər

Xətt baxıcısı

Elektromexaniki sınaqlar və ölçülər üzrə laborant

Planimetrist

Quyuların əsaslı təmiri üzrə qazmaçı

QULLUQÇU KATEQORİYASI

Usta (təmir-bərpa xidməti)

Xidmət rəisi (generator ve kompressorlar üzrə)

Növbə rəisi (piroliz qazının sıxılması və təmizlənməsi sahəsi)

Böyük mühəndis (təmir-bərpa xidməti)

Aparıcı iqtisadçı (vergilər üzrə)

Dispetçer (Nəqliyyat idarəsi)

Mexanik (Karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Mühəndis (generator üzrə)

Xidmət rəisi (hava, azot, məşəl qurğuları üzrə)

Mühəndis (sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)

Böyük mühəndis (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri üzrə usta

Aparıcı mühasib

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə böyük mexanik

Qarovul rəisi

Xidmət rəisi (su, buxar, kimyəvi təmizləmə qurğuları)

Usta (qəza-bərpa xidməti)

Qazma departamentinin böyük mühəndisi (quyulara texniki və texnoloji nəzarət qrupu)

Mühəndis (generator üzrə)

İqtisadcı

Böyük mexanik

Böyük mühəndis (İstehsalat-texniki şöbə)

Neft və qazçıxarma üzrə usta

Bölmə komandiri (Qaz təhlükəli işlərdə xilasetmə dəstəsi)

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndis

Mühəndis (Texniki nəzarət şöbəsi)

Anbar müdiri

Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə)

Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis

Rəis müavini (Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə)

Dalğic işləri ustası

Mülki müdafiə üzrə mühəndis

Reis muavini (İstehsalat-texniki sobesi)

Rəis müavini (karbamid və ammonyak istehsalı sahəsi)

Rəis müavini (mexanika üzrə)

Texnik (Təbii qazın qəbulu və satışı xidməti)

Rəis (qazan turbin xidmət sahəsi)

Komendant

Mexanik

Tapşırıqların icrasına nəzarət üzrə müfəttiş

Tabelçi

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

İş icraçısı (Quyuların əsaslı və yeraltı təmiri sahəsi)

Texniki istehsalat üzrə böyük mühəndis

Böyük mexanik (Mexanika, buruq avadanlığı təmiri şöbəsi)

Böyük mühəndis (Magistral qaz kəmərlərinin istismarı şöbəsi)

İş icraçısı (Vışkaquraşdırma sahəsi)

Mühəndis (xətti istismar xidməti)

Qaraj rəisi

Usta (Qazayırma sahəsi)

Geoloq (geoloji materialların emalı və interpretasiyası üzrə)

Geoloq

Mühəndis (Qaz sərfi avadanlıqlarının istismarı və metrologiya şöbəsi)

Böyük mühəndis-geoloq

Böyük mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)

Böyük hüquq məsləhətçisi

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə böyük mühəndis

Böyük mühəndis-Mədən-geofiziki materialların rəqəmləşdirilmiş qrupu

Böyük mühəndis-elektronçu

Aparıcı iqtisadcı (maliyyə və vergi şöbəsi)

Böyük mühəndis (istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması üzrə)

Əməyin gigienası üzrə sanitar həkim

Mühəndis(İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət sahəsi)

Böyük mühəndis (mexanika üzrə)

Mühəndis (ASAN xidmət)

Mühəndis (Kompüter və təşkilati texnikanın təmiri sahəsi üzrə)

Mühəndis (təsərrüfat işləri üzrə)

Mühəndis (Texniki istehsalat şöbəsi)

Topoqraf

Avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə mexanik

Böyük mühəndis (buxar və su ilə təminat sahəsi)

Böyük mühəndis (quyuların tamamlanması qrupu)

Əməyin təşkili üzrə mühəndis

İş icraçısı (yol tikintisi üzrə, səyyar xarakterli)

Rayon mühəndisi (fontana qarşı profilaktika üzrə)

Usta (Dalma qurğularının təmiri və xidməti üzrə)

Usta (xətti istismar xidməti)

Referent

Böyük geodezist

Geofizik (Mədən geofiziki ekspedisiyası)

Mühəndis (Kəşfiyyat geofizikası üzrə)

Qazın hazırlanması üzrə usta

Texnoloq

Mühəndis (Nəqliyyat sahəsində, mexanika üzrə)

Mühəndis (Qazın balansı və satışı şöbəsi, BRQSD)

Xidmət rəisi (yaşayış yerlərində qaz xətlərinə və məişət qaz cihazlarına nəzarət xidməti)

Mühəndis (elektron mühafizə sistemləri üzrə)

Mühəndis (İstehlakçılara satılan qaza nəzarət şöbəsi)

Mühəndis (İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarına xidmət mərkəzi)

Texnik (ASAN)

Böyük mühəndis (Əsaslı tikinti və layihələrin ekspertizası şöbəsi)

Mühəndis (texniki nəzarət üzrə)

Dezinfektor

Geofizik

Mühəndis (Mexanika sahəsi üzrə)

Xidmət rəisi (Sayğacların qəbulu və istismarı xidməti)